pb.pl

Sprzedaż

VII Kongres Contact Center

16-17.10.2012, Warszawa,
Hotel Polonia Palace

koszt uczestnictwa netto
2495 PLN (od 21 sierpnia 2012 do 21 września 2012)
2995 PLN (od 22 września 2012 do 17 października 2012)

Konferencja. Największe, inspirujące i praktyczne - spotkanie o najdłuższej tradycji na polskim rynku!

Zaufało nam już ponad 600 specjalistów branży CC!

Tak wiele zyskasz w ciągu 2 dni:

 • Dowiesz się jak (prze) budować strategię CC w różnych kanałach komunikacji z Klientem
 • Poznasz najskuteczniejsze metody utrzymania Klienta i podniesienia poziomu jego satysfakcji
 • Zainspirujesz się najciekawszymi case studies z branży CC - Alior Banku, Netii, UPC Polska, DHL Express, T-Mobile, Pol-Assistance
 • Odkryjesz innowacyjne sposoby monitorowania, zarządzania i motywowania zespołu CC
 • Weźmiesz udział w praktycznych i interaktywnych warsztatach prowadzonych przez najlepszych ekspertów m.in. z: Citi Handlowego, Provident, ClientFirst


Tylko u nas dowiesz się:

 • Jak Energa wdraża nowoczesny, wielokanałowy model obsługi Klienta
 • Jak Netia kryzys w kontaktach z Klientem przekuła w zysk  a Klienta uczyniła Ambasadorem Marki
 • Jak DHL Express tworzy motywującą konsultantów  wewnętrzną kulturę pracy
 • Jakie efekty w UPC Polska przynosi wdrożenie strategii Voice of the Customer

oraz zmaksymalizujesz korzyści z udziału w wydarzeniu samodzielnie wybierając sesje warsztatowe


Najlepszą rekomendacją Kongresu są opinie uczestników dotychczasowych edycji:

"Każda kolejna edycja Kongresu Contact Center, w której biorę udział, daje mi możliwość poznania najnowszych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych wykorzystywanych w różnych obszarach na CC - to również możliwość spotkania się z wieloma doświadczonymi osobami, które zarządzają CC i z wielką otwartością dzielą się swoją wiedzą. Największa wartość Kongresów CC - możliwość wymiany praktycznych doświadczeń z fantastycznymi osobami- to bardzo inspirujące".

Paulina Sapkowska, Kierownik Departamentu Windykacji Telefonicznej, KRUK S.A.

„Kongres z tematyki Call Center pozwolił mi spotkać się ze specjalistami z branży i wymienić cenne doświadczenia. Bardzo ciekawe prelekcje podejmowały bieżące tematy branży i dawały odpowiedzi na nurtujące mnie pytania. Zagraniczni prelegenci  ukazywali różnice między naszymi rozwiązaniami call center a innymi krajami, pokazując nam kierunki rozwoju dla Polski. Prelekcje można podzielić na dwa kierunki, na prelekcje dotyczące jakości usług call center i na prelekcje dotyczące nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Serdecznie polecam.”

Agnieszka Lelonkiewicz, Kierownik Call Center, Lek SA

Do udziału w Kongresie zapraszamy:

Dyrektorów i Kierowników:

 • Contact i Call Center
 • Biura i Działów Obsługi Klientów
 • IT
 • Marketingu, Sprzedaży
 • Zarządzania Produktem
 • Badań i Rozwoju
 • Komunikacji z Klientem
 • Key Account Management

Oraz przedstawicieli firm:

 • Oferujących usługi typu Contact i Call Center
 • Dostarczających rozwiązania technologiczne i wspomagające efektywność pracy
 • Doradczych

 

Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w Kongresie

Renata Grzeszczak - Project Manager

Szczegółowe informacje:
tel.(22) 333 97 77
fax.(22) 333 97 78
e-mail: konferencje@pb.pl

Zapraszamy do współpracy w zakresie Promocji, Reklamy, Sponsoringu:

Dział Sponsoringu
tel. +48 22 333 97 77
fax +48 22 333 97 78
e-mail: sponsoring@pb.pl

 

 


Altar Sp. z o.o. jest producentem autorskich systemów informatycznych i nowoczesnych rozwiązań informatycznych dedykowanych firmom i dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb. Kluczowym rozwiązaniem oferowanym przez firmę jest Altar Contact Center – nowoczesna platforma komunikacyjna przeznaczona do profesjonalnej obsługi klientów za pomocą wielu kanałów komunikacji. Altar, promując nowe technologie w obsłudze klienta, oferuje od niedawna nowe funkcjonalności: Altar Smart IVR – wizualną samoobsługę dla użytkowników smartfonów (z możliwością prezentowania spersonalizowanych reklam na ekranie telefonu) oraz Altar Co-Surfing, dzięki któremu agent staje się widzialnym przewodnikiem na ekranie komputera klienta…


 

 

Partnerzy

Partner

Patron Medialny

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
2495 PLN (od 21 sierpnia 2012 do 21 września 2012)
2995 PLN (od 22 września 2012 do 17 października 2012)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
VII Kongres Contact Center
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

12. Strony niniejszej umowy wyrażają zgodę, aby korespondencja pomiędzy nimi, w tym wezwanie do zapłaty, odbywały się w formie elektronicznej na adresy poczty elektronicznej wskazane poniżej. Korespondencję na wskazany adres e-mailowy uznaje się za skuteczną, o ile Strona nie poinformowała drugiej Strony, w formie przewidzianej umową, o zmianie podanego w niniejszej umowie adresu.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres zgoda@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Informacje

Renata Grzeszczak
Product Manager

T 22 333 97 77

F 22 333 97 78

konferencje@pb.pl

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter