pb.pl

Bankowość

II Banking Profitability Forum

20.04.2016, Warszawa,
Hotel Sheraton, ul. B.Prusa 2, Warszawa

koszt uczestnictwa netto
1595 PLN (od 1 kwietnia 2016 do 20 kwietnia 2016)

Konferencja.

Szanowni Państwo,

w imieniu Bankier.pl, firmy Bonnier Business Polska - wydawcy dziennika „Puls Biznesu” - oraz Obserwatorium.biz, Partnera Merytorycznego Wydarzenia, mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w II Banking Profitability Forum, które odbędzie się 20 kwietnia 2016 w Warszawie.

Przed sektorem finansowym stawia się wiele wyzwań, jednak kluczowym jest utrzymanie wyniku finansowego z poprzednich lat. Jest to tym trudniejsze, że czynniki zewnętrzne wpływające na sektor finansowy nie ułatwiają osiągnięcia tego celu. Rekomendacje nadzorców, podatek bankowy, stopy procentowe utrzymujące się na niskim poziomie czy też rosnące oczekiwania Klientów powodują, że trzeba szukać nowych rozwiązań.

Po sukcesie pierwszej edycji Banking Profitability Forum przygotowaliśmy dla Państwa wydarzenie, które jest miejscem spotkań praktyków, odpowiedzialnych za realizację celów dochodowych dla swojej instytucji, aby dzięki poznaniu głównych trendów biznesowych, najlepszych case-studies oraz prezentacji dostawców i partnerów, wynieśli ze spotkania pomysły, inspiracje, a może również gotowe odpowiedzi na pytania:

 • jakie ryzyka i zagrożenia niosą za sobą nowe regulacje
 • jak obciążenia podatkowe wpłyną na stan i kondycję finansową banków
 • jak nowe technologie mogą pomóc sektorowi bankowemu
 • jak pogodzić oczekiwania klientów i możliwości banku
 • jak zapewnić bezpieczeństwo płatności elektronicznych
 • czy branża fintech może zagrozić sektorowi bankowemu w Polsce

Swoimi doświadczeniami i spostrzeżeniami podzielą się znakomici praktycy.

Zapraszam do udziału w Forum!

Rafał Szary
Project Manager


"Zmiany zachodzące w otoczeniu banków sprawiają, że problem utrzymania rentowności działalności zyskuje obecnie pierwszoplanowe znaczenie. Pierwsza edycja Banking Profitability Forum była okazją do wymiany poglądów i dyskusji nad najważniejszymi wyzwaniami związanymi z poszukiwaniem nowych strategii wzmacniania strony dochodowej i ograniczania kosztów w biznesie bankowym.  Uważamy, że wątek ten zasługuje na kontynuację i pragniemy dać specjalistom oraz ekspertom możliwość wymiany cennych doświadczeń. W trakcie wydarzenia zaprezentujemy również wnioski z badań przeprowadzonych w ramach Rankingu Złoty Bankier, co pozwoli na zdiagnozowanie najważniejszych wyzwań stojących przed bankami w obszarze kontaktu z klientem."

Dr Michał Kisiel
Bankier.pl

"Podczas tego wydarzenia chcemy przyjrzeć się trzem aspektom kluczowym dla skutecznego działania na rynku dla dzisiejszych instytucji finansowych:
 • Regulacjom, które stanowią kluczowy czynnik ryzyka w obecnych czasach;
 • Digitalizacji, która pozwala podążać za zmieniającymi się preferencjami klientów oraz stanowi sposób na uzyskanie oszczędności w optymalizacji procesów wewnątrz firmy;
 • Bezpieczeństwu, w ramach którego Istotna jest weryfikacja zarówno warstwy infrastruktury, jak i narzędzi udostępnianych klientom.
Jesteśmy przekonani, że nasze Forum będzie doskonałą okazją do wymiany informacji, najlepszych praktyk i opinii na temat dalszego rozwoju rynku."

Miłosz Brakoniecki
Członek Zarządu
OBSERWATORIUM.BIZ SP. Z O.O.

Uczestnikom konferencji gwarantujemy:
 • wiedzę i doświadczenie przedstawiane przez ekspertów i opiniotwórczych liderów,
 • udział w panelu dyskusyjnym, sesjach eksperckich, case studies - zapewniamy wiele ciekawych form wystąpień i wyłącznie aktualne tematy,
 • liczne okazje do networkingu i nawiązania ciekawych kontaktów biznesowych, które mogą zaowocować nowymi pomysłami zawodowymi,
 • certyfikat potwierdzający udział w Forum,
 • doskonałą atmosferę i organizację na najwyższym poziomie!

Partner merytoryczny

Obserwatorium.biz
- Wyspecjalizowana spółka doradcza. Wspiera firmy z sektora finansowego  w zakresie rozwoju elektronicznych kanałów dystrybucji, systemów płatności elektronicznych oraz przy budowie i wdrażaniu strategii cyfrowych. Przedsiębiorstwom z sektora IT oferuje doradztwo przy budowie i rozwoju produktów i usług przeznaczonych dla sektora finansowego, pomaga także w poznaniu kierunków rozwoju branży, wspiera w procesach sprzedaży wypracowanych produktów i usług. Wspólnie z partnerami opracowuje i wdraża strategie cyberbezpieczeństwa na potrzeby przedsiębiorstw z sektora finansowego, softwarehouse'ów, organizacji non-profit czy instytucji publicznych. Realizuje analizy rynku i przygotowuje raporty merytoryczne z zakresu bankowości mobilnej i internetowej, systemów płatności elektronicznych i bezpieczeństwa IT. Występuje również jako partner merytoryczny  konferencji branżowych, prowadzi działania popularyzacyjne i edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa i biznesu elektronicznego.

Współorganizator

Bankier.pl – działający od 2000 roku wiodący serwis o tematyce finansowo-biznesowej, oferujący swoim odbiorcom treści i narzędzia ułatwiające podejmowanie decyzji związanych z zarządzaniem pieniędzmi. Naszym celem jest dostarczanie rzetelnych i wartościowych treści, będących odpowiedzią na potrzeby użytkowników dotyczących wiedzy z zakresu  inwestowania, finansów osobistych, podatków czy też prowadzenia firmy.
Misją Bankier.pl jest troska o finanse naszych odbiorców. Bankier.pl to miejsce, w którym użytkownicy znajdą odpowiedź na każde nurtujące pytanie z zakresu finansów i inwestowania oraz dowiedzą się, jak efektywniej zarządzać budżetem swoim i prowadzonych przez siebie firm. Wierzymy, że Bankier.pl jest nie tylko platformą informacyjną pełną wartościowych treści i użytecznych narzędzi, ale także drogowskazem i mapą po skomplikowanym świecie finansów.

Partner

HID Global to zaufany partner dostarczający innowacyjne produkty, usługi, rozwiązania oraz "know-how" związane z tworzeniem, zarządzaniem i użytkowaniem bezpiecznych poświadczeń cyfrowej tożsamości (kart inteligentnych, tagów, tokenów itp.) przez miliony konsumentów na całym świecie. Rynki obsługiwane przez firmę HID Global to fizyczna i logiczna kontrola dostępu, silne uwierzytelnianie i zarządzanie cyfrowymi poświadczeniami, drukowanie i personalizacja kart, systemy zarządzania odwiedzającymi, wysoce bezpieczne dokumenty tożsamości dla ludności, technologia RFID do identyfikacji zwierząt oraz zastosowania w przemyśle i logistyce. Najważniejsze marki firmy to ActivID®, EasyLobby®, FARGO®, IdenTrust®, LaserCard®, Lumidigm®, Quantum Secure®, oraz HID®. Główna siedziba HID Global znajduje się w Austin w Teksasie. Firma zatrudnia ponad 2200 pracowników na całym świecie i prowadzi międzynarodowe biura obsługujące ponad 100 krajów. HID Global® jest marką grupy ASSA ABLOY. Więcej informacji na stronie www.hidglobal.com.Partner

Simon - Kucher & Partners – globalna firma doradcza powszechnie uznana za światowego lidera doradztwa cenowego. Firma specjalizuje się w strategii, marketingu, zarządzaniu cenami i sprzedaży. Od 30 lat wspiera firmy z wielu państw świata, w tym liczne banki i instytucje finansowe , w zakresie opracowywania i wdrażania efektywnych strategii wzrostu, a także w obszarze zwiększania ich zyskowności i rentowności.

Partnerzy

Współorganizator

Partner

Partner Merytoryczny

Patron Honorowy

Patron Medialny

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
1595 PLN (od 1 kwietnia 2016 do 20 kwietnia 2016)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
II Banking Profitability Forum
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

12. Strony niniejszej umowy wyrażają zgodę, aby korespondencja pomiędzy nimi, w tym wezwanie do zapłaty, odbywały się w formie elektronicznej na adresy poczty elektronicznej wskazane poniżej. Korespondencję na wskazany adres e-mailowy uznaje się za skuteczną, o ile Strona nie poinformowała drugiej Strony, w formie przewidzianej umową, o zmianie podanego w niniejszej umowie adresu.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres zgoda@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Informacje

Rafał Szary
Project Manager

T 22 333 9870

F 22 333 97 78

r.szary@pb.pl

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter