pb.pl

Energetyka / Paliwa

OZE 2016

17.03.2016, Warszawa,
Hotel Polonia Palace

koszt uczestnictwa netto
1795.00 PLN (od 13 lutego 2016 do 17 marca 2016)

Konferencja. Odnawialne źródła energii jako przyszłość energetyki w Polsce

Szanowni Państwo,

rynek energetyczny w Polsce i za granicą ulega ciągłym zmianom. Większość ekspertów jednogłośnie twierdzi, że należy ograniczać emisję CO2, zanieczyszczeń jednocześnie kładąc bardzo duży nacisk na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Polska z jednej strony wprowadza zmiany prawne takie jak system aukcyjny czy nowelizacja Ustawy o OZE, z drugiej zaś pojawia się coraz więcej zmian w prawie i regulacji tworzonych w UE, co wpływa na polski rynek energetyczny. Stawia się przed Państwem wiele wyzwań, dając też do dyspozycji kolejne narzędzia. OZE to bez wątpienia przyszłość energetyki, dlatego też przygotowaliśmy dla Państwa konferencję OZE 2016.

Konferencja OZE 2016 odbędzie się 17 marca 2016 w Warszawie. Jest  to spotkanie nie tylko przedstawicieli firm energetycznych, ale również wszystkich tych, którzy w OZE inwestują.

Zaproszeni prelegenci to wybitni eksperci reprezentujący firmy sektora energetycznego, kancelarie prawne, regulatora rynku polskiego oraz Komisję Europejską.

Podczas konferencji będą mieli Państwo znakomitą okazję do nawiązania wielu ciekawych kontaktów biznesowych, dyskusji i rozmów kuluarowych oraz pogłębienia swojej wiedzy w zakresie:

 

 • rozwoju OZE w Polsce i Europie z punktu widzenia Komisji Europejskiej,
 • sytuacji i kierunków rozwoju OZE widzianej okiem regulatora,
 • zmian Ustawy o OZE i ich znaczeniu dla inwestycji w odnawialne źródła energii,
 • nowelizacji ustawy o OZE z punktu widzenia jednego z kluczowych graczy rynku energetycznego,
 • systemu aukcyjnego w Polsce i Niemczech oraz czerpania wiedzy i doświadczeń z rynku niemieckiego,
 • mikroinstalacji i ich znaczenia dla rozwoju OZE.

 

Zachęcam do zapoznania się z programem konferencji. Mam nadzieję, że zarówno zakres tematyczny, jak również znakomici mówcy zachęcą Państwa do udziału w tym wydarzeniu.

Z poważaniem,

Rafał Szary
Project Manager


Do udziału w konferencji zapraszamy:

przedstawicieli przedsiębiorstw z branży energetycznej – elektrowni, elektrociepłowni, spółek dystrybucyjnych, firm zajmujących się sprzedażą i obrotem energią, przemysłowych odbiorców energii, inwestorów realizujących lub planujących projekty w zakresie odnawialnych źródeł energii.

Zapraszamy przedstawicieli departamentów:

 

 • Strategii, Rozwoju, Nowych Technologii
 • Odnawialnych Źródeł Energii
 • Inwestycji
 • Technicznego, Eksploatacji
 • Ochrony Środowiska
 • Produkcji
 • Handlu, Sprzedaży
 • Prawnego, Regulacji
 • Rynku Energii

 

oraz przedstawicieli:

 

 • firm oferujących rozwiązania technologiczne w zakresie produkcji energii odnawialnej
 • stowarzyszeń i organizacji działających w obszarze odnawialnych źródeł energii
 • firm doradczych obsługujących branżę energetyczną
 • kancelarii prawnych specjalizujących się w obsłudze sektora energetycznego
 • banków finansujących inwestycje energetyczne

 


Uczestnikom konferencji gwarantujemy:

 

 • wiedzę i doświadczenie przedstawiane przez ekspertów i opiniotwórczych liderów,
 • liczne okazje do networkingu i nawiązania ciekawych kontaktów biznesowych, które mogą zaowocować nowymi pomysłami zawodowymi,
 • doskonałą atmosferę i organizację na najwyższym poziomie,
 • certyfikat potwierdzający udział w konferencji!

 


Partnerzy

Patron Medialny

17 marca 2016

08:30

Rejestracja uczestników, powitalna kawa

09:00

EU Renewable Energy - 2030 targets

Ruta Baltause, Policy Officer, Renewable Energy and CCS Unit, DG Energy, European Commission

 • The share of green energy in the energy mix
 • 2030 targets - opportunities and threats
 • Energy Union - how to be competitive?
*Prelekcja w języku angielskim, organizator nie zapewnia tłumaczenia

 

09:50

Odnawialne źródła energii w Polsce z perspektywy regulatora

Piotr Orzech, radca prawny, Naczelnik w Departamencie Prawnym i Rozstrzygania Sporów, Urząd Regulacji Energetyki

 • Odnawialne źródła energii w Polsce
 • Instytucje tworzące system wspierania rozwoju OZE
 • Instrumenty regulacyjne
10:40

Przerwa na kawę, networking

11:00

Wpływ ustawy o odnawialnych źródłach energii na inwestycje w instalacje OZE

Maciej Kuropatwiński, Partner, Radca Prawny, BSJP Brockhuis Jurczak Prusak Sp. k.

 • Prace legislacyjne – od projektu do nowelizacji
 • Inwestycje w instalacje OZE w toku prac legislacyjnych
 • Cele ustawy o OZE
 • Nowy system wsparcia dla instalacji OZE
 • Perspektywy inwestycji w instalacje OZE na gruncie ustawy i aktów wykonawczych
 • Perspektywa długoterminowa

11:50

Nowelizacja Ustawy OZE – perspektywa biznesu

Christian Schnell, Partner, Radca Prawny, Solivan

Nowelizacja Ustawy OZE przedstawiona z punktu widzenia biznesu - inwestorów

12:40

Przerwa na lunch

13:00

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w ciepłownictwie systemowym

dr Dariusz Gulczyński, Dyrektor ds. Rozwoju, EkoENERGIA Kogeneracja Sp. z o.o.

 • Stymulowanie popytu na OZE w ciepłownictwie
 • Struktura wykorzystania paliw w cieple systemowym w Polsce
 • Odnawialne ciepło systemowe
 • Skuteczna integracja systemów ciepłowniczych i OZE – przypadek duński
 • Polski sposób na ciepło z OZE

14:10

Mikroinstalacje szanse i ryzyka w świetle nowych regulacji

Maciej Szambelańczyk, Radca Prawny, Partner, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. k.

 • Ramy prawne dla rozwoju źródeł mikro w polskim systemie prawnym
 • Korzyści i ryzyka wynikające z nowego systemu wsparcia
 • Wątpliwości prawne na tle nowych regulacji
 • Net-metering – szanse i zagrożenia;
 • Okres przejściowy związany z odroczeniem wejścia w życie rozdziału 4 ustawy o OZE do 1 lipca 2016r.
15:00

Przerwa na kawę, networking

15:20

Finansowanie projektów OZE

Karol Maciejewski, Senior Consultant w Zespole R&D and Government Incentives, Deloitte

 • Kluczowe regulacje prawne w zakresie pomocy publicznej udzielanej w latach 2014-2020
 • Finansowanie przedsięwzięć związanych z odnawialnymi źródłami energii
 • Case study
16:10

System aukcyjny w Polsce i w Niemczech – podobieństwa i różnice. Doświadczenia z aukcji OZE w Niemczech dla polskich inwestorów

Piotr Mrowiec, LL.M., Radca Prawny, Associate Partner, Rödl & Partner

 • Geneza zmian w niemieckim systemie wsparcia w OZE
 • Porównanie systemów aukcyjnych w Niemczech i w Polsce
 • Przebieg dotychczasowych aukcji OZE w Niemczech – doświadczenia praktyczne
 • Możliwość udziału polskich instalacji OZE w Niemieckich aukcjach?
17:00

Zakończenie konferencji

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
1795.00 PLN (od 13 lutego 2016 do 17 marca 2016)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
OZE 2016
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres sprzeciw@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Informacje

Rafał Szary
Project Manager

T 22 333 9870

F 22 333 97 78

r.szary@pb.pl

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter

News

Londyńskie City to dobro europejskie

Przedsiębiorcy muszą...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na środę,...

Kontrakty terminowe na...
News

Ostatnia tłusta siedmiolatka

W perspektywie 2021–27...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na wtorek,...

Kontrakty terminowe na...
News

Berlin i Paryż chwytają lejce

Duet Berlina i Paryża...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na...

Kontrakty terminowe na...
News

Unia aktywuje uśpioną politykę

W hierarchii unijnych...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na piątek,...

Kontrakty terminowe na...
Najlepsze blogi o biznesie