pb.pl

 

Jak prowadzić oszczędny biznes

13.06.2013, Rzeszów,
Hotel Hilton, ul. Kopisto 1

koszt uczestnictwa netto
bezpłatna (od 26 kwietnia 2013 do 13 czerwca 2013)

Warsztaty. GOŚĆ SPECJALNY: MONIKA ROCHARDSON

Zapraszamy do udziału w warsztatach, których celem jest:

 • pokazanie efektywnych źródeł finansowania inwestycji,
 • wskazanie możliwości skorzystania z dofinansowania UE przy realizacjach inwestycyjnych,
 • poszerzenie wiedzy w zakresie wykorzystywania nowoczesnych, oszczędnych rozwiązań do zarządzania firmą bez wydatków na licencje,
 • nauka pozyskiwania cennych informacji potrzebnych do budowy rozwoju firmy za pomocą narzędzi IT,
 • poznanie sposoby przeniesienia własnej motywacji i pasji do budowy strategii biznesowej.


Gość specjalny i moderator: Monika Richardson

Program kierujemy jest do właścicieli przedsiębiorstw , menedżerów średniego i wyższego szczebla biorących czynny udział w procesach decyzyjnych, osób reprezentujących firmy z sektora MŚP, którzy chcą zgłębić i ukierunkować swoją wiedzę z zakresu oszczędnego zarządzania firmą w celu zwiększenia jej przychodów oraz poszukują nowych rozwiązań na wzrost rentowności i atrakcyjności firmy na rynku.

Spotkanie jest oparte na dwustronnym dialogu, wymianie doświadczeń, wzajemnej inspiracji i pokazaniu najlepszych praktyk na rynku. Zawiera w sobie elementy praktycznej nauki warsztatowej, konstruktywnych i inspirujących komunikatów zwrotnych, wykładów interaktywnych i case studies.

Do zobaczenie na warsztatach!


O Partnerach

T-Mobile
jest jedną z największych sieci komórkowych w Polsce. Świadczy pełen zakres usług telekomunikacyjnych dla klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych. Dla klientów biznesowych T-Mobile dostarcza kompleksowe rozwiązania w obszarach: komunikacji, transmisji danych i aplikacji specjalistycznych, m.in. T-MobileCloud bezpieczną przestrzeń dla rozwoju biznesu.

BNP Paribas Bank Polska SA jest bankiem uniwersalnym. Klientom indywidualnym oferuje produkty oszczędnościowo-inwestycyjne oraz kredytowe, klientom firmowym dostarcza rozwiązania z zakresu finansowania działalności na rynku lokalnym oraz międzynarodowym.

BPSC od 25 lat tworzy systemy informatyczne wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem. Oferuje nowoczesne rozwiązania klasy ERP, MES, HCM czy BI, realizuje wdrożenia i dostarcza niezbędną infrastruk­turę sprzętową. Z rozwiązań BPSC korzysta już ponad 500 firm z niemal wszystkich branż w całej Polsce.

Partnerzy

Partner

Partner Merytoryczny

21 maja 2013

08:59

MODERATOR: MONIKA RICHARDSON

09:00

Rejestracja i powitanie uczestników, poranna kawa

09:30

Nowoczesne usługi wirtualne jako sposób na poprawę efektywności w firmie

 • czy efektywna komunikacja wewnątrz firmy oraz z klientami zawsze oznacza duże inwestycje i skomplikowane rozwiązania teleinformatyczne?
 • dlaczego rozwiązania wirtualne są lepsze od infrastrukturalnych?
 • jak wykorzystywać nowoczesne rozwiązania aby poprawić efektywność działalności firmy?
 • jak zagwarantować bezpieczeństwo oraz pełną poufność przesyłanych i przechowywanych firmowych danych?
 • jak zapewnić dostęp do danych firmowych z dowolnego miejsca oraz z każdego urządzenia mobilnego?
 • jak korzystać z nowoczesnych usług do zarządzania firmą dostępnych w chmurze obliczeniowej

Wojciech Mazan
Ekspert ds. Rozwiązań Telekomunikacyjnych, T-Mobile

10:15

Efektywność energetyczna w firmie - WORKSHOP

 • możliwości skorzystania z dofinansowania UE przy realizacji inwestycji energooszczędnych,
 • identyfikacja typowych obszarów w przedsiębiorstwach, w których istnieją możliwości redukcji kosztów energii,
 • najefektywniejsze źródła finansowania inwestycji ukierunkowanych na redukcję energii (PolSEFF),
 • procedury konieczne do wnioskowania o Premie Inwestycyjne w ramach programu PolSEFF
 • prezentacja najlepszych praktyk rynkowych (pokaz CASE STUDY oraz projekcja 3 min. FILMU).

Adam Hirny
Manager Produktu w Pionie Sprzedaży dla Klientów SME i Mikro, BNP Paribas Polska

11:00

Przerwa na kawę i przekąski

11:20

Impuls do rentowności

 • jak organizować biznes, by móc go w pełni kontrolować
 • gdzie szukać źródeł efektywności i oszczędności
 • jak planować i zarządzać efektywnością w sposób metodyczny i planowany
 • jak racjonalizować koszty i wyeliminować marnotrawstwo
 • jak optymalizować zasoby i wydajność procesów  w oparciu o rentowność i koszty
 • w jaki sposób agregować i interpretować informacje o realizowanych procesach
 • jakie wsparcie w pozyskiwaniu informacji mogą dostarczyć narzędzia IT
 • możliwości budowania rozwoju firmy przez pryzmat pozyskiwanych informacji

Krzysztof Skowronek

Menadżer ds. Konsultingu i Analiz, Biuro Projektowania Systemów Cyfrowych S.A.

12:05

Jak umiejętnie łączyć pasję z biznesem, czyli ile zaoszczędzisz na samomotywacji?

Monika Richardson

12:35

Podsumowanie i zakończenie spotkania

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
bezpłatna (od 26 kwietnia 2013 do 13 czerwca 2013)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
Jak prowadzić oszczędny biznes
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres sprzeciw@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Dodatkowe warunki uczestnictwa

1. Wydarzenie jest skierowane do firm o przychodach ze sprzedaży powyżej 1 miliona.
2. Wydarzenie nie jest skierowane do instytucji finansowych, kancelarii prawnych, firm doradczych i konsultingowych, firm z branży informatycznej oraz telekomunikacyjnej.

Informacje

Monika Lis
Product Manager

T 22 333 97 26

F 22 333 97 78

m.lis@pb.pl

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter

News

Add insult to injury

Środa: słówko na dziś. Czyta Kevin Aiston.
News

A Nord Stream 2 krok za krokiem

Gazprom podkreśla, że jego...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na środę,...

Kontrakty terminowe na...
News

Drugą turę wygra zwycięzca pierwszej

Emmanuel Macron...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na wtorek,...

Kontrakty terminowe na...
News

Żeby zarabiać, trzeba grać

Gry dosłownie zalewają...
News

Drugi raz mamy status partnera

Oficjalne partnerstwo...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na...

Kontrakty terminowe na...
Najlepsze blogi o biznesie