pb.pl

Marketing i PR

14. KONGRES LOJALNOŚĆ KLIENTA

19-20.03.2014, Warszawa,
Hotel Sheraton

koszt uczestnictwa netto
2895 PLN (od 1 marca 2014 do 19 marca 2014)

Kongres. Tajemnica zadowolonego klienta.

Szanowni Państwo,

chciałabym bardzo serdecznie zaprosić do udziału w 14 już edycji Kongresu Lojalności Klienta! Jest to jedno z najważniejszych branżowych spotkań, które rok rocznie skupia liderów zarządzających polityką lojalności w firmach, ale przede wszystkim wyznaczają trendy w tej dziedzinie! Od lat podczas naszego wydarzenia gromadzimy najznamienitsze osobistości i najlepszych ekspertów z branży, pokazujemy najbardziej zaskakujące case studies oraz poruszamy najciekawsze i najaktualniejsze tematy, które dynamicznie wpływają na definicję lojalności na naszym rynku.

Podczas spotkania chcemy stworzyć jedyne w swoim rodzaju miejsce wymiany doświadczeń oraz przekazać niezbędną wiedzę, aby umożliwić polskim specjalistom stanie się ekspertami cenionymi na arenie międzynarodowej.

Szeroko pojęta polityka lojalnościowa firm funkcjonujących na polskim rynku każdego dnia ulega diametralnym zmianom, rozwijając się i dostosowując do potrzeb coraz bardziej wymagających klientów. Czy możemy mówić o kryzysie lojalnościowym? W pewnym sensie tak! Ale może być on świetnym momentem na zmiany, które ze zdwojoną siłą mogą pozytywnie wpłynąć na liczbę stałych, zadowolonych i wreszcie lojalnych klientów. W tym roku chcemy odważnie stawić czoła wszelkim trudnym kwestiom, z którymi na co dzień borykają się eksperci lojalnościowi, by wspólnie wypracować nową definicję lojalnego klienta i odnaleźć nowe sposoby na budowanie stałych i efektywnych związków właśnie w biznesie!


Serdecznie zapraszam,
Magdalena Marczak - Project Manager
m.marczak@pb.pl


Jeżeli chcesz:

 • uzyskać odpowiedzi na najgorętsze pytania z branży lojalnościowej;
 • poznać wyniki jedynego w swoim rodzaju badania na temat Lojalności Klienta, stworzonego właśnie na potrzeby naszego Kongresu;
 • dowiedzieć się więcej na temat najważniejszych case studies naszego rynku – m.in. Ikea, Orange, PayBack, pracuj.pl, mBANK, Amrest, HBO, PizzaPortal.pl;
 • usłyszeć o najnowszych trendach lojalnościowych, które zrewolucjonizują nasz rynek;
 • razem z naszymi ekspertami STWORZYĆ nową wizję i definicję lojalnego klienta..

..to nie może zabraknąć Cię na 14. Kongresie Lojalności Klienta!

 

Do udziału w Kongresie zapraszamy Dyrektorów, Managerów i Specjalistów

 • marketingu
 • programów i operacji lojalnościowych
 • customer experience management, zarządzania oraz badania doświadczeń, opinii i satysfakcji klientów
 • badań i rozwoju, planowania i analiz
 • zarządzania wartością klienta, utrzymania klienta
 • sprzedaży
 • rozwoju segmentów klientów
 • wsparcia sprzedaży i marketingu
 • CRM
 • przedstawicieli agencji sales promotion, firm BTL, agencji marketingu bezpośredniego, contact centres oraz fullfilment houses

... oraz wszystkie osoby, które są zainteresowane budowaniem i utrzymywaniem trwałych relacji z Klientami i Partnerami biznesowymi!


Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w Kongresie!

Szczegółowe informacje:
tel.(22) 333 97 77
fax.(22) 333 97 78
e-mail: konferencje@pb.pl

Zapraszamy do współpracy w zakresie Promocji, Reklamy, Sponsoringu:

Dział Sponsoringu
tel. +48 22 333 97 77
fax +48 22 333 97 78
e-mail: sponsoring@pb.pl

 

O Patronie
FreshMail to nie tylko niezawodny system do email marketingu, to także zespół profesjonalistów, specjalizujących się w kompleksowej obsłudze działań z zakresu email marketingu. Ludzie FreshMaila to eksperci z pasją podchodzący do swojej pracy i czerpiący satysfakcje z sukcesów swoich Klientów. Jednak nie sztuka nazywać się ekspertem, sztuka jest to udowodnić - nam się udało. Jesteśmy najczęściej nagradzaną agencją za kreatywne działania email marketingowe w Polsce.

Partnerzy

Partner badawczy

Patron

Patron Medialny

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
2895 PLN (od 1 marca 2014 do 19 marca 2014)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
14. KONGRES LOJALNOŚĆ KLIENTA
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

12. Strony niniejszej umowy wyrażają zgodę, aby korespondencja pomiędzy nimi, w tym wezwanie do zapłaty, odbywały się w formie elektronicznej na adresy poczty elektronicznej wskazane poniżej. Korespondencję na wskazany adres e-mailowy uznaje się za skuteczną, o ile Strona nie poinformowała drugiej Strony, w formie przewidzianej umową, o zmianie podanego w niniejszej umowie adresu.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres zgoda@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Informacje

Magdalena Marczak
Project Manager

T 22 333 98 40

F 22 333 97 78

m.marczak@pb.pl

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter