pb.pl

 

POLSKA LOGISTYKA

21-22.09.2011, Warszawa,
Hotel Hyatt Regency

koszt uczestnictwa netto
1295 PLN (od 1 lipca 2011 do 21 września 2011)

GB

Konferencja. VIII FORUM POLSKICH MENEDŻERÓW LOGISTYKI

Szanowni Państwo,

Już po raz ósmy spotkamy się z Państwem podczas Forum Polska Logistyka, które na stałe wpisało się w kalendarz profesjonalistów działających w obszarze logistyki. W tym roku główny temat przewodni spotkania będzie koncentrował się na prezentacji rozwiązań, które pozwolą Państwu na:

 • zoptymalizowanie działań we wszystkich ogniwach łańcucha dostaw, ze szczególnym naciskiem na zorientowanie ich na potrzeby klienta
 • wdrożenie elastycznych rozwiązań, które pozwolą reagować na zmienny popyt
 • zautomatyzowanie powierzchni magazynowych, co przyniesie Państwu konkretne i wymierne oszczędności
 • inwestycje w inteligentne rozwiązania, dzięki którym będą mieć Państwo kontrolę nad zarządzaniem w obszarze łańcucha

Jak co roku nie zabraknie dyskusji, w trakcie których będą mogli Państwo zabrać głos w sprawie najważniejszych wyzwań z jakimi mierzą się Państwo w swojej codziennej praktyce: jak przygotować organizację na zarządzanie ryzykiem w obszarze SCM i czy (już) nadszedł czas na lepsze wykorzystanie infrastruktury kolejowej w przewozie towarów.

Udział w Forum będzie również doskonałą okazją do poznania aktualnych trendów w obszarze tzw. „zielonej logistyki” i rozwiązań, które będą wyznaczały kierunek rozwoju logistyki jutra.

Serdecznie zapraszam do udziału w Forum!

Anna Stachurska
Marketing Manager

T +48 22 333 9828
a.stachurska@pb.pl

P.S. Oprócz ciekawej merytoryki, chcemy zapewnić Państwu możliwość odnowienia/nawiązania ciekawych kontaktów biznesowych – po zakończeniu pierwszego dnia Forum zapraszamy serdecznie do udziału w wieczornym bankiecie, który najlepiej scharakteryzują następujące określenia: doborowe towarzystwo, wyśmienite jedzenie, doskonałe wino.

 

 

Do udziału w Forum zapraszamy Prezesów, Członków Zarządu, Dyrektorów i Wyższą Kadrę Zarządzającą, odpowiedzialną za zarządzanie:

 • łańcuchem dostaw
 • logistyką
 • magazynem i przepływem materiałów
 • transportem i zaopatrzeniem
 • strategią, rozwojem i operacjami

jak również przedstawicieli Operatorów Logistycznych, firm kurierskich i spedycyjnych oraz wszystkich zainteresowanych najnowszymi trendami, pozwalającymi na optymalizację zarządzania w obszarze logistyki.

 

Tegoroczne Forum oparte będzie na 4 filarach tematycznych, w których odpowiemy na najważniejsze pytania i wskażemy rozwiązania:

 

 • Efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw – korzystając z doświadczeń innych firm, dowiedzą się Państwo jak sprostać wyzwaniom zmieniającego się rynku, czy i co warto outsourcować w obszarze logistyki, a także jak korzystać z nowoczesnych rozwiązań technologicznych
 • Transport – optymalizacja kosztów – gdzie szukać oszczędności, jak wybierać dostawców usług transportowych
 • Nowoczesny magazyn – jak wygląda mapa magzynowa Polski, z jakich rozwiązań warto korzystać chcąc zoptymalizować proces zarządzania
 • Logistyka jutra – jakie są trendy w logistyce i co oznacza zrównoważony rozwój w tym obszarze

Partnerzy Forum:

Motorola Solutions jest wiodącym producentem rozwiązań komunikacyjnych dla przedsiębiorstw oraz organizacji z sektora publicznego. Najwyższej klasy innowacyjne technologie Motoroli wspierają jej klientów w kluczowych momentach. Motorola Solutions jest notowana na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (New York Stock Exchange: NYSE) pod symbolem "MSI". Więcej informacji jest dostępnych na stronie www.motorolasolutions.com. Bieżące komunikaty na temat firmy znaleźć można w centrum prasowym.

OPEK to firma ze 100% polskim kapitałem założona w 1994 roku, a od 1999 roku świadcząca usługi kurierskie na terenie całej Polski oraz za granicą.OPEK nieustannie inwestuje w rozwój swojej infrastruktury. Aktualnie posiada 41 oddziałów, 1 sortownię centralną w Łomiankach oraz 2 huby przeładunkowe w Łodzi i Katowicach. Średni dzienny tonaż przewożonych przez Spółkę przesyłek to 1100 ton. W 2010 roku OPEK dostarczył ponad 11,1 miliona paczek. Spółka posiada jeden z najwyższych w branży wskaźników dostarczania skutecznego - 98,26% oraz zwrotu potwierdzonych dokumentów - 99,93%. Celem strategicznym OPEK jest osiągniecie pozycji lidera na rynku usług kurierskich pod względem jakości oraz elastyczności rozwiązań logistycznych i nowoczesnych rozwiązań IT.

OPTIDATA

Firma Optidata dostarcza autorskie rozwiązania wspierające procesy logistyczne. Flagowym produktem jest system OPTIpromag®, rozwiązanie klasy WMS do zarządzania magazynami, sieciami magazynów, wpierające procesy produkcyjne.

W ofercie znajduję się także system TMS Falcon, oraz rozwiązanie do zarządzania majątkiem OPTIest®. Wszystkie wdrożenia realizowane są pod klucz, wraz z kompleksowa obsługą i serwisem. Klientami naszej firma sa miedzy innymi: Grupa Żywiec, Synthos, Selena, Reckitt Benckiser, SCA, BAT oraz wiele innych firm.

Firma TimoCom Soft- und Hardware GmbH jest dostawcą usług IT dla wszystkich uczestników łańcucha dostaw. Produkty:

 • TC Truck&Cargo® - wiodąca na rynku europejskim giełda ofert transportowych, przeznaczona do realizacji transakcji na rynku spot,
 • TC eBid® - internetowa platforma przetargowa, na której realizowane są długoterminowe kontrakty transportowe.

Co wyróżnia TimoCom: wiarygodni partnerzy biznesowi, międzynarodowe oferty, skuteczne i bezpieczne transakcje

Wincor Nixdorf

Wincor Nixdorf jest dynamicznie rozwijającą się globalną firmą informatyczną, oraz uznanym dostawcą technologii i usług dla sektora bankowego i instytucji finansowych, sieci handlowych oraz logistyki przemysłowo-magazynowej. Dla sektora logistycznego firma oferuje kompleksowe rozwiązania – od urządzeń Motorola, Zebra Technologies, Datalogic czy Honeywell po aplikacje w zakresie sieci radiowych, kodów kreskowych, systemów RFID czy automatycznej identyfikacji.

ROHLIG SUUS Logistics S.A. realizuje procesy logistyczne w oparciu o transport drogowy, morski, lotniczy i kolejowy oraz infrastrukturę magazynową, szczególną wagę przywiązując do profesjonalnej i indywidualnej opieki nad Klientem. Zajmuje 10. miejsce wśród 100 firm w rankingu przedsiębiorstw TSL według wielkości przychodów  (Rzeczpospolita, 2011).

Partnerzy

Partner

Patron Honorowy

Patron

Patron Merytoryczny

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
1295 PLN (od 1 lipca 2011 do 21 września 2011)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
POLSKA LOGISTYKA
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

12. Strony niniejszej umowy wyrażają zgodę, aby korespondencja pomiędzy nimi, w tym wezwanie do zapłaty, odbywały się w formie elektronicznej na adresy poczty elektronicznej wskazane poniżej. Korespondencję na wskazany adres e-mailowy uznaje się za skuteczną, o ile Strona nie poinformowała drugiej Strony, w formie przewidzianej umową, o zmianie podanego w niniejszej umowie adresu.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres zgoda@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter