pb.pl

Sprzedaż

Omnichannel Commerce

26.11.2015, Warszawa,
Hotel Polonia Palace, sala Grodno

koszt uczestnictwa netto
1695.00 PLN (od 7 listopada 2015 do 25 listopada 2015)

Konferencja. Jak osiągnąć synergię w sprzedaży

Szanowny Uczestniku,
Nastał czas, kiedy wymagania konsumentów wyprzedzają aktualną ofertę wielu firm w zakresie sprzedaży produktów i usług. Podczas gdy sprzedawcy i marketingowcy głowią się nad tym, które z kanałów sprzedaży rozwijać, dla klientów liczy się już nie tylko „gdzie”, ale także „jak” realizują swoje decyzje zakupowe. Płynne przenikanie się nowoczesnych i tradycyjnych kanałów sprzedaży, spójność przedstawianych danych i przebiegająca bez zakłóceń, spersonalizowana komunikacja to czynniki, które składają się na omnikanałowość i dają ogromną przewagę w walce o konsumentów.

Wszystkich odpowiadających w firmach za rozwój biznesu, sprzedaż, marketing i relacje z klientem,  którzy rozumieją, że wielokanałowość to już za mało i doceniają siłę oddziaływania wszechkanałowości, zapraszamy do udziału w Konferencji Omnichannel Commerce. Podczas spotkania z ekspertami m.in:

 • Pokażemy Ci, jaką metodykę zastosować, aby, krok po kroku, wdrożyć wizję omnichannel na poziomie zarządzania organizacją
 • Podpowiemy rozwiązania, które mogą doprowadzić do 250% wzrostu sprzedaży w kanałach internetowych
 • Wyjaśnimy, jak optymalnie wykorzystać potencjał omnichannel do zwiększenia sprzedaży in-store
 • Odpowiemy na pytanie, kim są cyfrowi emigranci oraz cyfrowi autochtoni i jak możesz się z nimi komunikować
 • Pomożemy wykreować niepowtarzalne doświadczenie zakupowe, dzięki holistycznemu podejściu do customer experience
 • Powiemy, które branże charakteryzuje silny efekt ROPO i jak to wykorzystać w planowaniu strategii marketingowych i sprzedażowych
 • Zaprezentujemy przykłady skutecznej implementacji omnichannel na rynku polskim, niemieckim i belgijskim
 • Wspólnie z ekspertami zastanowimy się w co inwestować, co praktykować i jak to rozwijać, aby osiągnąć znaczny wzrost zysków, dzięki wszechkanałowej strategii

Do zobaczenia w listopadzie!

Katarzyna Basaj-Pietrasz
Project Manager

 

Partnerzy

Patron Medialny

26 listopada 2015

08:30

Rejestracja, poranna kawa, powitanie uczestników

09:00

From multichannel to omnichannel - the transformation journey explained through case studies*

Dimitri Leemans, Co-founder, Hedera Group

 • How to learn from insights and best practices on transformation journey
 • The presentation of insight on the transformation journey and sharing the best practices

*Organizator nie zapewnia tłumaczenia

09:40

Droga do omnichannel - metodyka DITOX

dr Marian J. Kostecki, Omnichannel R&D w e-point SA; Partner Zarządzający, MasterPlan

 • Jaka jest istota "omnichannelowości"
 • Wyzwania związane z wdrażaniem wizji omnichannel
 • Co wyróżnia podejście Agile do wprowadzania "omnichannelowości" - metodyka DITOX
10:10

Jak opracować spójną wizję wielokanałowej sprzedaży

Anna Lankauf, User Experience Strategist, Divante

 • Jak przeprowadzić skuteczną diagnozę potrzebnych zmian w firmie
 • Jak pokonać trudności i efektywnie funkcjonować w modelu omnichannel
10:40

Przerwa na kawę

11:00

Migracja konsumentów pomiędzy on-line i off-line - doświadczenia zakupowe konsumentów w omnichannel

Zbigniew Nowicki, Managing Director, Partner, Bluerank; Michał Jaworski, Dyrektor E-commerce, Rainbow Tours

 • Skąd konsumenci czerpią informacje o produktach
 • Jakich urządzeń klienci używają do wyszukiwania i zakupów
 • Czy konsumenci chętniej polecają zakupy tradycyjne czy internetowe
 • Które branże e-commerce charakteryzuje silny efekt ROPO - szukania w sieci/kupowania w sklepie stacjonarnym
11:40

Nawiązanie kontaktu z klientem w nowych warunkach

Marek Cynowski, Pełnomocnik ds. e-commerce, Poczta Polska

 • Kim są dzisiejsi klienci, jakie są ich preferencje i oczekiwania
 • Web, mobile, social media.. na które technologie i funkcje stawiać
 • Jak zmiany społeczne i kulturowe wpływają na sprzedaż:  zmiana akcentu w relacji sprzedawca - klient

 

12:10

Omnichannel jako najważniejszy element budowania więzi z Klientem

Monika Urbaniak, Dyrektor ds. Zarządzania Doświadczeniem Klienta, Departament Wsparcia Sieci Sprzedaży i Zarządzania Jakością, Raiffeisen Polbank

 • Skąd czerpać wiedzę o klientach
 • Holistyczne podejście do Customer Experience
 • Integracja komunikacji wewnątrz firmy jako konieczny warunek sukcesu
12:40

Integruj, agreguj i standaryzuj - jak skutecznie zwiększyć sprzedaż przez internet - case study Credit Agricole Bank Polska

Arkadiusz Łatko, Manager Komunikacji Internetowej, Departament Promocji Marki, Credit Agricole Bank Polska

 • Standaryzacja - jaki wzorzec wybrać do ujednolicenia danych
 • Integracja - jeden system uniwersalny czy kilka specjalistycznych - co jest lepsze?
 • Agregacja - które dane łączyć i na jakim poziomie szczegółowości
13:20

Synergia, integracja, wielokanałowość - wykorzystanie omnichannel dla wzrostu sprzedaży in-store

Bogdan Maksymiec, Marketing Manager, Tchibo

 • Jak poszerzyć asortyment bez poszerzania powierzchni
 • Możliwość odbioru w sklepie okazją do upsellingu/crossselingu
 • Wymiany i zwroty towaru jako szansa na sprzedaż
13:50

Przerwa obiadowa

14:50

Marketing i sprzedaż w alternatywnych kanałach dystrybucji

Paweł Trocki, Dyrektor Sprzedaży Produktów Innowacyjnych, Euronet Polska

 • Zmiany zachowań klientów
 • Ewolucja w stronę "Omnichannel Retailing" i "Omnichannel Banking"
 • Bankomat/wpłatomat - element wielokanałowej interakcji z klientem
 • Przykłady produktów i usług oraz case studies z ich zastosowań w różnych branżach
15:20

Omnichannel made in Germany - case studies dotyczące wszechkanałowości z niemieckiego rynku finansowego

Łukasz Opoka, Senior Project Manager, Digital Strategy, Commerzbank

 • Struktura rynku bankowego w Niemczech
 • Różnice w oczekiwaniach i wymaganiach klientów dotyczące wielokanałowości
 • Case studies z rynku niemieckiego: start-upy vs. banki komercyjne
15:50

W co inwestować, co praktykować i jak to rozwijać - prognozy dla strategii omnichannel - panel dyskusyjny

Wśród panelistów m.in.: Jarosław Sokołowski, E-commerce Manager, Neckermann Polska; Artur Racicki, Prezes Social WiFi; Tomasz Kozłowski, CRM Team Leader, Bonair

 • W jaki sposób rozszerzać komunikację z klientami
 • Jak pogłębić integrację systemów POS z platformami e-sprzedaży
 • Jakie są możliwości doskonalenia systemu zarządzania bazami danych (w tym zaawansowane systemy zarządzania informacjami o produktach; zintegrowane urządzenia wewnątrz sklepów stacjonarnych np.ekrany interaktywne, beacony)
16:50

Zakończenie konferencji i wręczenie certyfikatów

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
1695.00 PLN (od 7 listopada 2015 do 25 listopada 2015)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
Omnichannel Commerce
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres sprzeciw@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Informacje

Katarzyna Basaj-Pietrasz
Project Manager

T 22 333 9838

F 22 333 97 78

k.pietrasz@pb.pl

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter

News

Londyńskie City to dobro europejskie

Przedsiębiorcy muszą...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na środę,...

Kontrakty terminowe na...
News

Ostatnia tłusta siedmiolatka

W perspektywie 2021–27...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na wtorek,...

Kontrakty terminowe na...
News

Berlin i Paryż chwytają lejce

Duet Berlina i Paryża...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na...

Kontrakty terminowe na...
News

Unia aktywuje uśpioną politykę

W hierarchii unijnych...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na piątek,...

Kontrakty terminowe na...
Najlepsze blogi o biznesie