pb.pl

Prawo

VIII Forum Dyrektorów Działów Prawnych

29-30.09.2015, Warszawa,
Hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65

udział w konferencji netto
1795.00 PLN (od 29 sierpnia 2015 do 28 września 2015)
udział w warsztacie netto
1795.00 PLN (od 29 sierpnia 2015 do 28 września 2015)
udział w konferencji i warsztacie netto
2995.00 PLN (od 29 sierpnia 2015 do 28 września 2015)

Forum. Prawo i biznes w harmonii

Szanowni Państwo!

Jak co roku serdecznie zapraszamy do udziału w Forum Dyrektorów Działów Prawnych będącym uznanym oraz cenionym przez środowisko spotkaniem o wieloletniej tradycji.

Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy bogaty program pierwszego dnia Forum, skupiający się na największych wyzwaniach i aktualnych zagrożeniach dla Dyrektorów Działów Prawnych, pozwalający przyjrzeć się strategiom liderów. Drugiego dnia podczas narzędziowych warsztatów doświadczeni trenerzy będą pracować nad podniesieniem praktycznych kompetencji uczestników Forum i dadzą Państwu konkretne narzędzia gotowe do zaimplementowania "od ręki".

FDDP  to nie tylko case studies, najnowsze regulacje, bogata wiedza, doświadczenie i praktyka, ale również networking, nawiązywanie nowych relacji biznesowych i rozmowy kuluarowe.

Do zobaczenia we wrześniu!

Ewa Tomaszewska
Project Manager

W programie konferencji między innymi:

 • Nowe obowiązki spółek publicznych – jak najlepiej przygotować się do nowych regulacji i uniknąć podwyższonych kar
 • Dyrektywa MAD i rozporządzenie MAR w praktyce
 • Uprawnienia „śledcze” Prezesa UOKiK po nowelizacji –  kontrole i przeszukania
 • Kontrole i interwencje innych organów państwowych w przedsiębiorstwach
 • Udzielanie rekomendacji Zarządowi – minimalizacja ryzyka
 • Prawnik jako reprezentant spółki wobec partnerów biznesu, mediów oraz sądów i urzędów
 • Ocena skuteczności działania działu prawnego przez biznes – kryteria oceny z perspektywy Zarządu
 • Przejście z roli prawnika technicznego do roli osoby zarządzającej biznesem – co naprawdę oznacza to wyjście poza ramy poprawnej obsługi prawnej

 

W programie warsztatów między innymi:

 • Jak osiągać zamierzone rezultaty i skutecznie wywierać wpływ – zarządzanie komunikacją i kontaktami w relacjach z innymi działami
 • Negocjacje dla prawników –  jak zmieniać stanowisko negocjacyjne na którym „okopuje się” rozmówca
 • Jak prawidłowo reagować na sytuacje stresujące i korzystać z energii jaką daje napięcie – zarządzanie stresem
 • Zarządzanie przepełnionym koszykiem zadań – jak efektywnie organizować czas swój i pracowników w dziale prawnym
 • Skuteczne delegowanie i kontrola zadań w dziale prawnym
 • Sztuka budowania autorytetu – czyli co tak naprawdę ma znaczenie w budowaniu autorytetu naturalnego w biznesie i życiu osobistym
 • Jak być wiarygodnym, przekonującym i efektywnym mówcą – czego na pewno nie wybaczy nam widownia?

 

Forum zgromadzi grono najlepszych profesjonalistów: dyrektorów działów prawnych,  starszych prawników korporacyjnych,  członków zarządu ds. prawnych i complience oraz korporacyjnych, prawników kancelarii zewnętrznych oraz przedstawicieli administracji państwowej i stowarzyszeń.

 

 


O Partnerze

Schönherr jest wiodącą firmą prawniczą w Europie Środkowo-Wschodniej. Warszawskie biuro świadczy pełen zakres usług prawniczych ze szczególnym uwzględnieniem usług z dziedziny fuzji i przejęć, rynków kapitałowych, bankowości i finansów, nieruchomości oraz prawa energetycznego. Zespół prawników doradza krajowym i zagranicznym klientom w związku z inwestycjami prowadzonymi w Polsce oraz transakcjami transgranicznymi.

 

Partnerzy

Partner

Patron

Patron Medialny

29 września 2015

09:00

Rejestracja, poranna kawa i powitanie uczestników

09:30

KEYNOTE Keeping track of recent global changes

Han Kooy, general manager and ex-president , European Corporate Lawyer Association (ECLA)

 

 • Company lawyers  history, present status and what future brings
 • About ECLA  primary goals
 • European regulatory opportunities enhancing the position of in-house lawyers
 • Biggest threats to the position and practice of in-house lawyers
 • Difference between in-house and outside counsel
 • Effective legal department  new trends and best practices
10:00

Kontrola zgodności przetwarzania danych z przepisami o ochronie danych osobowych w przepisach znowelizowanej ustawy o ochronie danych osobowych

Andrzej Oryl, radca prawny, Managing Associate w Deloitte Legal

 • Uprawnienia kontrolne organu ochrony danych osobowych
 • Zakres i przebieg postępowania kontrolnego
 • Uprawnienia kontrolowanego
 • Konsekwencje stwierdzonych naruszeń przepisów o ochronie danych osobowych

10:30

Narzędzia wykrywania naruszeń prawa konkurencji i formy oddziaływania na rynek przez Prezesa UOKiK – krajobraz po nowelizacji

Małgorzata Modzelewska de Raad, adwokat w kancelarii Modzelewska & Paśnik

 

Narzędzia wykrywania naruszeń:

 • Uprawnienia „śledcze” Prezesa UOKiK (kontrole i przeszukania)
 • Rola analiz rynku wykonywanych przez Prezesa UOKiK
 • Współpraca z organami śledczymi

Formy oddziaływania na rynek:

 • Prewencja ogólna: kary za naruszenia dla przedsiębiorców i osoby zarządzające w przedsiębiorstwie
 • Bezpośrednie kształtowanie zachowań rynkowych: wezwanie do dobrowolnej zmiany praktyki, decyzje zobowiązujące
 • Zakazy w decyzjach administracyjnych: ile jest i jakie są decyzje stwierdzające praktyki ograniczające konkurencję
11:00

Nowe obowiązki spółek publicznych w zakresie raportowania – jak się przygotować do nowych regulacji

Karol Szymański, Of Counsel, wiceprezes zarządu doradczej spółki RKKW - Business Advisory

 

 • Raportowanie w praktyce – przegląd wybranych kar nałożonych przez KNF w ostatnich latach
 • Dyrektywa i rozporządzenie MAD / MAR
 • Projektowana nowelizacja polskiego prawa spółek publicznych: nowe obowiązki, nowe (podwyższone) kary, w tym także grożące członkom rad nadzorczych spółek publicznych
 • Ogólny i indywidualny standard raportowania – inicjatywa Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych
 • Jak już dziś by płynnie przejść do stosowania nowych regulacji
11:30

Przerwa kawowa

11:45

CASE STUDY Zadania biura prawnego w firmie poddanej kontroli zewnętrznej

Piotr Bielarczyk, radca prawny, dyrektor zarządzający pionem prawnym w POCZCIE POLSKIEJ

 

 • Zasady współpracy prawników z innymi jednostkami wewnętrznymi w procesie kontroli
 • Ochrona Spółki i Zarządu jako najwyższa wartość
 • Wiele kontroli w jednym czasie - jak zarządzać tą sytuacją

 

12:15

PANEL DYSKUSYJNY Dyrektor działu prawnego w rolach pozaprawnych – od eksperta do lidera organizacji

Moderator: Waldemar Koper, radca prawny, prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw, dyrektor ds. prawnych, KOMPANIA PIWOWARSKA Paneliści: Mariusz Solarz, członek zarządu i dyrektor ds. prawnych, firma oponiarska DĘBICA, Dariusz Chrzanowski, dyrektor departamentu prawnego, POLPHARMA; Piotr Marucha, radca prawny, dyrektor departamentu prawnego, ABB; Maria Czubińska - Zaremba, radca prawny, head of legal department, HB REAVIS POLAND; Bartosz Wojciechowski, radca prawny, dyrektor działu prawnego, GRUPA ALLEGRO

 

 • DDP budujący rzeczywistą wartość dodaną dla biznesu – co to tak naprawdę oznacza?
 • Budowanie świadomości prawnej na najwyższym poziomie organizacji
 • Wyjście poza ramy standardowej obsługi prawnej – jakie kompetencje są konieczne i jak się do tego przygotować?
 • Czego oczekuje Zarząd – ocena pionu prawnego z perspektywy biznesowej

 

13:00

Przerwa na lunch

13:45

Compliance w środowisku regulowanym – wymagania, perspektywy, formy realizacji

Piotr Welenc, dyrektor GRC w Wolters Kluwer

 • Comply or not comply. Czym jest i czemu służy system compliance w organizacji
 • To be legal, to be comply. Compliance i prawo – zależności i relacje. Zarządzanie ryzykiem braku zgodności
 • Comply or explain. Jak zaprojektować, wdrożyć i utrzymywać compliance w organizacji

14:00

Udzielanie rekomendacji Zarządowi – minimalizacja ryzyka

Paweł Halwa, radca prawny, partner zarządzający w kancelaria SCHOENHERR

 

 • Zdefiniowanie celu udzielenia porady
 • Przejście od kwestii stricte prawnych do udziału w podjęciu decyzji
 • Zakres kompetencji i doświadczenia
 • Dzielenie się odpowiedzialnością
 • Prawnik doradcą spółki czy zarządu?

 

14:30

Biznes a prawo. Prawnik jako reprezentant spółki wobec partnerów biznesu, mediów oraz sądów i urzędów

Piotr Schramm, adwokat, partner w kancelarii Gessel

 

 • Prawnik – aktywy partner dla biznesu czy „żywy disclaimer”
 • Prawnik jako negocjator, doradca, pełnomocnik czy rzeczywisty menadżer problemu
 • Sprawa trafia na łamy mediów – koniec świata czy początek merytorycznego sukcesu
 • Spotkanie, studio telewizyjne, urząd – prawda a merytoryka prawa
 • Prawo Schramm’a czyli zasady walki

 

15:00

Przerwa kawowa

15:15

CASE STUDY Współpraca między działem prawnym a innymi działami w przedsiębiorstwie

Maria Czubińska-Zaremba, padca prawny, head of legal department w HB REAVIS POLAND

 

 • Efektywna komunikacja – jak rozmawiać o kwestiach prawnych i zostać zrozumianym (slang prawniczy)
 • Różne potrzeby biznesowe poszczególnych działów w przedsiębiorstwie: księgowość, działy techniczne, dział sprzedaży – jak je rozróżniać i dostosować do nich sposoby komunikacji
 • Znaczenie dostosowania komunikatu do cech odbiorcy
 • Dział prawny jako wewnętrzna kancelaria – sposoby uregulowania współpracy na „rynkowych warunkach”, specyfika obsługi klienta wewnętrznego
 • Ustalanie priorytetów pracy działu prawnego – pod kątem wagi, terminu, potrzeb biznesowych całego przedsiębiorstwa

 

15:45

Efektywne zarządzanie budżetem i kosztami obsługi prawnej przy kurczącym się budżecie. Claim management

Ewa Ciborowska, radca prawny, dyrektor ds. prawnych, prokurent w POLIMEX-MOSTOSTAL

 

 

16:15

CASE STUDY Niezależność prawnika a realizacja celów biznesowych w odniesieniu do świadczenia pomocy prawnej przez radców prawnych

Marcin Królikowski, radca prawny, dyrektor działu prawnego w AGROS NOVA

 

 • Zasada niezależności radcy prawnego w świetle uregulowań ustawowych i korporacyjnych
 • Model świadczenia pomocy prawnej przez radcę prawnego, a niezależność (stosunek pracy, świadczenie pomocy prawnej w ramach kancelarii)
 • Samodzielne podejmowanie decyzji procesowych
 • Zagrożenia dla niezależności radcy prawnego – skuteczne przeciwdziałanie
16:45

CASE STUDY Dynamiczny rynek – zmiana roli prawnika

Ewelina Rypina-Cywińska, trener i konsultant w Antal, Paweł Tomczykowski, doradca podatkowy, partner zarządzający w kancelarii Ożóg Tomczykowski

 

 • Otoczenie biznesowe vs oczekiwania wobec prawników
 • Kompetencje miękkie wśród prawników – pilnie poszukiwane!
 • Nowe wyzwania – co mogą zrobić firmy, aby im sprostać?

 

17:15

Zakończenie pierwszego dnia Forum

30 września 2015

09:00

Rejestracja i poranna kawa

SESJE WARSZTATOWE DO WYBORU

09:30

A1: Negocjacje dla dyrektorów działów prawnych

Mateusz Dąbrowski, prezes, trener i coach w 4GROW

Negocjacje w praktyce prawnika są pełne chwytów, tricków i zabiegów stosowanych, by osiągnąć swój cel. Im wytrawniejszego gracza w zakresie profesjonalnych negocjacji mamy po drugiej stronie, tym bardziej ukrywa on przed nami prawdziwy cel i swój przedział negocjacyjny ustępstw. Jak w takiej sytuacji nawiązać porozumienie i zbudować relację? Jest to możliwe – wymaga zastosowania odpowiednich technik, których nikt nigdy nas nie uczył w formalnej edukacji.

 

Dowiesz się jak:

 • zmieniać stanowisko negocjacyjne, na którym „okopuje się” Twój rozmówca, a które z punktu widzenia ryzyk prawnych jest dla Ciebie nie do przyjęcia,
 • budować relację, w której obydwie strony wierzą w swoje słowa,
 • kreować takie rozwiązania porozumienia wieńczonego umową, które są inne niż początkowe stanowiska negocjacyjne i jednocześnie są satysfakcjonujące dla obydwu stron.

 

Omówimy także:

 • negocjacje WIN-WIN,
 • margines negocjacyjny,
 • radzenie sobie z chwytami stosowanymi w negocjacjach umów.

B1: Zarządzanie komunikacją i kontaktami w relacjach z innymi działami – metodologia Insights

Paweł Bulanda, konsultant i trener w InConsulting

Jako prawnicy pracujący dla danej firmy musimy utrzymywać relacje z bardzo różnymi grupami zawodowymi: od członków Zarządu, przez cały wachlarz współpracowników i kluczowych decydentów po związki zawodowe. Każdy z nas ma inny styl komunikowania. Dla jednych ważne są detale i fakty, inni zwracają uwagę na emocje, relacje i wrażenia. Prawnikom dodatkowo komplikuje sprawę specyficzny i trudny do zrozumienia dla zwykłych śmiertelników język jurystyczny którym na co dzień posługują się w swej praktyce. Warsztat, na który Państwa zapraszamy pomoże rozumieć specyfikę komunikacji z różnymi typami interlokutorów w biznesie i w przyszłości dobrać taki styl komunikowania, który zapewni jak najskuteczniejsze i najszybsze budowanie porozumienia i pomoże osiągać zamierzone rezultaty i skutecznie wywierać wpływ.

 

 • Dowiedz się jak „czytają" Cię inni –  Twój naturalny styl komunikowania się,
 • Dopasuj się do rozmówcy - inne style komunikowania oraz ich sprawne rozpoznawanie – dopasuj się do rozmówcy,
 • Przećwicz z trenerem się jak dobierać argumenty docierające do ludzi, którzy cechują się innym stylem komunikacji,
 • Upewnij się, że nie popełniasz błędów blokujących możliwość porozumienia,
 • Rozpoznaj od razu co będzie ważne w komunikacji dla Twojego rozmówcy?
 • Dostosuj i wykorzystaj swój styl komunikacji i argumenty żeby osiągnąć zamierzone rezultaty.

 

11:00

Przerwa kawowa

11:15

A2: Zarządzanie stresem dla szefa prawników

Anna Krawcewicz, psycholog biznesu, trener w 4GROW

W pracy Dyrektora Działu Prawnego stresu nie da się zupełnie wyeliminować, zresztą nie jest to wskazane, bo w niektórych sytuacjach może być wręcz konstruktywny. Warto więc poznać mechanizmy powstawania stresu, żeby lepiej nim zarządzać i mądrze korzystać z energii jaką daje. Na tym warsztacie dowiesz się jak prawidłowo reagować na sytuacje stresujące pojawiające się w dziale prawnym, stosować techniki redukujące napięcie (np. podczas wystąpień publicznych). Dzięki tej wiedzy będziesz miał możliwość lepiej rozumieć mechanizm stresu i efektywniej nim zarządzać.

 

Podczas warsztatu poruszymy następujące tematy:

 • stres – przyjaciel czy wróg?
 • stres jako reakcja na zmianę lub wymagającą sytuację w dziele prawnym,
 • rozwijanie postawy i cech wspierających zdrową reakcję emocjonalną na stres,
 • stres podczas wystąpień publicznych – jak sobie z nim poradzić?

B2: Zarządzanie komunikacją i kontaktami w relacjach z innymi działami – metodologia Insights

Paweł Bulanda, konsultant i trener w InConsulting

Kontynuacja powyższego tematu.

12:45

Przerwa na lunch

13:30

A3: Sztuka zadawania pytań – umiejętność niezbędna do odniesienia sukcesu w zawodzie prawnika

Jerzy Zientkowski, profesjonalny mówca publiczny, trener i mentor komunikacji biznesowej

Uczestnicy zgłębią tajemnicę właściwego zadawania pytań i słuchania odpowiedzi tak by słyszeć. Jeżeli zadamy właściwe pytania klientowi to jesteśmy w stanie stworzyć umowę dopasowaną do jego potrzeb. Jeżeli zadamy właściwe pytanie świadkowi to jesteśmy w stanie zakwestionować twierdzenia przeciwnika procesowego. Jeżeli wychodząc na środek sceny przed samym wyjściem zadamy sobie kilka ważnych pytań to później w kuluarach usłyszymy, że trafiliśmy do widowni. W każdym zawodzie umiejętność zadawania pytań jest niezwykle istotna, ale u prawników jest to umiejętność kluczowa.

 

Podczas warsztatu dowiemy się jak:

 • konstruować dobre pytania i osiągać przez to cel,
 • budować pytaniami wiarygodność,
 • projektować pauzy,
 • znaleźć odpowiedzi na pytania zanim zaczniemy mówić do innych.

 

B3: Time Management – zarządzanie przepełnionym koszykiem zadań, czyli jak efektywnie organizować czas swój i pracowników w dziale prawnym

Radosław Protaziuk, trener biznesu, psycholog, dyrektor ds. szkoleń w 4Value Business Consulting

Wszyscy którzy na co dzień mają do czynienia z życiem korporacyjnym wiedzą, że czas potrafi uciekać, biec, iść, trwać lub trwać niemiłosiernie zwłaszcza w korkach. Nadzieję budzi fakt, że czasowi utraconemu może odpowiadać czas odzyskany lub lepiej dobrze zaplanowany. Te i inne problemy, a także konkretne narzędzia ich rozwiązania omówimy na naszym warsztacie.

 

Czas działa na Twoją korzyść:

 • Twój sposób zarządzania czasem – na co zużywasz swój czas i od czego zacząć aby efektywnie zarządzać sobą?
 • dlaczego musimy organizować zadania w czasie?

 

Zarządzanie koszykiem zadań:

 • działam Sam czy działam mądrze? Sztuka wyboru zadań,
 • co najbardziej przeszkadza w pracy? Co lub kto najbardziej zabiera nam cenny czas?
 • jak ustalać priorytety i skutecznie dzielić się zadaniami?

 

Skuteczne delegowanie i kontrola zadań w dziale prawnym:

 • zarządzanie informacją – skuteczna komunikacja jako istotny element efektywnego zarządzania czasem,
 • jak znaleźć czas na pracę z własnym zespołem –priorytety własne, klientów wewnętrznych w tym Zarządu zewnętrznych i współpracowników.

 

15:00

Przerwa kawowa

15:15

A4: Cztery grzechy główne, czyli w jaki sposób możemy zmierzyć to czy jesteśmy dobrymi mówcami

Jerzy Zientkowski, profesjonalny mówca publiczny, trener i mentor komunikacji biznesowej

Kim jest dobry mówca? Każdy z nas widział (a może nawet dał) wystąpienia, które nie tylko nie porywały publiczności, ale wręcz „powalały ją” i to nie do końca w taki sposób jak życzyłby sobie tego mówca. Jeżeli nie chcesz powtórki z takiej „rozrywki” to warto odpowiedzieć na pytanie – co łączy owych „powalających” mówców i co zrobić, aby być mówcą wiarygodnym, przekonującym i efektywnym.

 

Podczas warsztatu dowiemy się:

 • czego na pewno nie wybaczy nam widownia, niezależnie od merytorycznej zawartości przemówienia,
 • jak wygrać z czasem,
 • czym są struktury i co mogą zmienić w rozumieniu prezentacji,
 • jak zbudować wiarygodność w komunikacji.

 

B4: Sztuka budowania autorytetu – czyli co tak naprawdę ma znaczenie w budowaniu autorytetu naturalnego w biznesie i życiu osobistym

Andrzej Kochanek, założyciel i dyrektor Generalny w 4Value Business Consulting, trener biznesu, coach

Praktyczne wskazówki, od czego zależy osobisty autorytet prawnika. Na czym w szczególności bazuje autorytet prawnika w zespole? jak można go świadomie zmieniać i kształtować?

 

 • 5 podstawowych filarów autorytetu naturalnego wpływających na kształtowanie osobowości jako potencjał rozwojowy.
 • Autorytet prawnika czyli jak jestem odbierany przez moje otoczenie, a jak chciałbym być postrzegany.
 • Poczucie własnej wartości jako element interakcji społecznych i pełnionych ról w środowisku. Techniki podnoszenia własnej wartości u siebie, współpracowników i klientów.
 • Jak się komunikować poza dział prawny aby inni rozumieli nasz przekaz i intencje?

 

16:45

Zakończenie Forum i wręczenie certyfikatów

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

udział w konferencji
1795.00 PLN (od 29 sierpnia 2015 do 28 września 2015)
udział w warsztacie
1795.00 PLN (od 29 sierpnia 2015 do 28 września 2015)
udział w konferencji i warsztacie
2995.00 PLN (od 29 sierpnia 2015 do 28 września 2015)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
VIII Forum Dyrektorów Działów Prawnych
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres sprzeciw@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Informacje

Ewa Tomaszewska
Project Manager

T 22 333 98 40

F 22 333 97 78

e.tomaszewska@pb.pl

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter

News

Londyńskie City to dobro europejskie

Przedsiębiorcy muszą...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na środę,...

Kontrakty terminowe na...
News

Ostatnia tłusta siedmiolatka

W perspektywie 2021–27...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na wtorek,...

Kontrakty terminowe na...
News

Berlin i Paryż chwytają lejce

Duet Berlina i Paryża...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na...

Kontrakty terminowe na...
News

Unia aktywuje uśpioną politykę

W hierarchii unijnych...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na piątek,...

Kontrakty terminowe na...
Najlepsze blogi o biznesie