pb.pl

Prawo

Konferencja Nowoczesna kancelaria

07-08.12.2010, Warszawa,
Hotel Polonia Palace

koszt uczestnictwa netto
3495.00 PLN (od 19 października 2010 do 10 listopada 2010)
3995.00 PLN (od 10 listopada 2010 do 7 grudnia 2010)

Konferencja. Jak zdobyć przewagę konkurencyjną - sprawdzone praktyki

W programie, m. in.

•    Szef Kancelarii Prawnej jako manager, doradca i ekspert - jak zarządzać zespołem i efektywnie połączyć wielofunkcyjne zadania powie Tadeusz Komosa, Partner z FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz
•    Jak znaleźć najlepszych prawników na rynku - warunki skutecznej rekrutacji przedstawi Kamila Simura z DLA Piper Wiater
•    Zarządzanie i kształtowanie relacji z klientem w praktycznych doświadczeniach Witolda Daniłowicza z White & Case
•    Jak rozliczać i budować konkurencyjne stawki za usługi prawne powie Małgorzata Surdek z CMS Cameron McKenna
•    Nowoczesny marketing usług prawnych i business development - sprawdzone rozwiązania przedstawią Piotr Popławski z Baker & McKenzie oraz Małgorzata Sztejter z CMS Cameron McKenna
•    Jak zarządzać finansami i ryzykiem w działalności kancelarii powiedzą Michał Tarka z TLegal i Iwona Mirosz z Bird & Bird

Szanowni Państwo,
Rynek usług prawnych zmienił się radykalnie w ostatnich latach -badania i analizy pokazują, że nastąpił zwrot w stronę potrzeb klienta. Wysoki poziom wiedzy merytorycznej nie gwarantuje już, że to właśnie Twoją kancelarię wybierze klient. Szuka on bowiem coraz częściej nie tylko prawnika, ale też doradcy i partnera biznesowego. Ogromna konkurencja i stale wzrastająca liczba kancelarii sprawiły, że ich szefowie i kadra zarządzająca zintensyfikowały prace nad budowaniem pozycji rynkowej.
Jak więc stworzyć nowoczesną kancelarię - konkurencyjną firmę przystosowaną do aktualnej sytuacji rynkowej? Jak zdobyć przewagę na rynku polskich kancelarii? Odpowiedzi uzyskacie Państwo w trakcie Konferencji Nowoczesna kancelaria, która odbędzie się w dniach 7-8 grudnia 2010 r. Serdecznie zapraszam do udziału w tym unikalnym spotkaniu, w trakcie którego doświadczeni Eksperci, a wśród nich Partnerzy i Wspólnicy oraz osoby odpowiedzialne za HR, marketing i finanse kancelarii podzielą się swoją praktyczną wiedzą:
•    jak efektywnie spełniać wielofunkcyjną rolę szefa zespołu, prawnika, doradcy i partnera biznesowego
•    jak rekrutować, motywować i szkolić zespół Twojej kancelarii
•    jakiej skutecznej strategii rynkowej potrzebuje Twoja kancelaria, jak promować się na konkurencyjnym rynku
•    co mówi Twój klient - jakich usług i jakiej współpracy oczekuje
•    jak budować stawki za usługi prawne i rozliczać pracę prawnika
Zapraszam do udziału w Konferencji -  pierwszej na polskim rynku tak szerokiej platformie wymiany doświadczeń między pracownikami kancelarii. Liczę na spotkanie z Państwem w dniach 7-8 grudnia w Warszawie.

Kto powinien wziąć udział:
Przedstawiciele kancelarii, w szczególności:
•    Partnerzy i Wspólnicy
•    Radcy Prawni i Adwokaci
•    Dyrektorzy i Managerowie Marketingu, PR, Business Development
•    Dyrektorzy Finansowi, Księgowi
•    Dyrektorzy i Managerowie HR

Przedstawiciele firm doradczych i konsultingowych dla usług
profesjonalnych

Każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat potwierdzający udział w konferencji

Justyna Piechocka - Project Manager

Szczegółowe informacje:

tel. (22) 333 97 77

fax. (22) 333 97 78

e-mail:info@informedia-polska.pl

Zapraszamy do udziału w zakresie Promocji, Reklamy, Sponsoringu

Dział Sponsoringu

tel. (22) 333 97 87

fax. (22) 333 97 78

e-mail: sponsoring@informedia-polska.pl

Partnerzy

Patron

Patron Medialny

7 grudnia 2010

09:00

Rejestracja, poranna kawa, przywitanie uczestników

09:30

Aktualne otoczenie rynkowe kancelarii prawnej

Maciej Bobrowicz, Prezes, Krajowa Izba Radców Prawnych

09:59

SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM KANCELARII - NAJLEPSZE PRAKTYKI

10:00

Szef kancelarii i jego wielofunkcyjna rola - jak efektywnie zintegrować i połączyć różnorodne zadania

Tadeusz Komosa, Wspólnik Zarządzający, Radca Prawny, Kancelaria FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz

•    Przywódca, manager, doradca biznesowy, ekspert… Czego aktualnie oczekują od szefa kancelarii współpracownicy i klienci
•    Szef kancelarii jako lider zmian i manager biznesu - wizja - strategia - zarządzanie - administracja
•    Szef zespołu prawników - jak budować zaangażowanie i lojalność pracowników kancelarii prawnej:
    premie, podwyżki czy pozafinansowe systemy motywacyjne - czego oczekuje prawnik
    doświadczony prawnik - jak zatrzymać go w swojej kancelarii
    jak ustalać ilość efektywnie sprzedanych godzin przez prawnika

 

10:40

Wzrost rentowności i konkurencyjności kancelarii poprzez strategiczne zarządzanie zespołem prawników

Ewelina Skocz, HR & Project Manager, BCSystems Legal Recruitment and Business Advisory

Praktyczny warsztat kształtujący umiejętności managerskie, podczas którego dowiedzą się Państwo:
•    Jak budować efektywny zespół prawny i jak nim zarządzać
•    Jakie kluczowe kompetencje powinni posiadać prawnicy i managerowie w kancelariach
•    Jaka jest rola komunikacji, w tym informacji zwrotnej w zespole prawnym
•    Jak skutecznie delegować zadania prawnikom
•    Jak walczyć z wypaleniem zawodowym u prawników

12:00

Przerwa na kawę

12:10

Skuteczny proces rekrutacyjny w kancelarii

Kamila Simura, HR Manager, DLA Piper

12:50

Oceny okresowe prawników jako element systemu motywacyjnego

Ewelina Skocz, HR & Project Manager, BCSystems Legal Recruitment and Business Advisory

Praktyczny warsztat, podczas którego dowiedzą się Państwo:
•    Jakie są cele, korzyści i skutki przeprowadzania ocen okresowych prawników
•    Jak budować system ocen okresowych w kancelariach prawnych
•    Jakie kryteria i narzędzia oceny prawników możemy wykorzystywać
•    Jak prowadzić rozmowy oceniające

13:30

Lunch

14:20

Jak zbudować zespół prawników zorientowanych marketingowo i sprzedażowo

dr hab. Ryszard Sowiński, prof. WSB, Doradca Kancelarii ds. Strategii, autor bloga www.NowoczesnaKancelaria.pl

•    Dlaczego młodsi prawnicy nie generują nowych klientów i zleceń
•    Jak wyzwolić z młodszych prawników motywację do prowadzenia działań marketingowych
•    Warunki powodzenia w budowaniu zespołu prawników skutecznych w marketingu usług kancelarii

15:00

Ścieżka kariery prawnika —praca w kancelarii, własna praktyka czy stanowisko in-housa?

Panel dyskusyjny, w którym wezmą udział m. in.:

Moderator: Remco van der Kroft, Advocaat, Partner, Kancelaria BSJP Legal

Uczestnicy: Iwona Mirosz, Partner, Radca Prawny, Kancelaria Bird & Bird
Michał Kubicz, Radca Prawny, Kancelaria Prawna Gide Loyrette Nouel

 

15:40

Przerwa na kawę

15:49

FINANSE I RYZYKO W DZIAŁALNOŚCI NOWOCZESNEJ KANCELARII

15:50

Zarządzanie ryzykiem w kancelarii - praktyczne rozwiązania

Iwona Mirosz, Partner, Radca Prawny, Kancelaria Bird & Bird

•    Na jakie ryzyka w działalności narażona jest kancelaria
•    Dlaczego powinniśmy:
    dobrze wiedzieć kto jest klientem
    sprawdzić możliwe konflikty
    wdrożyć odpowiednie zasady w poszczególnych zakresach działań i kompetencji
•    Jaka jest rola funkcji compliance w kancelarii - wyznaczenie osoby i określenie zadań związanych z zarządzaniem ryzykiem i zgodnością z przepisami i etyką zawodu

 

16:30

Zarządzanie finansami w kancelarii - jak kontrolować i rozliczać koszty działalności w usługach prawnych

Michał Tarka, Partner, Kancelaria TLegal

•    Jak optymalnie stworzyć bazę kosztową dla zlecenia i zwiększyć zyski
•    Optymalizacja kosztów realizacji zlecenia
•    W jaki sposób wliczyć ogólne koszty działalności do usługi prawnej

 

17:10

Zakończenie pierwszego dnia Konferencji

8 grudnia 2010

09:00

Rejestracja, poranna kawa, przywitanie uczestników

09:29

EFEKTYWNA WSPÓŁPRACA Z KLIENTEM KANCELARII - SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA

09:30

Kształtowanie i zarządzanie relacjami z klientem - praktyczne doświadczenia

Witold Daniłowicz, Partner, Radca Prawny, Kancelaria White & Case

•    Co oznacza customer service dla kancelarii prawnej
•    Jak budować jakość usług prawnych i badać satysfakcję klienta
•    Rola „posprzedażowego” podtrzymywania relacji z klientem
•    Reputacja i wizerunek rynkowy kancelarii prawnej
•    Sytuacje kryzysowe w relacjach z klientem - jak ich unikać i jak zachować się w przypadku ich zaistnienia

 

10:10

Zasady efektywnej współpracy firmy z kancelarią - perspektywa kancelarii

Małgorzata Surdek, Partner, Adwokat, Kancelaria CMS Cameron McKenna

•    Modele współpracy - kryteria wyboru
•    Struktura wynagrodzenia kancelarii zewnętrznej - jak rozliczać i budować konkurencyjne stawki
•    Warunki niezbędne dla zapewnienia optymalnej współpracy i trwałych relacji biznesowych

 

10:50

Czego oczekuję i co chcę kupić od kancelarii? Perspektywa klienta - Dyrektora Działu Prawnego firmy

Andrzej Bąk, Dyrektor Działu Prawnego, NFI Empik Media&Fashion

•    Czy i kiedy korzystamy z pomocy zewnętrznej kancelarii prawnej
•    Wybór kancelarii prawnej - jakiej? jednej czy wielu?
•    Oczekiwania klienta od kancelarii prawnej - warunki efektywnej współpracy i rozliczenia

11:30

Przerwa na kawę

11:50

Wzajemne oczekiwania i potrzeby… - kluczowe zasady efektywnej współpracy kancelarii i klienta

Panel dyskusyjny, w którym udział wezmą m. in.:
Moderator: Robert Pasternak, Radca prawny, Partner, Kancelaria Deloitte Legal

Uczestnicy:Piotr Andrzejczak, Partner Zarządzający, Radca Prawny, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka
Andrzej Bąk, Dyrektor Działu Prawnego, NFI Empik Media&Fashion; Krzysztof Wierzbowski, Partner, Kancelaria Wierzbowski Eversheds

 

12:30

Jak pozyskać nowych klientów lub zacieśnić więzi z obecnymi - wspólne analizy, badania, raporty rynkowe

Tomasz Drzał, Partner, Warsaw Consultants

Warsztat z wykorzystaniem praktycznych narzędzi, podczas którego dowiedzą się Państwo:
•    Jak przygotować projekt, dzięki któremu kancelaria będzie mogła pozyskać nowych klientów
•    Czy prowadzić projekty marketingowe samodzielnie, czy wspólnie z obecnymi klientami
•    Jakie podmioty zaangażować do współpracy
•    W jaki sposób i na jakich polach można wykorzystać efekt wspólnych prac nad projektem

13:10

Lunch

14:09

STRATEGIA RYNKOWA NOWOCZESNEJ KANCELARII

14:10

Skuteczna strategia rozwoju kancelarii prawnej - niezbędny element przewagi konkurencyjnej

dr hab. Ryszard Sowiński, prof. WSB, Doradca Kancelarii ds. Strategii, autor bloga www.NowoczesnaKancelaria.pl

•    Identyfikacja i budowanie przewagi konkurencyjnej
•    Strategiczne zarządzanie marką kancelarii prawnej
•    Kluczowe dylematy Partnerów
    Merytoryczna specjalizacja czy dywersyfikacja usług
    Branżowość czy wszechstronność
    Jaka kultura organizacyjna i jaki styl zarządzania
•    Proces i etapy formułowania strategii rozwoju kancelarii
•    Od wizji do działań - jak przełożyć strategię na plan konkretnych działań

 

14:49

BUSINESS DEVELOPMENT I MARKETING KANCELARII

14:50

Marketing i Business Development w kancelarii - różne narzędzia, różna skuteczność

Małgorzata Sztejter, Dyrektor ds. Marketingu i Business Development, Kancelaria CMS Cameron McKenna

•    Marketing, knowledge management, PR a business development - czemu służą w działalności kancelarii
•    Strategia biznesowa kancelarii vs strategia marketingowa
•    Wybór narzędzi marketingowych/business development (marketing mix) dla całej kancelarii oraz dla poszczególnych praktyk
•    Jak prowadzić efektywne działania komunikacyjne i business development

 

15:30

Przerwa na kawę

15:40

Aktywny Business Development w działalności nowoczesnej kancelarii

Piotr Popławski, Head of Business Development, Marketing & Communication, Kancelaria Baker & McKenzie

•    Jak skutecznie zarządzać relacjami z klientami - Key Account Management
•    Jak promować i sprzedawać usługi doradztwa prawnego
•    Jak działa w praktyce doradztwo biznesowe, czyli Business Development Help Desk
•    Jak wyglada codzienny Prospecting prawnika
•    Dlaczego kancelaria potrzebuje Compliance i jak w praktyce chronić informacje

16:20

Zakończenie Konferencji, wręczenie certyfikatów, pożegnanie uczestników

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
3495.00 PLN (od 19 października 2010 do 10 listopada 2010)
3995.00 PLN (od 10 listopada 2010 do 7 grudnia 2010)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Informedia Polska Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Svenska Handelsbanken AB SA Oddział w Polsce
PL 97 2250 0001 0000 0040 0318 1251.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
Konferencja Nowoczesna kancelaria
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres sprzeciw@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter

News

Londyńskie City to dobro europejskie

Przedsiębiorcy muszą...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na środę,...

Kontrakty terminowe na...
News

Ostatnia tłusta siedmiolatka

W perspektywie 2021–27...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na wtorek,...

Kontrakty terminowe na...
News

Berlin i Paryż chwytają lejce

Duet Berlina i Paryża...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na...

Kontrakty terminowe na...
News

Unia aktywuje uśpioną politykę

W hierarchii unijnych...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na piątek,...

Kontrakty terminowe na...
Najlepsze blogi o biznesie