pb.pl

Zarządzanie

MIKROKOREKTY - MAKROEFEKTY - paradoksy nowatorskiego przywództwa, zarządzanie sobą i zmianami

08.10.2013, Warszawa,
Hotel Polonia Palace

koszt uczestnictwa netto
1295 PLN (od 1 sierpnia 2013 do 13 września 2013)
1495 PLN (od 14 września 2013 do 8 października 2013)

Goście specjalni: Jacek Santorski i Rob Kaiser

Konferencja. Spotkanie autorytetów i partnerów Akademii Psychologii Przywództwa Szkoły Biznesu PW ( the Best of APP) i VALUES - KONFERENCJA ROKU PULSU BIZNESU !

Goście specjalni:
JACEK SANTORSKI ROB KAISER
po raz pierwszy w Polsce na otwartej konferencji!

"Uważaj na swoją siłę: zmień nawyki - zrób wyniki!"

Zanim przyszedł kryzys powielaliśmy wiele destruktywnych nawyków i jałowych działań. Mimo to osiągaliśmy wyniki, nie było dość motywacji by się uczyć, oduczać i uczyć na nowo. Dziś stajemy się gotowi do zmiany, bo już dłużej nie możemy sobie pozwolić na jałowe zebrania, nudne prezentacje, wyciskanie wyników, zbędne wydatki na niepotrzebne szkolenia, czy niezdrowy tryb życia. Mamy motywację by uczyć się jak osiągać tyle co dotąd, a nawet więcej, mniejszym kosztem czasu, energii i kasy. Ponadto mamy klucze do rozwiązania Twoich problemów i realizacji celów w zakresie przywództwa, wywierania wpływu i zarządzania sobą!

Podczas konferencji przekonasz się, że możesz osiągać więcej mniejszym kosztem czasu i energii, jeśli nauczysz się "kalibrować" swoją siłę. Rob Kaiser zaprezentuje pierwsze na świecie podejście do kompetencji lidera, które pozwala rozpoznać jak "przeginasz" swoje mocne strony i możesz "regulować" swój wpływ na ludzi. Rob przekaże wskazówki jak rozpoznawać przesterowania swoich interwencji i jak rozwijać komplementarne kompetencje - nowe nawyki. Np. jak lider sprawny w kierowaniu "forsującym" może stawać się szefem "angażującym", uruchamiającym twórcze rozwiązania codziennych problemów biznesowych.

Wykład Roba "Mikrokorekty w zarządzaniu mocą Lidera" dopełnimy prezentacjami/sprawozdaniami z wykorzystania modelu "Versatile Leadership" w Polsce :

  • LVI - unikalny feedback wszechstronności przywództwa - droga do zmiany status quo pewnego siebie Top Managera, który postanowił być kimś więcej niż skutecznym dyktatorem – prezentuje Witold Gotowski
  • "Panel sterowania" - narzędzie managerskie opracowane w ramach współpracy 4Results/Values - prezentacja prezesa 4Results - Sławomira Błaszczaka

 

UWAGA!

  • Każdy uczestnik, który wypełni w trakcie konferencji "kartę atraktora" - zaplanuje zmianę nawyku korporacyjnego lub osobistego - uzyska po miesiącu coaching telefoniczny - utrwalenie zmiany, bez dodatkowych opłat!
  • Każde zamówienie LVI 360 od osoby która weźmie udział w konferencji zostanie objęte zniżką 20 proc (uczestnik konferencji), 12 proc - kolejne osoby poddane feedbackowi w jego firmie.
  • W kosztach konferencji nowa książka Roba Kaisera "Fear Your Strenghts" – „Uważaj na swoją siłę" , "panel sterowania" 4Results

 

Serdecznie zapraszam !

Anna Tyra
Product Manager

 


O Patronie Merytorycznym

Values tworzy platformę integrującą działania własnego zespołu z renomowanymi ośrodkami i wybitnymi specjalistami.
Tworzy centrum studiów i zastosowania skutecznych metod kształtowania i rozwijania relacji miedzy ludźmi - na styku zdrowia, jakości życia i biznesu.
Values wykorzystuje zarówno najnowsze odkrycia psychologii społecznej czy neuroscience, jak praktyczne modele organizacji i zarządzania po filozofię i doświadczenia z obszaru medytacji czy wschodnich szkół walki.
Unikalne podejście do integracji tych perspektyw rozwija od kilku dekad psycholog Jacek Santorski. W XXI w przyłączyła sie do niego Dominika Kulczyk Lubomirska, sinolog, specjalistka CSR i komunikacji, członek rady nadzorczej Kulczyk Holding.
Values podejmuje zarówno twórcze jak kryzysowe wyzwania na zamówienie właścicieli i zarządów firm. Jednocześnie prowadzi Akademię Psychologii Przywództwa, a także szkolenia dla lekarzy na temat relacji lekarz - pacjent, dla lekarzy. Jeste też ośrodkiem integrującym najlepszych "mówców" zarówno dla firm jak i lekarzy czy kadr administracji publicznej, nauczycieli. Pomaga podnosić kwalifikacje psychologiczne i relacyjne coachom, trenerom, konsultantom i mentorom.

Partnerzy

Patron Merytoryczny

Patron Medialny

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
1295 PLN (od 1 sierpnia 2013 do 13 września 2013)
1495 PLN (od 14 września 2013 do 8 października 2013)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
MIKROKOREKTY - MAKROEFEKTY - paradoksy nowatorskiego przywództwa, zarządzanie sobą i zmianami
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

12. Strony niniejszej umowy wyrażają zgodę, aby korespondencja pomiędzy nimi, w tym wezwanie do zapłaty, odbywały się w formie elektronicznej na adresy poczty elektronicznej wskazane poniżej. Korespondencję na wskazany adres e-mailowy uznaje się za skuteczną, o ile Strona nie poinformowała drugiej Strony, w formie przewidzianej umową, o zmianie podanego w niniejszej umowie adresu.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres zgoda@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Informacje

Tomasz Jakubiak
Product Manager

T 22 333 97 51

F 22 333 97 78

konferencje@pb.pl

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter