pb.pl

Sprzedaż

VII Kongres Contact Center

16-17.10.2012, Warszawa,
Hotel Polonia Palace

koszt uczestnictwa netto
2495.00 PLN (od 21 sierpnia 2012 do 21 września 2012)
2995.00 PLN (od 22 września 2012 do 17 października 2012)

Konferencja. Największe, inspirujące i praktyczne - spotkanie o najdłuższej tradycji na polskim rynku!

Zaufało nam już ponad 600 specjalistów branży CC!

Tak wiele zyskasz w ciągu 2 dni:

 • Dowiesz się jak (prze) budować strategię CC w różnych kanałach komunikacji z Klientem
 • Poznasz najskuteczniejsze metody utrzymania Klienta i podniesienia poziomu jego satysfakcji
 • Zainspirujesz się najciekawszymi case studies z branży CC - Alior Banku, Netii, UPC Polska, DHL Express, T-Mobile, Pol-Assistance
 • Odkryjesz innowacyjne sposoby monitorowania, zarządzania i motywowania zespołu CC
 • Weźmiesz udział w praktycznych i interaktywnych warsztatach prowadzonych przez najlepszych ekspertów m.in. z: Citi Handlowego, Provident, ClientFirst


Tylko u nas dowiesz się:

 • Jak Energa wdraża nowoczesny, wielokanałowy model obsługi Klienta
 • Jak Netia kryzys w kontaktach z Klientem przekuła w zysk  a Klienta uczyniła Ambasadorem Marki
 • Jak DHL Express tworzy motywującą konsultantów  wewnętrzną kulturę pracy
 • Jakie efekty w UPC Polska przynosi wdrożenie strategii Voice of the Customer

oraz zmaksymalizujesz korzyści z udziału w wydarzeniu samodzielnie wybierając sesje warsztatowe


Najlepszą rekomendacją Kongresu są opinie uczestników dotychczasowych edycji:

"Każda kolejna edycja Kongresu Contact Center, w której biorę udział, daje mi możliwość poznania najnowszych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych wykorzystywanych w różnych obszarach na CC - to również możliwość spotkania się z wieloma doświadczonymi osobami, które zarządzają CC i z wielką otwartością dzielą się swoją wiedzą. Największa wartość Kongresów CC - możliwość wymiany praktycznych doświadczeń z fantastycznymi osobami- to bardzo inspirujące".

Paulina Sapkowska, Kierownik Departamentu Windykacji Telefonicznej, KRUK S.A.

„Kongres z tematyki Call Center pozwolił mi spotkać się ze specjalistami z branży i wymienić cenne doświadczenia. Bardzo ciekawe prelekcje podejmowały bieżące tematy branży i dawały odpowiedzi na nurtujące mnie pytania. Zagraniczni prelegenci  ukazywali różnice między naszymi rozwiązaniami call center a innymi krajami, pokazując nam kierunki rozwoju dla Polski. Prelekcje można podzielić na dwa kierunki, na prelekcje dotyczące jakości usług call center i na prelekcje dotyczące nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Serdecznie polecam.”

Agnieszka Lelonkiewicz, Kierownik Call Center, Lek SA

Do udziału w Kongresie zapraszamy:

Dyrektorów i Kierowników:

 • Contact i Call Center
 • Biura i Działów Obsługi Klientów
 • IT
 • Marketingu, Sprzedaży
 • Zarządzania Produktem
 • Badań i Rozwoju
 • Komunikacji z Klientem
 • Key Account Management

Oraz przedstawicieli firm:

 • Oferujących usługi typu Contact i Call Center
 • Dostarczających rozwiązania technologiczne i wspomagające efektywność pracy
 • Doradczych

 

Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w Kongresie

Renata Grzeszczak - Project Manager

Szczegółowe informacje:
tel.(22) 333 97 77
fax.(22) 333 97 78
e-mail: konferencje@pb.pl

Zapraszamy do współpracy w zakresie Promocji, Reklamy, Sponsoringu:

Dział Sponsoringu
tel. +48 22 333 97 77
fax +48 22 333 97 78
e-mail: sponsoring@pb.pl

 

 


Altar Sp. z o.o. jest producentem autorskich systemów informatycznych i nowoczesnych rozwiązań informatycznych dedykowanych firmom i dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb. Kluczowym rozwiązaniem oferowanym przez firmę jest Altar Contact Center – nowoczesna platforma komunikacyjna przeznaczona do profesjonalnej obsługi klientów za pomocą wielu kanałów komunikacji. Altar, promując nowe technologie w obsłudze klienta, oferuje od niedawna nowe funkcjonalności: Altar Smart IVR – wizualną samoobsługę dla użytkowników smartfonów (z możliwością prezentowania spersonalizowanych reklam na ekranie telefonu) oraz Altar Co-Surfing, dzięki któremu agent staje się widzialnym przewodnikiem na ekranie komputera klienta…


 

 

Partnerzy

Partner

Patron Medialny

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
2495.00 PLN (od 21 sierpnia 2012 do 21 września 2012)
2995.00 PLN (od 22 września 2012 do 17 października 2012)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
VII Kongres Contact Center
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres zgoda@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Informacje

Renata Grzeszczak
Product Manager

T 22 333 97 77

F 22 333 97 78

konferencje@pb.pl

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter

News

Kontrakty terminowe na WIG20 na środę,...

Kontrakty terminowe na...
News

Zmiana sternika dobrze przyjęta

Wymiana reprezentanta...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na wtorek,...

Kontrakty terminowe na...
News

Komitety audytu – nie tylko dla dużych!

Dokładnie za 5 dni (21...
News

Reformowanie powierzchowne

Na froncie wewnętrznej...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na...

Kontrakty terminowe na...
News

Wolność, równość… regulacje

Innowacyjność kontra...
News

Prokuratorskie dwie prędkości

Organ ścigania z...
Najlepsze blogi o biznesie