pb.pl

Prawo

Forum Compliance Officer

22-23.02.2016, Warszawa,
Hotel Marriott, Aleje Jerozolimskie 65, Warszawa

koszt uczestnictwa netto
2195.00 PLN (od 23 stycznia 2016 do 23 lutego 2016)

Forum. Prawo - Biznes - Etyka

Szanowni Państwo,

rola Compliance Officera w organizacji jest nie do przecenienia. Zmieniające się otoczenie rynkowe powoduje, że przed działem compliance stawia się coraz więcej zadań i pojawiają się nowe wyzwania. Nowe regulacje, przepisy, kodeksy, zmiany w prawie powodują, że konieczne jest stałe poszukiwanie nowych rozwiązań i wiedzy. Z myślą o Państw potrzebach i w oparciu o Państwa oczekiwania powstało Forum Compliance Officer, które odbędzie się 22-23 lutego 2016 w Warszawie.

Forum to spotkanie praktyków zajmujących się compliance. Będzie ono znakomitą okazją do wysłuchania licznych case studies, pogłębienia swojej wiedzy, udziału w praktycznych warsztatach czy stołach dyskusyjnych.

Podczas Forum poruszymy wiele tematów, m.in.:

 • Jakie czynniki determinują zadania komórki ds. compliance,
 • Compliance w procesie zapobiegania ryzyku utraty reputacji,
 • Co zrobić, by kodeksy etyki miały realne przełożenie na funkcjonowanie organizacji,
 • Whistleblowing jako element systemu compliance,
 • Zarządzanie ryzykiem a funkcja compliance,
 • Nowe wymogi prawne mające wpływ na funkcjonowanie compliance,
 • Compliance jako narzędzie do zwalczania korupcji.

Zapraszam do udziału w Forum Compliance Officer. Zachęcam również do zapoznania się z programem wydarzenia.

Do zobaczenia podczas Forum!

Rafał Szary
Project Manager


Uczestnikom gwarantujemy:

 • Różnorodne formuły: case studies, sesje warsztatowe, stoły dyskusyjne
 • Wiedzę na najwyższym poziomie
 • Wystąpienia wyłącznie doświadczonych ekspertów z różnych branż
 • Interakcję i integrację – możliwość nawiązania nowych kontaktów biznesowych
 • Atmosferę sprzyjającą pogłębianiu wiedzy
 • Certyfikat potwierdzający udział w Forum

 


Do udziału zapraszamy m.in.:
 • Compliance Officerów
 • Dyrektorów i Managerów ds. Compliance
 • Dyrektorów i Managerów ds. Zapewnienia Zgodności
 • Radców Prawnych i Prawników zajmujących się tematyką compliance

 

Partnerzy

Partner

Patron Medialny

22 lutego 2016

08:30

Rejestracja uczestników. Zapraszamy na kawę!

09:00

Rola i miejsce compliance w strukturze organizacyjnej

Marcin Góral, Dyrektor Biura Compliance, PZU SA

 • Funkcja compliance w grupie kapitałowej – rola i znaczenie
 • Uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne, jako czynnik determinujący zadania komórki ds. compliance
 • Znaczenie miejsca siedziby korporacyjnej dla struktury i roli funkcji compliance
 • Aktualne wyzwania dla funkcji compliance

09:50

Compliance w procesie zapobiegania ryzyku utraty reputacji

Joanna Grynfelder, Compliance Manager, CMC Markets UK S.A. Oddział w Polsce

 • Podstawowe metody mitygacji ryzyka reputacji
 • Zadania Compliance w procesie kreacji produktów
 • Monitorowanie procesu sprzedażowego i posprzedażowego
 • Przykłady nieetycznych działań reklamowych
 • Kosztowny brak zgodności z zasadami rzetelności kupieckiej

10:40

Przerwa na kawę, networking

11:00

BYOD – Bring Your Own Device – czy pracownik powinien pracować na swoich prywatnych urządzeniach i/lub wykorzystywać urządzenia służbowe do celów prywatnych?

Gerard Karp, Partner, Menedżer zespołów prawa ochrony prywatności i technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz komunikacji elektronicznej, Wierzbowski Eversheds
Adam Nierzwicki, Senior Associate, Wierzbowski Eversheds

 • BYOD jako model organizacji pracy
 • Wdrożenie BYOD - wyzwanie dla firmy i zaangażowanych działów
 • Ocena ryzyk i zagrożeń - skuteczne przeciwdziałanie nadużyciom
 • Ramy prawne wykonywania pracy w formie BYOD

11:50

Jak skutecznie wdrażać kodeksy etyki, by miały przełożenie na codzienne funkcjonowanie organizacji?

Magdalena Simkowska, Starszy Konsultant, PwC

 • Teoria a rzeczywiste wyzwania na drodze podnoszenia standardów etycznych w organizacji
 • Przykłady wdrożeń programów zarządzania etyką w Polsce i na świecie
 • Korzyści wynikające z uregulowania obszaru etyki w organizacji

12:40

Przerwa na lunch

13:30

Whistleblower- zarządzanie informacją i związane z tym ryzyka

Konrad Sędkiewicz, Compliance Officer, Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

 • Pojęcie i znaczenie
 • Whistleblowing jako element systemu compliance
 • Sytuacja prawna „sygnalisty”
 • Jak wdrożyć?
 • Zarządzanie ujawnionymi informacjami

14:20

Zarządzania ryzykiem a Compliance

Aleksandra Przelicka, Starszy Oficer Compliance, Bank BPH
Mateusz Mirkiewicz, Starszy Oficer Compliance, Bank BPH

 • Compliance w procesie zarządzania ryzykiem
 • Ryzyko braku zgodności – co to takiego?
 • Identyfikacja ryzyka Compliance
 • Zarządzanie ryzykiem braku zgodności

15:10

Przerwa na kawę, networking

Stoły Eksperckie - zapraszamy do dyskusji tematycznych
Formuła stołów eksperckich to udział w dyskusjach z ekspertem - każdy z Państwa może wybrać jeden ze stołów dyskusyjnych i wziąć udział w dyskusji na dany temat. Dzięki tej formule mogą Państwo wymienić opinie z pozostałymi uczestnikami, ale również zadawać pytania ekspertowi.

15:30

Ryzyka w Compliance

Ewa Kryńska, Compliance Officer, Pfizer Polska Sp. z o.o.

 • Wiele firm farmaceutycznych opiera swój rozwój o “przemyślane podejmowanie ryzyka” jako kluczowym elemencie osiągnięcia sukcesu. Jak takie podejście oraz stawianie ambitnych celów wpisują się w  zobowiązanie firmy do działania w sposób uczciwy i zgodny z prawem?
 • Rola działu Compliance w stosunku do działów marketingowych– nadzór czy doradztwo?
 • Jakie są największe ryzyka w branży farmaceutycznej? Jak firma może minimalizować to ryzyko?

Compliance na rynku usług finansowych

Marcin Góral, Dyrektor Biura Compliance, PZU SA

 • Ryzyko regulacyjne organizacji, jako wyzwanie dla funkcji compliance
 • Rola KNF w kreowaniu standardów rynku finansowego
 • Dobre praktyki spółek notowanych na GPW (DPSN 2015)

AML a Compliance

Piotr Kosiński, Adwokat (Senior Associate), Linklaters
Tomasz Manicki, Adwokat (of Counsel), Linklaters

 • IV Dyrektywa AML
 • Jak skutecznie przeciwdziałać praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu?
 • Analiza ryzyka i sankcje administracyjne
17:00

Zakończenie pierwszego dnia konferencji

23 lutego 2016

08:30

Rejestracja uczestników. Zapraszamy na kawę!

09:00

Przyszłość Compliance z punktu widzenia regulatora – prawne uwarunkowania compliance

Jacek Zdziarstek, Dyrektor Departamentu Zgodności ze Standardami i Bezpieczeństwa, Raiffeisen Bank Polska S.A.

 • Zmiany w prawie bankowym odnoszące się do Compliance
 • Podejście KNF do funkcji Compliance
 • Nowe wymogi prawne mające wpływ na funkcje Compliance
 • Rekomendowany model Compliance
 • Nowe wyzwania stojące przed Compliance

09:50

Rola Compliance w ochronie danych osobowych

Aleksandra Chrzanowska, Compliance Manager, BMW Financial Services

 • Dane osobowe jako ograniczenie dla środków compliance
 • Dane wrażliwe w myśl ustawy
 • Odpowiedzialność compliance w zakresie przetwarzania danych osobowych
 • Ryzyka i zagrożenia
10:40

Przerwa na kawę, networking

11:00

Compliance jako narzędzie zwalczania korupcji

Ewa Kryńska, Compliance Officer, Pfizer Polska Sp. z o.o.

 • Wyzwania stojące przed branżą farmaceutyczną w obszarze Compliance
 • Prewencyjna rola programu Compliance (elementy efektywnego programu Compliance, czynniki sukcesu programu Compliance w krótkim i długim terminie)
 • Odpowiednia reakcja- czyli zero tolerancji
 • Wspieranie atmosfery, w której pracownicy czują się nie obawiają się zgłaszać potencjalne naruszenia, wątpliwości. Kluczowe wyzwania.
11:50

Ochrona sygnalistów(Whistleblowers) jako narzędzie zwalczania korupcji i mobbingu – ONZ i biznes

Łukasz Kolano, Zastępca Dyrektora Generalnego, Inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce
Jacek Wojciechowicz, Ekspert merytoryczny, Inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce

 • Wprowadzenie: Inicjatywa Sekretarza ONZ Global Compact w Polsce
 • Koalicja Rzeczników Etyki – opis Programu
 • Ochrona sygnalistów – model australijski
 • Konwencja Organizacji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji
 • Sytuacja sygnalistów w Polsce i w innych krajach
 • Ochrona sygnalistów na przykładzie Grupy PKP
12:40

Przerwa na lunch

13:30

WARSZTAT A: Tworzenie środowiska przyjaznego whistleblower’om

Tomasz Szarek, Radca Prawny, Partner, SDZ LEGAL SCHINDHELM
Katarzyna Gospodarowicz, Radca Prawny, LL.M. German and Polish Law, SDZ LEGAL SCHINDHELM

Podczas warsztatu rozważymy wspólnie, jakie warunki stworzyć, aby zachęcić sygnalistów do podejmowania działań z korzyścią dla przedsiębiorstwa. Podejmiemy próbę zdefiniowania nie tylko potrzeb whistleblower’ów, ale również tego co uczyni informowanie o zauważonych nieprawidłowościach jeszcze bardziej atrakcyjnym.

Przedstawimy na podstawie kilku przykładów istniejące rozwiązania w tym zakresie i razem z uczestnikami zastanowimy się nad ich skutecznością. W drugiej części warsztatu wspólnie postaramy się stworzyć takie rozwiązania, które wobec istniejących regulacji prawnych będą stanowić zachętę dla obecnych i przyszłych whistleblowerów. Nadrzędnym celem warsztatów jest stworzenie unikalnej atmosfery do wymiany myśli i opinii wśród osób zainteresowanych tą problematyką.

WARSZTAT B: Jak zbudować efektywny plan przeciwdziałania korupcji w organizacji? Case study

Angelika Ciastek-Zyska, Menedżer, PwC
Piotr Szymankiewicz, Menedżer, PwC

Uczestnicy warsztatu opracują koncepcję programu antykorupcyjnego i planu jego wdrożenia w organizacji. Prace warsztatowe będą się koncentrować na takich obszarach jak :

 • ocena ryzyka korupcji, monitoring i przeciwdziałanie;
 • kanały anonimowego informowania o nieprawidłowościach;
 • zwiększanie świadomości i angażowanie pracowników i kadry zarządzającej w tworzenie kultury antykorupcyjnej;
 • zasady współpracy z partnerami biznesowymi.

 

16:30

Zakończenie konferencji

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
2195.00 PLN (od 23 stycznia 2016 do 23 lutego 2016)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
Forum Compliance Officer
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres sprzeciw@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Informacje

Rafał Szary
Project Manager

T 22 333 9870

F 22 333 97 78

r.szary@pb.pl

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter

News

Londyńskie City to dobro europejskie

Przedsiębiorcy muszą...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na środę,...

Kontrakty terminowe na...
News

Ostatnia tłusta siedmiolatka

W perspektywie 2021–27...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na wtorek,...

Kontrakty terminowe na...
News

Berlin i Paryż chwytają lejce

Duet Berlina i Paryża...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na...

Kontrakty terminowe na...
News

Unia aktywuje uśpioną politykę

W hierarchii unijnych...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na piątek,...

Kontrakty terminowe na...
Najlepsze blogi o biznesie