pb.pl

Sprzedaż

TRENDY SPRZEDAŻY 2014

22-23.01.2014, Warszawa,
Hotel Polonia Palace

koszt uczestnictwa netto
2995 PLN (od 11 stycznia 2014 do 23 stycznia 2014)

Konferencja.

Zapraszamy na jedyne w swoim rodzaju spotkanie dotyczące najnowszych trendów w sprzedaży!

Będzie to spotkanie mające na celu przedstawienie najnowszych i najbardziej efektywnych rozwiązań sprzedażowych. Chcemy wraz z najlepszymi ekspertami omówić aktualną sytuację na polskim rynku sprzedażowym i wspólnie zastanowić się jak ten rynek będzie zmieniał się w nadchodzącym czasie, ale też jak możemy zmienić się wraz z nim. Porozmawiamy o wszystkich dostępnych kanałach sprzedażowych oraz ich potencjale, ale też odkryjemy najważniejsze aspekty około sprzedażowe, które pośrednio lub bezpośrednio mogą wpływać na wyniki firmy.

Skupimy się na najnowszych dostępnych rozwiązaniach technicznych, zbadamy uświadomione i te ukryte potrzeby naszych klientów, zastanowimy się jak efektywnie wspierać kanały sprzedaży, ale przede wszystkim udowodnimy, że tylko kochając sprzedaż możemy odnieść sukces!

Wyjątkowo u nas, w ramach wydarzenia Trendy Sprzedaży 2014, mają Państwo możliwość wzięcia udziału w praktycznym warsztacie poświęconym skutecznym technikom językowym w pracy handlowca. Lingwistyka sprzedaży to nowy obszar zajmujący się tym, jak klienci i sprzedawcy posługują się językiem, jak go interpretują w trakcie procesu decyzyjnego. Warsztat o zasadach skutecznej perswazji, technikach, zwrotach i metodach sprzedażowych, a także mowie ciała oraz najważniejszych elementach storytellingu, wzmocni ramię handlowca o pewność siebie, motywację i entuzjazm.

Dzięki udziałowi w warsztacie dyrektorzy handlowi, marketingu, sales managerzy i specjaliści posiądą wiedzę, którą będą mogli wykorzystać od razu po wyjściu z warsztatu, a także otrzymają wskazówki jak dzielić się nią ze swoimi podwładnymi czy współpracownikami w firmie. Warsztaty o charakterze narzędziowym oparte są na praktycznych ćwiczeniach i przykładach.

Na przestrzeni kilku ostatnich lat zorganizowaliśmy 17 znakomitych wydarzeń sprzedażowych, za pomocą których pomogliśmy udoskonalić procesy sprzedażowe aż 299 firmom. Gościliśmy w sumie 600 gości m.in. z: Abbott, Agora, Akzo Nobel, Alcatel, Alior Bank, Allianz Direct, Amica, Amplico Life, Auchan, Avans, Avon, Bank BPH, Bank Pekao, Bmw, British American Tobacco, Canal+, Carlsberg, Carrefour, Castorama, Cemex, Coca-Cola, Damovo, Douglas, Empik, Ernst&Young, Allegro, Lotos, Żywiec, Ikea, InPost, Kompania Piwowarska, Liberty Direct, Lux Med., Meble VOX, Merlin.pl, Microsoft, Monnari Trade, Nokia, Onet.pl, PAT&RUB, PGNiG, Piotr I Paweł, Praktiker, Provident, Red Bull, RWE, Siemens, Siódemka, Tauron, Tchibo, Toyota, Tui, Volkswagen, Yes Biżuteria, Yves Rocher i wielu innych…

 

Spotkanie skierowane jest dla wszystkich przedstawicieli firm prowadzących sprzedaż bezpośrednią oraz pośrednią bez ukierunkowania na branżę.


Serdecznie zapraszamy,

Magdalena Marczak- Project Manager
m.marczak@pb.pl

Joanna Gębska- Project Manager
j.gebska@pb.pl

 

Jeśli chcesz wiedzieć:

 • Jak i gdzie kupują Polacy, ale też jak i gdzie będą kupować w przyszłości
 • Jakie są najnowsze możliwe kanały sprzedaży i jak je w pełni wykorzystać
 • Jak stworzyć plan sprzedaży kompatybilny z planem marketingowym
 • Którymi kanałami należy sprzedawać a którymi prowadzić kampanię marketingową w zależności od produktu, grupy docelowej i panującego trendu
 • Jak zbudować efektywny zespół sprzedażowy z prawdziwym przywódcą na czele
 • Jak spośród natłoku informacji z rynku wybrać te najważniejsze, wykorzystując je do budowania strategii
 • Czym są dla dzisiejszych klientów promocje i negocjacje oraz jak z nich korzystać z pożytkiem dla firmy i poszanowaniem klienta
 • Dlaczego trzeba kochać sprzedaż i nie robić tego tylko dla pieniędzy..

oraz

 • Jak odczytywać potrzeby klienta i trafnie dokonywać wyboru technik językowych , perswazyjnych i negocjacyjnych w sprzedażowym procesie decyzyjnym
 • Jak systematyzować język sprzedaży
 • Jak zbudować odpowiednie otoczenie wzmacniające język i efekty sprzedaży

wybierz się na Trendy Sprzedaży 2014!Do udziału w Konferencji zapraszamy:

 • Dyrektorów oraz managerów sprzedaży
 • Dyrektorów ds. wsparcia sprzedaży
 • Dyrektorów ds. rozwoju sprzedaży
 • Dyrektorów oraz managerów handlowych
 • Key Accountów
 • Sales Managerów
 • Dyrektorów oraz managerów marketingu
 • Dyrektorów oraz managerów działów IT
 • Dyrektorów oraz managerów działów obsługi klienta

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w Konferencji

Szczegółowe informacje:
tel.(22) 333 97 77
fax.(22) 333 97 78
e-mail: konferencje@pb.pl

Zapraszamy do współpracy w zakresie Promocji, Reklamy, Sponsoringu:

Dział Sponsoringu
tel. +48 22 333 97 77
fax +48 22 333 97 78
e-mail: sponsoring@pb.pl

Partnerzy

Wystawca

Patron Medialny

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
2995 PLN (od 11 stycznia 2014 do 23 stycznia 2014)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
TRENDY SPRZEDAŻY 2014
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

12. Strony niniejszej umowy wyrażają zgodę, aby korespondencja pomiędzy nimi, w tym wezwanie do zapłaty, odbywały się w formie elektronicznej na adresy poczty elektronicznej wskazane poniżej. Korespondencję na wskazany adres e-mailowy uznaje się za skuteczną, o ile Strona nie poinformowała drugiej Strony, w formie przewidzianej umową, o zmianie podanego w niniejszej umowie adresu.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres zgoda@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Informacje

Magdalena Marczak
Project Manager

T 22 333 98 40

F 22 333 97 78

m.marczak@pb.pl

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter