pb.pl

Prawo

Konferencja Nowoczesna kancelaria

07-08.12.2010, Warszawa,
Hotel Polonia Palace

koszt uczestnictwa netto
3495 PLN (od 19 października 2010 do 10 listopada 2010)
3995 PLN (od 10 listopada 2010 do 7 grudnia 2010)

Konferencja. Jak zdobyć przewagę konkurencyjną - sprawdzone praktyki

W programie, m. in.

•    Szef Kancelarii Prawnej jako manager, doradca i ekspert - jak zarządzać zespołem i efektywnie połączyć wielofunkcyjne zadania powie Tadeusz Komosa, Partner z FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz
•    Jak znaleźć najlepszych prawników na rynku - warunki skutecznej rekrutacji przedstawi Kamila Simura z DLA Piper Wiater
•    Zarządzanie i kształtowanie relacji z klientem w praktycznych doświadczeniach Witolda Daniłowicza z White & Case
•    Jak rozliczać i budować konkurencyjne stawki za usługi prawne powie Małgorzata Surdek z CMS Cameron McKenna
•    Nowoczesny marketing usług prawnych i business development - sprawdzone rozwiązania przedstawią Piotr Popławski z Baker & McKenzie oraz Małgorzata Sztejter z CMS Cameron McKenna
•    Jak zarządzać finansami i ryzykiem w działalności kancelarii powiedzą Michał Tarka z TLegal i Iwona Mirosz z Bird & Bird

Szanowni Państwo,
Rynek usług prawnych zmienił się radykalnie w ostatnich latach -badania i analizy pokazują, że nastąpił zwrot w stronę potrzeb klienta. Wysoki poziom wiedzy merytorycznej nie gwarantuje już, że to właśnie Twoją kancelarię wybierze klient. Szuka on bowiem coraz częściej nie tylko prawnika, ale też doradcy i partnera biznesowego. Ogromna konkurencja i stale wzrastająca liczba kancelarii sprawiły, że ich szefowie i kadra zarządzająca zintensyfikowały prace nad budowaniem pozycji rynkowej.
Jak więc stworzyć nowoczesną kancelarię - konkurencyjną firmę przystosowaną do aktualnej sytuacji rynkowej? Jak zdobyć przewagę na rynku polskich kancelarii? Odpowiedzi uzyskacie Państwo w trakcie Konferencji Nowoczesna kancelaria, która odbędzie się w dniach 7-8 grudnia 2010 r. Serdecznie zapraszam do udziału w tym unikalnym spotkaniu, w trakcie którego doświadczeni Eksperci, a wśród nich Partnerzy i Wspólnicy oraz osoby odpowiedzialne za HR, marketing i finanse kancelarii podzielą się swoją praktyczną wiedzą:
•    jak efektywnie spełniać wielofunkcyjną rolę szefa zespołu, prawnika, doradcy i partnera biznesowego
•    jak rekrutować, motywować i szkolić zespół Twojej kancelarii
•    jakiej skutecznej strategii rynkowej potrzebuje Twoja kancelaria, jak promować się na konkurencyjnym rynku
•    co mówi Twój klient - jakich usług i jakiej współpracy oczekuje
•    jak budować stawki za usługi prawne i rozliczać pracę prawnika
Zapraszam do udziału w Konferencji -  pierwszej na polskim rynku tak szerokiej platformie wymiany doświadczeń między pracownikami kancelarii. Liczę na spotkanie z Państwem w dniach 7-8 grudnia w Warszawie.

Kto powinien wziąć udział:
Przedstawiciele kancelarii, w szczególności:
•    Partnerzy i Wspólnicy
•    Radcy Prawni i Adwokaci
•    Dyrektorzy i Managerowie Marketingu, PR, Business Development
•    Dyrektorzy Finansowi, Księgowi
•    Dyrektorzy i Managerowie HR

Przedstawiciele firm doradczych i konsultingowych dla usług
profesjonalnych

Każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat potwierdzający udział w konferencji

Justyna Piechocka - Project Manager

Szczegółowe informacje:

tel. (22) 333 97 77

fax. (22) 333 97 78

e-mail:info@informedia-polska.pl

Zapraszamy do udziału w zakresie Promocji, Reklamy, Sponsoringu

Dział Sponsoringu

tel. (22) 333 97 87

fax. (22) 333 97 78

e-mail: sponsoring@informedia-polska.pl

Partnerzy

Patron

Patron Medialny

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
3495 PLN (od 19 października 2010 do 10 listopada 2010)
3995 PLN (od 10 listopada 2010 do 7 grudnia 2010)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Informedia Polska Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Svenska Handelsbanken AB SA Oddział w Polsce
PL 97 2250 0001 0000 0040 0318 1251.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
Konferencja Nowoczesna kancelaria
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

12. Strony niniejszej umowy wyrażają zgodę, aby korespondencja pomiędzy nimi, w tym wezwanie do zapłaty, odbywały się w formie elektronicznej na adresy poczty elektronicznej wskazane poniżej. Korespondencję na wskazany adres e-mailowy uznaje się za skuteczną, o ile Strona nie poinformowała drugiej Strony, w formie przewidzianej umową, o zmianie podanego w niniejszej umowie adresu.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres zgoda@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter