pb.pl

Sprzedaż

Trendy Contact Center 2014

23-24.09.2014, Warszawa,
Hotel Polonia Palace, Aleje Jerozolimskie 45

koszt uczestnictwa netto
2495 PLN (od 23 sierpnia 2014 do 24 września 2014)

Konferencja. Najważniejsze spotkanie dla branży Contact Center w 2014 roku!

Szanowni Państwo,

mam zaszczyt poinformować, iż już we wrześniu 2014 roku zaprezentujemy całkiem nową odsłonę naszego flagowego wydarzenia - Konferencji Contact Center!

Już po raz 9 spotkamy się w gronie najznamienitszych postaci polskiego oraz europejskiego rynku Contact Center, którzy podzielą się swoją wiedzą oraz nieocenionym doświadczeniem.
Podczas tegorocznego wydarzenia poznamy najważniejsze case studies minionego roku, usłyszymy  o najciekawszych trendach w branży, ale co najważniejsze, skupimy się na dwóch najważniejszych filarach dobrze prosperującego Contact Center - kliencie oraz telemarketerze i jego środowisku pracy.

Doświadczenie wynikające z organizacji ośmiu poprzednich edycji tego wydarzenia oraz  Państwa sugestie pojawiające się rokrocznie po nim, pozwoliły wysnuć wniosek, iż to właśnie wnikliwe, ostrożne i nieustające badanie naszego klienta oraz efektywne i mądre zarządzanie Contact Center, są niewątpliwe najważniejszymi czynnikami, które zapewniają sukces oraz wysoką renomę Contact Center.

Wyjątkowo w tym roku przepracujmy możliwości i wyzwania związane z budowaniem nowych strategii biznesowych w Contact Center, porozmawiamy o realnych oszczędnościach na jakie możemy liczyć wdrażając je i zastanowimy się wspólnie czym jest efektywność w Contact Center.

Właśnie dlatego, nie może Państwa zabraknąć na tegorocznym spotkaniu!


Podczas konferencji:

 • Możliwości i wyzwania związane z budowaniem efektywności w Contact Center oraz jego zarządzaniem.
 • Narzędzia do efektywnej multichannel’owości w Contact Center, czy jest nam to w ogóle potrzebne i kiedy jest efektywne?
 • Najnowsze udogodnienia i możliwości dla WSZYSTKICH naszych klientów.
 • Wyliczanie opłacalności Contact Center wewnętrznego oraz zewnętrznego- co i kiedy jest lepsze?
 • Innowacyjne oraz klasyczne metody angażowania telemarketerów- co się sprawdza a co nie?
 • Case studies, które zmienią postrzeganie niesklasyfikowanego KLIENTA.
 • Przykłady efektywnych i opłacalnych wdrożeń z naszego rynku.
 • Równoległe warsztaty narzędziowe - analityka i coaching w Contact Center.
 • Debaty dotyczące najważniejszych kwestii rynkowych. Po raz kolejny łamiemy tabu!


Do udziału w konferencji zapraszamy:

Dyrektorów i Kierowników:

 • Contact i Call Center;
 • Biura i Działów Obsługi Klientów IT;
 • Marketingu, Sprzedaży;
 • Zarządzania Produktem;
 • Badań i Rozwoju;
 • Komunikacji z Klientem;
 • Key Account Management

 

Zapraszam Państwa serdecznie do udziału,
Magdalena Marczak- Project Manager

 


 

O Partnerze

Comarch jest globalnym dostawcą biznesowych rozwiązań IT obsługujących kompleksowo relacje z klientami i optymalizujących działalność operacyjną oraz procesy biznesowe. Naszą ideą jest dostarczanie innowacyjnych rozwiązań informatycznych kluczowym sektorom gospodarki. Dla naszych klientów na terenie Stanów Zjednoczonych, Europy i Bliskiego Wschodu pracuje 3.500 doświadczonych specjalistów i konsultantów. Bazując na najnowocześniejszych technologiach, wiedzy na temat trendów rynkowych i poczuciu odpowiedzialności, zrealizowaliśmy ponad 2000 kompleksowych wdrożeń. Z naszego oprogramowania korzysta ponad 40.000 firm w kraju i za granicą.

Comarch ICT (Information Communication Technologies) - to odpowiedź Comarch na coraz częstsze zapotrzebowanie na spójne oraz kompleksowe zarządzanie infrastrukturą ICT wśród naszych klientów. Łącząc kompetencje z różnych obszarów, w tym między innymi z dziedzin telekomunikacji, outsourcingu, czy data center oferujemy kompleksowe rozwiązania i usługi IT oparte na najlepszych światowych standardach i partnerstwie technologicznym z liderami rynku IT. Więcej: www.ict.comarch.pl

 

 

SEVENET S.A. jest firmą z branży IT, zajmującą się od 1997 roku dostawą zaawansowanych rozwiązań teleinformatycznych dla przedsiębiorstw i instytucji w Polsce. Od czerwca 2011 r. akcje Spółki notowane są w Alternatywnym Systemie Obrotu rynku NewConnect.
Sevenet S.A. oferuje usługi związane z projektowaniem, wdrażaniem, konfiguracją i serwisowaniem rozwiązań w ramach następujących linii biznesowych:
•    Dostęp do sieci,
•    Systemy Komunikacji Biznesowej,
•    Systemy Contact Center,
•    Data Center,
•    Bezpieczeństwo danych.
W 2011 roku SeveNet rozpoczęła realizację dwóch projektów, zawiązując spółki celowe. Seventica Sp. z o.o. dostarcza System Komunikacji Niewerbalnej, umożliwiający komunikację pomiędzy urzędem czy placówką, a osobami głuchoniemymi, zapewniając im wysoki standard obsługi. SevenPen Sp. z o.o. oferuje natomiast nowoczesną technologię pióra cyfrowego Digital Pen & Paper, usprawniającą procesy biznesowe.
Polityka firmy Sevenet S.A. zakłada partnerską współpracę, z wieloma podmiotami z sektora IT, m.in.: Cisco Systems, Microsoft, EMC, Huawei, F5, Palo Alto Networks, FireEye etc.

 

Axium to zespół ekspertów specjalizujących się w  doradztwie i dostawie sprzętu teleinformatycznego. Początki firmy związane były z dystrybucją słuchawek nagłownych i telefonów stacjonarnych. Dziś, dzięki latom doświadczeń, Axium dzieli się swoją wiedzą i oferuje wsparcie w zakresie najbardziej nowatorskich technologii komunikacyjnych. Przedsiębiorstwo zajmuje się między innymi kompleksowym wdrażaniem systemów wideokonferencyjnych, Call/Contact Center, central telefonicznych oraz szeroko pojętym bezpieczeństwem infrastruktur sieciowych.
Według dewizy Axium niezawodna komunikacja jest składową sukcesów w każdej organizacji. Dlatego firma współpracuje wyłącznie ze światowymi producentami, zapewniając całościowe systemy i rozwiązania do telekomunikacji, o najwyższej jakości.

 

Partnerzy

Partner

Partner Merytoryczny

Patron Medialny

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
2495 PLN (od 23 sierpnia 2014 do 24 września 2014)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
Trendy Contact Center 2014
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

12. Strony niniejszej umowy wyrażają zgodę, aby korespondencja pomiędzy nimi, w tym wezwanie do zapłaty, odbywały się w formie elektronicznej na adresy poczty elektronicznej wskazane poniżej. Korespondencję na wskazany adres e-mailowy uznaje się za skuteczną, o ile Strona nie poinformowała drugiej Strony, w formie przewidzianej umową, o zmianie podanego w niniejszej umowie adresu.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres zgoda@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Informacje

Magdalena Marczak
Project Manager

T 22 333 98 40

F 22 333 97 78

m.marczak@pb.pl

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter