pb.pl

Sprzedaż

Trendy Contact Center 2014

23-24.09.2014, Warszawa,
Hotel Polonia Palace, Aleje Jerozolimskie 45

koszt uczestnictwa netto
2495.00 PLN (od 23 sierpnia 2014 do 24 września 2014)

Konferencja. Najważniejsze spotkanie dla branży Contact Center w 2014 roku!

Szanowni Państwo,

mam zaszczyt poinformować, iż już we wrześniu 2014 roku zaprezentujemy całkiem nową odsłonę naszego flagowego wydarzenia - Konferencji Contact Center!

Już po raz 9 spotkamy się w gronie najznamienitszych postaci polskiego oraz europejskiego rynku Contact Center, którzy podzielą się swoją wiedzą oraz nieocenionym doświadczeniem.
Podczas tegorocznego wydarzenia poznamy najważniejsze case studies minionego roku, usłyszymy  o najciekawszych trendach w branży, ale co najważniejsze, skupimy się na dwóch najważniejszych filarach dobrze prosperującego Contact Center - kliencie oraz telemarketerze i jego środowisku pracy.

Doświadczenie wynikające z organizacji ośmiu poprzednich edycji tego wydarzenia oraz  Państwa sugestie pojawiające się rokrocznie po nim, pozwoliły wysnuć wniosek, iż to właśnie wnikliwe, ostrożne i nieustające badanie naszego klienta oraz efektywne i mądre zarządzanie Contact Center, są niewątpliwe najważniejszymi czynnikami, które zapewniają sukces oraz wysoką renomę Contact Center.

Wyjątkowo w tym roku przepracujmy możliwości i wyzwania związane z budowaniem nowych strategii biznesowych w Contact Center, porozmawiamy o realnych oszczędnościach na jakie możemy liczyć wdrażając je i zastanowimy się wspólnie czym jest efektywność w Contact Center.

Właśnie dlatego, nie może Państwa zabraknąć na tegorocznym spotkaniu!


Podczas konferencji:

 • Możliwości i wyzwania związane z budowaniem efektywności w Contact Center oraz jego zarządzaniem.
 • Narzędzia do efektywnej multichannel’owości w Contact Center, czy jest nam to w ogóle potrzebne i kiedy jest efektywne?
 • Najnowsze udogodnienia i możliwości dla WSZYSTKICH naszych klientów.
 • Wyliczanie opłacalności Contact Center wewnętrznego oraz zewnętrznego- co i kiedy jest lepsze?
 • Innowacyjne oraz klasyczne metody angażowania telemarketerów- co się sprawdza a co nie?
 • Case studies, które zmienią postrzeganie niesklasyfikowanego KLIENTA.
 • Przykłady efektywnych i opłacalnych wdrożeń z naszego rynku.
 • Równoległe warsztaty narzędziowe - analityka i coaching w Contact Center.
 • Debaty dotyczące najważniejszych kwestii rynkowych. Po raz kolejny łamiemy tabu!


Do udziału w konferencji zapraszamy:

Dyrektorów i Kierowników:

 • Contact i Call Center;
 • Biura i Działów Obsługi Klientów IT;
 • Marketingu, Sprzedaży;
 • Zarządzania Produktem;
 • Badań i Rozwoju;
 • Komunikacji z Klientem;
 • Key Account Management

 

Zapraszam Państwa serdecznie do udziału,
Magdalena Marczak- Project Manager

 


 

O Partnerze

Comarch jest globalnym dostawcą biznesowych rozwiązań IT obsługujących kompleksowo relacje z klientami i optymalizujących działalność operacyjną oraz procesy biznesowe. Naszą ideą jest dostarczanie innowacyjnych rozwiązań informatycznych kluczowym sektorom gospodarki. Dla naszych klientów na terenie Stanów Zjednoczonych, Europy i Bliskiego Wschodu pracuje 3.500 doświadczonych specjalistów i konsultantów. Bazując na najnowocześniejszych technologiach, wiedzy na temat trendów rynkowych i poczuciu odpowiedzialności, zrealizowaliśmy ponad 2000 kompleksowych wdrożeń. Z naszego oprogramowania korzysta ponad 40.000 firm w kraju i za granicą.

Comarch ICT (Information Communication Technologies) - to odpowiedź Comarch na coraz częstsze zapotrzebowanie na spójne oraz kompleksowe zarządzanie infrastrukturą ICT wśród naszych klientów. Łącząc kompetencje z różnych obszarów, w tym między innymi z dziedzin telekomunikacji, outsourcingu, czy data center oferujemy kompleksowe rozwiązania i usługi IT oparte na najlepszych światowych standardach i partnerstwie technologicznym z liderami rynku IT. Więcej: www.ict.comarch.pl

 

 

SEVENET S.A. jest firmą z branży IT, zajmującą się od 1997 roku dostawą zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych dla przedsiębiorstw i instytucji w Polsce. Od czerwca 2011 r. akcje Spółki notowane są w Alternatywnym Systemie Obrotu rynku NewConnect.
Sevenet S.A. oferuje usługi związane z projektowaniem, wdrażaniem, konfiguracją i serwisowaniem rozwiązań w ramach następujących linii biznesowych:
•    Dostęp do sieci,
•    Systemy Komunikacji Biznesowej,
•    Systemy Contact Center,
•    Data Center,
•    Bezpieczeństwo danych.
W 2011 roku SeveNet rozpoczęła realizację dwóch projektów, zawiązując spółki celowe. Seventica Sp. z o.o. dostarcza System Komunikacji Niewerbalnej, umożliwiający komunikację pomiędzy urzędem czy placówką, a osobami głuchoniemymi, zapewniając im wysoki standard obsługi. SevenPen Sp. z o.o. oferuje natomiast nowoczesną technologię pióra cyfrowego Digital Pen & Paper, usprawniającą procesy biznesowe.
Polityka firmy Sevenet S.A. zakłada partnerską współpracę, z wieloma podmiotami z sektora IT, m.in.: Cisco Systems, Microsoft, EMC, Huawei, F5, Palo Alto Networks, FireEye etc.

 

Axium to zespół ekspertów specjalizujących się w  doradztwie i dostawie sprzętu teleinformatycznego. Początki firmy związane były z dystrybucją słuchawek nagłownych i telefonów stacjonarnych. Dziś, dzięki latom doświadczeń, Axium dzieli się swoją wiedzą i oferuje wsparcie w zakresie najbardziej nowatorskich technologii komunikacyjnych. Przedsiębiorstwo zajmuje się między innymi kompleksowym wdrażaniem systemów wideokonferencyjnych, Call/Contact Center, central telefonicznych oraz szeroko pojętym bezpieczeństwem infrastruktur sieciowych.
Według dewizy Axium niezawodna komunikacja jest składową sukcesów w każdej organizacji. Dlatego firma współpracuje wyłącznie ze światowymi producentami, zapewniając całościowe systemy i rozwiązania do telekomunikacji, o najwyższej jakości.

 

Partnerzy

Partner

Partner Merytoryczny

Patron Medialny

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
2495.00 PLN (od 23 sierpnia 2014 do 24 września 2014)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
Trendy Contact Center 2014
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres zgoda@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Informacje

Magdalena Marczak
Project Manager

T 22 333 98 40

F 22 333 97 78

m.marczak@pb.pl

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter

News

Kontrakty terminowe na WIG20 na środę,...

Kontrakty terminowe na...
News

Zmiana sternika dobrze przyjęta

Wymiana reprezentanta...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na wtorek,...

Kontrakty terminowe na...
News

Komitety audytu – nie tylko dla dużych!

Dokładnie za 5 dni (21...
News

Reformowanie powierzchowne

Na froncie wewnętrznej...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na...

Kontrakty terminowe na...
News

Wolność, równość… regulacje

Innowacyjność kontra...
News

Prokuratorskie dwie prędkości

Organ ścigania z...
Najlepsze blogi o biznesie