pb.pl

FMCG / Retailing

VII Kongres WHAT’S GOING ON IN RETAILING?! 2011

07-08.06.2011, Warszawa,
Hotel Marriott

koszt uczestnictwa netto
3995 PLN (od 13 maja 2011 do 15 maja 2011)
4595 PLN (od 16 maja 2011 do 7 czerwca 2011)

Konferencja. NAJWAŻNIEJSZE DOROCZNE SPOTKANIE BRANŻY RETAIL W POLSCE

KONKURS - What's going on in Retailing 2011


Do wygrania bezpłatne uczestnictwo w Wydarzeniu!

Zostań fanem na Facebooku i odpowiedz na 2pytania!

Szczegóły na Facebook.com

 

Szanowni Państwo,
Z przyjemnością zapraszam do udziału w VII Kongresie What’s going on in Retailing. Tegoroczna, edycja spotkania jest wydarzeniem szczególnym. O silnie opiniotwórczym charakterze Kongresu zadecyduje z pewnością udział najwyższej kadry zarządzającej oraz wybitnych ekspertów. Swoją opinię i plan dalszych działań dla sektora po raz pierwszy zaprezentują również przedstawiciele administracji państwowej, a wśród nich Ministerstwo Gospodarki. Jestem przekonany, że Kongres, który już na stałe wpisał się w kalendarz branży retail, w tym roku stanie się istotną i najciekawszą w Polsce platformą dyskusji i porozumienia pomiędzy detalistami, producentami, organizacjami branżowymi oraz administracją. Wspólne spotkanie różnych stron kształtujących rynek jest bowiem niezbędne w aktualnym, niezwykle zmiennym, otoczeniu ekonomicznym. Nie zabraknie również inspirujących prezentacji na temat najnowszych osiągnięć, trendów i planowanych przedsięwzięć polskich detalistów, producentów i dystrybutorów.
Jakie są niezbędne do podjęcia i planowane działania organów państwowych względem sektora handlu? Kto w najbliższych miesiącach będzie nadawał ton branży? Jakie należy podjąć strategiczne decyzje, aby uzyskać przewagę konkurencyjną
w branży retail? Na te i wiele innych kluczowych pytań uzyskacie Państwo odpowiedź tylko na VII Kongresie What’s going on
in Retailng. Serdecznie zapraszam do udziału!
Mariusz Mazurek
Dyrektor Zarządzający Informedia Polska

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W KONGRESIE?

"Kongres What’s going on Retailing?! to od lat największe spotkanie branży handlowej w Polsce. Jest znakomitym miejscem do wymiany poglądów na tematy, które bardzo interesują ludzi handlu —perspektyw rozwoju branży, wpływu spowolnienia gospodarczego, zmian w prawie. Zachęcam wszystkich
—właścicieli sklepów oraz sieci handlowych —do udziału
w kolejnych edycjach Kongresu What’s going on Retailing?!”
Krzysztof Gradecki
Prezes Eko Holding S.A.

"Jest mi niezmiernie miło, iż mogłam wziąć udział w tak wyjątkowym wydarzeniu. Podczas spotkania miałam możliwość poznać opinie ekspertów na temat rozwoju i głównych trendów na rynku retail. Bogatsza o wszystkie uzyskane informacje, sprawnie je wykorzystuję w codziennej współpracy z Klientem oraz planuję przyszłe, strategiczne działania, które wpływają na rozwój mojej Firmy.”
Małgorzata Rudź
National Sales Manager Europapierimpap Sp. z o.o
.

"Jedną z ważnych ról zarządzającego firmą jest stałe monitorowanie zmian rynkowych. Kongres WGOIR to jedna
z niewielu okazji w Polsce, aby spotkać w jednym miejscu,
w komfortowej atmosferze zarządzających największymi przedsiębiorstwami w Polsce. W ciągu dwóch dni można uaktualnić wiedzę odnośnie najnowszych rozwiązań w świecie produkcji, logistyki, usług i oczywiście retailu, dlatego warto wpisać tę konferencję do kalendarza kolejny raz.”
Waldemar Skorupka
Dyrektor Zarządzający, Hiltonfoods Polska


"Wydarzenie organizowane przez Informedia Polska to dobry przykład umiejętnego połączenia praktyki i teorii. Świetnie dobrana grupa prelegentów i sporo ciekawych dyskusji powodują, że Kongres jest ciekawy, obfitujący w konstruktywną wymianę argumentów i informacji o rynku. Wśród uczestników znajdują się kluczowi gracze polskiego rynku detalicznego, przy kawie można zatem wymienić się informacjami na temat bieżących wydarzeń i poznać przyszłych partnerów biznesowych. Dodatkowo świetna organizacja i dobre tempo pozwalają w pełni wykorzystać poświęcony czas. Gorąco polecam uczestnictwo
w tym wydarzeniu.”
Paweł Pietruszka
Dyrektor Sprzedaży, TORF CORPORATION


"W trakcie Kongresu What’s going on in Retailing udało się zebrać wielu wybitnych ludzi ze świata biznesu. Zwłaszcza wymiana poglądów i doświadczeń dotyczących innowacyjnych idei i wdrożeń zrobiła na mnie duże wrażenie.”
Marek Tarnowski
CEO Mokate Group


VII KONGRES WHAT'S GOING ON IN RETAILING TO:

 • Po raz pierwszy w Polsce —platforma wymiany poglądów i stanowisk pomiędzy przedstawicielami administracji państwowej oraz detalistami  i producentami!
 • Opiniotwórcze spotkanie polskiej branży retail — w gronie prelegentów najwyższa kadra zarządzająca polskimi sieciami detalicznymi oraz przedstawiciele producentów i dystrybutorów
 • Prelekcje, panele dyskusyjne z udziałem wybitnych ekspertów branży —gwarancja uzyskania pełnej i niezbędnej wiedzy merytorycznej
 • Kilkuletnia tradycja rynkowa Kongresu, ponad 1500 uczestników dotychczasowych edycji!

Do udziału w Kongresie zapraszamy:

 • Prezesów, Członków Zarządu, Dyrektorów Generalnych
 • Dyrektorów Strategicznych, Marketingu, Sprzedaży
 • Dyrektorów i Kierowników w Dziedzinie Brand Management, Product Management, Marketing Management, Category Management, Sales Management
 • Dyrektorów i Kierowników w Dziedzinie Logistyki, Finansów, IT

Pracujących w sektorach:

 • Handlu
 • FMCG
 • Dostawców produktów i usług dla handlu i sektora FMCG

Każdy uczestnik otrzyma imienny certyfikat potwierdzający udział w Kongresie.

 

O Partnerze

SAF Simulation, Analysis and Forecasting AG specializes in the development of automated forecasting and ordering software for retailers and industry. SAF deploys the demand chain management approach, which controls replenishment planning based on consumer demand patterns. SAF software assists retailers to realize cost savings and optimizes general logistics conditions. As a result, significant competitive advantages are achieved along the entire supply chain – lower inventories, improved product availability, as well as higher customer satisfaction. Leading retail organizations such as METRO Group, Rossmann Poland, Drogerie Natura and Douglas optimize their ordering processes with SAF solutions.

 

O Partnerze

Columbus jest czołowym partnerem Microsoftu na świecie. Obecny w 30 krajach z główną centralą w Danii, zatrudnia w sumie 1200 osób. Firma zrealizowała do tej pory 6000 projektów w 58 krajach.
Jedną ze specjalności branżowych Columbus Polska jest znajomość rozwiązań dla handlu detalicznego i dystrybucji; naszymi Klientami są w Polsce min.: HDS Polska, Mix Electronics, Nine West–Apparel, PEPCO, RRC Polska, Witchen.


Zapraszam do udziału w Kongresie

Justyna Piechocka - Project Manager

Szczegółowe informacje

tel. 22 333 97 77

fax. 22 333 97 78

e-mail: info@informedia-polska.pl

Zapraszamy do współpracy w zakresie promocji, reklamy, sponsoringu

Dział Sponsoringu

tel. 22 333 97 87

fax. 22 333 97 78

e-mail: sponsoring@informedia-polska.pl

Partnerzy

Złoty Partner

Srebrny Partner

Patron Honorowy

Patron Medialny

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
3995 PLN (od 13 maja 2011 do 15 maja 2011)
4595 PLN (od 16 maja 2011 do 7 czerwca 2011)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Informedia Polska Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Svenska Handelsbanken AB SA Oddział w Polsce
PL 97 2250 0001 0000 0040 0318 1251.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
VII Kongres WHAT’S GOING ON IN RETAILING?! 2011
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

12. Strony niniejszej umowy wyrażają zgodę, aby korespondencja pomiędzy nimi, w tym wezwanie do zapłaty, odbywały się w formie elektronicznej na adresy poczty elektronicznej wskazane poniżej. Korespondencję na wskazany adres e-mailowy uznaje się za skuteczną, o ile Strona nie poinformowała drugiej Strony, w formie przewidzianej umową, o zmianie podanego w niniejszej umowie adresu.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres zgoda@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter