pb.pl

Sprzedaż

Omnichannel Commerce

26.11.2015, Warszawa,
Hotel Polonia Palace, sala Grodno

koszt uczestnictwa netto
1695.00 PLN (od 7 listopada 2015 do 25 listopada 2015)

Konferencja. Jak osiągnąć synergię w sprzedaży

Szanowny Uczestniku,
Nastał czas, kiedy wymagania konsumentów wyprzedzają aktualną ofertę wielu firm w zakresie sprzedaży produktów i usług. Podczas gdy sprzedawcy i marketingowcy głowią się nad tym, które z kanałów sprzedaży rozwijać, dla klientów liczy się już nie tylko „gdzie”, ale także „jak” realizują swoje decyzje zakupowe. Płynne przenikanie się nowoczesnych i tradycyjnych kanałów sprzedaży, spójność przedstawianych danych i przebiegająca bez zakłóceń, spersonalizowana komunikacja to czynniki, które składają się na omnikanałowość i dają ogromną przewagę w walce o konsumentów.

Wszystkich odpowiadających w firmach za rozwój biznesu, sprzedaż, marketing i relacje z klientem,  którzy rozumieją, że wielokanałowość to już za mało i doceniają siłę oddziaływania wszechkanałowości, zapraszamy do udziału w Konferencji Omnichannel Commerce. Podczas spotkania z ekspertami m.in:

 • Pokażemy Ci, jaką metodykę zastosować, aby, krok po kroku, wdrożyć wizję omnichannel na poziomie zarządzania organizacją
 • Podpowiemy rozwiązania, które mogą doprowadzić do 250% wzrostu sprzedaży w kanałach internetowych
 • Wyjaśnimy, jak optymalnie wykorzystać potencjał omnichannel do zwiększenia sprzedaży in-store
 • Odpowiemy na pytanie, kim są cyfrowi emigranci oraz cyfrowi autochtoni i jak możesz się z nimi komunikować
 • Pomożemy wykreować niepowtarzalne doświadczenie zakupowe, dzięki holistycznemu podejściu do customer experience
 • Powiemy, które branże charakteryzuje silny efekt ROPO i jak to wykorzystać w planowaniu strategii marketingowych i sprzedażowych
 • Zaprezentujemy przykłady skutecznej implementacji omnichannel na rynku polskim, niemieckim i belgijskim
 • Wspólnie z ekspertami zastanowimy się w co inwestować, co praktykować i jak to rozwijać, aby osiągnąć znaczny wzrost zysków, dzięki wszechkanałowej strategii

Do zobaczenia w listopadzie!

Katarzyna Basaj-Pietrasz
Project Manager

 

Partnerzy

Patron Medialny

26 listopada 2015

08:30

Rejestracja, poranna kawa, powitanie uczestników

09:00

From multichannel to omnichannel - the transformation journey explained through case studies*

Dimitri Leemans, Co-founder, Hedera Group

 • How to learn from insights and best practices on transformation journey
 • The presentation of insight on the transformation journey and sharing the best practices

*Organizator nie zapewnia tłumaczenia

09:40

Droga do omnichannel - metodyka DITOX

dr Marian J. Kostecki, Omnichannel R&D w e-point SA; Partner Zarządzający, MasterPlan

 • Jaka jest istota "omnichannelowości"
 • Wyzwania związane z wdrażaniem wizji omnichannel
 • Co wyróżnia podejście Agile do wprowadzania "omnichannelowości" - metodyka DITOX
10:10

Jak opracować spójną wizję wielokanałowej sprzedaży

Anna Lankauf, User Experience Strategist, Divante

 • Jak przeprowadzić skuteczną diagnozę potrzebnych zmian w firmie
 • Jak pokonać trudności i efektywnie funkcjonować w modelu omnichannel
10:40

Przerwa na kawę

11:00

Migracja konsumentów pomiędzy on-line i off-line - doświadczenia zakupowe konsumentów w omnichannel

Zbigniew Nowicki, Managing Director, Partner, Bluerank; Michał Jaworski, Dyrektor E-commerce, Rainbow Tours

 • Skąd konsumenci czerpią informacje o produktach
 • Jakich urządzeń klienci używają do wyszukiwania i zakupów
 • Czy konsumenci chętniej polecają zakupy tradycyjne czy internetowe
 • Które branże e-commerce charakteryzuje silny efekt ROPO - szukania w sieci/kupowania w sklepie stacjonarnym
11:40

Nawiązanie kontaktu z klientem w nowych warunkach

Marek Cynowski, Pełnomocnik ds. e-commerce, Poczta Polska

 • Kim są dzisiejsi klienci, jakie są ich preferencje i oczekiwania
 • Web, mobile, social media.. na które technologie i funkcje stawiać
 • Jak zmiany społeczne i kulturowe wpływają na sprzedaż:  zmiana akcentu w relacji sprzedawca - klient

 

12:10

Omnichannel jako najważniejszy element budowania więzi z Klientem

Monika Urbaniak, Dyrektor ds. Zarządzania Doświadczeniem Klienta, Departament Wsparcia Sieci Sprzedaży i Zarządzania Jakością, Raiffeisen Polbank

 • Skąd czerpać wiedzę o klientach
 • Holistyczne podejście do Customer Experience
 • Integracja komunikacji wewnątrz firmy jako konieczny warunek sukcesu
12:40

Integruj, agreguj i standaryzuj - jak skutecznie zwiększyć sprzedaż przez internet - case study Credit Agricole Bank Polska

Arkadiusz Łatko, Manager Komunikacji Internetowej, Departament Promocji Marki, Credit Agricole Bank Polska

 • Standaryzacja - jaki wzorzec wybrać do ujednolicenia danych
 • Integracja - jeden system uniwersalny czy kilka specjalistycznych - co jest lepsze?
 • Agregacja - które dane łączyć i na jakim poziomie szczegółowości
13:20

Synergia, integracja, wielokanałowość - wykorzystanie omnichannel dla wzrostu sprzedaży in-store

Bogdan Maksymiec, Marketing Manager, Tchibo

 • Jak poszerzyć asortyment bez poszerzania powierzchni
 • Możliwość odbioru w sklepie okazją do upsellingu/crossselingu
 • Wymiany i zwroty towaru jako szansa na sprzedaż
13:50

Przerwa obiadowa

14:50

Marketing i sprzedaż w alternatywnych kanałach dystrybucji

Paweł Trocki, Dyrektor Sprzedaży Produktów Innowacyjnych, Euronet Polska

 • Zmiany zachowań klientów
 • Ewolucja w stronę "Omnichannel Retailing" i "Omnichannel Banking"
 • Bankomat/wpłatomat - element wielokanałowej interakcji z klientem
 • Przykłady produktów i usług oraz case studies z ich zastosowań w różnych branżach
15:20

Omnichannel made in Germany - case studies dotyczące wszechkanałowości z niemieckiego rynku finansowego

Łukasz Opoka, Senior Project Manager, Digital Strategy, Commerzbank

 • Struktura rynku bankowego w Niemczech
 • Różnice w oczekiwaniach i wymaganiach klientów dotyczące wielokanałowości
 • Case studies z rynku niemieckiego: start-upy vs. banki komercyjne
15:50

W co inwestować, co praktykować i jak to rozwijać - prognozy dla strategii omnichannel - panel dyskusyjny

Wśród panelistów m.in.: Jarosław Sokołowski, E-commerce Manager, Neckermann Polska; Artur Racicki, Prezes Social WiFi; Tomasz Kozłowski, CRM Team Leader, Bonair

 • W jaki sposób rozszerzać komunikację z klientami
 • Jak pogłębić integrację systemów POS z platformami e-sprzedaży
 • Jakie są możliwości doskonalenia systemu zarządzania bazami danych (w tym zaawansowane systemy zarządzania informacjami o produktach; zintegrowane urządzenia wewnątrz sklepów stacjonarnych np.ekrany interaktywne, beacony)
16:50

Zakończenie konferencji i wręczenie certyfikatów

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
1695.00 PLN (od 7 listopada 2015 do 25 listopada 2015)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
Omnichannel Commerce
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres sprzeciw@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Informacje

Katarzyna Basaj-Pietrasz
Project Manager

T 22 333 9838

F 22 333 97 78

k.pietrasz@pb.pl

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter

News

Kontrakty terminowe na WIG20 na piątek,...

Kontrakty terminowe na...
News

Sojusz potęgą ze słabościami

Dla nas szczęściem w...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na czwartek,...

Kontrakty terminowe na...
News

Morawiecki przykręca śrubę przedsiębiorcom....

Coraz częściej wydaje mi...
News

The ball is in your court

Środa: słówko na dziś....
News

Problem z terminowością w Twoim zespole?

Jest jedna rzecz, której...
News

Shadow Banking 3.0 – Platformy hostujące a…...

… czyli tak, jak...
News

Terrorysta uderzył w systemową wadę

Podczas wychodzenia z...
Najlepsze blogi o biznesie