pb.pl

Human Resources

Komunikacja wewnętrzna w firmie

27-28.11.2012, Warszawa,
Hotel Polonia Palace

koszt uczestnictwa netto
2995 PLN (od 1 sierpnia 2012 do 9 listopada 2012)
3395 PLN (od 10 listopada 2012 do 27 listopada 2012)

Warsztaty. Jak prowadzić wielokanałowy dialog wspierający zarządzanie nowoczesną organizacją

Uwaga ilość miejsc ograniczona. Przed rejestracją proszę zadzwonić pod numer (22) 333 97 77 i upewnić się, że istnieje jeszcze możliwość rezerwacji uczestnictwa

 

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W WARSZTATACH:

• Zainspirujesz się sprawdzonymi metodami, które pomagają diagnozować bariery komunikacyjne w firmie
• Na podstawie case study zobaczysz, jak efektywnie wdrażane e-narzędzia, w połączeniu z kanałami tradycyjnymi,  zapobiegają chaosowi informacyjnemu
• Dowiesz się, jak skomponować komunikacyjny mix, jeśli pracujesz w firmie z rozproszonymi jednostkami organizacyjnymi oraz „zsynchronizować” komunikację w międzynarodowej korporacji
• Pod okiem eksperta nauczysz się angażować kadrę zarządzającą w dialog z podwładnymi
• Podczas sesji interaktywnych poznasz techniki, które ułatwią Ci:
- wybór optymalnych kanałów komunikacji dobrych do specyfiki Twojej firmy
- zarządzanie treściami zamieszczanymi  w mediach społecznościowych, intranecie czy na blogach firmowych
- właściwe formułowaniem komunikatów skierowanych do pracowników w sytuacjach kryzysowych i w czasie zmian

 

WARSZTATY POPROWADZĄ PRZEDSTAWICIELE FIRM:

 • Tesco Polska
 • ArcelorMittal Poland
 • Polska Telefonia Cyfrowa
 • Innovatika
 • Philips Lighting Poland
 • Kompania Piwowarska
 • Wirtualna Polska
 • Bank Pekao
 • Polskie Linie Lotnicze LOT

 

KTO POWINIEN WZIĄĆ UDZIAŁ W WARSZTATACH

Jeśli jesteś świadomy swojej roli w organizacji, jako „łącznika” i „tłumacza”, który funkcjonuje na styku interesów różnorodnej społeczności pracowników oraz rządzącego się twardymi regułami  świata biznesu oraz wspiera  przepływ treści przekazywanych w firmie pionowo i poziomo, i obejmujesz stanowisko:

 • Dyrektora Działu Komunikacji i PR, Działu Komunikacji Wewnętrznej, Działu Komunikacji Korporacyjnej
 • Managera ds. Komunikacji, ds. PR
 • Dyrektora Działu HR
 • Managera HR
 • Employer Branding Managera
 • Kierownika projektów komunikacyjnych

ZGŁOŚ SWÓJ UDZIAŁ JUŻ DZIŚ!

 

 

Każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat potwierdzający udział
w Warsztatach.

Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w Warsztatach

Katarzyna Basaj-Pietrasz

Project ManagerSzczegółowe informacje:
tel.(22) 333 97 77
fax.(22) 333 97 78
e-mail: konferencje@pb.pl

Zapraszamy do współpracy w zakresie Promocji, Reklamy, Sponsoringu:

Dział Sponsoringu
e-mail: sponsoring@pb.pl

 

Partnerzy

Patron Medialny

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
2995 PLN (od 1 sierpnia 2012 do 9 listopada 2012)
3395 PLN (od 10 listopada 2012 do 27 listopada 2012)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
Komunikacja wewnętrzna w firmie
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

12. Strony niniejszej umowy wyrażają zgodę, aby korespondencja pomiędzy nimi, w tym wezwanie do zapłaty, odbywały się w formie elektronicznej na adresy poczty elektronicznej wskazane poniżej. Korespondencję na wskazany adres e-mailowy uznaje się za skuteczną, o ile Strona nie poinformowała drugiej Strony, w formie przewidzianej umową, o zmianie podanego w niniejszej umowie adresu.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres zgoda@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Informacje

Tomasz Jakubiak
Product Manager

T 22 333 97 51

F 22 333 97 78

konferencje@pb.pl

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter