pb.pl

Finanse

XI Forum Private Equity & Venture Capital

16.04.2014, Warszawa,
Hotel Polonia Palace

koszt uczestnictwa netto
bezpłatna (od 7 marca 2014 do 16 kwietnia 2014)

Forum.

 

UWAGA! Z powodu braku wolnych miejsc rejestracja została wstrzymana!

 

Po raz jedenasty zapraszamy Państwa na Forum Private Equity & Venture Capital – prestiżowe wydarzenie organizowane przez Redakcję Pulsu Biznesu skierowane dla przedstawicieli funduszy na niepublicznym rynku kapitałowym.

Na tegorocznej edycji Forum kolejny raz przedstawimy najnowsze wyniki badań przeprowadzonych przez Puls Biznesu wśród przedsiębiorców na temat funduszy private equity, a także ranking  wraz z wyjątkową nagrodą dla najlepszych funduszy i transakcji w 2013 roku. Nagrody zostaną przyznane w kategoriach:

1. Przejęcie roku

2. Wyjście z inwestycji roku

3. Najlepszy fundusz roku

Podczas Forum w dyskusjach panelowych eksperci rynku privte equity i venture capital będą rozmawiać o znaczeniu ryzyka transakcyjnego, barierach inwestowania. Na Forum dowiedzą się Państwo czy warto inwestować w małe i średnie przedsiębiorstwa, jak przygotować firmę do ekspansji zagranicznej, jak współpracować z branżą regulowaną, gdzie szukać wartości, jak ograniczać ryzyka?

Konferencja bogata w panele dyskusyjne, warsztaty, case study, wystąpienia przedsiębiorców, inwestorów, prowadzona przez zastępcę redaktora naczelnego Pulsu Biznesu – Grzegorza Nawackiego.

Do udziału w Forum zapraszamy:

Przedstawicieli Funduszy typy Private Equity i Venture Capital

Przedsiębiorców zainteresowanych współpracą z Funduszami

Firmy Doradcze i Kancelarie Prawne zajmujące się doradztwem w realizacji inwestycji

Szczegółowe informacje:

Project Manager: Marcin Dobrowolski

m.dobrowolski@pb.pl

Tel. 22 – 333 98 39

Sponsoring: Katarzyna Adamus

k.adamus@pb.pl

Tel: 22 – 333 98 89


O Partnerach:

 

Howden Insurance Brokers Limited is a global broker with more than 45 offices in over 25 countries. Howden has been a specialist insurance broker to the alternative investment industry since 1994 - our share of the UK Private Equity sector exceeds 40%.  In 2013 alone Howden’s dedicated M&A team placed $652 million of W&I insurance across an aggregate deal value of $4.08 billion.WSI Capital to podmiot zarządzający funduszami Venture Capital/Private Equity, specjalizujący się w inwestycjach kapitałowych na rynku publicznym i niepublicznym. W ramach funduszy inwestycyjnych kapitał lokowany jest w spółki na różnych etapach rozwoju, z naciskiem na projekty, które cechuje biznesowa dojrzałość i udokumentowana historia rynkowa.
Misją WSI Capital jest budowanie sprawnie funkcjonującego podmiotu inwestycyjnego, który dzięki umiejętnemu wykorzystaniu wiedzy, doświadczenia, kontaktów biznesowych oraz wytrwałej pracy, jest źródłem wysokojakościowych przedsięwzięć biznesowych i projektów inwestycyjnych o najwyższym potencjale wzrostu.
WSI Capital zostało zbudowane na fundamentach wieloletnich doświadczeń i sukcesów biznesowych. Historia sięga 1998 roku i założonej oraz rozwijanej z sukcesem przez obecnych partnerów WSI Capital firmy kurierskiej Siódemka. Najbardziej znaczące sukcesy inwestycyjne partnerów WSI Capital, jak Siódemka, Grupa PTWP, czy Nicolas Entertainment Group potwierdzają słuszność przyjętych kierunków myślenia i metod działania, które także w WSI Capital znajdują swoje zastosowanie.
W 2012 roku spółka powołała WSI Capital Venture Fund I z kapitalizacją 40 mln PLN. Za pośrednictwem funduszu zainwestowano do tej pory w takie spółki jak: Numed, OS3 Group, Sports Hospitallity, Hello Coffee, ANT, D35.
Więcej informacji na stronie www.wsicapital.plNorton Rose Fulbright Piotr Strawa i Wspólnicy, sp. k.
jest częścią globalnej praktyki prawniczej Norton Rose Fulbright, świadczącej pełen zakres usług prawniczych na rzecz wiodących na świecie przedsiębiorstw i instytucji finansowych. Kancelaria współpracuje z 3800 prawnikami i posiada biura w ponad 50 miastach w Europie, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Ameryce Łacińskiej, Azji, Australii, Afryce, na Bliskim Wschodzie oraz w Azji Środkowej.
Nasza praktyka koncentruje się na doradztwie prawnym w odniesieniu do wszystkich kluczowych sektorów gospodarki w tym: instytucji finansowych; energetyki; infrastruktury, górnictwa i rynków surowców; transportu; nowych technologii i innowacji; biotechnologii oraz opieki zdrowotnej.
W każdym miejscu na świecie prowadzimy działalność w oparciu o te same zasady: jakość, jedność i uczciwość. Naszym celem jest zapewnienie możliwie jak najwyższych standardów usług prawniczych w każdym z naszych biur oraz utrzymanie takiego poziomu jakości przez każdego naszego pracownika.

Law around the world

nortonrosefulbright.comNoerr jako jedna z wiodących europejskich kancelarii prawnych zatrudnia łącznie ponad 490 doradców w 15 biurach m.in. w Niemczech i Europie Środkowo-Wschodniej oraz w Alicante i Brukseli. Brytyjskie Legal Business Awards wyróżniło nas jako „International Firm of the Year 2014”, a w roku 2012 zostaliśmy uznani “European Law Firm of the Year 2012” przez “The Lawyer”. Polski oddział firmy jest wśród 10 kancelarii prawnych, które według Mergermarket w 2013 r. obsłużyły w Polsce najwięcej transakcji M&A.

 

UWAGA! Z powodu braku wolnych miejsc rejestracja została wstrzymana!


Partnerzy

Współorganizator

Partner

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
bezpłatna (od 7 marca 2014 do 16 kwietnia 2014)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
XI Forum Private Equity & Venture Capital
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

12. Strony niniejszej umowy wyrażają zgodę, aby korespondencja pomiędzy nimi, w tym wezwanie do zapłaty, odbywały się w formie elektronicznej na adresy poczty elektronicznej wskazane poniżej. Korespondencję na wskazany adres e-mailowy uznaje się za skuteczną, o ile Strona nie poinformowała drugiej Strony, w formie przewidzianej umową, o zmianie podanego w niniejszej umowie adresu.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres zgoda@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Dodatkowe warunki uczestnictwa

Aby wziąć udział w Wydarzeniu, niezbędne jest podanie nazwy, adresu firmy oraz firmowego adresu e-mail.

Organizator zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zgłoszenia przedstawicieli takich instytucji jak: agencji reklamowych, agencji marketingowych, uczelni, osób prywatnych, studentów.

Informacje

Marcin Dobrowolski
Project Manager

T 22 333 98 37

F 22 333 97 78

m.dobrowolski@pb.pl

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter