pb.pl

Sprzedaż

Trendy Sprzedaży 2016

27-28.01.2016, Warszawa,
Hotel Polonia Palace

koszt uczestnictwa netto
2295.00 PLN (od 19 grudnia 2015 do 26 stycznia 2016)

Konferencja. Wykorzystaj potencjał relacji w biznesie

Szanowny Uczestniku,


Jak wynika z ostatniego raportu „Zarządzanie po polsku”*, wprowadzenie nowego rytmu sprzedażowego to jeden z pięciu priorytetowych obszarów stanowiących wyzwanie dla managerów. Polski styl zarządzania nadal charakteryzuje się niską efektywnością procesów sprzedażowych. Jeżeli jesteś liderem i  także Twoją zmorą są przegapione „moments of truth”, masz wrażenie, że ostatnio umknęło Ci kilka dużych okazji sprzedażowych, chciałbyś sięgnąć po narzędzia, które umożliwią wprowadzenie nowego modelu interakcji z klientem, czujesz, że Twój zespół potrzebuje regularnych i skutecznych przeglądów efektywności – nasza konferencja jest dla Ciebie!

W pierwszym dniu spotkania m.in.:

 • Dowiesz się, jak zaprojektować produkt pożądany przez Twoich klientów
 • Case study Generali pokaże wymierne korzyści biznesowe, które możesz osiągnąć, dzięki wdrożeniu nowego systemu zarządzania doświadczeniami klientów
 • Na przykładzie Orange zaobserwujesz, jak uniknąć kanibalizacji kanałów sprzedaży i świadomie kierować aktywnością klientów dzięki wielokanałowej komunikacji
 • Podpowiemy, co zrobić , gdy sprzedawca zarabia więcej niż jego szef – jak wtedy nagradzać i jak motywować
 • Podczas interaktywnej sesji nauczysz się nowego podejścia do segmentacji i poznasz przykłady  najlepszych praktyk i najczęściej popełnianych błędów w zarządzaniu polityką cenową

W drugim dniu proponujemy Ci udział w warsztatach dla liderów sprzedaży, podczas których m.in.:

 • Skonstruujesz własną historię przywódczą lub sprzedażową, wykorzystując storytelling
 • Nauczysz się posługiwać mową windową
 • Dowiesz się, jak wykorzystywać techniki zapobiegające wypaleniu handlowców, w kontekście prac Herzberga
 • Zweryfikujesz, które narzędzia najlepiej wspierają Twoją pracę szkoleniową: training on the job, warsztaty, mentoring, action learning, coaching managerski
 • Poznasz metody pozwalające określić mentalność Twojego zespołu sprzedażowego

Zapraszam do aktywnego udziału w sesjach przygotowanych przez naszych ekspertów - przekonasz się, że sprzedaż jest przede wszystkim relacją, której potencjał można wykorzystać do umocnienia pozycji w biznesie i zwielokrotnienia zysków.

Do zobaczenia w styczniu!
Katarzyna Basaj-Pietrasz
Project Manager


*Raport Pulsu Biznesu Zarządzanie po polsku 2015,

Partnerzy

Patron Medialny

27 stycznia 2016

09:00

Rejestracja uczestników i poranna kawa

WYWOŁAJ EFEKT POŻĄDANIA

09:30

Nie szukaj klientów dla swojego produktu, znajdź produkt dla swoich klientów

Artur Białkowski, Dyrektor Sprzedaży, Medicover

 • Jakimi narzędziami skutecznie zbadać wartość oferty dla klientów i wykorzystać tę wiedzę, projektując produkty
 • Czy cena nadal czyni cuda? Jak ważnym czynnikiem w podejmowaniu decyzji zakupowych, dla współczesnych klientów, jest cena
10:30

Customer Experience Management jako sposób na utrzymanie i zdobycie nowych klientów oraz partnerów biznesowych

Marta Bryła-Gozdyra, Dyrektor Zarzadzający Everbe
Katarzyna Rynkiewicz, Szef Sprzedaży Ubezpieczeń Grupowych, Generali

 • Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy dzięki wdrożeniu proklienckiej kultury
 • Jak efektywnie wykorzystywać  Customer Experience Management w utrzymywaniu oraz zdobywaniu nowych klientów
 • Jak wdrażaliśmy zarządzanie doświadczeniami klientów w Generali oraz jakie odnieśliśmy korzyści biznesowe
11:30

Przerwa na kawę

11:45

Showrooming, ROPO, ROTOPO - kto korzysta, kto traci, jak wprowadzić równowagę i osiągnąć zysk

Bożena Leśniewska, Członek Zarządu ds. Sprzedaży i Komercyjnej Digitalizacji, Orange

 • Jak uniknąć kanibalizacji kanałów w obrębie jednej firmy
 • Jak wykorzystać konkretne narzędzia, aby osłabić/wzmocnić działanie danego efektu
 • Jak, dzięki komunikacji wielokanałowej, kierować aktywnością klientów
12:45

SESJA INTERAKTYWNA: Największe wyzwania w zarządznaiu polityką cenową w 2016 r.

Monika Chodowicz, Konsultant, FernPartners

Interakcja oparta będzie na analizie licznych case studies dotyczących zarządzania polityką cenową – przykładów najlepszych praktyk i najczęściej popełnianych błędów.


Podczas tej sesji dowiesz się m.in.:

 • Jak przeprowadzić skuteczną segmentację i wykorzystać wnioski w działaniach rynkowych (porównanie metodologii – nowe podejście do segmentacji, jakie cechy i preferencje klientów powinna uwzględniać segmentacja)
 • Jak nie poddać się rosnącej presji „na ceny” ze strony klientów
 • Jak wygrać z rosnącą konkurencją ze strony tańszych produktów – nie brandowych oraz marek własnych
13:45

Przerwa obiadowa

STWÓRZ ŚCIEŻKĘ DOBRYCH PRAKTYK

14:45

Plan sprzedaży i system motywacyjny a wyniki, czyli co w praktyce działa na handlowca

Rafał Tabaczek, Trener, Mówca motywacyjny, Alior Instytut Biznesu

 • Większa podstawa czy wyższa premia – co rzeczywiście motywuje handlowca
 • Co gdy sprzedawca zarabia więcej niż szef - jak wówczas motywować
 • Jakie narzędzia wybrać by zmotywować zespół
 • Jak nagradzać za przypadki i jednorazowe „duże strzały”
15:45

Jak tworzyć synergię - wymagania dzisiejszego biznesu a warunki pracy w sprzedaży

Krzysztof Kasperuk, Sales on Top

 • Jak sprzedawać więcej w obliczu rosnącej konkurencji
 • Jaki wpływ na sprzedaż mają relacje z zespołem handlowym
 • Obcinanie gałęzi czy poszerzanie ogródka? Współczesne strategie zarządzania w sprzedaży
 • Co robią najlepsi i jak zostać jednym  z nich
 • Zmiany, zmiany, zmiany - jak to robić dobrze? Wprowadzanie pozytywnych zmian  do systemu zarządzania
16:45

Zakończenie pierwszego dnia konferencji

28 stycznia 2016

09:00

Rejestracja uczestników i poranna kawa

WARSZTATY DLA LIDERÓW SPRZEDAŻY

09:30

SESJA WARSZTATOWA: Sprzedaż to praca zespołowa - jak spowodować, aby dobrzy sprzedawcy chcieli zostać "mistrzami" a zespół podążał ich przykładem. Warsztat strategii wdrażania dobrych praktyk

Krzysztof Kasperuk, Sales on Top

 • Jak stworzyć rzeczywistą mapę najlepszych praktyk sprzedażowych
 • Przeszkody i wyzwania w pozyskiwaniu know how najlepszych członków zespołu
 • Mentalność zespołów sprzedażowych – jaki klimat w zespole chcesz stworzyć?
 • Co musi się wydarzyć aby najlepsi członkowie zespołu uczyli innych a zespół chciał za nimi podążać
 • Wdrożenie nowych standardów –  jak połączyć własne cele i styl zarządzania, oczekiwania firmy oraz członków zespołu?
11:30

Przerwa na kawę

11:45

SESJA WARSZTATOWA: Zarządzanie zespołem sprzedażowym - specyfika szkolenia handlowców i techniki modelowania pożądanych zachowań

Marcin Sebastian Rogowski, ARK-Skills Corporation

Zmieniające się realia stawiają przed liderami organizacji nowe wyzwania i cele. Podczas sesji warsztatowej nauczysz się m.in. komunikować wartości firmy na każdym szczeblu działu sprzedaży, wykorzystywać techniki zapobiegania wypaleniu (w kontekście prac Herzberga), identyfikować i wzmacniać czynniki decydujące o długofalowych wynikach działu sprzedażowego.


 • Jak stworzyć maksymalnie efektywny program rozwojowy dla sprzedawców – dobierz właściwe kryteria skuteczności w oparciu o specyfikę organizacji, jej wartości oraz adekwatne metody ich komunikowania wewnątrz firmy
 • W jakich okolicznościach najlepiej przyswaja się wiedzę i zdobywa umiejętności – wykreuj odpowiednie środowisko dla uczenia się handlowców
 • Które narzędzia najlepiej wspierają szkoleniową pracę managera – wybierz właściwie: training on the job, warsztaty, mentoring, action  learning lub coaching managerski
 • Kiedy i jak korzystać ze wsparcia – twórz wewnętrzne standardy pracy handlowców i zarządzania wiedzą w organizacji przy współpracy z firmami consultingowymi  i szkoleniowymi
 • Jak wykorzystać potencjał współpracy z właściwymi ludźmi – rekrutuj z głową, aby zminimalizować ryzyko wypalenia wśród handlowców
 • Jak mówić do klientów – przyciąganie kontra aktywna sprzedaż – wypracuj płynny język komunikacji i skutecznie go implementuj
13:45

Przerwa obiadowa

14:45

SESJA WARSZTATOWA: Storytelling dla liderów sprzedaży

Michał Celmerowski, Trener sprzedaży, Psycholog komunikacji, Storytelling Business Instytute

Storytelling to kluczowa umiejętność komunikacyjna w XXI wieku, sposób na dotarcie do ludzi i ich wrażliwości, zbudowanie mostu porozumienia i sprzedanie idei, bez sprzedawania – w kontekście innego przekazu. Po wykładzie, w części warsztatowej będzie sposobność skonstruowania własnej historii przywódczej lub sprzedażowej.

1. Przywództwo w sprzedaży:

 • Jak wyrażać uznanie dla dokonań pracowników
 • Jak mówić motywacyjnie
 • Jak inspirować
 • Jak angażować ludzi we wspólny cel
 • Jak przekazywać wiedzę know how
 • Jak komunikować strategię, która daje poczucie własności celu
 • Jak wyjaśnić dlaczego decyzja została podjęta
 • Jak mówić, aby pojawiło się życzliwe słuchanie


2. Sprzedaż:

 • Historia sukcesu klienta - jak tworzyć potrzebę, jak wytworzyć pozytywny stosunek do produktu, jak demonstrować korzyści, działanie produktu i kolejne kroki współpracy w kontekście historii
 • Wizerunek sprzedawcy, który komplementuje usługę/współgra ze specyfiką produktu
 • Budowanie profesjonalnej wiarygodności - Twój styl działania ukazany w historii
 • Prezentacja sprzedażowa w formie historii - jak opowiadać o powstawaniu rozwiązania
 • Prospecting - jak zdobyć zaufanie nowego klienta, storytellingowa mowa windowa, story-listening - jaką historię opowiada sobie klient
 • Jak dobrze opowiadać - Jak opowiadać w barwny sposób, jak zapamiętać historię, opowiadanie w czasie teraźniejszym, tempo mówienia, pauzowanie, suspens
16:45

Zakończenie konferencji

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
2295.00 PLN (od 19 grudnia 2015 do 26 stycznia 2016)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
Trendy Sprzedaży 2016
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres sprzeciw@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Informacje

Katarzyna Basaj-Pietrasz
Project Manager

T 22 333 9838

F 22 333 97 78

k.pietrasz@pb.pl

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter

News

Kontrakty terminowe na WIG20 na piątek,...

Kontrakty terminowe na...
News

Sojusz potęgą ze słabościami

Dla nas szczęściem w...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na czwartek,...

Kontrakty terminowe na...
News

Morawiecki przykręca śrubę przedsiębiorcom....

Coraz częściej wydaje mi...
News

The ball is in your court

Środa: słówko na dziś....
News

Problem z terminowością w Twoim zespole?

Jest jedna rzecz, której...
News

Shadow Banking 3.0 – Platformy hostujące a…...

… czyli tak, jak...
News

Terrorysta uderzył w systemową wadę

Podczas wychodzenia z...
Najlepsze blogi o biznesie