pb.pl

Marketing i PR

Konferencja E-commerce Development

11-12.05.2011, Warszawa,
Hotel Le Meridien Bristol

koszt uczestnictwa netto
3395 PLN (od 14 marca 2011 do 15 kwietnia 2011)
3895 PLN (od 15 kwietnia 2011 do 11 maja 2011)

Konferencja. Skuteczna strategia zwiększania zysków w e-biznesie

TYLKO U NAS,  W OPARCIU O PRAKTYCZNE DOŚWIADCZENIA, POZNACIE PAŃSTWO 3 FILARY SUKCESU W HANDLU ONLINE

1. SILNA MARKA

 • Jakiej skutecznej strategii biznesowej potrzebuje Twój e-biznes
 • Jak wykorzystać nowe media i kanały do budowania pozycji w handlu online – Facebook, SEM i m-commerce w służbie e-biznesu
 • Pure player vs brick & click – jak współdziałać w tworzeniu potęgi Twojej marki

2. SPRAWNA LOGISTYKA

 • Sprzedawca-dostawca-klient – skuteczna komunikacja gwarancją sukcesu w logistyce
 • Dostępność towaru i kompletność zamówienia – jaki poziom
  wskaźników zapewni zysk
 • Punkty pick-up – jak sprawnie przejść ostatnią milę w handlu
  online

3. ZADOWOLONY KLIENT

 • Sztuka dobrego kontaktu i budowania długofalowych relacji z klientem – kluczowy czynnik Twojej przewagi nad konkurencją
 • Jak zapobiegać procesowi porzucania zakupów przez klienta
 • Najnowsze trendy i rozwiązania w użyteczności stron e-commerce

ZAPREZENTUJEMY AŻ 19 CASE STUDIES, W TYM M. IN.:

 • Allegro.pl
 • Cefarm24.pl
 • Empik.com
 • Fresh24.pl
 • Gandalf.com.pl
 • Google.pl
 • HP
 • Kolporter
 • mBank.pl
 • Opiniac.com
 • Peugeot
 • Puma
 • Tchibo.pl
 • Vobis
 • Vodafone

WEŹ UDZIAŁ W KONGRESIE I POZNAJ ODPOWIEDZI NA PYTANIA,
KTÓRE POZWOLĄ CI Z SUKCESEM ROZWIJAĆ TWÓJ E-BIZNES:

 • Jaka strategia biznesowa i cenowa przynosi
  największe zyski
  cefarm24.pl i Tchibo.pl
 • Jak sprawny łańcuch logistyczny pozwala osiągnąć przewagę nad konkurencją allegro.pl, Kolporter, Vobis oraz gandalf.com.pl
 • Jak wykorzystać nowe media i kanały w budowaniu silnej marki online - powie Lukas Maixner, współzałożyciel socialbakers.com - największego na świecie portalu badającego kampanie facebook'owe oraz Tomasz Trojanowski z fresh24.pl
 • Jak sprawić, aby porównywarki cenowe i portale opinii budowały zaufanie do Twojego sklepu - praktyczne wskazówki przekaże Prezes Zarządu, Supermarkety24.pl
 • Jak działania w obszarze SEM przekuć w realne zyski dla Twojego e-biznesu - praktyczny warsztat, przygotowany z myślą o uczestnickach Konferencji, pomoże Ci podjąć właściwe kroki

W TRAKCIE KONFERENCJI SWOJĄ WIEDZĘ WZBOGACĄ I ZAKTUALIZUJĄ

Wszystkie osoby odpowiedzialne za rozwój sprzedaży w kanale internetowym, zainteresowane nowymi narzędziami i innowacyjnymi rozwiązaniami w sprzedaży i usługach online. W szczególności zaś:

 • Prezesi i Kadra Zarządzająca
 • Dyrektrorzy, Managerowie E-commerce, E-biznesu, E-handlu, E-usług
 • Dyrektorzy, Managerowie Sprzedaży
 • Dyrektorzy, Managerowie i Specjaliści ds. Rozwoju Biznesu i Nowych Technologii
 • Dyrektorzy, Managerowie i Specjaliści ds. Marketingu Online
 • Managerowie i Specjaliści ds. Wsparcia Sprzedaży
 • Project i Brand Managerowie
 • Przedstawiciele agencji zajmujących się e-marketingiem
 • Przedstawiciele firm dostarczających rozwiązania dla sektora e-commerce

Każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat potwierdzający udział w Konferencji.

Serdecznie zapraszam Państwa do udziału w Konferencji

Justyna Piechocka - Project Manager

Szczegółowe informacje:

tel. (22) 333 97 77

fax. (22) 333 97 78

e-mail: info@informedia-polska.pl

Zapraszamy do współpracy w zakresie Promocji, Reklamy, Sponsoringu:

Dział Sponsoringu

tel. (22) 333 97 87

fax. (22) 333 97 78

Partnerzy

Partner

Patron Medialny

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
3395 PLN (od 14 marca 2011 do 15 kwietnia 2011)
3895 PLN (od 15 kwietnia 2011 do 11 maja 2011)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Informedia Polska Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Svenska Handelsbanken AB SA Oddział w Polsce
PL 97 2250 0001 0000 0040 0318 1251.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
Konferencja E-commerce Development
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

12. Strony niniejszej umowy wyrażają zgodę, aby korespondencja pomiędzy nimi, w tym wezwanie do zapłaty, odbywały się w formie elektronicznej na adresy poczty elektronicznej wskazane poniżej. Korespondencję na wskazany adres e-mailowy uznaje się za skuteczną, o ile Strona nie poinformowała drugiej Strony, w formie przewidzianej umową, o zmianie podanego w niniejszej umowie adresu.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres zgoda@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter