pb.pl

Zmiana strategii

POLSKA –TURCJA Horyzonty współpracy gospodarczej

27.02.2013, Warszawa,
Polonia Palace Hotel

koszt uczestnictwa netto
bezpłatna (od 23 stycznia 2013 do 27 lutego 2013)

Seminarium. Szanse i wyzwania dla polskich inwestorów

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SEMINARIUM:

Europejski klimat mniej sprzyja polskim przedsiębiorcom. W dobie recesji i małego wzrostu eksportu na Zachód, Turcja jawi się jako nowy atrakcyjny kierunek dla biznesu. Oferuje rynek zbytu o dynamice rozwoju większej niż Chiny a do 2023 r. ma ambicję stać się 10.tą gospodarką świata!

Polska większość inwestycji zagranicznych koncentruje w krajach sąsiedzkich. Potencjalni inwestorzy – zwłaszcza z firm małych i średnich – ciągle obawiają się ryzyka inwestycyjnego w Turcji i administracyjnych ograniczeń.

Tymczasem turecki system gospodarczy jest mniej zbiurokratyzowany niż polski a firmy eksportujące mogą liczyć na silne wsparcie struktur państwowych i otoczenia biznesowego. Od 1 stycznia br. wprowadzono systemowe ułatwienia i zachęty dla firm zagranicznych inwestujących w Turcji. Równocześnie realizowany jest plan modernizacji tureckiej infrastruktury gospodarczej i municypalnej, na co państwo przeznacza niemałe subwencje.

Turecki rynek oznacza 80 mln konsumentów o rosnącej stopie życiowej, oraz możliwość operowania na rynkach sąsiadujących - obejmujących ok. 1 mld konsumentów! W dodatku Polska cieszy się dobrą reputacją w sferach biznesowych Turcji.

Mimo, że współpraca między naszymi krajami wykazuje tendencję rosnącą, potencjał współpracy jest jednak znacznie większy.

Ministerstwo Gospodarki uznało Turcję za jeden z rynków priorytetowych i dofinansowuje misje do tego kraju w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Rodzime banki mają znaczne ilości gotówki, które chcą pożyczać przedsiębiorcom. Niektóre z nich mają programy wspierające ekspansję zagraniczną przedsiębiorstw.

Sprawdź jak możesz włączyć się w ten szybki rozwój współpracy gospodarczej!

Dowiedz się:

 • jakie są możliwości i zasady współpracy z rynkiem tureckim
 • czy przepisy prawne w Turcji są przyjazne dla polskich przedsiębiorców
 • które struktury wspierają wejście na rynek turecki
 • czy można liczyć na ulgi inwestycyjne
 • jakie inicjatywy wspierają współpracę na linii Polska – Turcja
 • które branże mają największe szanse na sukces
 • jak znaleźć i pozyskać lokalnego partnera
 • jakie ryzyko wiążą się z polskimi inwestycjami w Turcji
 • jak wygląda turecka etykieta biznesowa i jakie strategie negocjacyjne sprawdzają się w kontaktach z tureckimi przedsiębiorcami

 

Mamy zaszczyt zaprosić na Seminarium, podczas której najwyższej klasy eksperci i praktycy przygotują Państwa do nawiązania współpracy biznesowej z tureckimi partnerami.

 

KTO POWINIEN WZIĄĆ UDZIAŁ:

Przedsiębiorcy, którzy szukają nowych rynków zbytu

Przedsiębiorcy zainteresowani nawiązaniem współpracy z tureckim partnerem

Przedsiębiorcy mający doświadczenia we współpracy na linii Polska - Turcja, poszukujący platformy do wymiany doświadczeń

Przedstawiciele top managementu

 • Właściciele firm z sektora MŚP
 • Osoby decyzyjne w dużych firmach rozwijających strategię ekspansji zagranicznej
 • Prezesi i Członkowie Zarządu
 • Dyrektorzy: ds. Sprzedaży, ds. Rozwoju, ds. Finansów, ds. Procesów Zakupowych, ds. Komunikacji, ds. Inwestycji kapitałowych, ds. Prawnych, ds. Marketingu, ds. Relacji Inwestorskich

 

Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w Seminarium!

Aneta Wereszka - Project Coordinator

 


O Partnerach

KPMG to międzynarodowa sieć firm doradczo-audytorskich zatrudniająca 152 000 pracowników w 156 krajach. KPMG w Polsce od ponad 20 lat świadczy usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego, księgowego, rachunkowego oraz szeroko pojętego doradztwa biznesowego dla polskich i międzynarodowych firm i instytucji ze wszystkich sektorów gospodarki. Klienci doceniają wysoki standard świadczonych usług, specjalizacje branżowe oraz szeroką wiedzę na temat rynków lokalnych, regionalnych i gospodarki światowej. KPMG w Polsce zatrudnia ponad 1 200 osób w sześciu biurach: w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach i Gdańsku.

Salans to międzynarodowa kancelaria prawnicza, która oferuje pełny zakres usług w 20 biurach na świecie. Salans w Warszawie to jedna z największych firm prawniczych w Polsce, obecna na rynku od 1991 roku. Kancelaria świadczy usługi doradcze krajowym i międzynarodowym przedsiębiorstwom, instytucjom finansowym oraz organom administracji publicznej.
Prawnicy warszawskiego biura kancelarii łączą znajomość polskich przepisów z globalnymi zasobami wiedzy sieci Salans. Ścisła współpraca z ekspertami z poszczególnych biur, w szczególności z regionu Europy Środkowej i Wschodniej, umożliwia pełne dopasowanie usług do potrzeb klienta i oparcie proponowanych rozwiązań na międzynarodowym doświadczeniu całej firmy.

Spółka Erste Securities Polska S.A. powstała w 1995 roku i jest obecnie jednym z głównych uczestników warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. ESP oferuje pełny zakres usług związanych z zawieraniem i rozliczaniem transakcji dotyczących obrotu papierami wartościowymi, opcji i kontraktów terminowych typu futures na instrumenty finansowe i towary, jak również instrumenty rynku pieniężnego oraz obligacje na głównych rynkach Polski, Europy Środkowo-Wschodniej, Turcji oraz w innych częściach świata. Erste Securities Polska S.A. jest członkiem Erste Group,spółki założonej w 1819 roku jako pierwszy austriacki bank oszczędnościowy. Przez ostatnie dziesięć lat Erste Group stała się jednym z największych dostawców usług finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej,zatrudniającym ponad 50 tys. pracowników, obsługujących 17 mln klientów poprzez 3,2 tys. oddziałów w 8 krajach (Austria, Czechy, Słowacja, Rumunia, Węgry, Chorwacja, Serbia i Ukraina).

Partnerzy

Partner

Patron

Warunki uczestnictwa

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, poczęstunek.

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo nie przyjęcia zgłoszenia przedstawicieli takich instytucji jak: kancelarie prawne, firmy doradcze, banki.

Informacje

Monika Lis
Product Manager

T 22 333 97 26

F 22 333 97 78

m.lis@pb.pl

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter

News

Kontrakty terminowe na WIG20 na środę,...

Kontrakty terminowe na...
News

Zmiana sternika dobrze przyjęta

Wymiana reprezentanta...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na wtorek,...

Kontrakty terminowe na...
News

Komitety audytu – nie tylko dla dużych!

Dokładnie za 5 dni (21...
News

Reformowanie powierzchowne

Na froncie wewnętrznej...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na...

Kontrakty terminowe na...
News

Wolność, równość… regulacje

Innowacyjność kontra...
News

Prokuratorskie dwie prędkości

Organ ścigania z...
Najlepsze blogi o biznesie