pb.pl

Marketing i PR

Gamifikacja w praktyce

10-11.09.2014, Warszawa,
Siedziba Pulsu Biznesu, ul. Kijowska 1

koszt uczestnictwa netto
2295.00 PLN (od 15 sierpnia 2014 do 11 września 2014)

Warsztaty. Jak zaangażować nie-lojalnego klienta?

Żyjemy w czasach przesytu konkurencyjnego. Nasz rynek jest wręcz przeładowany firmami, które mogą dostarczyć przedmiot czy usługę szybciej, efektywniej i w dodatku w dużo lepszej jakości niż ich konkurencja!  Musimy więc każdego dnia walczyć o klienta i naszą pozycję rynkową. Pojawia się więc naturalny wniosek, iż jednym z naszych największych rynkowych wyzwań jest budowanie, ale przede wszystkim utrzymanie prawdziwego zaangażowania i lojalności wśród naszych klientów. Jak to zrobić…? Odpowiedź odnajdziecie Państwo w tytule naszych warsztatów!

Zapraszam na jedyny w swoim rodzaju praktyczny warsztat z planowania, tworzenia i wdrażania  działań gamifikacyjnych, poprowadzony przez tegorocznego laureata 2-go miejsca Loyaltygames, prestiżowego światowego konkursu dotyczącego gamifikacji – Krzysztofa Przybylskiego!

Magdalena Marczak - Project Manager


Jeżeli chcecie:

 • dowiedzieć się jakie są najnowsze trendy, narzędzia i możliwości budowania lojalności oraz zaangażowania klienta,
 • poznać, zrozumieć i dostosować się do potrzeb dzisiejszego, szybko zmieniającego się klienta,
 • poznać narzędzia za pomocą których możecie kreować zmiany zachowania swoich klientów, tak aby nie odczuwali pułapki manipulacji,
 • usłyszeć, przeanalizować i zbudować nową strategię gamifikacyjną na podstawie trzech najważniejszych case’ów naszego rynku,
 • praktycznie przećwiczyć tworzenie i planowanie strategii gamifikacyjnej...

to nie może zabraknąć Was na tym wydarzeniu!


Tylko u Nas:

 • 100% praktyki, skuteczności i efektywności!
 • Najnowsza formuła warsztatowa!
 • Najciekawsze praktyczne ćwiczenia!
 • Najświeższe i najważniejsze case studiem!
 • Najlepsi eksperci z rynku!

 

Na warsztat zapraszamy:

 • Dyrektorów, Kierowników, Managerów Marketingu;
 • Dyrektorów, Managerów i Specjalistów odpowiedzialnych za strategię firmy w obszarze nowych technologii;
 • Pracowników portali, sklepów, serwisów internetowych oraz wszystkich zainteresowanym wykorzystywaniem nowoczesnych kanałów w rozpowszechnianiu własnych produktów;
 • Przedstawicieli agencji PR, marketingowych, reklamowych;
 • Brand Managerów, Product Managerów;
 • Managerów działu komunikacji i wsparcia sprzedaży;
 • Dyrektorów, Kierowników, Managerów ds. komunikacji zewnętrznej;
 • Employer Branding Managerów;
 • Kierowników projektów komunikacyjnych.

 

 

Partnerzy

Partner Merytoryczny

Patron

Patron Medialny

10 września 2014

Zapraszamy na nowoczesny, bardzo praktyczny warsztat, podczas którego zdobędziecie Państwo wiedzę, narzędzia i umiejętności dotyczące projektowania i stosowania gamifikacji do celów budowania zaangażowania wokół produktów i usług.
Na podstawie przedstawianych case'ów poznacie Państwo różne aspekty gamifikacji oraz,  w szerszym kontekście, projektowania zmiany zachowania swoich klientów. Będziecie mieć Państwo również szansę pracy na własnych case’ach lub pomysłach, przechodząc przez pełen cykl projektowania gamifikacji.


08:30

Rejestracja, poranna kawa

09:00

Intro

Przywitanie oraz wprowadzająca prezentacja. Przedstawiona zostanie agenda warsztatów oraz zasady wspólnej pracy. Przeprowadzone zostanie ćwiczenie typu ice-breaker, dające możliwość zapoznania się oraz pierwszego wykorzystywania elementów gier i gamifikacji.

09:30

Prezentacja OD GIER DO GAMIFIKACJI

 • Na czym polega fenomen popularności gier?- Gdzie kończy się gra a zaczyna się gamifikacja - podobieństwa i różnice.
 • Jak za pomocą gamifikacji wpływać na zmiany zachowań klientów.
 • Podstawy gamifikacji w budowaniu lojalności i zaangażowania klienta.
 • Rynkowe przykłady obrazujące różne smaki i zastosowania gamifikacji.

 

10:30

Przerwa kawowa

10:45

Prezentacja OD GAMIFIKACJI DO ZAANGAŻOWANIA

 • Gracz w każdym z nas? Typologia graczy, ich motywacje, zachowania i potrzeby.
 • Psychologiczne i praktyczne aspekty wyrabiania nawyków i budowania pętli zaangażowania wśród klientów.
 • Czy gamifikacja działa na każdego i jakie odmiany gamifikacji są bardziej odpowiednie dla specyficznych grup docelowych?
 • Jak radzić sobie z użytkownikami zrażonymi lub uprzedzonymi wobec gier, czyli czy do gamifikacji można i czy warto przekonywać?

 

11:20

CASE STUDY SONY

Warsztat z udziałem praktyka: Arkadiusz Cybulski, Współzałożyciel i Prezes Zarządu, Gamfi

OBSZAR ONLINE MARKETING - angażowanie społeczności

 • Praktyczne ćwiczenie w grupach z tworzenia celów i strategii wdrożeń gamifikacyjnych.
 • Analiza i praca na case study z rynku polskiego.


Po przedstawieniu koncepcji i historii wdrożenia, grupy dokonają analizy case’u, określają cele i miary dla wykorzystanej gamifikacji na podstawie zdobytej wcześniej wiedzy. Na koniec nastąpi zestawienie wyników grup z twórcą wdrożenia i mogą zdobyć informacje zwrotną, co do stworzonych założeń.

12:00

CASE STUDY HAYS

Warsztat z udziałem praktyka: Agnieszka Kazimierczak, Marketing Manager CEE, HAYS Recruiting Experts Worldwide

OBSZAR PROCESÓW BIZNESOWYCH – angażowanie pracowników/partnerów

 • Praktyczne ćwiczenie w grupach z tworzenia celów i strategii wdrożeń gamifikacyjnych.
 • Analiza i praca na case study z rynku polskiego.


Po przedstawieniu koncepcji i historii wdrożenia, grupy dokonają analizy case’u, określają grupę docelową gamifikacji na podstawie zdobytej wcześniej wiedzy. Na koniec nastąpi zestawienie wyników grup z twórcą wdrożenia i mogą zdobyć informacje zwrotną, co do stworzonych założeń.

12:50

Przerwa lunchowa

13:40

CASE STUDY GAMFI

Warsztat z udziałem praktyka: Arkadiusz Siechowicz, Managing Partner, Westhill Consulting

OBSZAR EDUKACJI I SZKOLEŃ – angażowanie w proces uczenia się

 • Praktyczne ćwiczenie w grupach z tworzenia celów i strategii wdrożeń gamifikacyjnych.
 • Analiza i praca na case study z rynku polskiego.


Po przedstawieniu koncepcji i historii wdrożenia, grupy dokonają analizy case’u, określają  wykorzystane elementy gamifikacji na podstawie zdobytej wcześniej wiedzy. Na koniec nastąpi zestawienie wyników grup z twórcą wdrożenia i mogą zdobyć informacje zwrotną, co do stworzonych założeń.

14:30

Podsumowanie i Q&A

Podsumowanie prezentacji i wspólnej pracy. Otwarta sesja pytań i odpowiedzi z prezenterami.

15:00

Przerwa kawowa

15:10

Przyszłość gamifikacji. Quo vadis gamifikacjo?

 • W którą stronę zmierza gamifikacja na rynku polskim?
 • Jak będą wyglądały wdrożenia za 3-5 lat i jak wpływają na nią trendy i nowe technologie.
 • Jak przygotować się już dziś i być pionierem gamifikacji 2.0?

 

16:00

Przygotowanie do dnia następnego - wybór własnego case'a

Przygotowanie do praktycznego ćwiczenia - szansa zaprezentowania własnych pomysłów na wdrożenie gamifikacji i zebranie (przekonanie) grupy, z którą szczegółowo opracujecie Państwo koncepcję podczas ćwiczeń warsztatowych w drugim dniu.

 • Zasady, kryteria i przygotowanie prezentacj.
 • Prezentacja pomysłów – pitch session
 • Wybór pomysłów oraz organizacja grup

 

17:00

Zakończenie pierwszego dnia warsztatów.

11 września 2014

08:30

Rejestracja, poranna kawa

09:00

Intro, przypomnienie dnia pierwszego, pytania

09:30

Analiza i doprecyzowanie case'ów – ćwiczenia.

Doprecyzowanie pomysłów, uszczegóławianie planu. Definiowanie celów, grup docelowych. Określanie potencjalnego ryzyka i wyzwań dla wdrożenia danego pomysłu na gamifikację produktu lub usługi. Tworzenie podstaw do skutecznego przeprowadzania procesu projektowania.

10:30

Przerwa kawowa

10:45

Narzędzia i proces projektowania gamifikacji

 • Przedstawienie procesu projektowania, który będzie wykorzystywany w trakcie ćwiczeń i realnych wdrożeń.
 • Narzędzia projektowe oraz przykłady ich zastosowania.
 • Modele budowania zaangażowania, pętle i łuki zaangażowania, elementy mechaniki gier.
11:45

Przejście przez cykl projektowania vol.1 – praktyczne ćwiczenia

 • Metody analizy grupy docelowej pod kątem zmiany zachowań.
 • Znajdowanie potencjalnych punktów styku, w których można zaaplikować gamifikację.

 

12:50

Przerwa lunchowa

13:40

Przejście przez cykl projektowania vol. 2 – praktyczne ćwiczenia

 • Wprowadzenie do mapy doświadczenia i wizualizacji procesów zaangażowania.
 • Wykorzystanie mapy doświadczenia do definicji punktów styku i możliwości angażowania.
 • Dobór mechanizmów gamifikacji adekwatnych dla grupy docelowej i określonego procesu.

 

15:00

Przerwa kawowa

15:10

Przejście przez cykl projektowania vol. 3 – praktyczne ćwiczenia

 • Różne poziomy zaangażowania, czyli jak przekuć zaangażowanie w lojalność.
 • Przygotowanie prezentacji.
16:00

Prezentacja projektów

 • Prezentacja wyników całodziennej pracy.
 • Ocena dotychczasowej pracy, feedback od prowadzących.
 • Nagroda dla najlepszego projektu!

 

16:40

Podsumowanie i outro

17:00

Zakończenie warsztatów, wręczenie certyfikatów.

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
2295.00 PLN (od 15 sierpnia 2014 do 11 września 2014)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
Gamifikacja w praktyce
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres sprzeciw@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Informacje

Magdalena Marczak
Project Manager

T 22 333 98 40

F 22 333 97 78

m.marczak@pb.pl

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter

News

Kontrakty terminowe na WIG20 na piątek,...

Kontrakty terminowe na...
News

Sojusz potęgą ze słabościami

Dla nas szczęściem w...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na czwartek,...

Kontrakty terminowe na...
News

Morawiecki przykręca śrubę przedsiębiorcom....

Coraz częściej wydaje mi...
News

The ball is in your court

Środa: słówko na dziś....
News

Problem z terminowością w Twoim zespole?

Jest jedna rzecz, której...
News

Shadow Banking 3.0 – Platformy hostujące a…...

… czyli tak, jak...
News

Terrorysta uderzył w systemową wadę

Podczas wychodzenia z...
Najlepsze blogi o biznesie