pb.pl

Prawo

Konferencja Nowoczesna kancelaria

07-08.12.2010, Warszawa,
Hotel Polonia Palace

koszt uczestnictwa netto
3495.00 PLN (od 19 października 2010 do 10 listopada 2010)
3995.00 PLN (od 10 listopada 2010 do 7 grudnia 2010)

Konferencja. Jak zdobyć przewagę konkurencyjną - sprawdzone praktyki

W programie, m. in.

•    Szef Kancelarii Prawnej jako manager, doradca i ekspert - jak zarządzać zespołem i efektywnie połączyć wielofunkcyjne zadania powie Tadeusz Komosa, Partner z FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz
•    Jak znaleźć najlepszych prawników na rynku - warunki skutecznej rekrutacji przedstawi Kamila Simura z DLA Piper Wiater
•    Zarządzanie i kształtowanie relacji z klientem w praktycznych doświadczeniach Witolda Daniłowicza z White & Case
•    Jak rozliczać i budować konkurencyjne stawki za usługi prawne powie Małgorzata Surdek z CMS Cameron McKenna
•    Nowoczesny marketing usług prawnych i business development - sprawdzone rozwiązania przedstawią Piotr Popławski z Baker & McKenzie oraz Małgorzata Sztejter z CMS Cameron McKenna
•    Jak zarządzać finansami i ryzykiem w działalności kancelarii powiedzą Michał Tarka z TLegal i Iwona Mirosz z Bird & Bird

Szanowni Państwo,
Rynek usług prawnych zmienił się radykalnie w ostatnich latach -badania i analizy pokazują, że nastąpił zwrot w stronę potrzeb klienta. Wysoki poziom wiedzy merytorycznej nie gwarantuje już, że to właśnie Twoją kancelarię wybierze klient. Szuka on bowiem coraz częściej nie tylko prawnika, ale też doradcy i partnera biznesowego. Ogromna konkurencja i stale wzrastająca liczba kancelarii sprawiły, że ich szefowie i kadra zarządzająca zintensyfikowały prace nad budowaniem pozycji rynkowej.
Jak więc stworzyć nowoczesną kancelarię - konkurencyjną firmę przystosowaną do aktualnej sytuacji rynkowej? Jak zdobyć przewagę na rynku polskich kancelarii? Odpowiedzi uzyskacie Państwo w trakcie Konferencji Nowoczesna kancelaria, która odbędzie się w dniach 7-8 grudnia 2010 r. Serdecznie zapraszam do udziału w tym unikalnym spotkaniu, w trakcie którego doświadczeni Eksperci, a wśród nich Partnerzy i Wspólnicy oraz osoby odpowiedzialne za HR, marketing i finanse kancelarii podzielą się swoją praktyczną wiedzą:
•    jak efektywnie spełniać wielofunkcyjną rolę szefa zespołu, prawnika, doradcy i partnera biznesowego
•    jak rekrutować, motywować i szkolić zespół Twojej kancelarii
•    jakiej skutecznej strategii rynkowej potrzebuje Twoja kancelaria, jak promować się na konkurencyjnym rynku
•    co mówi Twój klient - jakich usług i jakiej współpracy oczekuje
•    jak budować stawki za usługi prawne i rozliczać pracę prawnika
Zapraszam do udziału w Konferencji -  pierwszej na polskim rynku tak szerokiej platformie wymiany doświadczeń między pracownikami kancelarii. Liczę na spotkanie z Państwem w dniach 7-8 grudnia w Warszawie.

Kto powinien wziąć udział:
Przedstawiciele kancelarii, w szczególności:
•    Partnerzy i Wspólnicy
•    Radcy Prawni i Adwokaci
•    Dyrektorzy i Managerowie Marketingu, PR, Business Development
•    Dyrektorzy Finansowi, Księgowi
•    Dyrektorzy i Managerowie HR

Przedstawiciele firm doradczych i konsultingowych dla usług
profesjonalnych

Każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat potwierdzający udział w konferencji

Justyna Piechocka - Project Manager

Szczegółowe informacje:

tel. (22) 333 97 77

fax. (22) 333 97 78

e-mail:info@informedia-polska.pl

Zapraszamy do udziału w zakresie Promocji, Reklamy, Sponsoringu

Dział Sponsoringu

tel. (22) 333 97 87

fax. (22) 333 97 78

e-mail: sponsoring@informedia-polska.pl

Partnerzy

Patron

Patron Medialny

7 grudnia 2010

09:00

Rejestracja, poranna kawa, przywitanie uczestników

09:30

Aktualne otoczenie rynkowe kancelarii prawnej

Maciej Bobrowicz, Prezes, Krajowa Izba Radców Prawnych

09:59

SKUTECZNE ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM KANCELARII - NAJLEPSZE PRAKTYKI

10:00

Szef kancelarii i jego wielofunkcyjna rola - jak efektywnie zintegrować i połączyć różnorodne zadania

Tadeusz Komosa, Wspólnik Zarządzający, Radca Prawny, Kancelaria FKA Furtek Komosa Aleksandrowicz

•    Przywódca, manager, doradca biznesowy, ekspert… Czego aktualnie oczekują od szefa kancelarii współpracownicy i klienci
•    Szef kancelarii jako lider zmian i manager biznesu - wizja - strategia - zarządzanie - administracja
•    Szef zespołu prawników - jak budować zaangażowanie i lojalność pracowników kancelarii prawnej:
    premie, podwyżki czy pozafinansowe systemy motywacyjne - czego oczekuje prawnik
    doświadczony prawnik - jak zatrzymać go w swojej kancelarii
    jak ustalać ilość efektywnie sprzedanych godzin przez prawnika

 

10:40

Wzrost rentowności i konkurencyjności kancelarii poprzez strategiczne zarządzanie zespołem prawników

Ewelina Skocz, HR & Project Manager, BCSystems Legal Recruitment and Business Advisory

Praktyczny warsztat kształtujący umiejętności managerskie, podczas którego dowiedzą się Państwo:
•    Jak budować efektywny zespół prawny i jak nim zarządzać
•    Jakie kluczowe kompetencje powinni posiadać prawnicy i managerowie w kancelariach
•    Jaka jest rola komunikacji, w tym informacji zwrotnej w zespole prawnym
•    Jak skutecznie delegować zadania prawnikom
•    Jak walczyć z wypaleniem zawodowym u prawników

12:00

Przerwa na kawę

12:10

Skuteczny proces rekrutacyjny w kancelarii

Kamila Simura, HR Manager, DLA Piper

12:50

Oceny okresowe prawników jako element systemu motywacyjnego

Ewelina Skocz, HR & Project Manager, BCSystems Legal Recruitment and Business Advisory

Praktyczny warsztat, podczas którego dowiedzą się Państwo:
•    Jakie są cele, korzyści i skutki przeprowadzania ocen okresowych prawników
•    Jak budować system ocen okresowych w kancelariach prawnych
•    Jakie kryteria i narzędzia oceny prawników możemy wykorzystywać
•    Jak prowadzić rozmowy oceniające

13:30

Lunch

14:20

Jak zbudować zespół prawników zorientowanych marketingowo i sprzedażowo

dr hab. Ryszard Sowiński, prof. WSB, Doradca Kancelarii ds. Strategii, autor bloga www.NowoczesnaKancelaria.pl

•    Dlaczego młodsi prawnicy nie generują nowych klientów i zleceń
•    Jak wyzwolić z młodszych prawników motywację do prowadzenia działań marketingowych
•    Warunki powodzenia w budowaniu zespołu prawników skutecznych w marketingu usług kancelarii

15:00

Ścieżka kariery prawnika —praca w kancelarii, własna praktyka czy stanowisko in-housa?

Panel dyskusyjny, w którym wezmą udział m. in.:

Moderator: Remco van der Kroft, Advocaat, Partner, Kancelaria BSJP Legal

Uczestnicy: Iwona Mirosz, Partner, Radca Prawny, Kancelaria Bird & Bird
Michał Kubicz, Radca Prawny, Kancelaria Prawna Gide Loyrette Nouel

 

15:40

Przerwa na kawę

15:49

FINANSE I RYZYKO W DZIAŁALNOŚCI NOWOCZESNEJ KANCELARII

15:50

Zarządzanie ryzykiem w kancelarii - praktyczne rozwiązania

Iwona Mirosz, Partner, Radca Prawny, Kancelaria Bird & Bird

•    Na jakie ryzyka w działalności narażona jest kancelaria
•    Dlaczego powinniśmy:
    dobrze wiedzieć kto jest klientem
    sprawdzić możliwe konflikty
    wdrożyć odpowiednie zasady w poszczególnych zakresach działań i kompetencji
•    Jaka jest rola funkcji compliance w kancelarii - wyznaczenie osoby i określenie zadań związanych z zarządzaniem ryzykiem i zgodnością z przepisami i etyką zawodu

 

16:30

Zarządzanie finansami w kancelarii - jak kontrolować i rozliczać koszty działalności w usługach prawnych

Michał Tarka, Partner, Kancelaria TLegal

•    Jak optymalnie stworzyć bazę kosztową dla zlecenia i zwiększyć zyski
•    Optymalizacja kosztów realizacji zlecenia
•    W jaki sposób wliczyć ogólne koszty działalności do usługi prawnej

 

17:10

Zakończenie pierwszego dnia Konferencji

8 grudnia 2010

09:00

Rejestracja, poranna kawa, przywitanie uczestników

09:29

EFEKTYWNA WSPÓŁPRACA Z KLIENTEM KANCELARII - SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA

09:30

Kształtowanie i zarządzanie relacjami z klientem - praktyczne doświadczenia

Witold Daniłowicz, Partner, Radca Prawny, Kancelaria White & Case

•    Co oznacza customer service dla kancelarii prawnej
•    Jak budować jakość usług prawnych i badać satysfakcję klienta
•    Rola „posprzedażowego” podtrzymywania relacji z klientem
•    Reputacja i wizerunek rynkowy kancelarii prawnej
•    Sytuacje kryzysowe w relacjach z klientem - jak ich unikać i jak zachować się w przypadku ich zaistnienia

 

10:10

Zasady efektywnej współpracy firmy z kancelarią - perspektywa kancelarii

Małgorzata Surdek, Partner, Adwokat, Kancelaria CMS Cameron McKenna

•    Modele współpracy - kryteria wyboru
•    Struktura wynagrodzenia kancelarii zewnętrznej - jak rozliczać i budować konkurencyjne stawki
•    Warunki niezbędne dla zapewnienia optymalnej współpracy i trwałych relacji biznesowych

 

10:50

Czego oczekuję i co chcę kupić od kancelarii? Perspektywa klienta - Dyrektora Działu Prawnego firmy

Andrzej Bąk, Dyrektor Działu Prawnego, NFI Empik Media&Fashion

•    Czy i kiedy korzystamy z pomocy zewnętrznej kancelarii prawnej
•    Wybór kancelarii prawnej - jakiej? jednej czy wielu?
•    Oczekiwania klienta od kancelarii prawnej - warunki efektywnej współpracy i rozliczenia

11:30

Przerwa na kawę

11:50

Wzajemne oczekiwania i potrzeby… - kluczowe zasady efektywnej współpracy kancelarii i klienta

Panel dyskusyjny, w którym udział wezmą m. in.:
Moderator: Robert Pasternak, Radca prawny, Partner, Kancelaria Deloitte Legal

Uczestnicy:Piotr Andrzejczak, Partner Zarządzający, Radca Prawny, Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka
Andrzej Bąk, Dyrektor Działu Prawnego, NFI Empik Media&Fashion; Krzysztof Wierzbowski, Partner, Kancelaria Wierzbowski Eversheds

 

12:30

Jak pozyskać nowych klientów lub zacieśnić więzi z obecnymi - wspólne analizy, badania, raporty rynkowe

Tomasz Drzał, Partner, Warsaw Consultants

Warsztat z wykorzystaniem praktycznych narzędzi, podczas którego dowiedzą się Państwo:
•    Jak przygotować projekt, dzięki któremu kancelaria będzie mogła pozyskać nowych klientów
•    Czy prowadzić projekty marketingowe samodzielnie, czy wspólnie z obecnymi klientami
•    Jakie podmioty zaangażować do współpracy
•    W jaki sposób i na jakich polach można wykorzystać efekt wspólnych prac nad projektem

13:10

Lunch

14:09

STRATEGIA RYNKOWA NOWOCZESNEJ KANCELARII

14:10

Skuteczna strategia rozwoju kancelarii prawnej - niezbędny element przewagi konkurencyjnej

dr hab. Ryszard Sowiński, prof. WSB, Doradca Kancelarii ds. Strategii, autor bloga www.NowoczesnaKancelaria.pl

•    Identyfikacja i budowanie przewagi konkurencyjnej
•    Strategiczne zarządzanie marką kancelarii prawnej
•    Kluczowe dylematy Partnerów
    Merytoryczna specjalizacja czy dywersyfikacja usług
    Branżowość czy wszechstronność
    Jaka kultura organizacyjna i jaki styl zarządzania
•    Proces i etapy formułowania strategii rozwoju kancelarii
•    Od wizji do działań - jak przełożyć strategię na plan konkretnych działań

 

14:49

BUSINESS DEVELOPMENT I MARKETING KANCELARII

14:50

Marketing i Business Development w kancelarii - różne narzędzia, różna skuteczność

Małgorzata Sztejter, Dyrektor ds. Marketingu i Business Development, Kancelaria CMS Cameron McKenna

•    Marketing, knowledge management, PR a business development - czemu służą w działalności kancelarii
•    Strategia biznesowa kancelarii vs strategia marketingowa
•    Wybór narzędzi marketingowych/business development (marketing mix) dla całej kancelarii oraz dla poszczególnych praktyk
•    Jak prowadzić efektywne działania komunikacyjne i business development

 

15:30

Przerwa na kawę

15:40

Aktywny Business Development w działalności nowoczesnej kancelarii

Piotr Popławski, Head of Business Development, Marketing & Communication, Kancelaria Baker & McKenzie

•    Jak skutecznie zarządzać relacjami z klientami - Key Account Management
•    Jak promować i sprzedawać usługi doradztwa prawnego
•    Jak działa w praktyce doradztwo biznesowe, czyli Business Development Help Desk
•    Jak wyglada codzienny Prospecting prawnika
•    Dlaczego kancelaria potrzebuje Compliance i jak w praktyce chronić informacje

16:20

Zakończenie Konferencji, wręczenie certyfikatów, pożegnanie uczestników

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
3495.00 PLN (od 19 października 2010 do 10 listopada 2010)
3995.00 PLN (od 10 listopada 2010 do 7 grudnia 2010)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Informedia Polska Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Svenska Handelsbanken AB SA Oddział w Polsce
PL 97 2250 0001 0000 0040 0318 1251.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
Konferencja Nowoczesna kancelaria
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres sprzeciw@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter

News

Add insult to injury

Środa: słówko na dziś. Czyta Kevin Aiston.
News

A Nord Stream 2 krok za krokiem

Gazprom podkreśla, że jego...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na środę,...

Kontrakty terminowe na...
News

Drugą turę wygra zwycięzca pierwszej

Emmanuel Macron...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na wtorek,...

Kontrakty terminowe na...
News

Żeby zarabiać, trzeba grać

Gry dosłownie zalewają...
News

Drugi raz mamy status partnera

Oficjalne partnerstwo...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na...

Kontrakty terminowe na...
Najlepsze blogi o biznesie