pb.pl

Marketing i PR

Gamifikacja w praktyce

10-11.09.2014, Warszawa,
Siedziba Pulsu Biznesu, ul. Kijowska 1

koszt uczestnictwa netto
2295 PLN (od 15 sierpnia 2014 do 11 września 2014)

Warsztaty. Jak zaangażować nie-lojalnego klienta?

Żyjemy w czasach przesytu konkurencyjnego. Nasz rynek jest wręcz przeładowany firmami, które mogą dostarczyć przedmiot czy usługę szybciej, efektywniej i w dodatku w dużo lepszej jakości niż ich konkurencja!  Musimy więc każdego dnia walczyć o klienta i naszą pozycję rynkową. Pojawia się więc naturalny wniosek, iż jednym z naszych największych rynkowych wyzwań jest budowanie, ale przede wszystkim utrzymanie prawdziwego zaangażowania i lojalności wśród naszych klientów. Jak to zrobić…? Odpowiedź odnajdziecie Państwo w tytule naszych warsztatów!

Zapraszam na jedyny w swoim rodzaju praktyczny warsztat z planowania, tworzenia i wdrażania  działań gamifikacyjnych, poprowadzony przez tegorocznego laureata 2-go miejsca Loyaltygames, prestiżowego światowego konkursu dotyczącego gamifikacji – Krzysztofa Przybylskiego!

Magdalena Marczak - Project Manager


Jeżeli chcecie:

 • dowiedzieć się jakie są najnowsze trendy, narzędzia i możliwości budowania lojalności oraz zaangażowania klienta,
 • poznać, zrozumieć i dostosować się do potrzeb dzisiejszego, szybko zmieniającego się klienta,
 • poznać narzędzia za pomocą których możecie kreować zmiany zachowania swoich klientów, tak aby nie odczuwali pułapki manipulacji,
 • usłyszeć, przeanalizować i zbudować nową strategię gamifikacyjną na podstawie trzech najważniejszych case’ów naszego rynku,
 • praktycznie przećwiczyć tworzenie i planowanie strategii gamifikacyjnej...

to nie może zabraknąć Was na tym wydarzeniu!


Tylko u Nas:

 • 100% praktyki, skuteczności i efektywności!
 • Najnowsza formuła warsztatowa!
 • Najciekawsze praktyczne ćwiczenia!
 • Najświeższe i najważniejsze case studiem!
 • Najlepsi eksperci z rynku!

 

Na warsztat zapraszamy:

 • Dyrektorów, Kierowników, Managerów Marketingu;
 • Dyrektorów, Managerów i Specjalistów odpowiedzialnych za strategię firmy w obszarze nowych technologii;
 • Pracowników portali, sklepów, serwisów internetowych oraz wszystkich zainteresowanym wykorzystywaniem nowoczesnych kanałów w rozpowszechnianiu własnych produktów;
 • Przedstawicieli agencji PR, marketingowych, reklamowych;
 • Brand Managerów, Product Managerów;
 • Managerów działu komunikacji i wsparcia sprzedaży;
 • Dyrektorów, Kierowników, Managerów ds. komunikacji zewnętrznej;
 • Employer Branding Managerów;
 • Kierowników projektów komunikacyjnych.

 

 

Partnerzy

Partner Merytoryczny

Patron

Patron Medialny

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
2295 PLN (od 15 sierpnia 2014 do 11 września 2014)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
Gamifikacja w praktyce
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

12. Strony niniejszej umowy wyrażają zgodę, aby korespondencja pomiędzy nimi, w tym wezwanie do zapłaty, odbywały się w formie elektronicznej na adresy poczty elektronicznej wskazane poniżej. Korespondencję na wskazany adres e-mailowy uznaje się za skuteczną, o ile Strona nie poinformowała drugiej Strony, w formie przewidzianej umową, o zmianie podanego w niniejszej umowie adresu.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres zgoda@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Informacje

Magdalena Marczak
Project Manager

T 22 333 98 40

F 22 333 97 78

m.marczak@pb.pl

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter