pb.pl

Sprzedaż

Sales Team Level Up

29.08.2018, Warszawa,

koszt uczestnictwa netto
1495 PLN (od 30 marca 2018 do 15 czerwca 2018)
1795 PLN (od 16 czerwca 2018 do 29 sierpnia 2018)

Warsztaty. Budowanie motywacji wewnętrznej i skuteczne techniki wspierające sprzedaż

Zarejestruj się

Szanowni Państwo,

Ten rok jest dość przełomowy, jeśli chodzi o działy sprzedaży. W życie wchodzi bardzo rewolucyjna zmiana jaką jest RODO. Musimy od nowa nauczyć się jak funkcjonować w zmienionej rzeczywistości prawnej i w pełni przenieść zmiany na praktyczne funkcjonowanie.

Wskażemy jak zarządzać polityką leadów i jaki mamy zakres swobody działania w relacjach z klientem.

Ukażemy negocjacje jak proces przechodzenia od NIE do TAK.

Podpowiemy jak wdrażać nowego pracownika by był skuteczny, został z nami na dłużej i miał w sobie prawdziwą, wewnętrzną motywację.

Ale także pokażemy jak wzmacniać tę motywację wewnętrzną, zaangażowanie i chęć samorozwoju, a nie tylko szukać zewnętrznych motywatorów, które są rozwiązaniem tylko na krótką metę.

Wszystko o czym mówimy ma nas przybliżyć do sprzedażowego sukcesu, którego podstawą są przede wszystkim zaangażowani, rzetelni pracownicy.

Spotkajmy się jak co roku, już podczas IV edycji Sales Team Level Up.

Bądź z nami 29 sierpnia !!!

Ewelina Stęplewska

Project manager

Zarejestruj się

Partnerzy

Patron Medialny

29 sierpnia 2018

08:30

Rejestracja uczestników, poranna kawa

09:00

Sprzedaż po RODO- praktyczne wnioski po wdrożeniu

Tomasz Dziobiak, Prezes Zarządu, DBMS

RODO jest z całą pewnością najbardziej rewolucyjną zmianą jaka dotyczy firm na przestrzeni kilku ostatnich lat.  Przygotowanie się do zmiany to jedno, ale dopiero praktyka realnie pokaże jakie są prawdziwe wyzwania, newralgiczne obszary czy największe trudności. W trakcie sesji pokażemy jak sobie radzić, po nowemu, w zgodzie z obowiązującym prawem, by móc nadal aktywnie i skuteczne sprzedawać.

W ramach prelekcji wskażemy jak:

 • Pozyskiwać leady- możliwości, źródła, szanse i ryzyka
 • Zakres swobody w kontaktach z klientem
 • Możliwości docierania do klienta różnymi kanałami
 • Największe uciążliwości pozyskiwania zgód i tego czy RODO realnie stanowi hamulec sprzedaży czy też nie
 • Wpływ nowych regulacji na efektywność sprzedaży

 

10:00

Jak z sukcesem wdrożyć nowego współpracownika do zespołu sprzedażowego

Adam Kubicki, Konsultant biznesowy

Każdy, kto zarządza zespołem sprzedażowym co najmniej przez klika lat, zauważa pewną prawidłowość. Doradcy, po kilka latach intensywnej pracy zwalniają obroty. Mają już stałych klientów, którzy generują wyniki i coraz bardziej niechętni są do tego, aby aktywnie poszukiwać nowych. Jeśli firma narzuca coraz większe plany sprzedażowe (trudno sobie wyobrazić sytuację, w której to się nie dzieje), to często jedyną szansą ich osiągnięcia jest pojawienie się nowych członków zespołu. Lecz w warunkach silnej konkurencji, często przy zatrudnieniu na małej podstawie i prowizji, która jest najważniejszym składnikiem wynagrodzenia, nowi handlowcy nie przeżywają zbyt długo. Dlatego chciałbym zaproponować Państwu spotkanie, które pomoże Wam zwiększyć swój wskaźnik sukcesu wdrażania nowych członków zespołu. Wskaźnik ten jest oparty na jedynym najważniejszym parametrze jakim jest sukces w sprzedaży.

1.Czynniki wpływające na poziom sprzedaży nowego współpracownika.

Porozmawiamy o tym, co wpływa na poziom sprzedaży handlowca, jak odnaleźć wąskie gardło, które dusi jego wyniki i co można z tym zrobić.

2. Jak pobudzić i wzmocnić motywację wewnętrzną nowego sprzedawcy.

Motywacja jest najważniejszym składnikiem sukcesu w sprzedaży i jednocześnie najtrudniejszym do utrzymania. Zwłaszcza wtedy, kiedy pierwsze dni działania przynoszą rozczarowanie. Bez właściwego wsparcia menadżera trudno będzie nowemu współpracownikowi przejść ten okres i nie poddać się rezygnacji. Podczas wystąpienia przedstawię kilka skutecznych metod „stawiania na nogi” handlowca.

3. Jak stworzyć wspólnie z nowym sprzedawcą skuteczny plan działania.

Pusta motywacja działa tylko na chwilę. Dlatego nowemu współpracownikowi potrzebny jest skuteczny plan działania. Powinien jasno określać jakie czynności, w jakiej ilości i kiedy powinien wykonywać handlowiec, aby pojawiły się oczekiwane wyniki sprzedażowe.

11:00

Przerwa na kawę

11:20

Od NIEgocjacji do TAKtyk wywierania wpływu

Tomasz Czyż , Ekspert w zakresie zarządzania sprzedażą i przywództwa

 • Kompromis a kompromitacja – kiedy nie ma przestrzeni, a kiedy nie ma woli na porozumienie.
 • Sprzeczność czy wspólnota interesów – o czym są te negocjacje i założenia oby stron?
 • Mechanizmy walki i ucieczki w sytuacjach konfrontacyjnych – jakie są symptomy sukcesu a jakie porażki na poszczególnych etapach negocjacji?
 • Co jest celem naszych negocjacji: porozumienie, kompromis czy zwycięstwo?
 • Kto ma władzę a kto ma zwycięstwo w procesach negocjacyjnych?
 • Interakcje w trakcie negocjacji - Jak daleko sięga elastyczność a kiedy rozpoczyna się uległość?
 • Strategie negocjacyjne – balans i bilans, pozytywnych i negatywnych zachowań.
 • Teoria Rang Psychologicznych i Społecznych - neutralizowanie toksycznego podejścia.
 • Zadawanie pytań  – strategie negocjacji, potęgowanie obaw, strat i ryzyka.
 • Kłamstwo w negocjacjach a kłamstwo w życiu, na przykład podczas tego wykładu 😊.


13:00

Przerwa na lunch

14:00

Sprzedaż metodą SPIN

Przemysław Rybarczyk, Partner Zarządzający, Tak! Tylko dobre rozwiązania

"Jednym z największych błędów popełnianych przez handlowców czy przedstawicieli jest próba sprzedaży produktu. W większości przypadków Klientowi wcale nie o to chodzi... Zazwyczaj ludzie potrzebują rozwiązania swojego problemu, zaspokojenia potrzeb lub likwidacji elementów, które ich blokują. Jeśli tego dowie się sprzedawca, drzwi do serca Klienta otwierają się na oścież. Jak w takim razie rozmawiać z Klientem aby odkrył przed nami swoje rzeczywiste potrzeby? Jak sprawić, aby otwarcie mówił nam o tym co jest dla niego ważne lub czego się obawia? Jak działać, aby sam sobie sprzedał korzystając jedynie z naszego wsparcia? Na te i wiele innych pytań odpowie SPIN."

16:00

Przerwa na kawę

16:20

Przywództwo osobiste w sprzedaży, czyli o wewnętrznej motywacji i ciągłym doskonaleniu

Robert Jasiński, Ekspert przywództwa, praktyk biznesu, autor i mówca biznesowy

Wykład inspirowany realnymi wyzwaniami menedżerów sprzedaży, poświęcony budowaniu odpowiedzialnych i zaangażowanych postaw handlowców w twardych realiach biznesowych. Od kluczowej roli menedżera do praktyki doskonalenia i rozwoju. Opisy przypadków, konkretne sposoby postępowania i inspiracja do dalszego poszukiwania własnych rozwiązań.

 • O praktyce przywództwa w sprzedaży, czyli kilka słów do menedżera ku rozwadze
 • Od samoświadomości do automotywacji i pełnego zaangażowania - podstawy przywództwa osobistego
 • Jak budować kulturę ciągłego doskonalenia, mądrze wykorzystując sukcesy i porażki
17:20

Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
1495 PLN (od 30 marca 2018 do 15 czerwca 2018)
1795 PLN (od 16 czerwca 2018 do 29 sierpnia 2018)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
Sales Team Level Up
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

12. Strony niniejszej umowy wyrażają zgodę, aby korespondencja pomiędzy nimi, w tym wezwanie do zapłaty, odbywały się w formie elektronicznej na adresy poczty elektronicznej wskazane poniżej. Korespondencję na wskazany adres e-mailowy uznaje się za skuteczną, o ile Strona nie poinformowała drugiej Strony, w formie przewidzianej umową, o zmianie podanego w niniejszej umowie adresu.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres zgoda@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Zarejestruj się

Formularz rejestracyjny

Prosimy o wypełnienie poniższej tabelki wpisując dane uczestników Wydarzenia. W przypadku wydarzeń płatnych koszt uczestnictwa naliczany jest automatycznie.

Lista uczestników

Lp Imię Nazwisko Stanowisko Dział Email Cena netto
1 1495 PLN
2 1495 PLN
3 1495 PLN
4 1495 PLN
5 1495 PLN

???

Osoba zgłaszająca

Osoba zgłaszająca jest reprezentantem firmy, który zgłasza uczestników i z którym możemy się skontaktować w razie wątpliwości dotyczących zgłoszenia. Osoba zgłaszająca nie musi być uczestnikiem.
Nazwisko*
Stanowisko*
Dział*
Telefon*
Faks
Email

Kontakt potwierdzający rejestrację

Email*
pod ten adres zostanie wysłany
link potwierdzający
Email księgowości
pod ten adres zostanie wysłana proforma

Dane firmy

W przypadku wydarzeń płatnych faktura zostanie wystawiona na podstawie poniższych danych.
Nazwa firmy*
Branża
NIP*
Miejscowość*
Kod pocztowy*
Ulica i numer*
Kraj siedziby
E-mail firmy*
Telefon*
Faks

Uwagi

Uwagi
* Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa oraz (w przypadku wydarzeń płatnych) zobowiązuję się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszego zgłoszenia
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o., oraz partnerów handlowych. Oświadczenie jest niezależne od czasu korzystania z usług świadczonych przez Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
* gwiazdką oznaczono pola obowiązkowe

Informacje

Ewelina Stęplewska
Project Manager

T 22 333 98 38

F 22 333 97 78

e.steplewska@pb.pl

Zarejestruj się

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter