pb.pl

 

Rozwijaj Biznes z Najlepszymi

25.04.2016, Warszawa,
Hotel Polonia Palace

koszt uczestnictwa netto
995 PLN (od 1 kwietnia 2016 do 25 kwietnia 2016)

Konferencja. Grażyna Piotrowska-Oliwa, Janusz Kulik, Tomasz Misiak, Cezary Smorszczewski – bez wielkich menedżerów nie ma mowy o wielkim sukcesie firmy

 

4 wybitnych menedżerów w jednym miejscu

4 innowacyjne podejścia do zarządzania

4 wizjonerów skutecznie rywalizujących z zachodnimi konkurentami

4 drogi do rynkowego sukcesu

4 liderów, którzy podzielą się unikatowymi patentami na motywowanie zespołów i rozwój firmy


Dla nich trzeba wziąć udział w konferencji "Pulsu Biznesu":
Janusz Kulik – kopalnia Staszic w Katowicach, Makro Cash & Carry, REWE International (jedna z największych sieci handlowych w Europie, właścicielka m.in. marketów Billa)
Tomasz Misiak - Work Service - lider rynku usług HR w Europie Centralnej
Grażyna Piotrowska-Oliwa – MSP, TP SA, PTK Centertel, PKN Orlen, PGNiG, Virgin Mobile Polska
Cezary Smorszczewski – Pekao SA, PKN Orlen, Alior Bank, MCI Management, Private Equity Managers


Od Janusza Kulika dowiesz się w jaki sposób polski menedżer może przebić się na Zachodzie i „rządzić Niemcami w niemieckiej firmie” oraz czy zarządzanie ma płeć i narodowość

Posłuchasz Tomasza Misiaka, który powie kiedy właściciel lub współwłaściciel powinien zejść z pierwszej linii zarządzania, po czym poznać, że zatrudnia się wybitnego menedżera i gdzie ich szukać oraz kiedy warto wynająć management na czas określony

Skorzystasz z doświadczeń Grażyny Piotrowskiej-Oliwy, która wyspecjalizowała się w zarządzaniu spółkami z jednego sektora i pokazuje jak wielkie przynosi to profity zarządzanym firmom nie zależnie od tego czy są to korporacje czy start-upy

Poznasz drogę do sukcesu Cezarego Smorszczewskiego, od pracownika, po prezesa, właściciela, a w końcu również inwestora. Zrozumiesz jak skutecznie planować karierę i jak ważny dla firmy jest menedżer z wizją

 

Jest to już czwarta edycja wydarzenia. Każda poprzednia gromadziła ponad setkę uczestników. Każda poprzednia była okazją do nawiązania wielu cennych kontaktów biznesowych oraz wymiany wizytówek pomiędzy przedsiębiorcami. Dzięki temu powstawały nowe pomysły na biznes i pomysły na rozwój biznesu. Dlatego jesteśmy przekonani, że i tym razem będzie mieli Państwo wyjątkową okazję do nawiązania kontaktów B2B nie tylko z naszymi gwiazdami ale również z innymi przedsiębiorcami.

Podczas tej konferencji to Państwo zdecydujecie jak dużo z niej skorzystacie. Wydarzenie będzie miało niepowtarzalny charakter, gdyż przede wszystkim to Państwo będziecie mieli możliwość zdawania pytań naszym menedżerom.

Rozwijaj biznes z najlepszymi!

Podczas  konferencji:

 • nawiążesz wiele cennych kontaktów, relacji z właścicielami innych firm,
 • poznasz tajemnice sukcesu gwiazd biznesu,
 • zobaczysz różne style zarządzania, ale tylko te skuteczne,
 • zrozumiesz, że bez doświadczonych menedżerów-wizjonerów firma nie odniesie sukcesu,
 • posłuchasz jak zostać wybitnym menedżerem,
 • znajdziesz odpowiedź na pytanie jak wyszkolić lub gdzie znaleźć wybitnych menedżerów.

Do udziału w konferencji zapraszamy:

 • właścicieli i współwłaścicieli firm,
 • prezesów i menedżerów,
 • dyrektorów zarządzających,
 • start-upy, osoby rozważające założenie firmy,
 • wszystkich zainteresowanych poznaniem recepty na sukces.

Partnerzy

Partner

Patron

Patron Medialny

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
995 PLN (od 1 kwietnia 2016 do 25 kwietnia 2016)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
Rozwijaj Biznes z Najlepszymi
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

12. Strony niniejszej umowy wyrażają zgodę, aby korespondencja pomiędzy nimi, w tym wezwanie do zapłaty, odbywały się w formie elektronicznej na adresy poczty elektronicznej wskazane poniżej. Korespondencję na wskazany adres e-mailowy uznaje się za skuteczną, o ile Strona nie poinformowała drugiej Strony, w formie przewidzianej umową, o zmianie podanego w niniejszej umowie adresu.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres zgoda@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Informacje

Beata Tomaszkiewicz
Project Manager - Dziennikarz

T 22 333 9751

F 22 333 97 78

b.tomaszkiewicz@pb.pl

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter