pb.pl

Zarządzanie

Polskie Forum Outsourcingu

20-21.09.2016, Warszawa,
Centrum Konferencyjne NIMBUS, Al. Jerozolimskie 98

koszt uczestnictwa netto
2495 PLN (od 6 sierpnia 2016 do 21 września 2016)

Forum. Outsourcing wczoraj, dziś i jutro!

 

Szanowni Państwo,

przez ostatnie lata rynek outsourcingu był jednym z najprężniej rozwijających się sektorów na całym świecie. Nie inaczej było w Polsce, gdzie przez ostatnich kilkanaście lat ta branża stała wręcz motorem rozwoju nowoczesnego biznesu. W chwili obecnej w naszym kraju działa już ok. 700 centrów outsourcingowych typu BPO/SSC, a łączne zatrudnienie w tym sektorze przekroczyło 160.000 osób. Nie wzięło to się z przypadku. Jak donosi raport roczny Fundacji Pro Progressio, Polska na tle Centralnej oraz Wschodniej Europy dysponuje nie tylko ogromnym terytorium, największym nasyceniem dużych ośrodków miejskich, ale też bardzo dużą liczbą wykwalifikowanych pracowników.

Korzystanie z outsourcingu jest doskonałym sposobem nie tylko na ograniczenie kosztów, ale też na zwiększenie efektywności oraz jakości usług dla przedsiębiorstwa każdej wielkości. Umożliwia też firmom koncentrację na kluczowej działalności biznesowej, z której generowana jest wartość dla ich klientów. Warunek uzyskania tych korzyści jest jeden – trzeba posiadać wiedzę i doświadczenie, jak projekt outsourcingu zrealizować oraz w jaki sposób z niego korzystać. Wiedza, kiedy i co warto outsourcować, z jakiego modelu biznesowego korzystać, w jaki sposób monitorować efektywność kontraktu oraz jak zbudować właściwą komunikację w projekcie, jest kluczowa do podejmowania jakichkolwiek działań.

Dlatego zapraszamy Państwa na Polskie Forum Outsourcingu, gdzie wspólnie z czołowymi ekspertami branży oraz wieloma praktykami rynku odpowiemy na najważniejsze i najbardziej aktualne pytania dotyczące właśnie sektora outsourcingu. Przedstawimy jak wyglądała ewolucja tego rynku w ostatnich latach oraz jakich zmian możemy się spodziewać w najbliższej przyszłości. Poruszymy tematy interesujące zarówno firmy, które już korzystają z tego narzędzia biznesowego, jak również przedsiębiorców dopiero rozważających zastosowanie outsourcingu dla poprawienia efektywności swych operacji biznesowych. Przedstawimy wiele interesujących projektów i case studies zrealizowanych ostatnio na polskim rynku!

 

Serdecznie zapraszam,

Magdalena Marczak
Project Manager

 

 


Podczas Forum dowiedzą się Państwo m.in:


 • Prezentacja wielu case studies z polskiego rynku
 • Outsourcing w Polsce wczoraj, dziś i jutro, czyli jak ewoluowały usługi outsourcingowe i jakich zmian możemy się spodziewać w przyszłości?
 • Czy, co i kiedy outsourcować, czyli gdzie są faktyczne korzyści, a gdzie możliwe zagrożenia?
 • Outsourcing vs Customer Experience, czyli jak outsourcing może wpłynąć na jakość obsługi naszych klientów?
 • Bezpieczeństwo w outsourcingu - fakty i mity
 • KPI i SLA w działaniu, czyli ocena efektywności kontraktu outsourcingowego
 • Trudna sztuka komunikacji w outsourcingu
 • PRAKTYCZNE WARSZTATY RÓWNOLEGŁE

 


Forum dedykowane jest:

 • Członkom Zarządów;
 • Dyrektorom i Kierownikom Finansowym oraz Głównym Księgowym;
 • Dyrektorom Strategicznym;
 • Dyrektorom ds. Rozwoju Biznesu;
 • Dyrektorom poszczególnych obszarów biznesowych w firmach, jak IT, HR, logistyka, zakupy i zaopatrzenie, marketing, prawo.

Do udziału zapraszamy również przedstawicieli administracji publicznej, specjalnych stref ekonomicznych, jednostek badawczo-rozwojowych, deweloperów, głównych inwestorów na polskim rynku. Konferencja skierowana do top managementu.


Partner:

docFlow S.A.

docFlow to nowa jakość zarządzania danymi i dokumentacją przedsiębiorstw. Świadczymy kompleksowe usługi związane z pozyskiwaniem danych, z indeksacją i digitalizacją dokumentów oraz przechowywaniem danych i dokumentów.

Procesy zarządzania danymi i dokumentacją tworzą niezbędną strukturę, której efektywność bezpośrednio wpływa na rozwój i wyniki firmy. docFlow zadania z szeroko pojętej archiwizacji uzupełnia ofertą indeksowania i digitalizacji, czyli przeobrażenia formy papierowej dokumentów w cyfrową oraz usystematyzowania ich w ramach wskazanych przez Klienta kategorii. Dzięki temu Klient ma możliwość szybkiego wyszukiwania i przeglądania skanów dokumentów poprzez zabezpieczoną aplikację online.

Umożliwiamy również uzupełnienie brakujących Państwu informacji z dokumentów posiadanych lub przekazywanych przez Państwa partnerów biznesowych. Działając na dużą skalę mamy możliwość sprawić, aby bazy danych naszych Klientów były na bieżąco zasilane świeżymi informacjami, gotowymi do wykorzystania w celach biznesowych, a Państwo, korzystając z naszych usług, mogli obniżyć koszty.

Autorskie oprogramowanie docFlow jest dostosowywane do systemów Klienta i w połączeniu ze sprawną obsługą dedykowanych zespołów tworzy idealne rozwiązanie do zarządzania procesami biznesowymi.

Bezpieczeństwo przechowywanych danych i dokumentów oraz logika ułożonych procesów są priorytetami, dlatego firma stosuje zaawansowane narzędzia w celu ochrony powierzonych informacji. Jednak podstawą działalności docFlow są ludzie, którzy pracują nad osiąganiem postawionych sobie celów, a po wykonanej pracy angażują się w aktywności społeczne i sportowe. docFlow jest po prostu dynamiczny i pełen zaangażowania.


Partnerzy

Partner

Partner Merytoryczny

Patron Medialny

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
2495 PLN (od 6 sierpnia 2016 do 21 września 2016)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
Polskie Forum Outsourcingu
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

12. Strony niniejszej umowy wyrażają zgodę, aby korespondencja pomiędzy nimi, w tym wezwanie do zapłaty, odbywały się w formie elektronicznej na adresy poczty elektronicznej wskazane poniżej. Korespondencję na wskazany adres e-mailowy uznaje się za skuteczną, o ile Strona nie poinformowała drugiej Strony, w formie przewidzianej umową, o zmianie podanego w niniejszej umowie adresu.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres zgoda@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Informacje

Magdalena Marczak
Project Manager

T 22 333 98 40

F 22 333 97 78

m.marczak@pb.pl

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter