pb.pl

IT/Telekomunikacja oraz Media

X Kongres Business Intelligence

16-17.03.2016, Warszawa,
Novotel Warszawa Centrum, ul. Marszałkowska 94/98

koszt uczestnictwa netto
2495.00 PLN (od 13 lutego 2016 do 15 marca 2016)

Konferencja.

Szanowny Uczestniku,
Świat zmienia się bardzo szybko – otwiera przed nami nowe możliwości, ale przynosi co najmniej tyle samo wyzwań i niespotykanych dotąd zagrożeń. Biznes, aby dostosować się do rzeczywistości, potrzebuje transformacji.

Mam przyjemność zaprosić Cię do udziału w Kongresie Business Intelligence, który od dekady stanowi platformę wymiany doświadczeń pomiędzy praktykami. Nasi Eksperci - ludzie biznesu i technologii, z doświadczeniem i pasją – połączą siły, aby pomóc Ci stworzyć oraz zrealizować strategię zmiany i rozwoju. Podczas spotkania m.in.:

 • Pokażemy, jak wykorzystać potencjał wywiadu biznesowego
 • Nauczymy Cię zarządzać tzw. długiem technologicznym, który stanowi realną barierę rozwoju biznesu
 • Podpowiemy, jakie możliwości stwarza integrated intelligence i jakie kompetencje warto rozwijać
 • Uczulimy na szczególnie istotne kwestie bezpieczeństwa – dowiesz się, jak korzystać z rozwiązań, dzięki którym, możliwe jest wykrywanie w czasie rzeczywistym prób ataków hakerskich oraz przeciwdziałanie im
 • Na przykładach pokażemy, dlaczego istotne jest, aby narzędzia BI nowej generacji charakteryzowały się nie tylko wysoką wydajnością, ale przede wszystkim elastycznością, która umożliwi ich dopasowanie do potrzeb firmy
 • Przypomnimy o tym, że wdrożenie lub transformacja systemu BI jest rewolucją - trener zarządzania zmianą poprowadzi warsztaty, które wzmocnią Twoje kompetencje managerskie w tym zakresie
 • Położymy nacisk na znaczenie monitorowania i analizy danych z Social Mediów a także wagę właściwego zarządzania relacjami z klientem przy wykorzystaniu rozwiązań CRM w umacnianiu silnej pozycji firmy w konkurencyjnym otoczeniu


Jeżeli chcesz wyłonić porządek z chaosu bieżących trendów i wizji, zalewu danych i potencjalnych zagrożeń, dołącz do nas 16 i 17 marca.

Zaprojektujmy transformację!

Zapraszam,
Katarzyna Basaj-Pietrasz
Project Manager

Do udziału w Kongresie zapraszamy w szczególności:

 • Dyrektorów/Managerów Business Intelligence
 • Dyrektorów Finansowych
 • Dyrektorów/Managerów Kontrolingu
 • Dyrektorów/Managerów IT
 • Kierowników Projektów
 • Architektów i Administratorów Baz Danych
 • Managerów odpowiedzialnych za rozwój i utrzymanie narzędzi  CRM
 • Kadrę podejmująca decyzje strategiczne w firmie
 • Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo IT
 • Specjalistów ds. utrzymania systemów
 • Specjalistów w zakresie monitorowania i analizy Social Mediów

Partnerzy

Patron Medialny

16 marca 2016

08:30

Rejestracja, poranna kawa, powitanie Uczestników

Trendy rozwojowe:problemy i wyzwania

09:00

Trendy rozwojowe w Business Intelligence - szanse i zagrożenia

Dr hab. Jerzy Surma, Pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Informatyki i Gospodarki Cyfrowej SGH oraz visiting profesor na University of Massachusetts Lowell

09:45

Wywiad biznesowy + Business Intelligence = ???

dr Adam Kowalik, Independent intelligence professional

 • Czym jest, czym nie jest i na czym polega wywiad biznesowy
 • Przykładowe projekty z zakresu wywiadu biznesowego
 • Co sie dzieje, gdy wywiad biznesowy “u mnie nie działa”
 • Czy rodzi się nowa dziedzina "integrated intelligence"
 • Jakie kompetencje mogą być istotne w przyszłości

 

10:30

Przerwa na kawę

10:45

Strategia Data First - czy biznes musi być uzależniony od IT

Robert Tomaszewski, Wiceprezes Zarządu Motabi Sp. z o.o.

 • Czy podjęlibyście się wdrożenia nowego rozwiązania bez udziału IT?
 • Czego potrzebujesz - systemu informatycznego czy rozwiązania biznesowego
 • Potrzeby biznesowe czy funkcjonalności systemów?
 • Co powinno definiować sukces wdrożenia
 • Przejście od gromadzenia informacji do ich wykorzystywania jako akceleracja biznesu

 

11:30

SESJA WARSZTATOWA:Nowoczesna i uproszczona inżynieria zarządzania zmianą – wiedza, narzędzia i zajęcia warsztatowe

Krzysztof Sarnecki, Prezes Zarządu QUEST Change Managers, Konsultant strategiczny, agent zmian w procesach transformacji dużych i średnich firm

Zajęcia będą miały charakter interaktywnej prezentacji nowoczesnych (w większości mało znanych w Europie) mechanizmów wzmacniających skuteczność i wydajność wdrażania zmiany w „nowej rzeczywistości”, czyli czasach stałej turbulencji ekonomicznej, z jednoczesnym odniesieniem się do obszaru Business Inteligence. Około 40% zajęć to ćwiczenia warsztatowe w 2. i/lub 3. osobowych zespołach. Wynikiem zajęć będzie zdobycie konkretnej, nowoczesnej wiedzy (4 koncepty – mechanizmy) oraz uświadomienie sobie, dzięki ćwiczeniom, kluczowych czynników skuteczności wdrożeniowej.

 • Krzywe zmiany, czyli rozumieć proces - uniwersalizm, który pozwala na skuteczne wdrożenie
 • Zasada 20-60-20 – negocjacyjna inżynieria zarządzania zmianą w zespole
 • Mechanizm Akceptacji™ - nieznany w Europie mechanizm, który decyduje o skuteczności i koszcie negocjacji

 

13:00

Przerwa obiadowa

14:00

Najnowsze regulacje prawne Unii Europejskiej w kontekście roziązań Business Intelligence

Xawery Konarski, Partner w kancelarii prawnej Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Threat Intelligence

14:45

Wykrywanie podatności, analiza zagrożeń i szacowanie ryzyka w systemach teleinformatycznych

ppłk dr inż. Bartosz Jasiul, Kierownik Laboratorium Analiz Ataków Cybernetycznych w Wojskowym Instytucie Łączności; dr inż. Joanna Śliwa, Kierownik Zakładu Systemów C4I w Wojskowym Instytucie Łączności

 • Sposoby wykorzystywania podatności systemów teleinformatycznych i oprogramowania
 • Możliwości realizacji ataków ze względu na brak przezorności pracowników
 • Metodyki analizy zagrożeń cybernetycznych
 • Mechanizmy szacowania ryzyka w systemach teleinformatycznych
15:30

Przerwa na kawę

15:45

Czy my też padniemy ofiarą ataku cybernetycznego?

Miłosz Smolarczyk, Prezes Zarządu, Cryptomage

 • Kluczowe zagrożenia jakie obecnie stoją przed firmami przetwarzającymi dane
 • Wyzwania organizacyjne w zakresie ochrony informacji
 • Na czym położyć nacisk myśląc o bezpieczeństwie
 • Czynnik ludzki w ochronie informacji

 

Monitorowanie i analityka Social Media

16:30

Monitoring Internetu - dlaczego analiza danych z social media może zmienić nasz biznes?

Mikołaj Winkiel, Chief Evangelist, Brand24

 • Potencjał w grafice czy w tekście? A może wideo? Co działa lepiej?
 • Marka w sieci jest obecna, nawet bez naszego udziału
 • Czym są insighty, przykłady
 • Angażowanie internetu – jak najlepiej, najskuteczniej?
 • Real time marketing. Czym jest i dlaczego ma największy potencjał? Jak go mierzyć?
 • Ambasadorzy marki to nie tylko blogerzy/vlogerzy - analiza działań z infuencerami
 • Jak my to robimy? Przykłady niestandardowych działań Brand24 oraz wnioski
 • Jak to robią najwięksi? Jak to robią najlepsi?
17:15

Zakończenie pierwszego dnia kongresu

17 marca 2016

08:30

Rejestracja, poranna kawa, powitanie Uczestników

Monitorowanie i analityka Social Media

09:00

Wyzwania analityczne w mierzeniu zachowań klientów w social media i nie tylko

Mariusz Gąsiewski, CEE Mobile Solutions, Google

 • Najważniejsze zmiany w mierzeniu zachowań w ostatnich latach
 • Wyzwania jakie stoją przed firmami w mierzeniu i analityce
 • Miejsce Social Media na ścieżkach użytkowników
 • Sposoby i możliwości mierzenia zachowań użytkowników w Social Media
 • Znaczenie segmentacji w analizie zachowań użytkowników Social Media

 

09:45

Jak wykorzystać dane z Mediów Społecznościowych?

dr Jan Zając, badacz i psychlog, Sotrender i Wydział Psychologii UW

10:30

Przerwa na kawę

System CRM - spersonalizowane zarządzanie relacjami z klientami

10:45

Budowa spójnej strategii relacji z klientem w oparciu o dane

Szymon Mercik, Risk Managing Director, Bank Zachodni WBK

 • Indywidualny dobór produktów i akcji w oparciu o informację o kliencie
 • Strategie cenowe
 • Spójna strategia w cyklu trwania relacji: onboarding, linkage, recovery
 • Nowe źródła danych, nowe techniki, Big Data
 • Realne przykłady z bankowości.

 

11:30

Analiza podróży klienta po zawiłościach kontaktów z firmami jako element budowania wartości klienta i firmy

Michał Turalski, Senior Manager, Management Consulting, KPMG Advisory

 • Wiedza o kliencie – czego jeszcze nie wiemy
 • Business Intelligence vs Customer Journey Analytics;
 • Narzędzia analityczne – jak w stogu siana znaleźć igłę?
 • Gdzie i po co – przykłady zastosowania
12:15

Przerwa obiadowa

Utrzymanie i rozwój rozwiązań Business Intelligence w organizacji

13:15

Obszary transformacji BI w dużych korporacjach

Marek Wilczewski, Dyrektor Biura Zarządzania Informację, Grupa PZU

 • Podejście kompleksowe do zarządzania informacją w przedsiębiorstwach – czyli od wizji i strategii, poprzez role i odpowiedzialności do realizacji i operacjonalizacji
 • Zagadnienia data governance – czyli kto odpowiada za standaryzację, a kto za jakość informacji, jaka jest rola właścicieli danych i systemów, a jaka konsumentów i ekspertów dziedzinowych
 • Podnoszenie świadomości i kultura BI w organizacji – czyli jak ustawić role i odpowiedzialności poszczególnych jednostek, kształcić kompetencje analityczne oraz wdrażać odpowiednie narzędzia raportowe
 • Rozwój BI na osi czasu – czyli od lokalnych obszarów analitycznych, poprzez wdrożenie korporacyjnej hurtowni danych i narzędzi BI/CRM, w kierunku self-service oraz innowacji w obszarze analityki (mobile, big-data, analytics i data scientists)


14:00

One Size Doesn’t Fit All, czyli case study stworzenia BI dostosowanego do strategicznych, operacyjnych oraz analitycznych potrzeb

Joanna Łuczak, BI Manager, PAYBACK, American Express Group

 • Czy i jak klasycznie pojmowany BI może funkcjonować w świecie BIG DATA?
 • Czy BI jest możliwy bez wsparcia nowoczesnych narzędzi raportowych?
 • Case Study transformacji BI w firmie Loyalty Partner
 • Lessons learned czyli efekty wdrożenia narzędzia BI

 

14:45

Przerwa na kawę

15:00

Kapitał cyfrowy i dług technologiczny, czyli jak być pięknym i sławnym, pozostając zdrowym i bogatym

Borys Stokalski, Senior Partner, Członek Rady Nadzorczej, CTPartners

W cyfrowym świecie jedną z kluczowych, relatywnie trwałych przewag konkurencyjnych, staje się przewaga informacyjna, czyli zdolność do szybszego od konkurencji reagowania na okazje i zagrożenia rynkowe, dzięki sprawnemu przetwarzaniu informacji. W retoryce wizjonerów biznesu oraz dostawców rozwiązań IT (zwłaszcza z obszaru Business Intelligence) informacja i systemy przedstawiane są w związku z tym jako „kapitał cyfrowy” – aktywa równie ważne jak pieniądz. To z pewnością użyteczna metafora, pod warunkiem, że w rachunku kapitału cyfrowego uwzględnimy również dług technologiczny - bariery rozwojowe jakie tworzą rozwiązania mało elastyczne, zalew danych o wątpliwej jakości i przydatności, czy kosztowna i zawodna infrastruktura. W ramach prezentacji postaram się przejść od metafor, ułatwiających zrozumienie wartości technologii i związanych z nią ryzyk, do ich praktycznych konsekwencji w działaniach rozwojowych i operacyjnych firm.

15:45

DYSKUSJA PANELOWA:Czy Twoja firma jest gotowa na transformację? - analiza danych z otoczenia firmy i wspomaganie decyzji strategicznych

Moderator: dr Adam Kowalik, Independent intelligence professional Wśród Panelistów: Robert Tomaszewski, Wiceprezes Zarządu Motabi Sp. z o.o. ; Michał Turalski, Senior Manager, Management Consulting, KPMG Advisory; Borys Stokalski, Senior Partner, Członek Rady Nadzorczej, CTPartners

 • Jak skutecznie wykorzystywać potencjał DATA Strategy w organizacji
 • Predictive analytics  - jak optymalizować możliwości i minimalizować ryzyko dzięki skutecznym metodom analizy przyszłości

 

17:00

Zakończenie Kongresu i wręczenie certyfikatów

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
2495.00 PLN (od 13 lutego 2016 do 15 marca 2016)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
X Kongres Business Intelligence
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres sprzeciw@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Informacje

Katarzyna Basaj-Pietrasz
Project Manager

T 22 333 9838

F 22 333 97 78

k.pietrasz@pb.pl

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter

News

Londyńskie City to dobro europejskie

Przedsiębiorcy muszą...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na środę,...

Kontrakty terminowe na...
News

Ostatnia tłusta siedmiolatka

W perspektywie 2021–27...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na wtorek,...

Kontrakty terminowe na...
News

Berlin i Paryż chwytają lejce

Duet Berlina i Paryża...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na...

Kontrakty terminowe na...
News

Unia aktywuje uśpioną politykę

W hierarchii unijnych...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na piątek,...

Kontrakty terminowe na...
Najlepsze blogi o biznesie