pb.pl

Prawo

Konferencja Nowoczesna kancelaria

07-08.12.2010, Warszawa,
Hotel Polonia Palace

koszt uczestnictwa netto
3495.00 PLN (od 19 października 2010 do 10 listopada 2010)
3995.00 PLN (od 10 listopada 2010 do 7 grudnia 2010)

Konferencja. Jak zdobyć przewagę konkurencyjną - sprawdzone praktyki

W programie, m. in.

•    Szef Kancelarii Prawnej jako manager, doradca i ekspert - jak zarządzać zespołem i efektywnie połączyć wielofunkcyjne zadania powie Tadeusz Komosa, Partner z FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz
•    Jak znaleźć najlepszych prawników na rynku - warunki skutecznej rekrutacji przedstawi Kamila Simura z DLA Piper Wiater
•    Zarządzanie i kształtowanie relacji z klientem w praktycznych doświadczeniach Witolda Daniłowicza z White & Case
•    Jak rozliczać i budować konkurencyjne stawki za usługi prawne powie Małgorzata Surdek z CMS Cameron McKenna
•    Nowoczesny marketing usług prawnych i business development - sprawdzone rozwiązania przedstawią Piotr Popławski z Baker & McKenzie oraz Małgorzata Sztejter z CMS Cameron McKenna
•    Jak zarządzać finansami i ryzykiem w działalności kancelarii powiedzą Michał Tarka z TLegal i Iwona Mirosz z Bird & Bird

Szanowni Państwo,
Rynek usług prawnych zmienił się radykalnie w ostatnich latach -badania i analizy pokazują, że nastąpił zwrot w stronę potrzeb klienta. Wysoki poziom wiedzy merytorycznej nie gwarantuje już, że to właśnie Twoją kancelarię wybierze klient. Szuka on bowiem coraz częściej nie tylko prawnika, ale też doradcy i partnera biznesowego. Ogromna konkurencja i stale wzrastająca liczba kancelarii sprawiły, że ich szefowie i kadra zarządzająca zintensyfikowały prace nad budowaniem pozycji rynkowej.
Jak więc stworzyć nowoczesną kancelarię - konkurencyjną firmę przystosowaną do aktualnej sytuacji rynkowej? Jak zdobyć przewagę na rynku polskich kancelarii? Odpowiedzi uzyskacie Państwo w trakcie Konferencji Nowoczesna kancelaria, która odbędzie się w dniach 7-8 grudnia 2010 r. Serdecznie zapraszam do udziału w tym unikalnym spotkaniu, w trakcie którego doświadczeni Eksperci, a wśród nich Partnerzy i Wspólnicy oraz osoby odpowiedzialne za HR, marketing i finanse kancelarii podzielą się swoją praktyczną wiedzą:
•    jak efektywnie spełniać wielofunkcyjną rolę szefa zespołu, prawnika, doradcy i partnera biznesowego
•    jak rekrutować, motywować i szkolić zespół Twojej kancelarii
•    jakiej skutecznej strategii rynkowej potrzebuje Twoja kancelaria, jak promować się na konkurencyjnym rynku
•    co mówi Twój klient - jakich usług i jakiej współpracy oczekuje
•    jak budować stawki za usługi prawne i rozliczać pracę prawnika
Zapraszam do udziału w Konferencji -  pierwszej na polskim rynku tak szerokiej platformie wymiany doświadczeń między pracownikami kancelarii. Liczę na spotkanie z Państwem w dniach 7-8 grudnia w Warszawie.

Kto powinien wziąć udział:
Przedstawiciele kancelarii, w szczególności:
•    Partnerzy i Wspólnicy
•    Radcy Prawni i Adwokaci
•    Dyrektorzy i Managerowie Marketingu, PR, Business Development
•    Dyrektorzy Finansowi, Księgowi
•    Dyrektorzy i Managerowie HR

Przedstawiciele firm doradczych i konsultingowych dla usług
profesjonalnych

Każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat potwierdzający udział w konferencji

Justyna Piechocka - Project Manager

Szczegółowe informacje:

tel. (22) 333 97 77

fax. (22) 333 97 78

e-mail:info@informedia-polska.pl

Zapraszamy do udziału w zakresie Promocji, Reklamy, Sponsoringu

Dział Sponsoringu

tel. (22) 333 97 87

fax. (22) 333 97 78

e-mail: sponsoring@informedia-polska.pl

Partnerzy

Patron

Patron Medialny

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
3495.00 PLN (od 19 października 2010 do 10 listopada 2010)
3995.00 PLN (od 10 listopada 2010 do 7 grudnia 2010)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Informedia Polska Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Svenska Handelsbanken AB SA Oddział w Polsce
PL 97 2250 0001 0000 0040 0318 1251.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
Konferencja Nowoczesna kancelaria
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres zgoda@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter

News

Kontrakty terminowe na WIG20 na środę,...

Kontrakty terminowe na...
News

Zmiana sternika dobrze przyjęta

Wymiana reprezentanta...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na wtorek,...

Kontrakty terminowe na...
News

Komitety audytu – nie tylko dla dużych!

Dokładnie za 5 dni (21...
News

Reformowanie powierzchowne

Na froncie wewnętrznej...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na...

Kontrakty terminowe na...
News

Wolność, równość… regulacje

Innowacyjność kontra...
News

Prokuratorskie dwie prędkości

Organ ścigania z...
Najlepsze blogi o biznesie