pb.pl

Marketing i PR

Warsztaty VISUAL MERCHANDISING

10-11.05.2011, Warszawa,
Hotel Polonia Palace

koszt uczestnictwa netto
2895 PLN (od 7 marca 2011 do 15 kwietnia 2011)
3395 PLN (od 16 kwietnia 2011 do 10 maja 2011)

Konferencja. Jak wyprzedzić oczekiwania klientów

Sztuka uwodzenia Klienta poprzez bezpośrednie działanie na zmysły ma większe znaczenie w sprzedaży niż jakiekolwiek inne formy promocji i reklamy. Najlepsze firmy od lat stosują Visual Merchandising jako skuteczny sposób na zwiększenie obrotów  i przyciągnięcie klienta.
Efektywna sprzedaż jest wynikiem całego procesu zaczynającego się od odpowiedzi na fundamentalne pytania: Jak umiejętnie tworzyć ekspozycje i optymalnie urządzić przestrzeń w sklepie, jak budować spójny wizerunek marki i zwiększyć zainteresowanie oferowanymi towarami w różnych grupach asortymentowych? Jak wpływać i kształtować decyzje zakupowe klientów za pomocą ekspozycji? Jak właściwie dobrać i zastosować skuteczne narzędzia przewagi konkurencyjnej?
Odpowiedzi na te i inne pytania  przedstawią doświadczeni praktycy z dziedziny Visual Merchandisingu: VM studio, NOMI SA, Tienda, 4P Research Mix, Ultimate Fashion, Vistula Group S.A., Cursor S.A. oraz PMT Marketing System.

W programie m.in.:

 • Jak kształtować i wpływać na decyzje zakupowe klientów za pomocą ekspozycji na witrynie - najnowsze trendy w aranżacji witryn
 • Co sprawia, że klienci wybierają jedne sklepy a inne omijają  - możliwości, skłonności, ograniczenia i potrzeby Twoich klientów
 • Droga klienta od witryny do kasy – jak właściwie eksponować towar
 • O gustach trzeba dyskutować – jak, czym do kogo trafić – analiza badań demograficznych, psychograficznych i behawioralnych
 • Mała przestrzeń – wielkie możliwości. Sztuka merchandisingu w małych PSD


Warto wziąć udział w warsztatach, aby dzięki wiedzy zdobytej podczas nich:

 • skutecznie wpływać na decyzje zakupowe przez odpowiedni wystrój sklepu
 • budować i  rozwijać kierunek marki dzięki najnowszym trendom w aranżacji witryn i ekspozycji sklepowych
 • przyciągać uwagę potencjalnego nabywcy i zwiększać odwiedzalność sklepu
 • skutecznie wykorzystywać wiedzę na temat określonych upodobań grupy docelowej
 • zwiększać sprzedaż, dzięki umiejętnemu zastosowaniu najlepszych praktyk z zakresu VM

Warsztat skierowany do:
Wszystkich, działających w obszarze trade marketingu, marketingu i sprzedaży oraz   zainteresowanych rolą narzędzi marketingu handlowego w planowaniu dystrybucji produktów :

 • Eksperci ds. merchandisingu
 • Dyrektorzy sprzedaży
 • Dyrektorzy handlowi
 • Dyrektorzy marketingu
 • Dyrektorzy ds. rynku
 • Category managerowie
 • Trade marketing managerowie
 • Brand managerowie
 • Product managerowie
 • Managerowie i pracownicy działów sprzedaży
 • Project managerowie
 • Kierownicy regionalni

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W WARSZTATACH
Aldona Mlonek —Project Manager
tel.: +48 22 333 97 77, fax:  +48 22 333 97 78
aldona.mlonek@informedia-polska.pl


ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE SPONSORINGU
Dział Sponsoringu
tel.: +48 22 333 97 87, fax: +48 22 333 97 78
sponsoring@informedia-polska.pl

 

Partnerzy

Patron Medialny

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
2895 PLN (od 7 marca 2011 do 15 kwietnia 2011)
3395 PLN (od 16 kwietnia 2011 do 10 maja 2011)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Informedia Polska Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Svenska Handelsbanken AB SA Oddział w Polsce
PL 97 2250 0001 0000 0040 0318 1251.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
Warsztaty VISUAL MERCHANDISING
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

12. Strony niniejszej umowy wyrażają zgodę, aby korespondencja pomiędzy nimi, w tym wezwanie do zapłaty, odbywały się w formie elektronicznej na adresy poczty elektronicznej wskazane poniżej. Korespondencję na wskazany adres e-mailowy uznaje się za skuteczną, o ile Strona nie poinformowała drugiej Strony, w formie przewidzianej umową, o zmianie podanego w niniejszej umowie adresu.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres zgoda@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter