pb.pl

IT/Telekomunikacja oraz Media

X Kongres Business Intelligence

16-17.03.2016, Warszawa,
Novotel Warszawa Centrum, ul. Marszałkowska 94/98

koszt uczestnictwa netto
2495.00 PLN (od 13 lutego 2016 do 15 marca 2016)

Konferencja.

Szanowny Uczestniku,
Świat zmienia się bardzo szybko – otwiera przed nami nowe możliwości, ale przynosi co najmniej tyle samo wyzwań i niespotykanych dotąd zagrożeń. Biznes, aby dostosować się do rzeczywistości, potrzebuje transformacji.

Mam przyjemność zaprosić Cię do udziału w Kongresie Business Intelligence, który od dekady stanowi platformę wymiany doświadczeń pomiędzy praktykami. Nasi Eksperci - ludzie biznesu i technologii, z doświadczeniem i pasją – połączą siły, aby pomóc Ci stworzyć oraz zrealizować strategię zmiany i rozwoju. Podczas spotkania m.in.:

 • Pokażemy, jak wykorzystać potencjał wywiadu biznesowego
 • Nauczymy Cię zarządzać tzw. długiem technologicznym, który stanowi realną barierę rozwoju biznesu
 • Podpowiemy, jakie możliwości stwarza integrated intelligence i jakie kompetencje warto rozwijać
 • Uczulimy na szczególnie istotne kwestie bezpieczeństwa – dowiesz się, jak korzystać z rozwiązań, dzięki którym, możliwe jest wykrywanie w czasie rzeczywistym prób ataków hakerskich oraz przeciwdziałanie im
 • Na przykładach pokażemy, dlaczego istotne jest, aby narzędzia BI nowej generacji charakteryzowały się nie tylko wysoką wydajnością, ale przede wszystkim elastycznością, która umożliwi ich dopasowanie do potrzeb firmy
 • Przypomnimy o tym, że wdrożenie lub transformacja systemu BI jest rewolucją - trener zarządzania zmianą poprowadzi warsztaty, które wzmocnią Twoje kompetencje managerskie w tym zakresie
 • Położymy nacisk na znaczenie monitorowania i analizy danych z Social Mediów a także wagę właściwego zarządzania relacjami z klientem przy wykorzystaniu rozwiązań CRM w umacnianiu silnej pozycji firmy w konkurencyjnym otoczeniu


Jeżeli chcesz wyłonić porządek z chaosu bieżących trendów i wizji, zalewu danych i potencjalnych zagrożeń, dołącz do nas 16 i 17 marca.

Zaprojektujmy transformację!

Zapraszam,
Katarzyna Basaj-Pietrasz
Project Manager

Do udziału w Kongresie zapraszamy w szczególności:

 • Dyrektorów/Managerów Business Intelligence
 • Dyrektorów Finansowych
 • Dyrektorów/Managerów Kontrolingu
 • Dyrektorów/Managerów IT
 • Kierowników Projektów
 • Architektów i Administratorów Baz Danych
 • Managerów odpowiedzialnych za rozwój i utrzymanie narzędzi  CRM
 • Kadrę podejmująca decyzje strategiczne w firmie
 • Osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo IT
 • Specjalistów ds. utrzymania systemów
 • Specjalistów w zakresie monitorowania i analizy Social Mediów

Partnerzy

Patron Medialny

16 marca 2016

08:30

Rejestracja, poranna kawa, powitanie Uczestników

Trendy rozwojowe:problemy i wyzwania

09:00

Trendy rozwojowe w Business Intelligence - szanse i zagrożenia

Dr hab. Jerzy Surma, Pracownik naukowo-dydaktyczny Instytutu Informatyki i Gospodarki Cyfrowej SGH oraz visiting profesor na University of Massachusetts Lowell

09:45

Wywiad biznesowy + Business Intelligence = ???

dr Adam Kowalik, Independent intelligence professional

 • Czym jest, czym nie jest i na czym polega wywiad biznesowy
 • Przykładowe projekty z zakresu wywiadu biznesowego
 • Co sie dzieje, gdy wywiad biznesowy “u mnie nie działa”
 • Czy rodzi się nowa dziedzina "integrated intelligence"
 • Jakie kompetencje mogą być istotne w przyszłości

 

10:30

Przerwa na kawę

10:45

Strategia Data First - czy biznes musi być uzależniony od IT

Robert Tomaszewski, Wiceprezes Zarządu Motabi Sp. z o.o.

 • Czy podjęlibyście się wdrożenia nowego rozwiązania bez udziału IT?
 • Czego potrzebujesz - systemu informatycznego czy rozwiązania biznesowego
 • Potrzeby biznesowe czy funkcjonalności systemów?
 • Co powinno definiować sukces wdrożenia
 • Przejście od gromadzenia informacji do ich wykorzystywania jako akceleracja biznesu

 

11:30

SESJA WARSZTATOWA:Nowoczesna i uproszczona inżynieria zarządzania zmianą – wiedza, narzędzia i zajęcia warsztatowe

Krzysztof Sarnecki, Prezes Zarządu QUEST Change Managers, Konsultant strategiczny, agent zmian w procesach transformacji dużych i średnich firm

Zajęcia będą miały charakter interaktywnej prezentacji nowoczesnych (w większości mało znanych w Europie) mechanizmów wzmacniających skuteczność i wydajność wdrażania zmiany w „nowej rzeczywistości”, czyli czasach stałej turbulencji ekonomicznej, z jednoczesnym odniesieniem się do obszaru Business Inteligence. Około 40% zajęć to ćwiczenia warsztatowe w 2. i/lub 3. osobowych zespołach. Wynikiem zajęć będzie zdobycie konkretnej, nowoczesnej wiedzy (4 koncepty – mechanizmy) oraz uświadomienie sobie, dzięki ćwiczeniom, kluczowych czynników skuteczności wdrożeniowej.

 • Krzywe zmiany, czyli rozumieć proces - uniwersalizm, który pozwala na skuteczne wdrożenie
 • Zasada 20-60-20 – negocjacyjna inżynieria zarządzania zmianą w zespole
 • Mechanizm Akceptacji™ - nieznany w Europie mechanizm, który decyduje o skuteczności i koszcie negocjacji

 

13:00

Przerwa obiadowa

14:00

Najnowsze regulacje prawne Unii Europejskiej w kontekście roziązań Business Intelligence

Xawery Konarski, Partner w kancelarii prawnej Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Threat Intelligence

14:45

Wykrywanie podatności, analiza zagrożeń i szacowanie ryzyka w systemach teleinformatycznych

ppłk dr inż. Bartosz Jasiul, Kierownik Laboratorium Analiz Ataków Cybernetycznych w Wojskowym Instytucie Łączności; dr inż. Joanna Śliwa, Kierownik Zakładu Systemów C4I w Wojskowym Instytucie Łączności

 • Sposoby wykorzystywania podatności systemów teleinformatycznych i oprogramowania
 • Możliwości realizacji ataków ze względu na brak przezorności pracowników
 • Metodyki analizy zagrożeń cybernetycznych
 • Mechanizmy szacowania ryzyka w systemach teleinformatycznych
15:30

Przerwa na kawę

15:45

Czy my też padniemy ofiarą ataku cybernetycznego?

Miłosz Smolarczyk, Prezes Zarządu, Cryptomage

 • Kluczowe zagrożenia jakie obecnie stoją przed firmami przetwarzającymi dane
 • Wyzwania organizacyjne w zakresie ochrony informacji
 • Na czym położyć nacisk myśląc o bezpieczeństwie
 • Czynnik ludzki w ochronie informacji

 

Monitorowanie i analityka Social Media

16:30

Monitoring Internetu - dlaczego analiza danych z social media może zmienić nasz biznes?

Mikołaj Winkiel, Chief Evangelist, Brand24

 • Potencjał w grafice czy w tekście? A może wideo? Co działa lepiej?
 • Marka w sieci jest obecna, nawet bez naszego udziału
 • Czym są insighty, przykłady
 • Angażowanie internetu – jak najlepiej, najskuteczniej?
 • Real time marketing. Czym jest i dlaczego ma największy potencjał? Jak go mierzyć?
 • Ambasadorzy marki to nie tylko blogerzy/vlogerzy - analiza działań z infuencerami
 • Jak my to robimy? Przykłady niestandardowych działań Brand24 oraz wnioski
 • Jak to robią najwięksi? Jak to robią najlepsi?
17:15

Zakończenie pierwszego dnia kongresu

17 marca 2016

08:30

Rejestracja, poranna kawa, powitanie Uczestników

Monitorowanie i analityka Social Media

09:00

Wyzwania analityczne w mierzeniu zachowań klientów w social media i nie tylko

Mariusz Gąsiewski, CEE Mobile Solutions, Google

 • Najważniejsze zmiany w mierzeniu zachowań w ostatnich latach
 • Wyzwania jakie stoją przed firmami w mierzeniu i analityce
 • Miejsce Social Media na ścieżkach użytkowników
 • Sposoby i możliwości mierzenia zachowań użytkowników w Social Media
 • Znaczenie segmentacji w analizie zachowań użytkowników Social Media

 

09:45

Jak wykorzystać dane z Mediów Społecznościowych?

dr Jan Zając, badacz i psychlog, Sotrender i Wydział Psychologii UW

10:30

Przerwa na kawę

System CRM - spersonalizowane zarządzanie relacjami z klientami

10:45

Budowa spójnej strategii relacji z klientem w oparciu o dane

Szymon Mercik, Risk Managing Director, Bank Zachodni WBK

 • Indywidualny dobór produktów i akcji w oparciu o informację o kliencie
 • Strategie cenowe
 • Spójna strategia w cyklu trwania relacji: onboarding, linkage, recovery
 • Nowe źródła danych, nowe techniki, Big Data
 • Realne przykłady z bankowości.

 

11:30

Analiza podróży klienta po zawiłościach kontaktów z firmami jako element budowania wartości klienta i firmy

Michał Turalski, Senior Manager, Management Consulting, KPMG Advisory

 • Wiedza o kliencie – czego jeszcze nie wiemy
 • Business Intelligence vs Customer Journey Analytics;
 • Narzędzia analityczne – jak w stogu siana znaleźć igłę?
 • Gdzie i po co – przykłady zastosowania
12:15

Przerwa obiadowa

Utrzymanie i rozwój rozwiązań Business Intelligence w organizacji

13:15

Obszary transformacji BI w dużych korporacjach

Marek Wilczewski, Dyrektor Biura Zarządzania Informację, Grupa PZU

 • Podejście kompleksowe do zarządzania informacją w przedsiębiorstwach – czyli od wizji i strategii, poprzez role i odpowiedzialności do realizacji i operacjonalizacji
 • Zagadnienia data governance – czyli kto odpowiada za standaryzację, a kto za jakość informacji, jaka jest rola właścicieli danych i systemów, a jaka konsumentów i ekspertów dziedzinowych
 • Podnoszenie świadomości i kultura BI w organizacji – czyli jak ustawić role i odpowiedzialności poszczególnych jednostek, kształcić kompetencje analityczne oraz wdrażać odpowiednie narzędzia raportowe
 • Rozwój BI na osi czasu – czyli od lokalnych obszarów analitycznych, poprzez wdrożenie korporacyjnej hurtowni danych i narzędzi BI/CRM, w kierunku self-service oraz innowacji w obszarze analityki (mobile, big-data, analytics i data scientists)


14:00

One Size Doesn’t Fit All, czyli case study stworzenia BI dostosowanego do strategicznych, operacyjnych oraz analitycznych potrzeb

Joanna Łuczak, BI Manager, PAYBACK, American Express Group

 • Czy i jak klasycznie pojmowany BI może funkcjonować w świecie BIG DATA?
 • Czy BI jest możliwy bez wsparcia nowoczesnych narzędzi raportowych?
 • Case Study transformacji BI w firmie Loyalty Partner
 • Lessons learned czyli efekty wdrożenia narzędzia BI

 

14:45

Przerwa na kawę

15:00

Kapitał cyfrowy i dług technologiczny, czyli jak być pięknym i sławnym, pozostając zdrowym i bogatym

Borys Stokalski, Senior Partner, Członek Rady Nadzorczej, CTPartners

W cyfrowym świecie jedną z kluczowych, relatywnie trwałych przewag konkurencyjnych, staje się przewaga informacyjna, czyli zdolność do szybszego od konkurencji reagowania na okazje i zagrożenia rynkowe, dzięki sprawnemu przetwarzaniu informacji. W retoryce wizjonerów biznesu oraz dostawców rozwiązań IT (zwłaszcza z obszaru Business Intelligence) informacja i systemy przedstawiane są w związku z tym jako „kapitał cyfrowy” – aktywa równie ważne jak pieniądz. To z pewnością użyteczna metafora, pod warunkiem, że w rachunku kapitału cyfrowego uwzględnimy również dług technologiczny - bariery rozwojowe jakie tworzą rozwiązania mało elastyczne, zalew danych o wątpliwej jakości i przydatności, czy kosztowna i zawodna infrastruktura. W ramach prezentacji postaram się przejść od metafor, ułatwiających zrozumienie wartości technologii i związanych z nią ryzyk, do ich praktycznych konsekwencji w działaniach rozwojowych i operacyjnych firm.

15:45

DYSKUSJA PANELOWA:Czy Twoja firma jest gotowa na transformację? - analiza danych z otoczenia firmy i wspomaganie decyzji strategicznych

Moderator: dr Adam Kowalik, Independent intelligence professional Wśród Panelistów: Robert Tomaszewski, Wiceprezes Zarządu Motabi Sp. z o.o. ; Michał Turalski, Senior Manager, Management Consulting, KPMG Advisory; Borys Stokalski, Senior Partner, Członek Rady Nadzorczej, CTPartners

 • Jak skutecznie wykorzystywać potencjał DATA Strategy w organizacji
 • Predictive analytics  - jak optymalizować możliwości i minimalizować ryzyko dzięki skutecznym metodom analizy przyszłości

 

17:00

Zakończenie Kongresu i wręczenie certyfikatów

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
2495.00 PLN (od 13 lutego 2016 do 15 marca 2016)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
X Kongres Business Intelligence
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres sprzeciw@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Informacje

Katarzyna Basaj-Pietrasz
Project Manager

T 22 333 9838

F 22 333 97 78

k.pietrasz@pb.pl

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter

News

Kontrakty terminowe na WIG20 na piątek,...

Kontrakty terminowe na...
News

Sojusz potęgą ze słabościami

Dla nas szczęściem w...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na czwartek,...

Kontrakty terminowe na...
News

Morawiecki przykręca śrubę przedsiębiorcom....

Coraz częściej wydaje mi...
News

The ball is in your court

Środa: słówko na dziś....
News

Problem z terminowością w Twoim zespole?

Jest jedna rzecz, której...
News

Shadow Banking 3.0 – Platformy hostujące a…...

… czyli tak, jak...
News

Terrorysta uderzył w systemową wadę

Podczas wychodzenia z...
Najlepsze blogi o biznesie