pb.pl

Zarządzanie należnościami

Windykacja 2016

19-20.05.2016, Warszawa,
The Westin Warsaw, Jana Pawła II 21, Warszawa

koszt uczestnictwa netto
2495.00 PLN (od 23 kwietnia 2016 do 18 maja 2016)

Konferencja. Nowocześnie, prokliencko, skutecznie

Szanowny Uczestniku,

Skuteczne odzyskiwanie należności jest jednym z kluczowych elementów w procesie utrzymania i poprawy płynności finansowej w firmie.  To stwierdzenie jest dla nas punktem wyjścia do dyskusji o tym jak ewoluuje znaczenie windykacji w  obszarze budowania przewagi konkurencyjnej.

Jako windykator, działasz dzisiaj nie tylko na płaszczyźnie odzyskiwania należności, ale także masz do spełnienia ważną rolę w realizacji strategii CSR w firmie, budowaniu jej wizerunku i kultury współpracy z dłużnikiem. To, między innymi, dzięki Tobie zaistniał na rynku trend proklienckiej windykacji i pojawiła się potrzeba rozważań o wprowadzeniu zmian do strategii kontaktowych tak, aby odpowiadały one realiom społecznym i standardom technologicznym zmieniającym się dzisiaj szczególnie dynamicznie. Jeżeli zależy Ci, aby podążać za aktualnymi trendami i budować optymalne modele procesów windykacyjnych, dołącz do nas 19 i 20 maja 2016, w Warszawie. Dzięki inspiracjom dostarczonym przez naszych prelegentów, praktycznym sesjom warsztatowym i dyskusjom w profesjonalnym gronie przy stołach eksperckich dowiesz się, jak odzyskiwać należności:

 

 • NOWOCZEŚNIE, czyli w oparciu o nową segmentację i przy wykorzystaniu nowych kanałów komunikacji i technologii
 • PROKLIENCKO, czyli poruszając się w ramach odpowiedzialnego biznesu i etycznej windykacji, realizując strategię experience design oraz budując kulturę współpracy z dłużnikiem jako klientem
 • SKUTECZNIE, czyli optymalizując strategię kontaktową  i Idziałając ze znajomością nowego otoczenia prawnego


Spójrz na windykację z nowej perspektywy!


Do zobaczenia w maju,

Katarzyna Basaj-Pietrasz          oraz            Borys Sadowski

Project Manager                                            Dyrektor Generalny

Puls Biznesu                                                  Grupa GEKKO

Organizator                                                    Partner Merytoryczny

Partnerzy

Partner Merytoryczny

Patron

Patron Medialny

19 maja 2016

09:00

Rejestracja Uczestników i poranna kawa

Trendy i perspektywy

09:30

DYSKUSJA PANELOWA Z UDZIAŁEM ZAPROSZONYCH EKSPERTÓW ORAZ UCZESTNIKÓW KONFERENCJI: Transformacja rynku i kierunki zmian - jakie strategie rozwoju bizesu sprawdzą się w perspektywie długofalowej

Moderator: Jarosław Ryba, Prezes Zarządu Związku Firm Pożyczkowych Wśród Panelistów: Piotr Badowski, Dyrektor Finansowy Euleo, Prezes Polskiego Związku Windykacji, Skarbnik FENCA; Iwona Słomska, Członek Zarządu ds. Marketingu, PR i Zasobów Ludzkich, KRUK S.A; Amadeusz Krawczyk, Prezes Zarządu, Koksztys S.A.; Adam Dardas, Head of Operational Collections, Kreditech

 • Konsolidacja rynku - jakie zmiany wymusi, jakie korzyści i niebezpieczeństwo ze sobą niesie
 • Kierunki rozwoju strategii windykacyjnych
 • Nowe pokolenie dłużników vs. nowe pokolenie windykatorów - jak znaleźć wspólny język
 • Optymalizacja strategii kontaktowych - jak zwiększyć docieralność do dłużników
 • CSR w windykacji, windykacja prokliencka - chwilowy trend czy jedyny właściwy kierunek
11:30

Przerwa na kawę

Dłużnik jako Klient

11:45

CSR w windykacji i windykacja prokliencka. Case study: Program Oddłużeniowy Klienta Mieszkaniowego w PKP S.A.

Magdalena Polończyk, Dyrektor Departamentu Windykacji, PKP S.A.

 • Cel wdrożenia Programu Oddłużeniowego w PKP S.A
 • Kluczowe zalety wynikające z przeprowadzenia Programu
 • Action plan – czyli jak dobra organizacja pracy w trakcie projektu zapewnia sukces
 • Badanie satysfakcji Klienta – dlaczego warto to robić/ wyniki.

 

12:45

Experience design w windykacji. Projektowanie doświadczeń w procesie odzyskiwania należności

Borys Sadowski, Dyrektor Generalny, Grupa GEKKO

 • Dlaczego projektowanie doświadczeń to najsilniejszy trend ostatnich lat w biznesie "kontaktowym"
 • Czy ważniejsze jest co zrobiłeś czy jak pamięta to dłużnik czyli zarządzanie doświadczaniem a zarządzanie pamięcią
 • Czy można zmienić czyjeś wspomnienia albo wszczepić mu zupełnie nowe oraz co na to etyka
 • Mapowanie doświadczenia w praktyce czyli windykacyjne "touchpoints": rozmowy, smsy maile, pisma, narzędzia pasywne
 • Zaangażowanie i motywacja 3.0 czyli jak projektować doświadczenia windykatorów

 

13:45

Lunch

Konsultacje przy 3 stołach eksperckich - zapraszamy do dyskusji tematycznych

14:45

Ramy prawne windykacji

Prawnicy z kancelarii Rączkowski Kwieciński Adwokaci

Zarządzanie procesami

Dominika Jachimowicz, Kierownik Zarządzania Jakością Departamentu Windykacji, CITI Bank

 • Optymalne modele procesu windykacyjnego
 • Efektywne zarządzanie procesem reklamacyjnym  - centralizacja czy separacja?

 

Technologie

 • BIG DATA w windykacji
 • Narzędzia analityczne do badania zachowań dłużników

 

16:00

Zakończenie pierwszego dnia konferencji

20 maja 2016

09:00

Rejestracja Uczestników i poranna kawa

Nowe wyzwania - nowe rozwiązania

09:30

Otoczenie prawne wierzycieli w 2016 r.

Michał Rączkowski, Wspólnik Zarządzający, Rączkowski Kwieciński Adwokaci; Michał Kwieciński, Wspólnik Zarządzający, Rączkowski Kwieciński Adwokaci

 • Zmiany w zakresie obliczania odsetek ustawowych i ustawowych za opóźnienie. Odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych i możliwość dochodzenia zwrotu kosztów windykacji
 • Zmiany w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych i rozporządzeniach regulujących minimalne stawki wynagrodzenia adwokatów i radców prawnych
 • Zmiany w postępowaniu egzekucyjnym
 • Prawa i obowiązki wynikające z Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym
 • Likwidacja b.t.e. i jej skutki - stosowanie alternatywnych form zabezpieczenia spłaty
 • EPU – problemy praktyczne i metody ich rozwiązywania

 

Lean Management w usługach windykacyjnych

Grzegorz Kuszneruk, Manager ds. Lean i Zmian Organizacyjnych w polskim oddziale Intrum Justitia

 • Znaczenie perspektywy i oczekiwań Klienta w określaniu wskaźników efektywności procesów windykacyjnych
 • Spojrzenie na proces windykacji End2End
 • Mierzenie efektywności procesów windykacyjnych: kaskadowanie celów, pomiar efektywności procesów, narzędzia Lean Management w windykacji
 • Kultura ciągłego doskonalenia procesów windykacyjnych: klucz do sukcesu - zarządzanie wizualne.

 

10:30

Duża nowelizacja K.C. i K.P.C. i innych ustaw - rewolucja na rynku dochodzenia wierzytelności

adw. Izabela Długołęcka – Górczyńska, koordynator Departamentu Odzyskiwania Należności, Rączkowski Kwieciński Adwokaci; Jan Prasałek, ekspert ds. prawnych, Rączkowski Kwieciński Adwokaci

 • Zmiany w zakresie egzekucji komorniczej
 • Zmiany w EPU
 • Forma dokumentowa jako ułatwienie dla
 • Wierzyciela przy wykazywaniu faktu zawarcia umowy
 • Uregulowanie kwestii rejestrów pełnomocników zawodowych
 • Zmiany procedury cywilnej
 • Zmiany w procedurze egzekucji z nieruchomości – wymiar praktyczny

 

Lean Management w usługach windykacyjnych cd.

Grzegorz Kuszneruk, Manager ds. Lean i Zmian Organizacyjnych w polskim oddziale Intrum Iustitia

11:30

Przerwa na kawę

Przerwa na kawę

11:45

Wpływ nowych przepisów Prawa Upadłościowego i Restrukturyzacyjnego na branżę windykacyjną

adw. Sylwia Kilińska, koordynator Departamentu Korporacyjnego, Rączkowski Kwieciński Adwokaci; apl. adw. Rafał Mierkiewcz, Departament Korporacyjny, Rączkowski Kwieciński Adwokaci

 • Zmiana definicji stanu niewypłacalności i terminu na złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości
 • Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych oraz konsekwencje ich wszczęcia dla wierzycieli
 • Odpowiedzialność członków zarządu w świetle nowych przepisów prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

 

Projekt rozwoju kompetencji windykatorów w praktyce

Barbara Migdalska-Piątek, Dyrektor Departamentu Prewindykacji i Restrukturyzacji, Bank Pocztowy

 • Jak zaplanować rozwój windykatorów - na przykładzie projektu w sektorze bankowym
 • Jak skutecznie zaangażować zespół i sprawić by "chciało się chcieć"
 • Jak zarządzać jakością rozmów windykacyjnych - sprawdzone rozwiązania i dobre praktyki
 • Jak skutecznie pomóc windykatorom - czyli Skip tracing i Cyber tracking w praktyce

 

 

12:45

Lunch

13:45

Windykacja terenowa - jak wspierać efektywność działań windykatorów

Ireneusz Knyziak, Trener, Ekspert w zakresie windykacji terenowej, Raiffeisen Polbank

 • Jak usprawnić komunikację z innymi działami windykacji (monitoring, call center, windykacja sądowa...) i wyciągać z niej wnioski
 • Współpraca z działami IT przy tworzeniu narzędzi wspierających pracę windykatorów terenowych
14:45

Jak analizować rozmowy windykacyjne? Pierwszy w Polsce pokaz analizy wizualnej nagrania rozmowy windykacyjnej

Borys Sadowski, Dyrektor Generalny, Grupa GEKKO

 • Analiza a ocena rozmowy, dobre i złe praktyki
 • Odsłuchanie przykładowej rozmowy do analizy
 • Tagowanie rozmowy
 • Analiza zdarzeń, "czasowanie" i fazowanie
 • Prawidłowe oznaczanie zalet i błędów
 • Podsumowanie coachingowe
 • Tworzenie rekomendacji do zmiany dla windykatora

 

16:00

Zakończenie konferencji i wręczenie certyfikatów

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
2495.00 PLN (od 23 kwietnia 2016 do 18 maja 2016)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
Windykacja 2016
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres sprzeciw@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Informacje

Katarzyna Basaj-Pietrasz
Project Manager

T 22 333 9838

F 22 333 97 78

k.pietrasz@pb.pl

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter

News

Londyńskie City to dobro europejskie

Przedsiębiorcy muszą...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na środę,...

Kontrakty terminowe na...
News

Ostatnia tłusta siedmiolatka

W perspektywie 2021–27...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na wtorek,...

Kontrakty terminowe na...
News

Berlin i Paryż chwytają lejce

Duet Berlina i Paryża...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na...

Kontrakty terminowe na...
News

Unia aktywuje uśpioną politykę

W hierarchii unijnych...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na piątek,...

Kontrakty terminowe na...
Najlepsze blogi o biznesie