pb.pl

Sprzedaż

Psychologia promocji i ofert specjalnych

27.09.2018, Warszawa,
Hotel Novotel Airport, ul. 1 Sierpnia 1

koszt uczestnictwa netto
1495 PLN (od 25 kwietnia 2018 do 20 lipca 2018)
1795 PLN (od 21 lipca 2018 do 27 września 2018)

Warsztaty. Jak skutecznie wpływać na decyzje zakupowe klientów?

Zarejestruj się

Polscy konsumenci są wrażliwi na ceny i uwielbiają promocje. Jesteśmy największymi łowcami promocji w Europie. Coraz większą popularnością w Polsce cieszy się Czarny Piątek, Cyfrowy Poniedziałek, Dzień Darmowej Dostawy a sklepy przeżywają prawdziwe oblężenie w okresach świątecznych oraz w okresie zimowych i letnich wyprzedaży.

Z naszych doświadczeń projektowych wynika, że klienci często nie decydują o zakupie promocyjnym w sposób racjonalny. Nie są w pełni poinformowani o warunkach promocji oraz alternatywach wyboru. Klienci mają problemy przy obliczaniu % wartości rabatu promocyjnego i nie zawsze cena jest główną motywacją Polaków korzystających z promocji.

Zatem z jednej strony w wielu przypadkach decyzje o zakupie produktów promocji są emocjonalne ale z drugiej strony są one przewidywalne i można na nie wpływać.

Dlatego każda skuteczna strategia promocyjna powinna rozpoczynać się od poznania perspektywy klienta, tzn. od zrozumienia, w jaki sposób klient podejmuje decyzję o zakupie produktu w promocji.

Na naszym warsztacie będziemy łączyć wiedzę z kilku dziedzin: psychologii, psychologii ekonomicznej, ekonomii behawioralnej oraz pricingu z dziesiątkami praktycznych przykładów skutecznych promocji. Forma prowadzenia zajęć: interaktywne prezentacje -70%, case study - 30%.

Zapraszamy na wyjątkowe warsztaty poświęcone psychologii promocji handlowych!

 

Do zobaczenia podczas Warsztatów!

Magdalena Sokulska
Project Manager

 

Podczas warsztatu poznasz:

 • Proces podejmowania decyzji w podejściu ekonomii behawioralnej
 • Jakie bodźce stymulują zakupy promocyjne?
 • Kiedy w promocji nie warto stosować obniżki cen?
 • Zasady skutecznej prezentacji i komunikacji promocji
 • Jakie hasła i frazy promocyjne najsilniej wpływają na intencję zakupu?
 • Czy końcówki cen .99 działają i kiedy je stosować?

Warsztaty przeznaczone są dla:

 • Dyrektorów Marketingu
 • Dyrektorów Sprzedaży
 • Brand Managerów
 • Product Managerów
 • Trade Marketing Managerów
 • Pricing Managerów
 • Revenue Managerów
 • Handlowców w firmach wykorzystujących promocje i oferty specjalne do wzrostu sprzedaży swoich produktów i usług

Partner Merytoryczny - pricingLAB

Firma consultingowa specjalizującą się wyłącznie w PRICINGU. Misją Pricinglab jest zdecydowany wzrost zysku klientów poprzez optymalizację cen. Pricinglab tworzy interdyscyplinarny zespół doświadczonych ekspertów w dziedzinie sprzedaży, statystyki matematycznej, psychologii oraz ekonomii behawioralnej. Firma wspiera swoich klientów poprzez badania i analizy cenowe, doradztwo w zakresie strategii cenowych, optymalizacji cen, modeli cenowych oraz skutecznej komunikacji cen. W projektach pricingowych  eksperci PricingLAB wykorzystują wiele źródeł danych tj. bazy danych transakcyjnych, jakościowych i ilościowych badania klientów, analizy internetowe.

Zarejestruj się

Partnerzy

Partner Merytoryczny

27 września 2018

08:30

Rejestracja uczestników, powitalna kawa

09:00

Proces podejmowania decyzji zakupu w podejściu ekonomii behawioralnej

Grzegorz Furtak, Ekspert w dziedzinie pricingu oraz strategii monetyzacji. Założyciel pricingLAB
Agata Kuszewska, psycholog, praktyk biznesu, pricingLAB

 • Proces decyzji zakupu
 • Klient dokonujący automatycznych i nieświadomych wyborów konsumenckich
 • Motywacje i zaangażowanie w decyzjach zakupowych - (skala FCB)
 • Heurystyka czy algorytm – strategie podejmowania decyzji zakupu
 • Heurystyki behawioralne w procesie podejmowania decyzji: efekt posiadania, awersja do strat, zachowanie status-qou, efekt społecznego potwierdzenia, efekt dostępności, efekt reprezentacji
10:30

Przerwa na kawę

10:45

Wybór skutecznego mechanizmu promocji

Grzegorz Furtak, Ekspert w dziedzinie pricingu oraz strategii monetyzacji. Założyciel pricingLAB
Agata Kuszewska, psycholog, praktyk biznesu, pricingLAB

 • Bodźce promocyjne stymulujące zakup: oszczędność pieniędzy, oszczędność czasu, jakość za osiągalną cenę, ekspresja wartości, udogodnienia
 • Próg różnicy bodźca – prawo Webera Fechnera
 • Promocje skierowane do określonego segmentu klientów: kobiety mężczyźni, seniorzy, studenci
 • Promocje dla nowych i już istniejących klientów
 • Promocje cenowe i poza cenowe formy promocji
 • Które produkty dyskontować, a które nie warto?
 • Bundling – promocyjne zestawy produktów
 • FREE, FREE TRIAL
11:30

Skuteczna komunikacja promocji

Grzegorz Furtak, Ekspert w dziedzinie pricingu oraz strategii monetyzacji. Założyciel pricingLAB
Agata Kuszewska, psycholog, praktyk biznesu, pricingLAB

 • Teoria perspektywy – postawy klientów wobec zysku i straty
 • Zapis: wielkość, kontrast, miejsce
 • Efekt liczb prawostronnych
 • Skuteczna informacja promocji: wielkość, kolor, czcionka, kontrast
 • Horyzontalny i wertykalny zapis ceny promocyjnej
 • Ramowanie (framing) ceny promocyjnej
 • Efekt „jedynie 1 zł dziennie!”
 • Efekt kompromisu
 • Psychologia kolorów
13:00

Przerwa na lunch

13:45

Prezentacja promocji cenowych

Grzegorz Furtak, Ekspert w dziedzinie pricingu oraz strategii monetyzacji. Założyciel pricingLAB
Agata Kuszewska, psycholog, praktyk biznesu, pricingLAB

 • Jak postrzegamy liczby?
 • Punkt odniesienia w postrzeganiu cen - cena referencyjna
 • Czy obniżkę cenową prezentować % czy nominalnie? – reguła 100
 • Efekt łatwego obliczania premii promocyjnej
 • Efekt liczb lewostronnych
 • Efekt liczb prawostronnych
 • Efekt zaokrąglenia
 • Efekt pozycji horyzontalnej i wertykalnej
 • Końcówki cen .95 .99 .00
15:30

Postawy konsumentów wobec haseł promocyjnych na podstawie 1 w Polsce badania wpływu haseł promocyjnych na intencję zakupu

Grzegorz Furtak, Ekspert w dziedzinie pricingu oraz strategii monetyzacji. Założyciel pricingLAB
Agata Kuszewska, psycholog, praktyk biznesu, pricingLAB

 • Jakie hasła i frazy promocyjne najsilniej wpływają na intencję zakupu? a których lepiej nie używać w komunikacji promocji?
 • Które hasła są bardziej skuteczne w decyzjach zakupowych kobiet i mężczyzn?
 • Czy hasło SALE jest bardziej skuteczne od hasła WYPRZEDAŻ?
 • Który komunikat o wyprzedaży stanowi silniejszy impuls do zakupu: WYPRZEDAŻ OD 30%, WYPRZEDAŻ DO 50%, WYPRZEDAŻ OD 30% DO 70%?
 • Czy procentowy zapis 50% CENY jest bardziej skuteczny od słownej frazy – POŁOWA CENY?
17:00

Zakończenie warsztatów, wręczenie certyfikatów

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
1495 PLN (od 25 kwietnia 2018 do 20 lipca 2018)
1795 PLN (od 21 lipca 2018 do 27 września 2018)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
Psychologia promocji i ofert specjalnych
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

12. Strony niniejszej umowy wyrażają zgodę, aby korespondencja pomiędzy nimi, w tym wezwanie do zapłaty, odbywały się w formie elektronicznej na adresy poczty elektronicznej wskazane poniżej. Korespondencję na wskazany adres e-mailowy uznaje się za skuteczną, o ile Strona nie poinformowała drugiej Strony, w formie przewidzianej umową, o zmianie podanego w niniejszej umowie adresu.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres zgoda@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Zarejestruj się

Formularz rejestracyjny

Prosimy o wypełnienie poniższej tabelki wpisując dane uczestników Wydarzenia. W przypadku wydarzeń płatnych koszt uczestnictwa naliczany jest automatycznie.

Lista uczestników

Lp Imię Nazwisko Stanowisko Dział Email Cena netto
1 1495 PLN
2 1495 PLN
3 1495 PLN
4 1495 PLN
5 1495 PLN

???

Osoba zgłaszająca

Osoba zgłaszająca jest reprezentantem firmy, który zgłasza uczestników i z którym możemy się skontaktować w razie wątpliwości dotyczących zgłoszenia. Osoba zgłaszająca nie musi być uczestnikiem.
Nazwisko*
Stanowisko*
Dział*
Telefon*
Faks
Email

Kontakt potwierdzający rejestrację

Email*
pod ten adres zostanie wysłany
link potwierdzający
Email księgowości
pod ten adres zostanie wysłana proforma

Dane firmy

W przypadku wydarzeń płatnych faktura zostanie wystawiona na podstawie poniższych danych.
Nazwa firmy*
Branża
NIP*
Miejscowość*
Kod pocztowy*
Ulica i numer*
Kraj siedziby
E-mail firmy*
Telefon*
Faks

Uwagi

Uwagi
* Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa oraz (w przypadku wydarzeń płatnych) zobowiązuję się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszego zgłoszenia
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o., oraz partnerów handlowych. Oświadczenie jest niezależne od czasu korzystania z usług świadczonych przez Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
* gwiazdką oznaczono pola obowiązkowe

Informacje

Magdalena Sokulska
Project Manager

T 22 333 9850

F 22 333 97 78

m.sokulska@pb.pl

Zarejestruj się

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter