pb.pl

Akademia Przedsiębiorcy

Akademia wspierania rozwoju MŚP 2018

23.05.2018, Rzeszów,
Grand Hotel Boutique, Księdza Feliksa Dymnickiego 1a

koszt uczestnictwa netto
bezpłatna (od 6 kwietnia 2018 do 23 maja 2018)

Wydarzenie bezpłatne, zapraszamy

Konferencja. Wszystko o finansowaniu MŚP i zabezpieczaniu się przed ryzykiem pod jednym dachem

Zarejestruj się

Szanowni przedsiębiorcy,

miło mi poinformować, że Bonnier Business Polska, wydawca m.in. dziennika gospodarczego „Puls Biznesu”  już piąty raz ma przyjemność zaprosić Państwa na cykl konferencji pod wspólnym tytułem „Akademia wspierania rozwoju MŚP".

Wraz z naszymi partnerami – Polskim Funduszem Rozwoju i spółkami z jego grupy,  Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, firmą Altab, specjalizującą się w implementacji systemów wspomagających zarządzanie, przedstawimy najnowszy i najbardziej kompleksowy pakiet instrumentów, jakimi mogą Państwo zabezpieczać oraz finansować bezpośrednio lub pośrednio rozwój i ekspansję Państwa firm.

Podczas konferencji usłyszą Państwo m.in. o:

 • instrumentach finansowych dla przedsiębiorców
 • wsparciu dla przedsiębiorców w Specjalnych Strefach Ekonomicznych
 • korzyściach z prowadzenia działalności w Specjalnych Strefach Ekonomicznych - np. zwolnieniach podatkowych
 • nowej ustawie o strefach, która  będzie jeszcze bardziej przyjazna dla przedsiębiorców
 • instrumentach rozwoju oferowanych przez spółki z Grupy PFR
 • pożyczkach unijnych
 • finansowaniu innowacyjności oraz inwestycji w badania i rozwój przez instytucje wspierające - NCBR
 • systemach wspomagających zarządzanie w firmach oraz zwiększających bezpieczeństwo prowadzonej działalności

Tym co niewątpliwie wyróżnia tę konferencję od innych tego typu wydarzeń jest to, że podczas całego trwania Akademii będziecie mieli Państwo do dyspozycji ekspertów, z którymi na bieżąco będziecie mogli omówić swoje potrzeby, posłuchać o możliwych rozwiązaniach i umówić się na kolejne spotkania.

Do uczestnictwa w konferencji w szczególności zapraszamy:

 • właścicieli MŚP,
 • osoby odpowiedzialne za strategie rozwoju,
 • osoby odpowiedzialne za długofalowe strategie inwestycyjne i ich zespoły eksperckie,
 • osoby odpowiedzialne za finanse i ich zespoły eksperckie,
 • prawników i osoby odpowiedzialne za pozyskiwanie środków i rozliczanie inwestycji współfinansowanych ze środków UE,
 • dyrektorów zarządzających.

Harmonogram kolejnych Akademii:

24.05.2018Kraków, hotel Kossak, Plac Kossaka 1
6.06.2018Poznań, hotel Mercure Poznań Centrum, ul. Roosevelta 20
7.06.2018 –  Gdynia, hotel Courtyard by Marriott Gdynia Waterfront, ul. Jerzego Waszyngtona 19
13.06.2018Katowice, hotel Vienna House Easy Angelo Katowice, ul.  Sokolska 24
14.06.2018Łódź, hotel Novotel Łódź Centrum, Al. Piłsudskiego 11A


Serdecznie zapraszam do kontaktu:

Beata Tomaszkiewicz, Puls Biznesu
kom: 603 503 663
e-mail: b.tomaszkiewicz@pb.pl


O Partnerach:

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) to grupa finansowa oferująca instrumenty służące rozwojowi przedsiębiorstw, samorządów oraz osób prywatnych, inwestująca w zrównoważony rozwój społeczny i wzrost gospodarczy kraju. Misją PFR, jako polskiej rozwojowej instytucji finansowej, jest realizacja programów sprzyjających zwiększeniu długoterminowego potencjału inwestycyjnego i gospodarczego Polski oraz wyrównywaniu szans i ochronie środowiska naturalnego. Więcej informacji na stronie: www.pfr.pl

Altab - Jesteśmy entuzjastami rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie biznesem. Nowoczesne technologie wykorzystujemy na co dzień w swojej pracy. Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu wiemy jak pomóc naszym klientom działać efektywniej i skuteczniej.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju to agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego realizująca zadania z zakresu polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej państwa. Od 10 lat wspieramy polskich przedsiębiorców i naukowców w rozwoju nowatorskich przedsięwzięć badawczo-rozwojowych.
Centrum bierze aktywny udział w procesie budowy ekosystemu wspierania innowacji i podejmuje działania mające na celu wykorzystanie potencjału polskich badaczy i przedsiębiorców. Jest również Instytucją Pośredniczącą, m.in. w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój (PO IR).

 

 


Zarejestruj się

Partnerzy

Partner Strategiczny

Partner

23 maja 2018

09:30

Rejestracja uczestników, poranna kawa

09:55

Powitanie uczestników

Beata Tomaszkiewicz, Puls Biznesu

10:00

Sesja I - Fundusze i technologie

Wprowadzenie: Beata Tomaszkiewicz, Puls Biznesu

10:05

Wspieramy innowacje. Konkursy grantowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Bartosz Konopacki, ekspert NCBR

Narodowe Centru Badań i Rozwoju to jedna z głównych instytucji wspierających przedsiębiorców środkami z Unii Europejskiej (choć nie tylko). Kieruje je do firm, które chcą być nowoczesne, innowacyjne, szybko się rozwijać, by osiągnąć rynkowy sukces otwarte są na sięganie po finansowanie z różnych źródeł i nabywanie za nie lub samodzielne tworzenie nowych rozwiązań.

Podczas prezentacji powiemy o:

 • Roli i znaczeniu NCBR w systemie wspierania innowacji w Polsce
 • Ofercie centrum dla przedsiębiorców:

- przegląd konkursów grantowych
- kto i jak może aplikować
- jakich projektów szukamy
- budżet, terminy, kryteria oceny i zasady naboru w konkursach

 • Przykładowych projektach, które otrzymały wsparcie NCBR
10:45

Skuteczne zarządzanie - pokonaj bariery rozwoju

Katarzyna Dulik, kierownik zespołu presales i marketingu w firmie Altab,
Paweł Matejko, odpowiada za przygotowanie i realizację strategii rozwoju w firmie Altab

Stwórz sobie komfortowe środowisko pracy dzięki odpowiednim narzędziom technicznym i informatycznym. Pomogą ci one w zbieraniu, analizie i wykorzystaniu  zdobytych informacji do podejmowania optymalnych decyzji.

W wystąpieniu poruszymy:

 • Wyzwania rynku - możliwości i bariery rozwoju
  Wskażemy bariery rozwoju stojące przed małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz wyzwania, którym można sprostać korzystając z nowoczesnych technologii i sprawdzonych rozwiązań informatycznych
 • Przyspieszenie rozwoju dzięki SAP Business One.
  Podpowiemy, jak wykorzystać szanse na szybszy rozwój i zyskać przewagę konkurencyjną dzięki elastyczności i integracji danych w ramach spójnej platformy biznesowej
 • Szybki dostęp do informacji kluczem do sukcesu.
  Pokażemy, jak interaktywny system oraz wbudowane mechanizmy alarmujące umożliwiają szybkie podejmowanie działań
 • Trafne analizy wsparciem w podejmowaniu decyzji.
  Zaprezentujemy, jak sprawne raportowanie pomaga interpretować wskaźniki, m. in. wskaźniki finansowe, identyfikować zagrożenia oraz szybko i trafnie podejmować decyzje
11:30

Przerwa kawowa

Zapraszamy do rozmów z ekspertami

11:55

Sesja II - wsparcie dla MŚP z strony spółek z grupy PFR

Wprowadzenie: Beata Tomaszkiewicz, Puls Biznesu

12:00

Inwestycje w Specjalnych Strefach Ekonomicznych. Oferta SSE EURO-PARK MIELEC

Krzysztof Ślęzak, dyrektor oddziału Agencji Rozwoju Przemysłu w Mielcu

Mielecka Specjalna Strefa Ekonomiczna była pierwszą, która powstała w Polsce. Jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych i lubianych przez przedsiębiorców i inwestorów. Dowód? W ubiegłym roku wydała pozwolenie na działanie 47 firmom, co dało jej drugie miejsce w kraju.  Na jej korzyść świadczą nie tylko ulgi w podatku dochodowym, na Podkarpaciu sięgające 50 proc. , ale też położenie, infrastruktura i przyjaźni zarządzający. Jednym słowem warto tu być.

Podczas spotkania przekażemy:

 • Informacje o mieleckiej strefie i ARP, zarządzającej SSE
 • Korzyści dla przedsiębiorców - zwolnienie z podatku dochodowego, greenfield, brownfield, bts.
 • Inwestycje w strefie – wybrane przykłady projektów realizowanych przez inwestorów
 • Polska Strefa Inwestycji - Ustawa o zasadach wspierania nowych inwestycji, jej znaczenie dla przedsiębiorców i rozwoju regionów, ułatwienia jakie ze sobą niesie
 • Plany rozwojowe ARP, zarządzającej strefą
12:30

Ubezpieczenie należności jako forma wsparcia w rozwoju polskich przedsiębiorców

Maria Fliśnik, Manager Regionu KUKE

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych od ponad 25 lat ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców.  Oferuje usługi zapewniające bezpieczną wymianę handlową w kraju i za granicą.  Skupia się na ubezpieczaniu należności z tytułu sprzedaży towarów i usług z odroczonym terminem płatności, a także na udzielaniu gwarancji ubezpieczeniowych.
Jest firmą polską z grupy PFR.  Jako jedyny ubezpieczyciel w Polsce ma prawo do oferowania ubezpieczeń eksportowych gwarantowanych przez Skarb Państwa.

Podczas wystąpienia:

Podczas wystąpienia:

 • Ubezpieczenie należności

-  Na start - Europolisa
-  Na rozwój - Pakiet
-  Na trudne rynki - Polisa na Wschód
-  Na pojedynczy kontrakt
-  Polisa na Świat

 • Gwarancje ubezpieczeniowe

- Gwarancje kontraktowe
- Gwarancja spłaty kredytu krótkoterminowego

 • Finansowanie

- Faktoring
- Finansowanie kontraktu eksportowego
- Zabezpieczenie kredytu bankowego
- Ubezpieczenie inwestycji za granicą

 

13:00

Pożyczki unijne na rozwój MŚP oferowane przez BGK

Krzysztof Załęgowski, menadżer Zespołu Projektów Województwa Zachodniopomorskiego i Podkarpackiego; Departament Instrumentów Finansowych BGK

Bank Gospodarstwa Krajowego, jedyny taki w Polsce, przeznaczony do zadań specjalnych. Jego celem jest wspieranie przedsiębiorców i gospodarki.

Podczas spotkania opowiemy o najnowszej ofercie BGK dla mikro, małych i średnich firm, czyli pożyczkach ze środków UE. Są one oferowane na preferencyjnych warunkach przez instytucje z którymi współpracuje BGK.

Odpowiemy na pytania:

 • Dlaczego pożyczki, a nie dotacje?
 • Co można sfinansować preferencyjną pożyczką?
 • Kto rozpatruje wnioski o udzielenie pożyczki? Jakie są formalności?
 • Na jakich warunkach są dostępne?
13:30

Zakończenie konferencji

Zapraszamy na lunch i do rozmów z naszymi ekspertami

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
bezpłatna (od 6 kwietnia 2018 do 23 maja 2018)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
Akademia wspierania rozwoju MŚP 2018
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

12. Strony niniejszej umowy wyrażają zgodę, aby korespondencja pomiędzy nimi, w tym wezwanie do zapłaty, odbywały się w formie elektronicznej na adresy poczty elektronicznej wskazane poniżej. Korespondencję na wskazany adres e-mailowy uznaje się za skuteczną, o ile Strona nie poinformowała drugiej Strony, w formie przewidzianej umową, o zmianie podanego w niniejszej umowie adresu.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres zgoda@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Dodatkowe warunki uczestnictwa

1. Organizator zastrzega sobie prawo do akceptacji zgłoszenia w ciągu dwóch dni roboczych. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie potwierdzenia rejestracji na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail.

2. Udział w konferencji będzie możliwy wyłącznie po potwierdzeniu przez Organizatora przyjęcia zgłoszenia.

3. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia zgłoszenia przedstawicieli takich instytucji jak: banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy świadczące usługi finansowe oraz IT, firmy doradcze, uczelnie, zgłoszenia osób prywatnych.

Zarejestruj się

Formularz rejestracyjny

Prosimy o wypełnienie poniższej tabelki wpisując dane uczestników Wydarzenia.

Lista uczestników

Lp Imię Nazwisko Stanowisko Dział Email
1 bezpłatna
2 bezpłatna

???

Osoba zgłaszająca

Osoba zgłaszająca jest reprezentantem firmy, który zgłasza uczestników i z którym możemy się skontaktować w razie wątpliwości dotyczących zgłoszenia. Osoba zgłaszająca nie musi być uczestnikiem.
Nazwisko*
Stanowisko*
Dział*
Telefon*
Faks
Email

Kontakt potwierdzający rejestrację

Email*
pod ten adres zostanie wysłany
link potwierdzający
Email księgowości
pod ten adres zostanie wysłana proforma

Dane firmy

Nazwa firmy*
Branża
NIP*
Miejscowość
Kod pocztowy
Ulica i numer
Kraj siedziby
E-mail firmy
Telefon
Faks
Uwagi
Uwagi
* Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o., oraz partnerów handlowych. Oświadczenie jest niezależne od czasu korzystania z usług świadczonych przez Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
* gwiazdką oznaczono pola obowiązkowe