pb.pl

Human Resources

HR SUMMIT 2015

29-30.09.2015, Warszawa,
Airport Hotel Okęcie, ul. 17 Stycznia 24

koszt uczestnictwa netto
2295 PLN (od 5 września 2015 do 30 września 2015)

Kongres. Jaki przekrój ma Twój HR?

Szanowny Uczestniku,

Stwierdzenie - biznes stoi pod znakiem ciągłych zmian - to już truizm.

Firmy szaleńczo próbują sprostać dynamicznej rzeczywistości rynkowej. Niestety często pomijana jest przy tym elementarna wartość każdego przedsiębiorstwa - pracownik. A przecież w czasach nadmiaru, firmy nie konkurują już na produkty, przewaga zaś ulokowana jest w kapitale ludzkim. Rola HR  jest zatem ważna, jak nigdy dotąd. Zarządy zaczynają zdawać sobie z tego sprawę.

Wiąże się to dla Ciebie z szansą na rozwój własnego autorytetu oraz uzyskanie realnego wpływu na biznes, ale

i z odpowiedzialnością za zasoby, od których zaczyna się sukces Twojej firmy.

Klucz do sukcesu to ...  świadomy i zrównoważony rozwój, który jest procesem, bo tylko on rokuje trwałe zmiany. Dlatego zatrzymaj się na chwilę i zastanów jaki przekrój ma Twój HR.

W pierwszym dniu konferencji zadaj sobie pytania:

  • W jakim punkcie znajduje się mój HR?
  • Jaką rolę odgrywa w przedsiębiorstwie?
  • Jakim autorytetem cieszy się u zarządu a jakim u pracowników
  • Czy działa strategicznie?
  • Czy zmiany zachodzą w sposób bezpieczny dla pracowników?
Dzięki wartościowym benchmarkom z łatwością na nie odpowiesz.

W drugim dniu przyjrzyj się dwóm drogom rozwoju:

  • przez optymalizację procesów
  • przez rozwijanie pracownika

których właściwy balans warunkuje progres firmy.

Nie zabraknie także tradycyjnych elementów:

  • intensywnych sesji eksperckich o dużych walorach poznawczych
  • sesji HR LEX, które uczulą Cię na aktualnie najbardziej newralgiczne obszary prawa pracy i zatrudnienia.
Dodatkowym tematem specjalnym w tym roku będą świadczenia płacowe i pozapłacowe. W tym nurcie odbędzie się prezentacja wyników badania, oraz dyskusja panelowa.

Nasz cykl zyskał uznanie ponieważ zamiast epatować spektakularnymi wdrożeniami, stawiamy na refleksję nad istotą zachodzących procesów. Nasi eksperci nie są przypadkowi - imponują wiedzą, doświadczeniem, dokonaniami. Od lat udowadniają, że mają poczucie misji wyznaczania standardów dla swojego środowiska.

Bogaty program, eksperci wysokiej klasy, elastyczna formuła, komfortowe warunki i znakomita atmosfera, gwarantują Ci dużą satysfakcję.

Liczymy, że dołączysz do naszej społeczności i wniesiesz swoje doświadczenia do jednej z najbardziej wartościowych i ambitnych platform dla środowiska HR na polskim rynku.

Jeżeli jesteś gotów na dwa dni ciężkiej pracy, ale również potężną dawkę inspiracji, które staną się akceleratorem zmian w Twojej firmie, serdecznie zapraszam,

Renata Grzeszczak

Project Manager
r.grzeszczak@pb.pl
O Partnerach

Edenred Polska
W Polsce Edenred rozpoczął działalność w 1997 r. pod nazwą Accor Services. Firma oferuje rozwiązania dedykowane motywacji pracowników, budowaniu lojalności w biznesie oraz zarządzaniu wydatkami przedsiębiorstw. Know-how i globalny zasięg pozwalają firmie wprowadzać na rynek innowacyjne produkty, usługi oraz serwisy online. Wsparcie Edenred obejmuje kompleksową obsługę Klienta oraz ekspertyzę prawnopodatkową. Nasi Klienci wysoko cenią indywidualne podejście Edenred, jakość obsługi i elastyczność w działaniu.

Orange Polska
Orange Polska jest wiodącym dostawcą usług telekomunikacyjnych w Polsce i jednym z największych operatorów w Europie Środkowej. Ma największą w Polsce infrastrukturę techniczną, świadczy 20 milionom klientów usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej, dostępu do internetu i multimediów. Prowadzi działalność badawczą, wspiera kulturę i sport, kieruje się zasadami CSR, jest zaangażowany w projekty ważne społecznie.

Provident Polska
Provident Polska działa w naszym kraju od 1997 roku i jest liderem na rynku pożyczek gotówkowych. Naszym celem jest dostarczanie prostych, rzetelnych i bezpiecznych produktów finansowych.Z usług firmy Provident Polska skorzystało już 3,5 miliona Klientów, a poziom satysfakcji z jakości obsługi wynosi ponad 90%. Provident Polska należy do międzynarodowej grupy finansowej International Personal Finance obecnej w 13 krajach.IPF jest notowana na Londyńskiej i Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

ALLBRIDGE Business Advisory
Firmy i ich liderzy od lat inwestują znaczne środki w różne programy, które mają poprawić sprzedaż, obniżyć koszty czy podnieść efektywność. Kolejne inwestycje bardzo często nie przynoszą oczekiwanych efektów. Skutecznym i sprawdzonym podejściem jest stworzenie kultury współodpowiedzialności (Culture of Accountability). Nowa kultura, oparta o właściwe przekonania oferuje wybitne rezultaty eliminując negatywną grę w "unikanie” odpowiedzialności, brak dialogu oraz wskazywanie winnych niepowodzeń. Wraz z Partners in Leadership, Inc. jesteśmy niekwestionowanym ekspertem szybkiego kreowania współodpowiedzialności za wyniki naszych Klientów. W partnerski sposób tworzymy skuteczne rozwiązania, które dają pożądane rezultaty. Gwarancja jakości udokumentowana tysiącami wdrożeń w ponad 100 krajach, od blisko 30 lat.

BPSC
BPSC SA należy do największych dostawców systemów HCM i MRPII/ERP. Oferowany przez nas system mHR kompleksowo wspiera zarządzanie personelem integrując procesy rekrutacji, doboru kadr, zarządzania kompetencjami, oceny pracowniczej, szkoleń i rozwoju oraz ZPC.

 

Partnerzy

Partner

Patron

Patron Medialny

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
2295 PLN (od 5 września 2015 do 30 września 2015)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
HR SUMMIT 2015
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

12. Strony niniejszej umowy wyrażają zgodę, aby korespondencja pomiędzy nimi, w tym wezwanie do zapłaty, odbywały się w formie elektronicznej na adresy poczty elektronicznej wskazane poniżej. Korespondencję na wskazany adres e-mailowy uznaje się za skuteczną, o ile Strona nie poinformowała drugiej Strony, w formie przewidzianej umową, o zmianie podanego w niniejszej umowie adresu.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres zgoda@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Informacje

Renata Grzeszczak
Product Manager

T 22 333 97 77

F 22 333 97 78

konferencje@pb.pl

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter