pb.pl

Sprzedaż

Trendy Sprzedaży 2016

27-28.01.2016, Warszawa,
Hotel Polonia Palace

koszt uczestnictwa netto
2295.00 PLN (od 19 grudnia 2015 do 26 stycznia 2016)

Konferencja. Wykorzystaj potencjał relacji w biznesie

Szanowny Uczestniku,


Jak wynika z ostatniego raportu „Zarządzanie po polsku”*, wprowadzenie nowego rytmu sprzedażowego to jeden z pięciu priorytetowych obszarów stanowiących wyzwanie dla managerów. Polski styl zarządzania nadal charakteryzuje się niską efektywnością procesów sprzedażowych. Jeżeli jesteś liderem i  także Twoją zmorą są przegapione „moments of truth”, masz wrażenie, że ostatnio umknęło Ci kilka dużych okazji sprzedażowych, chciałbyś sięgnąć po narzędzia, które umożliwią wprowadzenie nowego modelu interakcji z klientem, czujesz, że Twój zespół potrzebuje regularnych i skutecznych przeglądów efektywności – nasza konferencja jest dla Ciebie!

W pierwszym dniu spotkania m.in.:

 • Dowiesz się, jak zaprojektować produkt pożądany przez Twoich klientów
 • Case study Generali pokaże wymierne korzyści biznesowe, które możesz osiągnąć, dzięki wdrożeniu nowego systemu zarządzania doświadczeniami klientów
 • Na przykładzie Orange zaobserwujesz, jak uniknąć kanibalizacji kanałów sprzedaży i świadomie kierować aktywnością klientów dzięki wielokanałowej komunikacji
 • Podpowiemy, co zrobić , gdy sprzedawca zarabia więcej niż jego szef – jak wtedy nagradzać i jak motywować
 • Podczas interaktywnej sesji nauczysz się nowego podejścia do segmentacji i poznasz przykłady  najlepszych praktyk i najczęściej popełnianych błędów w zarządzaniu polityką cenową

W drugim dniu proponujemy Ci udział w warsztatach dla liderów sprzedaży, podczas których m.in.:

 • Skonstruujesz własną historię przywódczą lub sprzedażową, wykorzystując storytelling
 • Nauczysz się posługiwać mową windową
 • Dowiesz się, jak wykorzystywać techniki zapobiegające wypaleniu handlowców, w kontekście prac Herzberga
 • Zweryfikujesz, które narzędzia najlepiej wspierają Twoją pracę szkoleniową: training on the job, warsztaty, mentoring, action learning, coaching managerski
 • Poznasz metody pozwalające określić mentalność Twojego zespołu sprzedażowego

Zapraszam do aktywnego udziału w sesjach przygotowanych przez naszych ekspertów - przekonasz się, że sprzedaż jest przede wszystkim relacją, której potencjał można wykorzystać do umocnienia pozycji w biznesie i zwielokrotnienia zysków.

Do zobaczenia w styczniu!
Katarzyna Basaj-Pietrasz
Project Manager


*Raport Pulsu Biznesu Zarządzanie po polsku 2015,

Partnerzy

Patron Medialny

27 stycznia 2016

09:00

Rejestracja uczestników i poranna kawa

WYWOŁAJ EFEKT POŻĄDANIA

09:30

Nie szukaj klientów dla swojego produktu, znajdź produkt dla swoich klientów

Artur Białkowski, Dyrektor Sprzedaży, Medicover

 • Jakimi narzędziami skutecznie zbadać wartość oferty dla klientów i wykorzystać tę wiedzę, projektując produkty
 • Czy cena nadal czyni cuda? Jak ważnym czynnikiem w podejmowaniu decyzji zakupowych, dla współczesnych klientów, jest cena
10:30

Customer Experience Management jako sposób na utrzymanie i zdobycie nowych klientów oraz partnerów biznesowych

Marta Bryła-Gozdyra, Dyrektor Zarzadzający Everbe
Katarzyna Rynkiewicz, Szef Sprzedaży Ubezpieczeń Grupowych, Generali

 • Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy dzięki wdrożeniu proklienckiej kultury
 • Jak efektywnie wykorzystywać  Customer Experience Management w utrzymywaniu oraz zdobywaniu nowych klientów
 • Jak wdrażaliśmy zarządzanie doświadczeniami klientów w Generali oraz jakie odnieśliśmy korzyści biznesowe
11:30

Przerwa na kawę

11:45

Showrooming, ROPO, ROTOPO - kto korzysta, kto traci, jak wprowadzić równowagę i osiągnąć zysk

Bożena Leśniewska, Członek Zarządu ds. Sprzedaży i Komercyjnej Digitalizacji, Orange

 • Jak uniknąć kanibalizacji kanałów w obrębie jednej firmy
 • Jak wykorzystać konkretne narzędzia, aby osłabić/wzmocnić działanie danego efektu
 • Jak, dzięki komunikacji wielokanałowej, kierować aktywnością klientów
12:45

SESJA INTERAKTYWNA: Największe wyzwania w zarządznaiu polityką cenową w 2016 r.

Monika Chodowicz, Konsultant, FernPartners

Interakcja oparta będzie na analizie licznych case studies dotyczących zarządzania polityką cenową – przykładów najlepszych praktyk i najczęściej popełnianych błędów.


Podczas tej sesji dowiesz się m.in.:

 • Jak przeprowadzić skuteczną segmentację i wykorzystać wnioski w działaniach rynkowych (porównanie metodologii – nowe podejście do segmentacji, jakie cechy i preferencje klientów powinna uwzględniać segmentacja)
 • Jak nie poddać się rosnącej presji „na ceny” ze strony klientów
 • Jak wygrać z rosnącą konkurencją ze strony tańszych produktów – nie brandowych oraz marek własnych
13:45

Przerwa obiadowa

STWÓRZ ŚCIEŻKĘ DOBRYCH PRAKTYK

14:45

Plan sprzedaży i system motywacyjny a wyniki, czyli co w praktyce działa na handlowca

Rafał Tabaczek, Trener, Mówca motywacyjny, Alior Instytut Biznesu

 • Większa podstawa czy wyższa premia – co rzeczywiście motywuje handlowca
 • Co gdy sprzedawca zarabia więcej niż szef - jak wówczas motywować
 • Jakie narzędzia wybrać by zmotywować zespół
 • Jak nagradzać za przypadki i jednorazowe „duże strzały”
15:45

Jak tworzyć synergię - wymagania dzisiejszego biznesu a warunki pracy w sprzedaży

Krzysztof Kasperuk, Sales on Top

 • Jak sprzedawać więcej w obliczu rosnącej konkurencji
 • Jaki wpływ na sprzedaż mają relacje z zespołem handlowym
 • Obcinanie gałęzi czy poszerzanie ogródka? Współczesne strategie zarządzania w sprzedaży
 • Co robią najlepsi i jak zostać jednym  z nich
 • Zmiany, zmiany, zmiany - jak to robić dobrze? Wprowadzanie pozytywnych zmian  do systemu zarządzania
16:45

Zakończenie pierwszego dnia konferencji

28 stycznia 2016

09:00

Rejestracja uczestników i poranna kawa

WARSZTATY DLA LIDERÓW SPRZEDAŻY

09:30

SESJA WARSZTATOWA: Sprzedaż to praca zespołowa - jak spowodować, aby dobrzy sprzedawcy chcieli zostać "mistrzami" a zespół podążał ich przykładem. Warsztat strategii wdrażania dobrych praktyk

Krzysztof Kasperuk, Sales on Top

 • Jak stworzyć rzeczywistą mapę najlepszych praktyk sprzedażowych
 • Przeszkody i wyzwania w pozyskiwaniu know how najlepszych członków zespołu
 • Mentalność zespołów sprzedażowych – jaki klimat w zespole chcesz stworzyć?
 • Co musi się wydarzyć aby najlepsi członkowie zespołu uczyli innych a zespół chciał za nimi podążać
 • Wdrożenie nowych standardów –  jak połączyć własne cele i styl zarządzania, oczekiwania firmy oraz członków zespołu?
11:30

Przerwa na kawę

11:45

SESJA WARSZTATOWA: Zarządzanie zespołem sprzedażowym - specyfika szkolenia handlowców i techniki modelowania pożądanych zachowań

Marcin Sebastian Rogowski, ARK-Skills Corporation

Zmieniające się realia stawiają przed liderami organizacji nowe wyzwania i cele. Podczas sesji warsztatowej nauczysz się m.in. komunikować wartości firmy na każdym szczeblu działu sprzedaży, wykorzystywać techniki zapobiegania wypaleniu (w kontekście prac Herzberga), identyfikować i wzmacniać czynniki decydujące o długofalowych wynikach działu sprzedażowego.


 • Jak stworzyć maksymalnie efektywny program rozwojowy dla sprzedawców – dobierz właściwe kryteria skuteczności w oparciu o specyfikę organizacji, jej wartości oraz adekwatne metody ich komunikowania wewnątrz firmy
 • W jakich okolicznościach najlepiej przyswaja się wiedzę i zdobywa umiejętności – wykreuj odpowiednie środowisko dla uczenia się handlowców
 • Które narzędzia najlepiej wspierają szkoleniową pracę managera – wybierz właściwie: training on the job, warsztaty, mentoring, action  learning lub coaching managerski
 • Kiedy i jak korzystać ze wsparcia – twórz wewnętrzne standardy pracy handlowców i zarządzania wiedzą w organizacji przy współpracy z firmami consultingowymi  i szkoleniowymi
 • Jak wykorzystać potencjał współpracy z właściwymi ludźmi – rekrutuj z głową, aby zminimalizować ryzyko wypalenia wśród handlowców
 • Jak mówić do klientów – przyciąganie kontra aktywna sprzedaż – wypracuj płynny język komunikacji i skutecznie go implementuj
13:45

Przerwa obiadowa

14:45

SESJA WARSZTATOWA: Storytelling dla liderów sprzedaży

Michał Celmerowski, Trener sprzedaży, Psycholog komunikacji, Storytelling Business Instytute

Storytelling to kluczowa umiejętność komunikacyjna w XXI wieku, sposób na dotarcie do ludzi i ich wrażliwości, zbudowanie mostu porozumienia i sprzedanie idei, bez sprzedawania – w kontekście innego przekazu. Po wykładzie, w części warsztatowej będzie sposobność skonstruowania własnej historii przywódczej lub sprzedażowej.

1. Przywództwo w sprzedaży:

 • Jak wyrażać uznanie dla dokonań pracowników
 • Jak mówić motywacyjnie
 • Jak inspirować
 • Jak angażować ludzi we wspólny cel
 • Jak przekazywać wiedzę know how
 • Jak komunikować strategię, która daje poczucie własności celu
 • Jak wyjaśnić dlaczego decyzja została podjęta
 • Jak mówić, aby pojawiło się życzliwe słuchanie


2. Sprzedaż:

 • Historia sukcesu klienta - jak tworzyć potrzebę, jak wytworzyć pozytywny stosunek do produktu, jak demonstrować korzyści, działanie produktu i kolejne kroki współpracy w kontekście historii
 • Wizerunek sprzedawcy, który komplementuje usługę/współgra ze specyfiką produktu
 • Budowanie profesjonalnej wiarygodności - Twój styl działania ukazany w historii
 • Prezentacja sprzedażowa w formie historii - jak opowiadać o powstawaniu rozwiązania
 • Prospecting - jak zdobyć zaufanie nowego klienta, storytellingowa mowa windowa, story-listening - jaką historię opowiada sobie klient
 • Jak dobrze opowiadać - Jak opowiadać w barwny sposób, jak zapamiętać historię, opowiadanie w czasie teraźniejszym, tempo mówienia, pauzowanie, suspens
16:45

Zakończenie konferencji

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
2295.00 PLN (od 19 grudnia 2015 do 26 stycznia 2016)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
Trendy Sprzedaży 2016
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres sprzeciw@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Informacje

Katarzyna Basaj-Pietrasz
Project Manager

T 22 333 9838

F 22 333 97 78

k.pietrasz@pb.pl

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter

News

Londyńskie City to dobro europejskie

Przedsiębiorcy muszą...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na środę,...

Kontrakty terminowe na...
News

Ostatnia tłusta siedmiolatka

W perspektywie 2021–27...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na wtorek,...

Kontrakty terminowe na...
News

Berlin i Paryż chwytają lejce

Duet Berlina i Paryża...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na...

Kontrakty terminowe na...
News

Unia aktywuje uśpioną politykę

W hierarchii unijnych...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na piątek,...

Kontrakty terminowe na...
Najlepsze blogi o biznesie