pb.pl

Energetyka / Paliwa

Odnawialne Źródła Energii 2014

23-24.04.2014, Warszawa,
Redakcja Pulsu Biznesu ul. Kijowska 1, Warszawa

koszt uczestnictwa netto
1595.00 PLN (od 5 kwietnia 2014 do 23 kwietnia 2014)

Forum. Inwestycje, zmiany prawne i finansowanie – hamulec czy bodziec dla zielonych inwestycji

Idą zmiany! Czy na dobre?

Nowe regulacje OZE? Jak wpłynęłyby one na sytuację inwestycji na polskim rynku? Jaki będzie ostateczny kształt ustawy?

Trwają prace nad reformą wsparcia odnawialnych źródeł energii. Przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki projekt ustawy zakłada m.in. całkowite wycofanie się ze wspieraniastarych hydroelektrowni, ograniczenie pomocy dla współspalania oraz wprowadzenie taryf stałych. Czy jest to właściwy kierunek zmian? Jakie są możliwe Scenariusze? Czy możemy się spodziewać kolejnych modyfikacji projektu ustawy?

Jak, w zależności od ostatecznego wyniku tej gry, będzie rozwijała się polska energetyka?

Kto jest w grze o „regulatory capture”? Kto w niej zostanie a kto wypadnie?

Niezależnie od tego, czy ustawa wejdzie w życie, czy nie, przedstawimy możliwe scenariusze; min. jak rozwijać się będzie współspalanie. Czy Farmy wiatrowe utrzymają swoją pozycję? Jak ulokuje się rozwój generacji rozproszonej? Czy rynek otworzy drzwi dla mikro-instalacji fotowoltaicznych, a tym samym uplasuje je na przeważającej pozycji nad pozostałymi źródłami zielonej energii?

Na jakie wsparcie mogą liczyć inwestorzy w nowej perspektywie finansowej (po roku 2014) i jak je otrzymać?: harmonogram obecnych i planowanych naborów wniosków.

- czy bez ustawy o OZE opłaca się inwestować?

- gdzie indziej inwestorzy mogą szukać wsparcia?

- ochrona praw nabytych/inwestycji w toku branży OZE w Polsce

- nowelizacja Prawa Energetycznego - postępowanie reklamacyjne wśród branży energetycznej - Czy nowe przepisy, nastawione na ochronę konsumenta pozbawiły dostawców energii elektrycznej i ciepła skutecznych instrumentów walki z nierzetelnymi konsumentami?W jaki sposób zabezpieczyć interesu przedsiębiorstwa?


Wg. Ministerstwa Gosspodarki główne kierunki realizacji jakie mają zostać osiągnięte;

 • wprowadzenie świadectw pochodzenia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii
 • obowiązek zakupu energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii,
 • rozwiązania promujące rozwój tzw. energetyki prosumenckiej,
 • dodatkowe zachęty rozwoju odnawialnych źródeł energii,
 • uproszczenie zasad wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii,
 • wprowadzenie zasad monitorowania cen energii, oraz wprowadzenie systemu aukcyjnego

 

Zapraszamy do współpracy w zakresie Promocji, Reklamy, Sponsoringu:

Dział Marketingu:

Katarzyna Dziedzic

T +48 22 333 9826

k.dziedzic@pb.pl

Partnerzy

Patron Medialny

23 kwietnia 2014

09:30

Rejestracja, poranna kawa i powitanie uczestników

10:00

Szanse i bariery rozwoju OZE w Polsce - głos ministerstwa czy branży?

min. zagadnienia nt. :

- ścieranie się interesów ekonomicznych państwa i branży OZE na tle proponowanych nowych rozwiązań,

- wypracowanie "złotego środka" jako wspólnego pola niezbędnej kooperacji państwa i branży,

- możliwych korzyści wynikające z nowych rozwiązań dla rozwoju regionalnego.

- czy bez ustawy o OZE opłaca się inwestować?

- gdzie indziej inwestorzy mogą szukać wsparcia?

- ochrona praw nabytych/inwestycji w toku branży OZE w Polsc

PANEL DYSKUSYJNY

MODERATOR: Marcin Dobrowolski, Redakcja "Pulsu Biznesu"

Eksperci:

Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki, były Minister Środowiska

dr Arkadiusz Sekściński, wiceprezes zarządu PSEW

Maciej Szambelańczyk, radca prawny, of counsel, kancelaria Wierciński Kwieciński Baehr.

dr Karol Lasocki, Radca prawny, Partner, K&L Gates, Warszawa

11:00

Zasady wsparcia rozwoju OZE w Polsce - możliwe kierunki zmian.

Łukasz Jankowski, Radca prawny, kieruje praktyką prawa energetycznego. Jakub Kasnowski, Prawnik, specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących sektorów elektroenergetycznego, gazowego oraz ciepłowniczego, Kancelaria Wierzbowski Eversheds.

 • Mały trójpak energetyczny w kontekście wsparcia dla rozwoju energetyki prosumenckiej,
 • Projekt ustawyy o OZE - nowe założenia dla nowych inwestycji w branży,
 • Określenie intensywności wsparcia i jego wygaszenie w dalszych dekadach?
 • Czy wyodrębniać w rachunkach za energię elektryczna koszty systemu wsparcia OZE?
 • Wsparcie do mocy, do produkcji energii czy za dodatkowe benefity społeczno-gospodarcze?
11:45

Przerwa na kawę

12:00

Nowe zasady przyłączania źródeł OZE do sieci elektroenergetycznej

Maciej Szambelańczyk, radca prawny, of counsel, kancelaria Wierciński Kwieciński Baehr.

Zasady przyłączania mikroinstalacji i małych instalacji w świetle tzw. małego trójpaku:

 • Czy propozycja ustawy o OZE wprowadzi istotne zmiany w porównaniu z obecnym porządkiem prawnym?
 • Pojęcie prosumenta w kontekście procesu przyłączania do sieci,
 • Przyłączanie mikroinstalacji w oparciu o tzw. zgłoszenie - czy potrzebna jest umowa o świadczenie usług dystrybucyjnych?

Przyłączanie źródeł odnawialnych do sieci:

 • Omówienie zmieniających się przepisów prawnych ("mały trójpak" vs projekt ustawy OZE),
 • Czy zmieniające przepisy w pełni implementują Dyrektywę OZE?
 • Najnowsze orzecznictwo URE i sądów dotyczące procedur przyłączenia.
13:00

Nowe zasady wsparcia dla kogeneracji. Najnowsze regulacje

Katarzyna Kłaczyńska, ekspert do spraw energetyki w Instytucie Allherhanda

 • Jaki jest model i nowe zasady wsparcia dla jednostek kogeneracyjnych,
 • Na jaki okres i na jakim poziomie planowane jest wsparcie,
 • Jak wyglądają nowe zasady rozliczenia obowiązku,
 • Co ze "starymi" świadectwami i z postępowaniami w "tzw. toku",
 • Jak rozliczyć obowiązki za lata 2012 i 2013,
 • Jaki jest nowy zakres kumulacji wsparcia dla kogeneracji.
Ponadto omówimy:
Zagadnienia ryzyka uznania powyższego systemu za niedozwoloną pomoc publiczną przez Komisję Europejską,
 • Wycofanie klauzuli stand-still z nowelizacji prawa energetycznego,
 • Ewentualne wszczęcie postępowania przez Komisję,
 • Możliwe konsekwencje w postaci zwrotu pomocy.
PONADTO NAWIĄŻEMY DO TEMATU PREWENCJI W ZAKRESIE UMARZANIA CERTYFIKATÓW PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA ENERGOCHŁONNE.

 

14:00

Przerwa na Lunch - rozmowy w kuluarach

14:40

„Ekoszantaż” – zagrożenie dla realizacji inwestycji w OZE

Wojciech Andrzejewski, Wspólnik w Kancelarii Prawnej Piszcz, Norek i Wspólnicy sp.k.

 • Główne wady procedur administracyjnych i sądowych z punktu widzenia rozwijania projektów OZE (zagrożenie dla pewności obrotu prawnego).
 • Czy prawo do udziału organizacji ekologicznych w postępowaniach administracyjnych jest zbyt szerokie?
 • Dostępne instrumenty ochronne.
 • Potrzebne zmiany legislacyjne.
15:10

Zasady organizacji i udziału w aukcjach w świetle projektu ustawy OZE

Tomasz Dobrzyński, LL.M., radca prawny, wspólnik w kancelarii S. Cetera, M.Wegrzyn-Wysocka i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów sp.k.

 • Podmioty uprawnione do przystąpienia do aukcji,
 • Sposoby określania ceny referencyjnej,
 • Tzw. "procedura prekwalifikacyjna",
 • Obowiązek zakupu energii elektrycznej po przeprowadzeniu aukcji,
 • Instalacje istniejące i instalacje nowe - różnice w systemie aukcyjnym.
16:00

Zakończenie pierwszego dnia

24 kwietnia 2014

09:30

Poranna kawa

10:00

Planowany system wsparcia w Polsce, na tle innych systemów w wybranych państwach: Niemcy, Włochy, Hiszpania, Wielka Brytania. Wady i zalety planowanego polskiego modelu wsparcia

Piotr Mrowiec, LL.M. – radca prawny, mediator, Associate Partner w Rödl & Partner

Przegląd systemów wsparcia w wybranych krajach UE:

 • System wsparcia w Niemczech – koniec systemu FiT?
 • Włochy – w oczekiwaniu na grid parity
 • Hiszpania – egzystencjalne problemy inwestorów w fotowoltaikę
 • Wielka Brytania - cena gwarantowana i kontrakty różnicowe

Atrakcyjność polskiego rynku OZE dla zagranicznych inwestorów:

 • mikrogeneracja
 • fotowoltaika
 • farmy wiatrowe
 • biogazownie

Ochrona praw nabytych/inwestycji w toku branży OZE w Polsce, na przykładzie procedowania projektu ustawy o OZE, na tle zmian legislacyjnych w innych krajach Europy.

Wsparcie ze środków unijnych i krajowych atutem polskiej energetyki odnawialnej?

 

10:40

Kogeneracja i multitalent biogaz - NIEMCY

Peter Stanke, Dyrektor Handlowy, FIMAG, Finsterwalder Maschinen- und Anlagenbau GmbH, Niemcy

Podczas prezentacji zapewniamy Tłumacza

 

11:00

Rola Komisji Europejskiej w procesie stanowienia polskiego systemu wsparcia OZE

Bartosz Marcinkowski, radca prawny, Partner w Praktyce Infrastruktury i Energetyki kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

 • Uprawnienia KE
 • Rola polskich władz
 • Skutki decyzji KE (i ścieżki dochodzenia do ew. kompromisu)
 • Kalendarz prac
 • Doświadczenia z innych dziedzin
11:30

Przerwa na kawę

11:50

Umowy na rynku energii elektrycznej i gazu

Julian Bielicki, Partner, Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy Sp. Komandytowa

 • Rodzaje umów dotyczących dostarczania energii elektrycznej: umowa sprzedaży, umowa o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii, umowa kompleksowa – strony umów, podstawowe wymagania odnośnie treści
 • Wzorce umowne i ogólne warunki umów – wprowadzenie, omówienie ogólnych ram prawnych, rola wzorców opracowanych przez regulatora
 • Umowy szczególne – tzw. generalna umowa dystrybucji i jej znaczenie dla liberalizacji rynku energii elektrycznej, umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej
 • Omówienie pojęć energii, przesyłania, dystrybucji, obrotu, sprzedaży, sieci, odbiorcy, odbiorcy końcowego, usługi kompleksowej, sprzedawcy z urzędu i innych pojęć związanych z umowami na rynku elektroenergetycznym
 • Umowa ramowa – kontrakt standardowy EFET dla gazu ziemnego i energii elektrycznej

 

12:30

Lunch - Rozmowy w kuluarach

13:00

Budowa komercyjnych farm fotowoltaicznych na dachach budynków dużo i wielkopowierzchniowych

mec. Radosław Skowron jest partnerem w Kancelarii Kaczor Klimczyk Pucher Wypiór – Adwokaci. Sp. p.

Remedium na problemy korzystania z cudzej nieruchomości pod inwestycje
Podczas wystąpienia przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia związane z etapami procesu inwestycyjnego w fotowoltaice, jak również dotyczące uzyskania bezpiecznego tytułu prawnego dla posadowienia farmy fotowoltaicznej na dachu budynku. Odpowiemy również na pytanie kiedy wymagane jest pozwolenie na budowę, kiedy zgłoszenie a w jakich sytuacjach Prawo budowlane nie zakłada obowiązku wypełnienia powyższych wymogów oraz omówi sytuacje, w których aktualizują się obowiązki z zakresu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
14:00

Opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej i gazowej

Hubert Wysoczański, Associate, Kancelaria K&L Gates, praktyka Energetyki Innowacyjnej i Ochrony Środowiska oraz praktyka Rozwiązywania Sporów

 • Zasady kalkulacji opłaty za przyłączenie, w tym kwestia zakresu opłaty za przyłączenie (koszty realizacji przyłączenia a koszty rozbudowy sieci)
 • Obowiązek uiszczenia zaliczki w poczet opłaty za przyłączenie, w tym status prawny zaliczki i warunki zwrotu zaliczki

 

14:30

Energetyka Słoneczna

Tomasz Bujak, Doradca Zarządu ds. prawnych, Solar-Energy S.A.

 • Praktyczne aspekty inwestycji w PV,
 • Proces rozwoju inwestycji,
 • Finansowanie instalacji: PV i programy wsparcia inwestycji,
 • Podczas konferencji przedstawimy ciekawe realizacji, nowości produktowe i technologiczne oraz perspektywy rynku PV,
 • Instalacje fotowoltaiczne rozwój do 2020.

Energetyka Wiatrowa - System wsparcia OZE

dr Agnieszka Łuszpak-Zając Radca prawny, Partner w Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp.k. we Wrocławiu

Wybrane problemy praktyczne związane z planowanie i realizowaniem farm wiatrowych w Polsce
 • Zabezpieczenie prawa do nieruchomości: czy umowa dzierżawy to optymalny wybór w świetle ostatnich orzeczeń SN?
 • Prawne podstawy lokalizacji farmy wiatrowej – czy inwestor może sfinansować miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?
 • Czy zmiany prawne co do przeznaczenia na cele nierolnicze użytków rolnych i leśnych utrudniają lokalizację wiatraków? Projekt ustawy o ochronie krajobrazu.
 • Uzyskanie decyzji środowiskowych a aktywność przeciwników wiatraków – czy skutecznie zagrozi inwestycji?
 • Problemy z przyłączeniem do sieci – czy dalej to podstawowa bariera w budowie farm wiatrowych?
15:30

Zakończenie

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
1595.00 PLN (od 5 kwietnia 2014 do 23 kwietnia 2014)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
Odnawialne Źródła Energii 2014
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres sprzeciw@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Informacje

Aneta Nitschke
Project Manager

T 22 333 98 30

F 22 333 97 78

a.nitschke@pb.pl

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter

News

Londyńskie City to dobro europejskie

Przedsiębiorcy muszą...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na środę,...

Kontrakty terminowe na...
News

Ostatnia tłusta siedmiolatka

W perspektywie 2021–27...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na wtorek,...

Kontrakty terminowe na...
News

Berlin i Paryż chwytają lejce

Duet Berlina i Paryża...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na...

Kontrakty terminowe na...
News

Unia aktywuje uśpioną politykę

W hierarchii unijnych...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na piątek,...

Kontrakty terminowe na...
Najlepsze blogi o biznesie