pb.pl

IT/Telekomunikacja oraz Media

CORPORATE CYBERSECURITY

28.10.2015, Warszawa,
Hotel Polonia Palace

udział w konferencji netto
1695.00 PLN (od 15 września 2015 do 28 października 2015)

Konferencja. Przygotuj się na nieprzewidywalne

 

Szanowni Państwo!

Wszyscy już dzisiaj wiemy, że aktywna i zaawansowana strategia bezpieczeństwa w firmie  to absolutna konieczność. Przy gwałtownie rosnącej liczbie zagrożeń, przy ich niebywałej różnorodności i przy wysokim wskaźniku ich nieprzewidywalności  kompleksowa ochrona przedsiębiorstwa staje się coraz ważniejsza. Nawet mała nieszczelność zabezpieczeń, drobne przeoczenie czy chwila nieuwagi mogą spowodować kolosalne straty!

Konferencja Corporate Cybersecurity jest wyjątkowym wydarzeniem poświęconym cyberbezpieczeństwu będącym specjalnie skrojonym na potrzeby biznesu i nakierowanym na identyfikację i eliminację najnowszych i niespodziewanych form zagrożeń dla firm. Najwięksi eksperci podzielą się swą wiedzą i doświadczeniami, odpowiedzą na  Państwa kluczowe pytania i pomogą wskazać, które ze stosowanych przez Państwa narzędzi zabezpieczających wymagają wzmocnienia, a których całkowicie brakuje.

Zapraszam serdecznie do udziału wszystkie osoby odpowiedzialne w firmie za tworzenie i realizację skutecznego planu odpierania cyberagrożeń dostosowanego do specyfiki danego biznesu i te, którym nie są obojętne wyniki i sprawne funkcjonowanie firmy.

Do zobaczenia w październiku!

 

Ewa Tomaszewska

Project Manager

 

 

W PROGRAMIE KONFERENCJI MIĘDZY INNYMI:

 • Dalekosiężna implementacja procedur cyberbezpieczeństwa w biznesie
 • Bieżąca kontrola zabezpieczeń i natychmiastowa eliminacja niebezpieczeństw
 • Rodzaje najnowszych zagrożeń i miejsce sieci technologicznej w infrastrukturze korporacyjnej
 • Czas, narzędzia i koordynacja działań w razie cyberataku
 • Mobilność  urządzeń a zagrożenia
 • Zwiększone procedury bezpieczeństwa a rozwój i działanie biznesu – jak nie „związywać sobie rąk”
 • Przejście do „chmury” i związane z tym zagrożenia – ataki na usługodawców „cloud”
 • Standardy międzynarodowe i praktyki w zakresie cyberbezpieczeństwa
 • Organy państwowe i przedsiębiorcy – razem przeciw cyberzagrożeniom

 


Partnerzy

Partner Merytoryczny

Patron Medialny

28 października 2015

08:30

Poranna kawa i rejestracja uczestników

09:00

Otwarcie konferencji

Kamil Wyszkowski, przedstawiciel/ dyrektor generalny, Inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce (Global Compact Network Poland)

09:10

KEYNOTE SPEECH Organized cybercrime coming to a corporation near you…

Limor S. Kessem, Senior Cyber Security Evangelist, Trusteer IBM Security, Israel

 • Changes in recent attacks – how they affect business
 • Organized cybercrime attacking corporate targets
 • CASE STUDY – high-profile case discovered by IBM

 

09:40

PANEL SESSION Identyfikacja cyberzagrożenia przez instytucje ponadnarodowe – przenikanie granic państw

Moderator: Kamil Wyszkowski, przedstawiciel/ dyrektor generalny, Inicjatywa Sekretarza Generalnego ONZ Global Compact w Polsce (Global Compact Network Poland) Paneliści: Zbigniew Fałek, ekspert ds. cyberbezpieczeństwa w Instytucie Kościuszki , Janusz Urbanowicz, CERT Polska/NASK, Maciej Pyznar, szef Wydziału Ochrony Infrastruktury Krytycznej w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, Maciej Byczkowski, prezes Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, Robert Kośla, regionalny dyrektor ds. cyberbezpieczeństwa, Microsoft Polska, Przemysław Kurczewski, prezes zarządu EmiTel, członek Rady Programowej Global Compact w Polsce

 • Kto zarządza cyberryzykiem w przemyśle i infrastrukturze krytycznej
 • Polityka wspierająca świadomość zagrożeń w przemyśle i biznesie poza infrastrukturą krytyczną
 • Jak powinien wyglądać nowy rodzaj partnerstwa publiczno-prywatnego na rzecz cyberbezpieczeństwa
 • Czy istnieje przestrzeń dla tworzenia własnej, polskiej polityki dotyczącej standardów współpracy teleinformatycznej, gromadzenia i przechowywania informacji, projektowania i tworzenia infrastruktury
 • CASE STUDIES: dlaczego Estonia zdecydowała się na pełny back-up danych systemów państwowych, dlaczego Google stracił Europę
10:25

Wspólne inicjatywy w zapewnieniu cyberbezpieczeństwa w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

Maciej Pyznar, szef Wydziału Ochrony Infrastruktury Krytycznej w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, Emil Wróbel, szef Wydziału Informatyki i Łączności w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa

 • Ćwiczenia Cyber-EXE Polska
 • Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej
 • Działalność  edukacyjno-szkoleniowa
 • Koncepcja  wspólnego ISAC (Information Sharing and Analysis Center)

10:55

Przerwa na kawę

11:10

Bezpieczny biznes – czy to możliwe

Tomasz Matuła, dyrektor infrastruktury IT i bezpieczeństwa teleinformatycznego w Orange Polska

 • Wpływ obecnych trendów i typów zagrożeń na bezpieczeństwo
 • Jak przygotować się na nieprzewidziane
 • Transformacje – szanse czy ryzyka
 • Bezpieczeństwo – hamulec czy enabler
11:40

Gdybyśmy tylko...czyli co się tak naprawdę liczy w cyberbezpieczeństwie

Rafał Jaczyński, dyrektor w Zespole Cyber Security w PwC

 • Po co to komu? Cyberbezpieczeństwo okiem prezesa
 • Co ja tutaj robię? Cyberbezpieczeństwo okiem CISO
 • W co warto inwestować, na czym oszczędzać, czego unikać
 • Cyberbezpieczeństwo okiem praktyka

 

12:10

CASE STUDY Rodzaje najnowszych zagrożeń i miejsce sieci technologicznej w infrastrukturze korporacyjnej

Przemysław Mączkowski, główny architekt IT w Pionie Informatyki i Telekomunikacji w Energa-Operator

 • Wyzwania i największe problemy przy zabezpieczeniu brzegu sieci systemów technologicznych
 • Na co koniecznie zwrócić uwagę przy zabezpieczaniu rozproszonej infrastruktury dla systemów technologicznych
 • Gdzie umieścić sieć technologiczną w architekturze firmy i korporacji
 • Wdrożenie najnowszych zabezpieczeń sieci w praktyce
12:40

Nowoczesne metody ataków na infrastrukturę IT i ich odpieranie – jak chronić najbardziej podatne punkty sieci

Robert Dąbrowski, ekspert w zakresie bezpieczeństwa sieciowego, CISSP, Manager Systems Engineering w Fortinet Polska

 • Ataki DDOS – jaki mają cel, jak się przed nimi chronić
 • Jak urządzenia mobilne mogą zostać wykorzystane do ataku na korporację
 • Ochrona przed zaawansowanymi atakami a wydajność sieci

 

13:10

Przerwa na lunch

14:10

Jak zabezpieczony jest cloud. Przegląd technologii, rozwiązań i polityk na przykładzie polskiej chmury obliczeniowej

Karol Szafrański, administrator infrastruktury chmurowej w Oktawave

 • Zabezpieczenie danych w zakresie fizycznym
 • Sieci publiczne i prywatne
 • Zabezpieczenie danych w zakresie logicznym
 • Zarządzanie dostępem do danych poprzez stosowanego zarządcę procesów (hypervisor)
 • Sposób przydzielania i odwoływania dostępu do danych
 • Sposób usuwania skasowanych danych
 • Izolacja danych pomiędzy subregionami
 • Jak wykorzystanie chmury może ułatwić pracę zespołu bezpieczeństwa
14:40

Realne szkody wynikające z cyberprzestępstw

Janusz Tomczak, partner w kancelarii Wardyński i Wspólnicy

 • Prewencja i reakcja wpisana w organizację przedsiębiorstwa
 • Czas, narzędzia, koordynacja działań w razie cyberataku/przestępstwa
 • Główne problemy i wyzwania prawne w związku z nasilającą się cyberprzestępczością gospodarczą

15:10

Cybersecurity – optyka przedsiębiorcy a optyka regulatora

Jakub Bojanowski, partner w Dziale Zarządzania Ryzykiem w Deloitte

 • Otoczenie regulacyjne cyber security
 • Rola standardu w zarządzaniu cyberbezpieczeństwem
 • Zapewnienie zgodności a pragmatyzm biznesowy

15:40

Przerwa na kawę

15:55

Internet Rzeczy w nowoczesnej korporacji – prawdziwe wyzwanie

dr Tomasz Grabowski, Senior Project Manager, Cyber Security Department oraz Grzegorz Sowa, dyrektor jednostki biznesowej odpowiedzialnej za bezpieczeństwo teleinformatyczne w Comarch

 • Po co nam w codzienności jest Internet Rzeczy
 • Komunikacja z urządzeniami IoT w firmie i poza nią
 • Bieżące zagrożenia i wyzwania (SOA)
 • Zdalne przejęcie kontroli nad urządzeniem a bezpieczeństwo korporacji
 • Nowe wyzwania

16:25

Cyber: security, crime, war, espionage… a może to tak naprawdę zdrowy rozsądek w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji

Robert Pławiak, dyrektor Biura Strategii i Zarządzania IT w Grupie PZU

 • Zarządzanie cyberbezpieczeństwem
 • Obecne trendy BI, BIG DATA, IoT – rozwiązania cyber w realiach gospodarczo-ekonomicznych
 • W jaki sposób, jak często i kto powinien zajmować się bezpieczeństwem informacji

 

16:45

Odpowiedzialność za infrastrukturę – biznes i IT a katastrofy

Tadeusz Włodarczyk, główny specjalista ds. bezpieczeństwa IT w Departamencie Teleinformatyki w PSE

 • Złożoność zdarzeń w oparciu o katastrofę lotniczą na Teneryfie
 • Złożoność infrastruktury  na przykładzie katastrofy ekologicznej w Zatoce Meksykańskiej
 • Wprowadzanie zmian i ich wpływ na infrastrukturę w oparciu o katastrofę lotniczą w Lesie Kabackim
 • Dlaczego warto czerpać wiedzę z wielkich zdarzeń – przełożenie na praktykę
 • Idealny profil zarządzającego
 • Jak osiągnąć cel, jakim jest ograniczone ryzyko?

17:15

Zakończenie konferencji

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

udział w konferencji
1695.00 PLN (od 15 września 2015 do 28 października 2015)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
CORPORATE CYBERSECURITY
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres sprzeciw@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Informacje

Ewa Tomaszewska
Project Manager

T 22 333 98 40

F 22 333 97 78

e.tomaszewska@pb.pl

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter

News

Londyńskie City to dobro europejskie

Przedsiębiorcy muszą...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na środę,...

Kontrakty terminowe na...
News

Ostatnia tłusta siedmiolatka

W perspektywie 2021–27...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na wtorek,...

Kontrakty terminowe na...
News

Berlin i Paryż chwytają lejce

Duet Berlina i Paryża...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na...

Kontrakty terminowe na...
News

Unia aktywuje uśpioną politykę

W hierarchii unijnych...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na piątek,...

Kontrakty terminowe na...
Najlepsze blogi o biznesie