pb.pl

 

II CFO EXCELLENCE 2018

18.09.2018, Warszawa,

koszt uczestnictwa netto
1695 PLN (od 11 maja 2018 do 20 lipca 2018)
1995 PLN (od 21 lipca 2018 do 18 września 2018)

Konferencja. Strategiczna rola Dyrektora Finansowego

Zarejestruj się

Szanowni Państwo,

już po raz drugi mam zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w dorocznym spotkaniu Dyrektorów Finansowych - CFO EXCELLENCE 2018.

Wspólnie z zaproszonymi Ekspertami będziecie mieli Państwo niepowtarzalną okazję rozważyć i znaleźć odpowiedzi na kluczowe pytania - jakie wyzwania stoją dziś przed nowoczesnym CFO w strukturze firmy? czy sztuczna inteligencja jest szansą czy zagrożeniem dla finansistów? jak ważna jest komunikacja między działami finansowymi a resztą biznesu? jakie czynniki wpływają na zaangażowanie i motywację pracowników działów finansowych?

Ponadto poruszymy cały czas gorące tematy Split Payment i Transfer Prices oraz obowiązkowe regulacje antykorupcyjne dla firm, które wejdą w życie wraz z ustawą o jawności życia publicznego.

Serdecznie zapraszam do zapoznania się ze szczegółową agendą wydarzenia.

Będę zaszczycona Państwa obecnością w gronie uczestników II CFO EXCELLENCE 2018 w dniu 18 września 2018 r. w Warszawie.

 

Z wyrazami szacunku,

Magdalena Sokulska
Project Manager

 

Kogo zapraszamy:

 • Prezesów
 • Członków zarządów ds. finansowych
 • Dyrektorów finansowych
 • Dyrektorów departamentów controllingu finansowego
 • Prokurentów
 • Głównych księgowych

Dlaczego warto wziąć udział w wydarzeniu?

 • wysoki poziom przekazywanej wiedzy
 • prelekcje cenionych i doświadczonych prelegentów – ekspertów
 • inspirujące dyskusje oraz liczne case studies
 • możliwość wymiany doświadczeń
 • imienny certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę

Partner Merytoryczny

EY to światowy lider w zakresie audytu, doradztwa podatkowego, doradztwa biznesowego oraz doradztwa transakcyjnego. EY angażuje się w działania na rzecz lepszego funkcjonowania globalnej rzeczywistości. Wiedza, doświadczenie i świadczone przez nas wysokiej jakości usługi przyczyniają się do budowy zaufania na rynkach kapitałowych oraz stabilności gospodarek całego świata. Naszym celem jest pomoc w osiągnięciu pełnego potencjału naszym klientom, naszym pracownikom, szerokiemu gronu przedsiębiorców oraz społecznościom, w których żyjemy.
Wykorzystujemy globalne doświadczenie, aby stawić czoła wyzwaniom stojącym przed gospodarkami i rynkami kapitałowymi. Wierzymy, że lepiej funkcjonujący biznes to lepiej funkcjonująca rzeczywistość wokół nas. Dowiedz się więcej o naszych działaniach na rzecz lepszego funkcjonowania globalnej rzeczywistości.

Zarejestruj się

Partnerzy

Partner Merytoryczny

18 września 2018

08:30

Rejestracja uczestników, powitalna kawa

09:00

PANEL DYSKUSYJNY - Czy roboty dostarczą to, co obiecują? Czy roboty zastąpią księgowych? Jeżeli tak to jak szybko?

Moderator: Marcin Jurczak, Partner, Dział Usług Księgowych i Płacowych, EY
Maciej Marszałek, The Heart Tech, AXA
Maciej Müldner, Dyrektor Finansowy Skanska Property Poland, Menedżer ds. Zarządzania Ryzykiem Skanska Commercial Development Europe
Jakub Romanowski, Dyrektor Zarządzający R&D, Senfino Sp. z o.o.

09:45

Współpraca CFO z Radą Nadzorczą

Piotr Rybicki, Biegły Rewident, portal NadzórKorporacyjny.pl

 • Rada Nadzorcza, czyli kto?
 • jakich informacji oczekuje Rada Nadzorcza, skąd czerpie informacje?
 • czy Rada może żądać dowolnej informacji?
 • procedura przepływu informacji pomiędzy CFO a Radą Nadzorczą
 • raportowanie na rzecz Rady Nadzorczej - jakich informacji oczekuje Rada?
 • Dyrektor Finansowy partnerem dla Rady Nadzorczej
10:30

Przerwa na kawę oraz networking

10:45

Antykorupcja w świecie finansów. Ustawa o jawności życia publicznego - rola CFO w zapewnieniu zgodności z przepisami i ze zdrowym rozsądkiem

Mariusz Witalis, Partner, Dział Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, EY, Lider tej praktyki w Europie Centralnej i Środkowowschodniej
Konstanty Dobiejewski, Radca prawny, Associate Partner, Kancelaria Prawna EY Law

 • międzynarodowe otoczenie regulacyjne dotyczące działań antykorupcyjnych
 • rola Dyrektorów Finansowych w zapewnieniu zgodności w kontekście międzynarodowej praktyki rynkowej i regulacji
 • planowana ustawa o jawności życia publicznego

- status legislacyjny
- główne wymagania
- pozycja spółek z udziałem publicznym oraz biznesu prywatnego
- ryzyka i sankcje w razie naruszenia przepisów ustawy

 • wdrożenie systemu antykorupcyjnego – konsekwencje dla finansów, HR, działów handlowych
 • rola CFO w zapewnieniu zgodności w świetle planowanych zmian przepisów antykorupcyjnych w Polsce
11:30

Motywowanie i zaangażowanie pracowników w działach finansowych

Katarzyna Iwuć, Prezes Zarządu, Netia S.A.

Wyzwania zespołów finansowo - księgowych to wysoka odpowiedzialność, a także konieczność aktualizowania wiedzy na temat zmian zachodzących w regulacjach, w ciągu roku obrotowego. Dla lidera oznacza to obowiązek przewodzenia zespołom, dbania o środowisko i kulturę pracy, motywowania, wspierania w codziennych zadaniach.

 • jak dobrze znasz swój zespół? Aby motywować, trzeba wiedzieć, jakie czynniki wpływają na motywację Twojego zespołu

- budowanie kultury zaangażowanego zespołu -  łącznie jednostek w silny zespół
- presja  terminów i utrzymanie zaangażowania

 • reaguj! Udzielanie wsparcia w intensywnym okresie rozliczeniowym
 • zmiany, zmiany – chęć do pracy w sytuacji zmian organizacyjnych

- szacunek i sprawiedliwe traktowanie w zespole jako element, który wpływa na motywację
- „Mistrzowie narzekania” – takich to nic nie motywuje – czy na pewno?

 • a co z moją motywacją? Automotywacja – zdolność motywowania siebie jako wpływ na efektywną pracę zespołu
12:30

Przerwa na lunch

13:15

Ceny transferowe - zmiany przepisów w 2018 roku*

Joanna Pietrasik, Dyrektor Cen Transferowych i Wycen, Ministerstwo Finansów

 • obowiązki dokumentacyjne w praktyce
 • obowiązki w zakresie raportowania
 • kontrole w zakresie cen transferowych
 • uprzednie porozumienia cenowe (APA)
14:15

Split payment od kuchni, czyli co zaserwują nam banki?

przedstawiciel mBank S.A.

 • Podzielona płatność VAT jako metoda ochrony przed wyłudzeniem VAT
 • koszty versus korzyści dla przedsiębiorców z wprowadzenia Podzielonej Płatności VAT
 • wpływ Podzielonej Płatności na cach flow przedsiębiorcy
 • skutki dla przedsiębiorców wprowadzenia Podzielonej Płatności
 • wpływ Split Payment na cash flow przedsiębiorcy
15:15

Personal Branding – świadome budowanie marki osobistej CFO

Marek Parzydło, CEO, Personal Brand Institute

 • co to jest marka osobista i czy potrzebuje jej finansista?
 • nieporozumienia i dylematy w związku z personal brandingiem
 • jak w praktyce budować własną markę?
 • zasada pięciu „C” w personal brandingu
16:15

Praktyczne aspekty oceny ryzyka dla przetwarzania danych osobowych – metodyka PIA i norma ISO 29134

Jakub Walarus, Menadżer w Dziale Zarządzania Ryzykiem Informatycznym, EY
Krzysztof Dzioba, Radca prawny, Menadżer, Kancelaria prawna EY Law

 • incydenty a naruszenie praw i wolności
 • zabezpieczenia prawne, techniczne i organizacyjne
 • metodologia PIA i best case practice
 • dynamika zmian oceny ryzyka
 • normy a zasada rozliczalności
17:30

Zakończenie konferencji, wręczenie certyfikatów

 

* Bezpłatny udział w prelekcji

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
1695 PLN (od 11 maja 2018 do 20 lipca 2018)
1995 PLN (od 21 lipca 2018 do 18 września 2018)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
II CFO EXCELLENCE 2018
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

12. Strony niniejszej umowy wyrażają zgodę, aby korespondencja pomiędzy nimi, w tym wezwanie do zapłaty, odbywały się w formie elektronicznej na adresy poczty elektronicznej wskazane poniżej. Korespondencję na wskazany adres e-mailowy uznaje się za skuteczną, o ile Strona nie poinformowała drugiej Strony, w formie przewidzianej umową, o zmianie podanego w niniejszej umowie adresu.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres zgoda@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Zarejestruj się

Formularz rejestracyjny

Prosimy o wypełnienie poniższej tabelki wpisując dane uczestników Wydarzenia. W przypadku wydarzeń płatnych koszt uczestnictwa naliczany jest automatycznie.

Lista uczestników

Lp Imię Nazwisko Stanowisko Dział Email Cena netto
1 1695 PLN
2 1695 PLN
3 1695 PLN
4 1695 PLN
5 1695 PLN

???

Osoba zgłaszająca

Osoba zgłaszająca jest reprezentantem firmy, który zgłasza uczestników i z którym możemy się skontaktować w razie wątpliwości dotyczących zgłoszenia. Osoba zgłaszająca nie musi być uczestnikiem.
Nazwisko*
Stanowisko*
Dział*
Telefon*
Faks
Email

Kontakt potwierdzający rejestrację

Email*
pod ten adres zostanie wysłany
link potwierdzający
Email księgowości
pod ten adres zostanie wysłana proforma

Dane firmy

W przypadku wydarzeń płatnych faktura zostanie wystawiona na podstawie poniższych danych.
Nazwa firmy*
Branża
NIP*
Miejscowość*
Kod pocztowy*
Ulica i numer*
Kraj siedziby
E-mail firmy*
Telefon*
Faks

Uwagi

Uwagi
* Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa oraz (w przypadku wydarzeń płatnych) zobowiązuję się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszego zgłoszenia
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o., oraz partnerów handlowych. Oświadczenie jest niezależne od czasu korzystania z usług świadczonych przez Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
* gwiazdką oznaczono pola obowiązkowe

Informacje

Magdalena Sokulska
Project Manager

T 22 333 9850

F 22 333 97 78

m.sokulska@pb.pl

Zarejestruj się

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter