pb.pl

Prawo

VI FORUM DYREKTORÓW DZIAŁÓW PRAWNYCH

19-20.09.2013, Warszawa,
Hotel Polonia Palace

koszt uczestnictwa netto
2495 PLN (od 14 czerwca 2013 do 23 sierpnia 2013)
2995 PLN (od 24 sierpnia 2013 do 20 września 2013)

Forum. Zostań managerem przyszłości!

Szanowni Państwo,

w tym roku już po raz szósty zaprosimy Państwa do udziału w corocznym, największym spotkaniu prawników in-house – Forum Dyrektorów Działów Prawnych.

Od lat podczas naszego wydarzenia gromadzimy najznamienitsze osobistości i najlepszych ekspertów z branży. Podczas spotkania chcemy stworzyć jedyne w swoim rodzaju miejsce wymiany doświadczeń oraz przekazać niezbędną wiedzę, aby Dyrektorzy Działów Prawnych w polskich firmach stali się ekspertami cenionymi na arenie międzynarodowej.

Tegorocznej edycji towarzyszy motyw przewodni „Zostań managerem przyszłości”. Poprzez odpowiedni dobór tematów i nowatorską formułę zakładającą liczne sesje warsztatowe, chcemy podkreślić, jak ważne jest by Dyrektor Działu Prawnego był nie tylko prawnikiem, ale również dobrym managerem.

Forum Dyrektorów Działów Prawnych ma już swoją markę w środowisku prawniczym, która budowana była na przestrzeni lat. Każda kolejna edycja cieszyła się dużym zainteresowaniem i uznaniem uczestników reprezentujących największe i najprężniej działające firmy na polskim rynku.

Liczymy na Państwa obecność na VI Forum Dyrektorów Działów Prawnych. Zachęcamy do zarezerwowania terminu w kalendarzu już dziś!


Serdecznie zapraszamy
Agnieszka Lityńska - Project Manager
Magdalena Marczak - Project Manager

 

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ:

  • Główne hasło wydarzenia - „Zostań managerem przyszłości” wskazuje kierunek, w którym powinni podążać dyrektorzy działów prawnych.
  • Formuła praktycy-praktykom gwarantuje przedstawienie gotowych rozwiązań, które mogą Państwo wdrożyć w swojej firmie.
  • Liczne sesje warsztatowe pozwolą Państwu poszerzyć wiedzę i zdobyć umiejętności w wybranym obszarze zainteresowań.
  • Wydarzenie od lat ma nieposzlakowaną opinię w środowisku prawniczym i gromadzi najlepszych ekspertów.
  • Forum daje niepowtarzalną okazję wymiany poglądów i nawiązania kontaktów z innymi przedstawicielami branży.

 

Maciej Bobrowicz, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych:

Rewolucja technologiczna z jednej strony  i dynamiczne zmiany na coraz bardziej konkurencyjnym rynku usług prawnych - oto czynniki, z którymi przyjdzie  zmierzyć się nam - prawnikom w najbliższych latach. Wiedza, którą musimy mieć my - profesjonaliści przestanie być czynnikiem decydującym.
O sukcesie zdecydują dwa czynniki: szybkie dostosowanie się do zmieniającego otoczenia oraz umiejętności, których nie uczą nas w trakcie naszej edukacji prawniczej: tzw. soft skills. Profesjonalne komunikowanie się z klientem, przekonywanie do swoich racji i kompetencje negocjacyjne odegrają kluczową rolę w prawniczej karierze.
Prawnicy staną się menadżerami - menadżerami spraw swoich klientów w kancelariach, proaktywnymi menadżerami w  zarządzającymi nie tylko sprawami, działami, departamentami, ale i procesami wykraczającymi poza tradycyjne kompetencje prawników jak zarządzanie konfliktami.
Nadchodzi czas zmian. Są one szansą dla nas wszystkich.O Partnerach

Deloitte Legal

Kancelaria prawnicza Deloitte Legal
posiada sieć biur w największych polskich miastach. Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie wszystkich zagadnień prawnych mających wpływ na działalność przedsiębiorstw. W codziennej pracy korzystamy z zasobów globalnej sieci kancelarii prawniczych stowarzyszonych w Deloitte, co umożliwia nam realizację także międzynarodowych projektów.


Allen & Overy

Warszawskie biuro Allen & Overy zostało założone w 1991 r. jako jedna z pierwszych międzynarodowych kancelarii prawniczych. Obecnie jest jedną z większych międzynarodowych firm prawniczych w Polsce. Jesteśmy stałym doradcą krajowych i międzynarodowych banków i instytucji finansowych, korporacji oraz instytucji rządowych. Łączymy lokalną wiedzę i doświadczenie z umiejętnościami z zakresu zarządzania międzynarodowymi transakcjami, dzięki czemu nasi klienci otrzymują usługi o stałej jakości, a ich transakcje są skutecznie koordynowane. Biuro świadczy doradztwo prawne w zakresie prawa polskiego, angielskiego i unijnego we wszystkich głównych obszarach działalności Allen & Overy, tj. prawie handlowym i zagadnieniach korporacyjnych, bankowości i finansach a także rynkach kapitałowych.O Patronach

Krajowa Rada Radców Prawnych (www.kirp.pl) to największy samorząd prawniczy w Polsce, grupujący obecnie ponad 31 tysięcy radców prawnych i 10 tysięcy aplikantów radcowskich. Na terenie kraju funkcjonuje 19 Okręgowych Izb Radców Prawnych, na czele których stoją dziekani rad.
Krajową Radą Radców Prawnych kieruje Maciej Bobrowicz - Prezes KRRP. Wiceprezesami są: Dariusz Sałajewski, Jan Łoziński, Włodzimierz Chróścik oraz Piotr Bober, a Sekretarzem KRRP jest Ewa Stompor-Nowicka.
Przy KRRP funkcjonuje Centrum Mediacji Gospodarczej (www.cmg.kirp.pl). Jest niezależnym działającym non- profit centrum, którego misją jest pomoc przedsiębiorcom w rozwiązywaniu konfliktów pozasądowych w drodze mediacji.

Polskie Stowarzyszenie Prawników Przedsiębiorstw (PSPP) działa na polskim rynku od 2010 roku i jest jedynym stowarzyszeniem reprezentującym interesy prawników in-house, czyli prawników zatrudnionych w przedsiębiorstwach. Podobnie jak ma to miejsce w innych krajach europejskich, Stowarzyszenie odpowiada na potrzebę integracji tego środowiska zawodowego.
Jednym z głównych celów PSPP jest umożliwienie bezpośrednich kontaktów osobom, które odpowiadają za działy prawne w korporacjach. Wśród członków Stowarzyszenia są przedstawiciele największych polskich firm: banków, firm motoryzacyjnych, farmaceutycznych, wydawnictw, firm z branży spożywczej, budowlanej, IT i telekomunikacji. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom, swą działalność statutową PSPP opiera w głównej mierze na organizacji spotkań merytorycznych oraz integracyjnych.

Partnerzy

Partner

Patron

Patron Medialny

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
2495 PLN (od 14 czerwca 2013 do 23 sierpnia 2013)
2995 PLN (od 24 sierpnia 2013 do 20 września 2013)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
VI FORUM DYREKTORÓW DZIAŁÓW PRAWNYCH
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

12. Strony niniejszej umowy wyrażają zgodę, aby korespondencja pomiędzy nimi, w tym wezwanie do zapłaty, odbywały się w formie elektronicznej na adresy poczty elektronicznej wskazane poniżej. Korespondencję na wskazany adres e-mailowy uznaje się za skuteczną, o ile Strona nie poinformowała drugiej Strony, w formie przewidzianej umową, o zmianie podanego w niniejszej umowie adresu.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres zgoda@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Informacje

Tomasz Jakubiak
Product Manager

T 22 333 97 51

F 22 333 97 78

konferencje@pb.pl

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter