pb.pl

Prawo

VIII Forum Dyrektorów Działów Prawnych

29-30.09.2015, Warszawa,
Hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65

udział w konferencji netto
1795.00 PLN (od 29 sierpnia 2015 do 28 września 2015)
udział w warsztacie netto
1795.00 PLN (od 29 sierpnia 2015 do 28 września 2015)
udział w konferencji i warsztacie netto
2995.00 PLN (od 29 sierpnia 2015 do 28 września 2015)

Forum. Prawo i biznes w harmonii

Szanowni Państwo!

Jak co roku serdecznie zapraszamy do udziału w Forum Dyrektorów Działów Prawnych będącym uznanym oraz cenionym przez środowisko spotkaniem o wieloletniej tradycji.

Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy bogaty program pierwszego dnia Forum, skupiający się na największych wyzwaniach i aktualnych zagrożeniach dla Dyrektorów Działów Prawnych, pozwalający przyjrzeć się strategiom liderów. Drugiego dnia podczas narzędziowych warsztatów doświadczeni trenerzy będą pracować nad podniesieniem praktycznych kompetencji uczestników Forum i dadzą Państwu konkretne narzędzia gotowe do zaimplementowania "od ręki".

FDDP  to nie tylko case studies, najnowsze regulacje, bogata wiedza, doświadczenie i praktyka, ale również networking, nawiązywanie nowych relacji biznesowych i rozmowy kuluarowe.

Do zobaczenia we wrześniu!

Ewa Tomaszewska
Project Manager

W programie konferencji między innymi:

 • Nowe obowiązki spółek publicznych – jak najlepiej przygotować się do nowych regulacji i uniknąć podwyższonych kar
 • Dyrektywa MAD i rozporządzenie MAR w praktyce
 • Uprawnienia „śledcze” Prezesa UOKiK po nowelizacji –  kontrole i przeszukania
 • Kontrole i interwencje innych organów państwowych w przedsiębiorstwach
 • Udzielanie rekomendacji Zarządowi – minimalizacja ryzyka
 • Prawnik jako reprezentant spółki wobec partnerów biznesu, mediów oraz sądów i urzędów
 • Ocena skuteczności działania działu prawnego przez biznes – kryteria oceny z perspektywy Zarządu
 • Przejście z roli prawnika technicznego do roli osoby zarządzającej biznesem – co naprawdę oznacza to wyjście poza ramy poprawnej obsługi prawnej

 

W programie warsztatów między innymi:

 • Jak osiągać zamierzone rezultaty i skutecznie wywierać wpływ – zarządzanie komunikacją i kontaktami w relacjach z innymi działami
 • Negocjacje dla prawników –  jak zmieniać stanowisko negocjacyjne na którym „okopuje się” rozmówca
 • Jak prawidłowo reagować na sytuacje stresujące i korzystać z energii jaką daje napięcie – zarządzanie stresem
 • Zarządzanie przepełnionym koszykiem zadań – jak efektywnie organizować czas swój i pracowników w dziale prawnym
 • Skuteczne delegowanie i kontrola zadań w dziale prawnym
 • Sztuka budowania autorytetu – czyli co tak naprawdę ma znaczenie w budowaniu autorytetu naturalnego w biznesie i życiu osobistym
 • Jak być wiarygodnym, przekonującym i efektywnym mówcą – czego na pewno nie wybaczy nam widownia?

 

Forum zgromadzi grono najlepszych profesjonalistów: dyrektorów działów prawnych,  starszych prawników korporacyjnych,  członków zarządu ds. prawnych i complience oraz korporacyjnych, prawników kancelarii zewnętrznych oraz przedstawicieli administracji państwowej i stowarzyszeń.

 

 


O Partnerze

Schönherr jest wiodącą firmą prawniczą w Europie Środkowo-Wschodniej. Warszawskie biuro świadczy pełen zakres usług prawniczych ze szczególnym uwzględnieniem usług z dziedziny fuzji i przejęć, rynków kapitałowych, bankowości i finansów, nieruchomości oraz prawa energetycznego. Zespół prawników doradza krajowym i zagranicznym klientom w związku z inwestycjami prowadzonymi w Polsce oraz transakcjami transgranicznymi.

 

Partnerzy

Partner

Patron

Patron Medialny

29 września 2015

09:00

Rejestracja, poranna kawa i powitanie uczestników

09:30

KEYNOTE Keeping track of recent global changes

Han Kooy, general manager and ex-president , European Corporate Lawyer Association (ECLA)

 

 • Company lawyers  history, present status and what future brings
 • About ECLA  primary goals
 • European regulatory opportunities enhancing the position of in-house lawyers
 • Biggest threats to the position and practice of in-house lawyers
 • Difference between in-house and outside counsel
 • Effective legal department  new trends and best practices
10:00

Kontrola zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych w przepisach znowelizowanej ustawy o ochronie danych osobowych

Andrzej Oryl, radca prawny, Managing Associate w Deloitte Legal

 • Uprawnienia kontrolne organu ochrony danych osobowych
 • Zakres i przebieg postępowania kontrolnego
 • Uprawnienia kontrolowanego
 • Konsekwencje stwierdzonych naruszeń przepisów o ochronie danych osobowych

10:30

Narzędzia wykrywania naruszeń prawa konkurencji i formy oddziaływania na rynek przez Prezesa UOKiK – krajobraz po nowelizacji

Małgorzata Modzelewska de Raad, adwokat w kancelarii Modzelewska & Paśnik

 

Narzędzia wykrywania naruszeń:

 • Uprawnienia „śledcze” Prezesa UOKiK (kontrole i przeszukania)
 • Rola analiz rynku wykonywanych przez Prezesa UOKiK
 • Współpraca z organami śledczymi

Formy oddziaływania na rynek:

 • Prewencja ogólna: kary za naruszenia dla przedsiębiorców i osoby zarządzające w przedsiębiorstwie
 • Bezpośrednie kształtowanie zachowań rynkowych: wezwanie do dobrowolnej zmiany praktyki, decyzje zobowiązujące
 • Zakazy w decyzjach administracyjnych: ile jest i jakie są decyzje stwierdzające praktyki ograniczające konkurencję
11:00

Nowe obowiązki spółek publicznych w zakresie raportowania – jak się przygotować do nowych regulacji

Karol Szymański, Of Counsel, wiceprezes zarządu doradczej spółki RKKW - Business Advisory

 

 • Raportowanie w praktyce – przegląd wybranych kar nałożonych przez KNF w ostatnich latach
 • Dyrektywa i rozporządzenie MAD / MAR
 • Projektowana nowelizacja polskiego prawa spółek publicznych: nowe obowiązki, nowe (podwyższone) kary, w tym także grożące członkom rad nadzorczych spółek publicznych
 • Ogólny i indywidualny standard raportowania – inicjatywa Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych
 • Jak już dziś by płynnie przejść do stosowania nowych regulacji
11:30

Przerwa kawowa

11:45

CASE STUDY Zadania biura prawnego w firmie poddanej kontroli zewnętrznej

Piotr Bielarczyk, radca prawny, dyrektor zarządzający pionem prawnym w POCZCIE POLSKIEJ

 

 • Zasady współpracy prawników z innymi jednostkami wewnętrznymi w procesie kontroli
 • Ochrona Spółki i Zarządu jako najwyższa wartość
 • Wiele kontroli w jednym czasie - jak zarządzać tą sytuacją

 

12:15

PANEL DYSKUSYJNY Dyrektor działu prawnego w rolach pozaprawnych – od eksperta do lidera organizacji

Moderator: Waldemar Koper, radca prawny, prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw, dyrektor ds. prawnych, KOMPANIA PIWOWARSKA Paneliści: Mariusz Solarz, członek zarządu i dyrektor ds. prawnych, firma oponiarska DĘBICA, Dariusz Chrzanowski, dyrektor departamentu prawnego, POLPHARMA; Piotr Marucha, radca prawny, dyrektor departamentu prawnego, ABB; Maria Czubińska - Zaremba, radca prawny, head of legal department, HB REAVIS POLAND; Bartosz Wojciechowski, radca prawny, dyrektor działu prawnego, GRUPA ALLEGRO

 

 • DDP budujący rzeczywistą wartość dodaną dla biznesu – co to tak naprawdę oznacza?
 • Budowanie świadomości prawnej na najwyższym poziomie organizacji
 • Wyjście poza ramy standardowej obsługi prawnej – jakie kompetencje są konieczne i jak się do tego przygotować?
 • Czego oczekuje Zarząd – ocena pionu prawnego z perspektywy biznesowej

 

13:00

Przerwa na lunch

13:45

Compliance w środowisku regulowanym – wymagania, perspektywy, formy realizacji

Piotr Welenc, dyrektor GRC w Wolters Kluwer

 • Comply or not comply. Czym jest i czemu służy system compliance w organizacji
 • To be legal, to be comply. Compliance i prawo – zależności i relacje. Zarządzanie ryzykiem braku zgodności
 • Comply or explain. Jak zaprojektować, wdrożyć i utrzymywać compliance w organizacji

14:00

Udzielanie rekomendacji Zarządowi – minimalizacja ryzyka

Paweł Halwa, radca prawny, partner zarządzający w kancelaria SCHOENHERR

 

 • Zdefiniowanie celu udzielenia porady
 • Przejście od kwestii stricte prawnych do udziału w podjęciu decyzji
 • Zakres kompetencji i doświadczenia
 • Dzielenie się odpowiedzialnością
 • Prawnik doradcą spółki czy zarządu?

 

14:30

Biznes a prawo. Prawnik jako reprezentant spółki wobec partnerów biznesu, mediów oraz sądów i urzędów

Piotr Schramm, adwokat, partner w kancelarii Gessel

 

 • Prawnik – aktywy partner dla biznesu czy „żywy disclaimer”
 • Prawnik jako negocjator, doradca, pełnomocnik czy rzeczywisty menadżer problemu
 • Sprawa trafia na łamy mediów – koniec świata czy początek merytorycznego sukcesu
 • Spotkanie, studio telewizyjne, urząd – prawda a merytoryka prawa
 • Prawo Schramm’a czyli zasady walki

 

15:00

Przerwa kawowa

15:15

CASE STUDY Współpraca między działem prawnym a innymi działami w przedsiębiorstwie

Maria Czubińska-Zaremba, padca prawny, head of legal department w HB REAVIS POLAND

 

 • Efektywna komunikacja – jak rozmawiać o kwestiach prawnych i zostać zrozumianym (slang prawniczy)
 • Różne potrzeby biznesowe poszczególnych działów w przedsiębiorstwie: księgowość, działy techniczne, dział sprzedaży – jak je rozróżniać i dostosować do nich sposoby komunikacji
 • Znaczenie dostosowania komunikatu do cech odbiorcy
 • Dział prawny jako wewnętrzna kancelaria – sposoby uregulowania współpracy na „rynkowych warunkach”, specyfika obsługi klienta wewnętrznego
 • Ustalanie priorytetów pracy działu prawnego – pod kątem wagi, terminu, potrzeb biznesowych całego przedsiębiorstwa

 

15:45

Efektywne zarządzanie budżetem i kosztami obsługi prawnej przy kurczącym się budżecie. Claim management

Ewa Ciborowska, radca prawny, dyrektor ds. prawnych, prokurent w POLIMEX-MOSTOSTAL

 

 

16:15

CASE STUDY Niezależność prawnika a realizacja celów biznesowych w odniesieniu do świadczenia pomocy prawnej przez radców prawnych

Marcin Królikowski, radca prawny, dyrektor działu prawnego w AGROS NOVA

 

 • Zasada niezależności radcy prawnego w świetle uregulowań ustawowych i korporacyjnych
 • Model świadczenia pomocy prawnej przez radcę prawnego, a niezależność (stosunek pracy, świadczenie pomocy prawnej w ramach kancelarii)
 • Samodzielne podejmowanie decyzji procesowych
 • Zagrożenia dla niezależności radcy prawnego – skuteczne przeciwdziałanie
16:45

CASE STUDY Dynamiczny rynek – zmiana roli prawnika

Ewelina Rypina-Cywińska, trener i konsultant w Antal, Paweł Tomczykowski, doradca podatkowy, partner zarządzający w kancelarii Ożóg Tomczykowski

 

 • Otoczenie biznesowe vs oczekiwania wobec prawników
 • Kompetencje miękkie wśród prawników – pilnie poszukiwane!
 • Nowe wyzwania – co mogą zrobić firmy, aby im sprostać?

 

17:15

Zakończenie pierwszego dnia Forum

30 września 2015

09:00

Rejestracja i poranna kawa

SESJE WARSZTATOWE DO WYBORU

09:30

A1: Negocjacje dla dyrektorów działów prawnych

Mateusz Dąbrowski, prezes, trener i coach w 4GROW

Negocjacje w praktyce prawnika są pełne chwytów, tricków i zabiegów stosowanych, by osiągnąć swój cel. Im wytrawniejszego gracza w zakresie profesjonalnych negocjacji mamy po drugiej stronie, tym bardziej ukrywa on przed nami prawdziwy cel i swój przedział negocjacyjny ustępstw. Jak w takiej sytuacji nawiązać porozumienie i zbudować relację? Jest to możliwe – wymaga zastosowania odpowiednich technik, których nikt nigdy nas nie uczył w formalnej edukacji.

 

Dowiesz się jak:

 • zmieniać stanowisko negocjacyjne, na którym „okopuje się” Twój rozmówca, a które z punktu widzenia ryzyk prawnych jest dla Ciebie nie do przyjęcia,
 • budować relację, w której obydwie strony wierzą w swoje słowa,
 • kreować takie rozwiązania porozumienia wieńczonego umową, które są inne niż początkowe stanowiska negocjacyjne i jednocześnie są satysfakcjonujące dla obydwu stron.

 

Omówimy także:

 • negocjacje WIN-WIN,
 • margines negocjacyjny,
 • radzenie sobie z chwytami stosowanymi w negocjacjach umów.

B1: Zarządzanie komunikacją i kontaktami w relacjach z innymi działami – metodologia Insights

Paweł Bulanda, konsultant i trener w InConsulting

Jako prawnicy pracujący dla danej firmy musimy utrzymywać relacje z bardzo różnymi grupami zawodowymi: od członków Zarządu, przez cały wachlarz współpracowników i kluczowych decydentów po związki zawodowe. Każdy z nas ma inny styl komunikowania. Dla jednych ważne są detale i fakty, inni zwracają uwagę na emocje, relacje i wrażenia. Prawnikom dodatkowo komplikuje sprawę specyficzny i trudny do zrozumienia dla zwykłych śmiertelników język jurystyczny którym na co dzień posługują się w swej praktyce. Warsztat, na który Państwa zapraszamy pomoże rozumieć specyfikę komunikacji z różnymi typami interlokutorów w biznesie i w przyszłości dobrać taki styl komunikowania, który zapewni jak najskuteczniejsze i najszybsze budowanie porozumienia i pomoże osiągać zamierzone rezultaty i skutecznie wywierać wpływ.

 

 • Dowiedz się jak „czytają" Cię inni –  Twój naturalny styl komunikowania się,
 • Dopasuj się do rozmówcy - inne style komunikowania oraz ich sprawne rozpoznawanie – dopasuj się do rozmówcy,
 • Przećwicz z trenerem się jak dobierać argumenty docierające do ludzi, którzy cechują się innym stylem komunikacji,
 • Upewnij się, że nie popełniasz błędów blokujących możliwość porozumienia,
 • Rozpoznaj od razu co będzie ważne w komunikacji dla Twojego rozmówcy?
 • Dostosuj i wykorzystaj swój styl komunikacji i argumenty żeby osiągnąć zamierzone rezultaty.

 

11:00

Przerwa kawowa

11:15

A2: Zarządzanie stresem dla szefa prawników

Anna Krawcewicz, psycholog biznesu, trener w 4GROW

W pracy Dyrektora Działu Prawnego stresu nie da się zupełnie wyeliminować, zresztą nie jest to wskazane, bo w niektórych sytuacjach może być wręcz konstruktywny. Warto więc poznać mechanizmy powstawania stresu, żeby lepiej nim zarządzać i mądrze korzystać z energii jaką daje. Na tym warsztacie dowiesz się jak prawidłowo reagować na sytuacje stresujące pojawiające się w dziale prawnym, stosować techniki redukujące napięcie (np. podczas wystąpień publicznych). Dzięki tej wiedzy będziesz miał możliwość lepiej rozumieć mechanizm stresu i efektywniej nim zarządzać.

 

Podczas warsztatu poruszymy następujące tematy:

 • stres – przyjaciel czy wróg?
 • stres jako reakcja na zmianę lub wymagającą sytuację w dziele prawnym,
 • rozwijanie postawy i cech wspierających zdrową reakcję emocjonalną na stres,
 • stres podczas wystąpień publicznych – jak sobie z nim poradzić?

B2: Zarządzanie komunikacją i kontaktami w relacjach z innymi działami – metodologia Insights

Paweł Bulanda, konsultant i trener w InConsulting

Kontynuacja powyższego tematu.

12:45

Przerwa na lunch

13:30

A3: Sztuka zadawania pytań – umiejętność niezbędna do odniesienia sukcesu w zawodzie prawnika

Jerzy Zientkowski, profesjonalny mówca publiczny, trener i mentor komunikacji biznesowej

Uczestnicy zgłębią tajemnicę właściwego zadawania pytań i słuchania odpowiedzi tak by słyszeć. Jeżeli zadamy właściwe pytania klientowi to jesteśmy w stanie stworzyć umowę dopasowaną do jego potrzeb. Jeżeli zadamy właściwe pytanie świadkowi to jesteśmy w stanie zakwestionować twierdzenia przeciwnika procesowego. Jeżeli wychodząc na środek sceny przed samym wyjściem zadamy sobie kilka ważnych pytań to później w kuluarach usłyszymy, że trafiliśmy do widowni. W każdym zawodzie umiejętność zadawania pytań jest niezwykle istotna, ale u prawników jest to umiejętność kluczowa.

 

Podczas warsztatu dowiemy się jak:

 • konstruować dobre pytania i osiągać przez to cel,
 • budować pytaniami wiarygodność,
 • projektować pauzy,
 • znaleźć odpowiedzi na pytania zanim zaczniemy mówić do innych.

 

B3: Time Management – zarządzanie przepełnionym koszykiem zadań, czyli jak efektywnie organizować czas swój i pracowników w dziale prawnym

Radosław Protaziuk, trener biznesu, psycholog, dyrektor ds. szkoleń w 4Value Business Consulting

Wszyscy którzy na co dzień mają do czynienia z życiem korporacyjnym wiedzą, że czas potrafi uciekać, biec, iść, trwać lub trwać niemiłosiernie zwłaszcza w korkach. Nadzieję budzi fakt, że czasowi utraconemu może odpowiadać czas odzyskany lub lepiej dobrze zaplanowany. Te i inne problemy, a także konkretne narzędzia ich rozwiązania omówimy na naszym warsztacie.

 

Czas działa na Twoją korzyść:

 • Twój sposób zarządzania czasem – na co zużywasz swój czas i od czego zacząć aby efektywnie zarządzać sobą?
 • dlaczego musimy organizować zadania w czasie?

 

Zarządzanie koszykiem zadań:

 • działam Sam czy działam mądrze? Sztuka wyboru zadań,
 • co najbardziej przeszkadza w pracy? Co lub kto najbardziej zabiera nam cenny czas?
 • jak ustalać priorytety i skutecznie dzielić się zadaniami?

 

Skuteczne delegowanie i kontrola zadań w dziale prawnym:

 • zarządzanie informacją – skuteczna komunikacja jako istotny element efektywnego zarządzania czasem,
 • jak znaleźć czas na pracę z własnym zespołem –priorytety własne, klientów wewnętrznych w tym Zarządu zewnętrznych i współpracowników.

 

15:00

Przerwa kawowa

15:15

A4: Cztery grzechy główne, czyli w jaki sposób możemy zmierzyć to czy jesteśmy dobrymi mówcami

Jerzy Zientkowski, profesjonalny mówca publiczny, trener i mentor komunikacji biznesowej

Kim jest dobry mówca? Każdy z nas widział (a może nawet dał) wystąpienia, które nie tylko nie porywały publiczności, ale wręcz „powalały ją” i to nie do końca w taki sposób jak życzyłby sobie tego mówca. Jeżeli nie chcesz powtórki z takiej „rozrywki” to warto odpowiedzieć na pytanie – co łączy owych „powalających” mówców i co zrobić, aby być mówcą wiarygodnym, przekonującym i efektywnym.

 

Podczas warsztatu dowiemy się:

 • czego na pewno nie wybaczy nam widownia, niezależnie od merytorycznej zawartości przemówienia,
 • jak wygrać z czasem,
 • czym są struktury i co mogą zmienić w rozumieniu prezentacji,
 • jak zbudować wiarygodność w komunikacji.

 

B4: Sztuka budowania autorytetu – czyli co tak naprawdę ma znaczenie w budowaniu autorytetu naturalnego w biznesie i życiu osobistym

Andrzej Kochanek, założyciel i dyrektor Generalny w 4Value Business Consulting, trener biznesu, coach

Praktyczne wskazówki, od czego zależy osobisty autorytet prawnika. Na czym w szczególności bazuje autorytet prawnika w zespole? jak można go świadomie zmieniać i kształtować?

 

 • 5 podstawowych filarów autorytetu naturalnego wpływających na kształtowanie osobowości jako potencjał rozwojowy.
 • Autorytet prawnika czyli jak jestem odbierany przez moje otoczenie, a jak chciałbym być postrzegany.
 • Poczucie własnej wartości jako element interakcji społecznych i pełnionych ról w środowisku. Techniki podnoszenia własnej wartości u siebie, współpracowników i klientów.
 • Jak się komunikować poza dział prawny aby inni rozumieli nasz przekaz i intencje?

 

16:45

Zakończenie Forum i wręczenie certyfikatów

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

udział w konferencji
1795.00 PLN (od 29 sierpnia 2015 do 28 września 2015)
udział w warsztacie
1795.00 PLN (od 29 sierpnia 2015 do 28 września 2015)
udział w konferencji i warsztacie
2995.00 PLN (od 29 sierpnia 2015 do 28 września 2015)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
VIII Forum Dyrektorów Działów Prawnych
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres sprzeciw@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Informacje

Ewa Tomaszewska
Project Manager

T 22 333 98 40

F 22 333 97 78

e.tomaszewska@pb.pl

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter

News

Add insult to injury

Środa: słówko na dziś. Czyta Kevin Aiston.
News

A Nord Stream 2 krok za krokiem

Gazprom podkreśla, że jego...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na środę,...

Kontrakty terminowe na...
News

Drugą turę wygra zwycięzca pierwszej

Emmanuel Macron...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na wtorek,...

Kontrakty terminowe na...
News

Żeby zarabiać, trzeba grać

Gry dosłownie zalewają...
News

Drugi raz mamy status partnera

Oficjalne partnerstwo...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na...

Kontrakty terminowe na...
Najlepsze blogi o biznesie