pb.pl

 

AKADEMIA PULSU BIZNESU - SZYBKI ROZWÓJ I KONTROLA KOSZTÓW

24.09.2014, Katowice,
Hotel Monopol, ul. Dworcowa 5,

koszt uczestnictwa netto
bezpłatna (od 9 września 2014 do 25 września 2014)

Warsztaty. Jak uniknąć zjawiska 'przegrzania' firmy?

Szanowni Państwo,

Polska gospodarka rozwija się coraz szybciej, a wyprzedzające wskaźniki koniunktury wskazują na wysokie oczekiwania przedsiębiorców.

Jednocześnie wydarzenia mające miejsce za naszą wschodnią granicą rodzą niepokój o rynki zbytu wielu polskich towarów i przyszłość przedsiębiorców zapewniających materiały docelowym producentom-eksporterom.

Tegoroczna Akademia Pulsu Biznesu, przeprowadzana w warunkach dynamicznie zmieniającego się świata ma charakter wyjątkowy. 
Podczas dwunastu spotkań w największych polskich miastach zaproponujemy zgromadzonym przedsiębiorcom najnowsze rozwiązania pozwalające na kontrolę kosztów przy jednoczesnym wzroście produktywności.

Efektywne wehikuły leasingowe, przyjazne biznesowi rozwiązania bankowe i przejrzyste komputerowe systemy zarządzania firmą - między innymi o tym mówić będziemy podczas tegorocznych Akademii Pulsu Biznesu.

Uczestnicy spotkań poznają know how nowoczesnego zarządzania firmą i będą gotowi na kolejne wyzwania, z jakimi przyjdzie im się zmierzyć w nadchodzących miesiącach.

Serdecznie zapraszam na nasze warsztaty

- w imieniu Pulsu Biznesu,

Marcin Dobrowolski
Project Manager


BPSC SA to lider rynku oprogramowania wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem.  Oferuje nowoczesne rozwiązania klasy ERP, MES, HCM czy BI, z sukcesem konkurując na tym polu  z międzynarodowymi korporacjami. Doświadczenie 26 lat funkcjonowania firmy na rynku oprogramowania biznesowego, inwestycje w rozwój produktów oraz adoptowanie najnowszych trendów rynkowych  zaowocowały bogatą funkcjonalnością oferowanych rozwiązań IT. Wprowadzony do oferty w 2012 roku nowy produkt - Impuls EVO to modułowe oprogramowanie z kompletną funkcjonalnością ERP, obejmującą najszerszą na polskim rynku gamę rozwiązań wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem  (m.in.  finanse, personel, sprzedaż, logistyka,  produkcja). Użytkownikami rozwiązań BPSC SA są firmy produkcyjne, usługowe oraz dystrybucyjno-handlowe reprezentujące różne branże gospodarki. Wśród 600 klientów są takie firmy, jak:  Kler, Big Star, Organika, Selena, Ursus SA, Die-Tech, Grupa Sokołów, Sokpol, OSM Piątnica, WSP Społem Kielce, Krajowa Spółka Cukrowa, Wiśniowski, Kopalnia Soli Wieliczka.


BMW Group, reprezentująca marki BMW, MINI i Rolls-Royce, jest jednym z wiodących na świecie producentów samochodów i motocykli w segmencie premium, a także dostawcą wysokiej jakości usług finansowych i mobilnościowych. Ten międzynarodowy koncern obejmuje 28 zakładów produkcyjnych i montażowych w 13 krajach oraz międzynarodową sieć dystrybutorów z przedstawicielstwami w ponad 140 krajach.

W roku 2013 firma BMW Group sprzedała około 1963 mln samochodów oraz 115 215 motocykli na całym świecie. Dochód przed opodatkowaniem za rok finansowy 2013 wyniósł 7,91 mld euro, a obroty wyniosły 76,06 mld euro. Na dzień 31 grudnia 2013 r. globalne zatrudnienie w przedsiębiorstwie wynosiło 110 351 pracowników.

Sukces BMW Group od samego początku wynika z myślenia długofalowego oraz podejmowania odpowiedzialnych działań. Dlatego też przedsiębiorstwo stworzyło politykę równowagi ekologicznej i społecznej w całym łańcuchu dostaw, pełnej odpowiedzialności za produkt i jasnych zobowiązań do oszczędzania zasobów, która to stanowi integralną część jego strategii rozwoju.


Deutsche Bank jest światowym ekspertem, stawiającym sobie za cel sukces finansowy swoich Klientów.

Deutsche Bank Polska S.A. jest członkiem Grupy Deutsche Bank – jednej z największych instytucji finansowych na świecie. Na polskim rynku działa od 1995 roku. Oferuje usługi z zakresu bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej największym polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom, instytucjom finansowym oraz sektorowi publicznemu. Bank doradza również Klientom indywidualnym oraz małym i średnim przedsiębiorstwom w zakresie nowoczesnych rozwiązań finansowych, oferując dostęp do swoich usług poprzez sieć niemal 180 Oddziałów i Centrów doradczych na terenie całego kraju, a także za pośrednictwem Internetu i Teleserwisu.

Partnerzy

Partner

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
bezpłatna (od 9 września 2014 do 25 września 2014)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
AKADEMIA PULSU BIZNESU - SZYBKI ROZWÓJ I KONTROLA KOSZTÓW
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

12. Strony niniejszej umowy wyrażają zgodę, aby korespondencja pomiędzy nimi, w tym wezwanie do zapłaty, odbywały się w formie elektronicznej na adresy poczty elektronicznej wskazane poniżej. Korespondencję na wskazany adres e-mailowy uznaje się za skuteczną, o ile Strona nie poinformowała drugiej Strony, w formie przewidzianej umową, o zmianie podanego w niniejszej umowie adresu.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres zgoda@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Dodatkowe warunki uczestnictwa

 

1. Wydarzenie jest skierowane do GAZEL BIZNESU.

2. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do akceptacji zgłoszenia w ciągu dwóch dni roboczych. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie potwierdzenia rejestracji na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail.

4. Udział w konferencji będzie możliwy wyłącznie po potwierdzeniu przez Organizatora przyjęcia zgłoszenia.

5. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zgłoszenia przedstawicieli  firm z sektora usług finansowych: banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy faktoringowe, firmy leasingowe i firmy windykacyjne.

Informacje

Marcin Dobrowolski
Project Manager

T 22 333 98 37

F 22 333 97 78

m.dobrowolski@pb.pl

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter