pb.pl

Transport / Logistyka, zaopatrzenie

VI Kongres Optymalizacja procesów zakupowych

26-27.10.2010, Warszawa,
Le Meridien Bristol

koszt uczestnictwa netto
3495.00 PLN (od 27 sierpnia 2010 do 17 września 2010)
3495.00 PLN (od 16 września 2010 do 18 września 2010)
3995.00 PLN (od 18 września 2010 do 26 października 2010)

Konferencja. Gdzie szukać oszczędności, jak budować relacje z dostawcami

W trudnych czasach umiejętne zarządzanie zakupami stanowi nie lada wyzwanie. Nacisk na ciągłe obniżanie kosztów czy usprawnianie procesów zakupowych to codzienne zmagania Działów Zakupów, zarówno w firmach produkcyjnych, jak i usługowych, małych przedsiębiorstwach i globalnych korporacjach, składających zamówienia centralnie i w sposób rozproszony.

Największym wyzwaniem kupców jest obecnie takie zorganizowanie procesu zakupowego, by wygenerować jak największe oszczędności i namówić do współpracy w tym zakresie inne działy firmy. Jak to zrobić? O tym powiedzą eksperci VI Kongresu „Optymalizacja procesów zakupowych”. Być może dobrym sposobem jest poszukiwanie dostawców w Chinach czy Hong Kongu? Rynki te rządzą się własnymi prawami, dlatego podczas spotkania będą mogli Państwo poznać tajniki umiejętnego prowadzenia negocjacji z azjatyckimi partnerami.

Handel z zagranicą oznacza operowanie walutami. Jak uniknąć skoków cenowych związanych z chwiejną walutą i jak zabezpieczyć się przed niestabilnym kursem? Odpowiedzi uzyskają Państwo podczas naszego Kongresu. Ponadto dowiedzą się też Państwo, jakie sprawdzone metody oceny kupców mogą stosować menedżerowie Działów Zakupów, gdzie szukać informacji o kontrahentach i jak zaangażować dostawców w generowanie oszczędności.

Swoją wiedzą i doświadczeniem podzielą się praktycy reprezentujący firmy: Infosys BPO Poland, IKEA, Cadbury, Deutsche Bank PBC, M&M Polska, Schenker, Dragon & Eagle, Integer.pl, Accenture, TMS Brokers i Kamil oraz IDP.

W programie m.in.:

 • W jaki sposób wejść na rynki wschodnioazjatyckie i na co zwracać szczególną uwagę w kontaktach z azjatyckim partnerem biznesowym? Informacje z pierwszej ręki przekaże Państwu Maciej Wilk, szef firmy Dragon & Eagle, reprezentujący także Radę Rozwoju Handlu Hong Kongu w Polsce.
 • Możliwości negocjacji z dostawcami już dawno się skończyły i brakuje kolejnych pomysłów? O nowych sposobach generowania oszczędności powie Norbert Szafranowicz z Deutsche Bank PBC.
 • W jaki sposób oceniać pracowników działu zakupów? Najważniejsze kryteria oceny, nagradzania i motywowania kupców wskaże Małgorzata Szulc, reprezentująca Accenture.
 • Handlujesz z zagranicą i wahania kursu walut spędzają ci sen z powiek? Jaki jest najlepszy moment transakcji i jak się zabezpieczyć przed negatywnymi skutkami huśtawki walutowej? Swoją wiedzą na ten temat podzieli się Marek Wołos z TMS Brokers.
 • Dział zakupów może kreować wartość dodaną dla biznesu, np. poprzez zakupy materiałów ekologicznych. Jak to zrobić i dlaczego warto — powie Dariusz Mroczek, Dyrektor Zakupów w IKEA

Kto powinien wziąć udział

Z wiedzy prelegentów Kongresu, którzy zaprezentują doświadczenia firm z różnych sektorów gospodarki, najbardziej skorzystają Dyrektorzy, Kierownicy i Specjaliści pracujący w działach:

 • zakupów i zaopatrzenia (purchasing and procurement)
 • współpracy z dostawcami
 • zarządzania dostawami
 • logistyki
 • handlu
 • administracji
 • inwestycji
 • zarządzania majątkiem

oraz

 • firmy pośredniczące w handlu zagranicznym, szczególnie z Azją
 • przedstawiciele izb gospodarczych
 • firmy doradcze zajmujące się obszarem zakupów i zaopatrzenia
 • producenci systemów informatycznych do zarządzania procesem zakupowym
 • doradcy finansowi

Każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat potwierdzający udział w konferencji.

Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w konferencji
Dorota Wojnar - Project Manager

Szczegółowe informacje:
tel.(22) 333 97 77
fax.(22) 333 97 78
e-mail: info@informedia-polska.pl

Zapraszamy do współpracy w zakresie Promocji, Reklamy, Sponsoringu:

Dział Sponsoringu
tel.(22) 333 97 87
fax.(22) 333 97 78
e-mail: sponsoring@informedia-polska.pl

Partnerzy

Patron Medialny

26 października 2010

09:00

Rejestracja, poranna kawa, przywitanie uczestników

09:29

REZERWY KAPITAŁOWE

09:45

Nowe sposoby generowania oszczędności

Norbert Szafranowicz, Kierownik Biura ds. Zakupów i Zarządzania Dostawcami, Deutsche Bank PBC

 • Odpowiednie przygotowanie przetargu
 • Obniżenie jakości specyfikacji przetargowych
 • Negocjacje z dostawcami usług
 • Zmiana warunków płatności
 • Grupy i syndykaty zakupowe
10:45

Przerwa na kawę

11:09

METODY PROWADZENIA PROCESÓW ZAKUPOWYCH

11:10

Centralizacja zakupów
Case study

Izabela Walczak, Manager Działu Zakupów, Infosys BPO Poland

 • Plusy i minusy centralizacji procesów zakupowych
 • Czy wszystkie zakupy da się scentralizować
 • Procedury składania i realizacji zamówień
11:50

Zakupy zdecentralizowane
Case study

Artur Błaszczak, Dyrektor ds. Międzynarodowych Przewozów Całopojazdowych, M&M Polska

 • Wady i zalety decentralizacji procesów zakupowych
 • Skuteczna komunikacja z kontrahentem i centralą firmy
 • Systemy informatyczne wspomagające proces zakupowy

 

12:30

Przerwa na lunch

13:30

Budowanie i zarządzanie grupą zakupową
Case study

Marzena Kozłowska, Kierownik ds. Zakupów, Cadbury

 • Czy budowanie grupy zakupowej jest możliwe i na jakich zasadach?
 • Korzyści z uczestnictwa w grupie zakupowej
 • Metody skutecznego zarządzania grupą
14:10

Przerwa na kawę

14:29

ZAKUPY GLOBALNE

14:30

Global sourcing, czyli o poszukiwaniu nowych źródeł zaopatrzenia

Maciej Wilk, Prezes, Dragon & Eagle

 • Jak wejść na rynki wschodnioazjatyckie
 • Jak umiejętnie handlować i negocjować z dalekowschodnim partnerem biznesowym
 • Outsourcing czy szukanie na własną rękę?
15:10

Bezpieczeństwo zakupów

Grzegorz Gwiazdowski, Partner Zarządzający, Rondo Partners

 • Jak zmniejszyć ryzyko monopolistycznej pozycji dostawcy
 • Nowe rynki —tańsze źródła dostaw i innowacyjne produkty
 • Planowanie, realizacja, procedura odbioru dostaw
15:50

Pytania

16:00

Zakończenie pierwszego dnia Kongresu

27 października 2010

09:00

Rejestracja, poranna kawa

09:29

NOWE ZADANIA DZIAŁU ZAKUPÓW

09:30

Dział zakupów vs reszta firmy: jak dobrze ułożyć współpracę

Barbara Soboń, Menedżer ds. Zakupów, Grupa Integer.pl
Łukasz Nowiński, Dyrektor Zarządzający, Grupa Integer.pl

 • Korporacja dobrobytu: jak poradzić sobie z oporem innych działów przed oszczędzaniem
 • Demand management
 • Współpraca z klientem wewnętrznym i jego rola w procesie zakupowym
10:20

Nowe wyzwania sourcingu

Dariusz Mroczek, Dyrektor Biura Zakupów, IKEA

 • Kreowanie wartości dodanej dla biznesu
 • Nowe zadania stojące przed działem zakupów w dobie kryzysu i rosnących wymagań konsumentów
 • Eko-zakupy, czyli jak dział zakupów może kształtować prośrodowiskowe zachowania firmy
11:10

Przerwa na kawę

11:29

EFEKTYWNOŚĆ DZIAŁU ZAKUPÓW

11:30

Sprawdzone metody mierzenia efektywności działu zakupów

Małgorzata Szulc, Dyrektor ds. Zakupów dla Regionu Europy Środkowo-Wschodniej, Accenture

 • Model kompetencyjny dla działu zakupów
 • Najważniejsze kryteria oceny indywidualnej kupców oraz całego działu zakupów
 • Przykładowe systemy oceny jako narzędzie dalszych programów motywacyjnych i rozwojowych
12:19

RELACJE Z DOSTAWCAMI

12:20

Relacje z dostawcami – jak razem szukać oszczędności

Paweł Kiełczykowski, Dyrektor Finansów i Administracji, Schenker

 • Zarządzanie relacjami z dostawcami w dobie kryzysu gospodarczego
 • Zaangażowanie kontrahentów w generowanie oszczędności
 • Skuteczna komunikacja z dostawcami
 • Gdzie szukać informacji o kontrahentach
 • Jak sprawdzić dostawcę: jego kondycję finansową, sposób współpracy, reakcje na reklamacje itd.
13:10

Przerwa na lunch

13:59

BEZPIECZNE ZAKUPY

14:00

Narzędzia IT do zarządzania procesem zakupowym

Andrzej Bochacz, Prezes, Kamil (grupa Macrologic)

 • Najważniejsze korzyści systemu IT:
  - przyspieszenie procesu zakupowego
  - bieżąca kontrola
  - raportowanie
  - wymierne oszczędności
  - nowi dostawcy
  - transparentność transakcji
  - ocena dostawców
 • Dostępne na rynku narzędzia informatyczne
14:50

Zakupy na walutowej huśtawce

Marek Wołos, Szef Departamentu Doradztwa i Analiz, TMS Brokers

 • Optymalizacja działań związana ze skokami cenowymi
 • Jak wybrać odpowiedni moment transakcji
 • Jak się zabezpieczyć przed wahaniem kursu
 • Jak korzystnie określić termin płatności, by nie stracić na chwiejnej walucie
15:40

Poczęstunek, wręczenie certyfikatów i zakończenie Kongresu

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
3495.00 PLN (od 27 sierpnia 2010 do 17 września 2010)
3495.00 PLN (od 16 września 2010 do 18 września 2010)
3995.00 PLN (od 18 września 2010 do 26 października 2010)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Informedia Polska Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Svenska Handelsbanken AB SA Oddział w Polsce
PL 97 2250 0001 0000 0040 0318 1251.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
VI Kongres Optymalizacja procesów zakupowych
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres sprzeciw@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter

News

Londyńskie City to dobro europejskie

Przedsiębiorcy muszą...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na środę,...

Kontrakty terminowe na...
News

Ostatnia tłusta siedmiolatka

W perspektywie 2021–27...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na wtorek,...

Kontrakty terminowe na...
News

Berlin i Paryż chwytają lejce

Duet Berlina i Paryża...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na...

Kontrakty terminowe na...
News

Unia aktywuje uśpioną politykę

W hierarchii unijnych...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na piątek,...

Kontrakty terminowe na...
Najlepsze blogi o biznesie