pb.pl

Zmiana strategii

POLSKA –TURCJA Horyzonty współpracy gospodarczej

27.02.2013, Warszawa,
Polonia Palace Hotel

koszt uczestnictwa netto
bezpłatna (od 23 stycznia 2013 do 27 lutego 2013)

Seminarium. Szanse i wyzwania dla polskich inwestorów

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SEMINARIUM:

Europejski klimat mniej sprzyja polskim przedsiębiorcom. W dobie recesji i małego wzrostu eksportu na Zachód, Turcja jawi się jako nowy atrakcyjny kierunek dla biznesu. Oferuje rynek zbytu o dynamice rozwoju większej niż Chiny a do 2023 r. ma ambicję stać się 10.tą gospodarką świata!

Polska większość inwestycji zagranicznych koncentruje w krajach sąsiedzkich. Potencjalni inwestorzy – zwłaszcza z firm małych i średnich – ciągle obawiają się ryzyka inwestycyjnego w Turcji i administracyjnych ograniczeń.

Tymczasem turecki system gospodarczy jest mniej zbiurokratyzowany niż polski a firmy eksportujące mogą liczyć na silne wsparcie struktur państwowych i otoczenia biznesowego. Od 1 stycznia br. wprowadzono systemowe ułatwienia i zachęty dla firm zagranicznych inwestujących w Turcji. Równocześnie realizowany jest plan modernizacji tureckiej infrastruktury gospodarczej i municypalnej, na co państwo przeznacza niemałe subwencje.

Turecki rynek oznacza 80 mln konsumentów o rosnącej stopie życiowej, oraz możliwość operowania na rynkach sąsiadujących - obejmujących ok. 1 mld konsumentów! W dodatku Polska cieszy się dobrą reputacją w sferach biznesowych Turcji.

Mimo, że współpraca między naszymi krajami wykazuje tendencję rosnącą, potencjał współpracy jest jednak znacznie większy.

Ministerstwo Gospodarki uznało Turcję za jeden z rynków priorytetowych i dofinansowuje misje do tego kraju w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Rodzime banki mają znaczne ilości gotówki, które chcą pożyczać przedsiębiorcom. Niektóre z nich mają programy wspierające ekspansję zagraniczną przedsiębiorstw.

Sprawdź jak możesz włączyć się w ten szybki rozwój współpracy gospodarczej!

Dowiedz się:

 • jakie są możliwości i zasady współpracy z rynkiem tureckim
 • czy przepisy prawne w Turcji są przyjazne dla polskich przedsiębiorców
 • które struktury wspierają wejście na rynek turecki
 • czy można liczyć na ulgi inwestycyjne
 • jakie inicjatywy wspierają współpracę na linii Polska – Turcja
 • które branże mają największe szanse na sukces
 • jak znaleźć i pozyskać lokalnego partnera
 • jakie ryzyko wiążą się z polskimi inwestycjami w Turcji
 • jak wygląda turecka etykieta biznesowa i jakie strategie negocjacyjne sprawdzają się w kontaktach z tureckimi przedsiębiorcami

 

Mamy zaszczyt zaprosić na Seminarium, podczas której najwyższej klasy eksperci i praktycy przygotują Państwa do nawiązania współpracy biznesowej z tureckimi partnerami.

 

KTO POWINIEN WZIĄĆ UDZIAŁ:

Przedsiębiorcy, którzy szukają nowych rynków zbytu

Przedsiębiorcy zainteresowani nawiązaniem współpracy z tureckim partnerem

Przedsiębiorcy mający doświadczenia we współpracy na linii Polska - Turcja, poszukujący platformy do wymiany doświadczeń

Przedstawiciele top managementu

 • Właściciele firm z sektora MŚP
 • Osoby decyzyjne w dużych firmach rozwijających strategię ekspansji zagranicznej
 • Prezesi i Członkowie Zarządu
 • Dyrektorzy: ds. Sprzedaży, ds. Rozwoju, ds. Finansów, ds. Procesów Zakupowych, ds. Komunikacji, ds. Inwestycji kapitałowych, ds. Prawnych, ds. Marketingu, ds. Relacji Inwestorskich

 

Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w Seminarium!

Aneta Wereszka - Project Coordinator

 


O Partnerach

KPMG to międzynarodowa sieć firm doradczo-audytorskich zatrudniająca 152 000 pracowników w 156 krajach. KPMG w Polsce od ponad 20 lat świadczy usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego, księgowego, rachunkowego oraz szeroko pojętego doradztwa biznesowego dla polskich i międzynarodowych firm i instytucji ze wszystkich sektorów gospodarki. Klienci doceniają wysoki standard świadczonych usług, specjalizacje branżowe oraz szeroką wiedzę na temat rynków lokalnych, regionalnych i gospodarki światowej. KPMG w Polsce zatrudnia ponad 1 200 osób w sześciu biurach: w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Katowicach i Gdańsku.

Salans to międzynarodowa kancelaria prawnicza, która oferuje pełny zakres usług w 20 biurach na świecie. Salans w Warszawie to jedna z największych firm prawniczych w Polsce, obecna na rynku od 1991 roku. Kancelaria świadczy usługi doradcze krajowym i międzynarodowym przedsiębiorstwom, instytucjom finansowym oraz organom administracji publicznej.
Prawnicy warszawskiego biura kancelarii łączą znajomość polskich przepisów z globalnymi zasobami wiedzy sieci Salans. Ścisła współpraca z ekspertami z poszczególnych biur, w szczególności z regionu Europy Środkowej i Wschodniej, umożliwia pełne dopasowanie usług do potrzeb klienta i oparcie proponowanych rozwiązań na międzynarodowym doświadczeniu całej firmy.

Spółka Erste Securities Polska S.A. powstała w 1995 roku i jest obecnie jednym z głównych uczestników warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. ESP oferuje pełny zakres usług związanych z zawieraniem i rozliczaniem transakcji dotyczących obrotu papierami wartościowymi, opcji i kontraktów terminowych typu futures na instrumenty finansowe i towary, jak również instrumenty rynku pieniężnego oraz obligacje na głównych rynkach Polski, Europy Środkowo-Wschodniej, Turcji oraz w innych częściach świata. Erste Securities Polska S.A. jest członkiem Erste Group,spółki założonej w 1819 roku jako pierwszy austriacki bank oszczędnościowy. Przez ostatnie dziesięć lat Erste Group stała się jednym z największych dostawców usług finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej,zatrudniającym ponad 50 tys. pracowników, obsługujących 17 mln klientów poprzez 3,2 tys. oddziałów w 8 krajach (Austria, Czechy, Słowacja, Rumunia, Węgry, Chorwacja, Serbia i Ukraina).

Partnerzy

Partner

Patron

27 lutego 2013

10:30

Rejestracja uczestników

11:00

Uroczyste otwarcie Seminarium

Ilona Antoniszyn-Klik, Podksekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki

11:05

Zapraszamy polskich inwestorów! Co Turcja oferuje polskiemu biznesowi *

Jego Ekscelencja Yusuf Ziya Özcan, Ambasador Tucji
Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej
Tomasz Dąbrowski, Przewodniczący Polsko-Tureckiej Rady Biznesu

 • Co przesądza o wyjątkowości i atrakcyjności Turcji
 • Jaki jest klimat polityczny i ekonomiczny dla zagranicznych inwestorów
 • Jakie są oczekiwania, szanse i perspektywy rozwoju relacji gospodarczych
11:15

Twoja firma na tureckim rynku? Możliwości i bariery w świetle danych makroekonomicznych *

Koray Akgüloğlu, Radca ds. Handlowych Ambasady Turcji

 • Jakie są rekomendowane sektory współpracy? - właściwie rozpoznaj rynek
 • Jaka jest dynamika rozwoju i chłonność rynku oraz profil konsumenta
 • Czy warunki dla biznesu są stabilne
 • Jaka jest wielkość i jakość lokalnych zasobów
 • Jakie firmy mają szansę na powodzenie w Turcji
11:45

Bądź wytrawnym graczem. Praktyczne rekomendacje do planowania strategicznego inwestycji *

Galip Selcuk, Partner Zarządzający Kancelarią Salans w Istambule

 • Dlaczego warto wybierać Specjalne Strefy Ekonomiczne
 • Czy uwarunkowania administracyjne stanowią barierę dla inwestycji
 • Na jakie zachęty inwestycyjne mogą liczyć inwestorzy
 • Jak wystartować – czyli pierwsze kroki w budowaniu wydajnej struktury
 • Które aspekty systemu bankowego, sądowniczego i ubezpieczeniowego koniecznie musi poznać inwestor
 • Jak przebiegają procesy windykacyjne
 • Czym się kierować planując zakup nieruchomości
 • Jakie wyzwania czekają w zakresie HR
12:15

Środowisko podatkowe. Jakie są strategie wejścia na rynek turecki dla inwestorów oraz wyzwania z tym związane? *

Abbdulkadir Kahraman, Partner, Szef Działu Doradztwa Podatkowego, KPMG w Turcji

 • Informacje ogólne na temat podatku od osób prawnych
 • Alternatywne rozwiązania dotyczące przejęć oraz efektywnych podatkowo fuzji
 • Skutki podatkowe alternatywnych rozwiązań w zakresie finansowania
 • Strategie wyjścia
 • Najnowsze zmiany:
- Nowy kodeks handlowy w Turcji
- Wymagania dotyczące audytów
- itp.
12:45

Wskazówki dla polskich inwestorów w Turcji

Can Yurtcan, Dyrektor Działu Analiz, Erste Securities Istanbul

 • Struktura tureckiej gospodarki/sektory (duże, średnie i małe przedsiębiorstwa, firmy rodzinne, przedsiębiorstwa państwowe – planowane prywatyzacje, małe przedsięwzięcia)
 • Najbardziej interesujące branże w ciągu najbliższych 5 lat
 • Giełda Papierów Wartościowych w Stambule –  notowania polskich firm na dwóch rynkach
13:15

Kultura, obyczaje i strategie negocjacyjne. Jaki klucz otworzy drzwi do efektywnej współpracy biznesowej na linii Polska-Turcja *

Dyskusja panelowa:
Moderator - Marek Nowakowski, Prezes Polsko-Tureckiej Izby Gospodarczej
Mustafa Tuncer, Dyrektor Gulermak, firmy będącej członkiem konsorcjum budującego II linię warszawskiego metra
Sait Buyukbayrak, Prezes Stowarzyszenia Przedsiębiorców Tureckich w Polsce, Prezes Zarządu firmy Martynowicz
Mehmet Orhun Eskici, Prezes Vistula Group of Universities i Członek Zarządu w Akfel Group

 • Jakie elementy z tureckiej kultury pomagają zrozumieć turecki biznes
 • Jaka jest świadomość na temat Polaków w Turcji i jaki ma to wpływ na efektywność biznesu
 • Jak wykorzystać potencjał współpracy polsko-tureckiej
 • W czym oba rynki są do siebie podobne a czym się różnią
 • Jak pozyskać lokalnego partnera biznesowego
 • Jak skutecznie pokonywać bariery kulturowe i językowe w zarządzaniu zasobami ludzkimi
13:45

Sesja pytań i odpowiedzi

14:00

Lunch biznesowy – unikalna okazja do wymiany doświadczeń w kuluarach

14:01

* Prelekcje w języku angielskim. Organizator zapewnia tłumaczenie

Warunki uczestnictwa

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, poczęstunek.

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo nie przyjęcia zgłoszenia przedstawicieli takich instytucji jak: kancelarie prawne, firmy doradcze, banki.

Informacje

Monika Lis
Product Manager

T 22 333 97 26

F 22 333 97 78

m.lis@pb.pl

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter

News

Londyńskie City to dobro europejskie

Przedsiębiorcy muszą...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na środę,...

Kontrakty terminowe na...
News

Ostatnia tłusta siedmiolatka

W perspektywie 2021–27...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na wtorek,...

Kontrakty terminowe na...
News

Berlin i Paryż chwytają lejce

Duet Berlina i Paryża...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na...

Kontrakty terminowe na...
News

Unia aktywuje uśpioną politykę

W hierarchii unijnych...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na piątek,...

Kontrakty terminowe na...
Najlepsze blogi o biznesie