pb.pl

Prawo

RODO po 25 maja 2018 r. – doświadczenia praktyków biznesu

06-07.06.2018, Warszawa,
Regent Warsaw Hotel, ul Belwederska 23

koszt uczestnictwa netto
2095 PLN (od 14 kwietnia 2018 do 7 czerwca 2018)

Konferencja. Nowe spojrzenie praktyków i organu nadzoru na ochronę danych osobowych

Zarejestruj się

Szanowni Państwo,

od 25 maja 2018 r. przepisy RODO mają pełne zastosowanie. W praktyce oznacza to, że od tej daty polscy przedsiębiorcy muszą być gotowi nie tylko zmierzyć się z nowym organem nadzoru – Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ale też prowadzić dialog z klientami czy pracownikami, umożliwiając im pełne korzystanie z praw przyznanych im na mocy RODO. Można zatem powiedzieć, że czas przygotowania polskich przedsiębiorców do RODO dobiega końca.

Poprosiliśmy znakomitych ekspertów zajmujących się ochroną danych osobowych, aby przedstawili Państwu kluczowe, najtrudniejsze wymogi RODO oraz pokazali, jak im sprostać. Wsłuchując się w Państwa głosy, obok starannie wyselekcjonowanych prawników mających wieloletnie doświadczenie związane z ochroną danych osobowych, zaprosiliśmy przedstawicieli wybranych przedsiębiorców, którzy na przykładach reprezentowanych przez siebie firm, opowiedzą jak przygotowywali się do RODO przez ostatnie dwa lata. To bezcenne doświadczenie, którym chcielibyśmy się z Państwem podzielić.

Nasze zaproszenie przyjęli także przedstawiciele nowego organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ale także gość honorowy, dr Maciej Kawecki, który był osobą koordynującą prace nad dostosowaniem polskiego porządku prawnego do RODO. Konferencja będzie zatem dobrą okazją do tego, aby bezpośrednio zapytać o kwestie, które najbardziej Państwa nurtują.


Serdecznie zapraszamy

Renata Grzeszczak
Project Manager - Team Leader

 

Marcin Lewoszewski
radca prawny, wspólnik w kancelarii prawnej
Kobylańska & Lewoszewski

 

 


Partner Merytoryczny

 

Kobylańska & Lewoszewski Kancelaria Prawna
Kancelaria została stworzona na bazie kilkunastoletniego doświadczenia jej wspólników w wybranych obszarach doradztwa prawnego, w których na co dzień adwokat Anna Kobylańska oraz radca prawny Marcin Lewoszewski, wraz z zespołem, pomagają klientom. Kluczowe praktyki kancelarii skupiają się wokół prawa ochrony danych osobowych, własności intelektualnej i nowych technologiach. Prawnicy kancelarii posiadają doświadczenie we wdrażaniu najbardziej skomplikowanych wymogów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych u przedsiębiorców działających w wybranych przez Kancelarię sektorach gospodarki: finansowym, mediów, nowych technologii i farmaceutycznym. Dodatkowo, na co dzień doradzamy klientom z sektora e-commerce w tworzeniu i prowadzeniu platform online będących sklepami internetowymi, aukcjami on-line, oraz serwisami mediów społecznościowych.

 


 

Tylko 13 proc. menedżerów zna termin wdrożenia RODO

Pb.pl  2017-02.12

W maju w praktyce wchodzi w życie unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. A krajowe firmy wciąż niewiele wiedzą o nowych przepisach, ale ich zagraniczni „koledzy” - jeszcze mniej. O zapowiedziach zmian w prawie ochrony danych osobowych (RODO) krajowi przedsiębiorcy już słyszeli nieraz. Czy skłoniło ich to do przeanalizowania nowych regulacji? Niekoniecznie. Analizy przeprowadzone przez Ipsos dla Microsoft wykazały, że w Polsce 87 proc. menedżerów nie wie, od kiedy unijne rozporządzenie zacznie obowiązywać. Jedynie 33 proc. respondentów wskazało, że RODO odnosi się do przedsiębiorstw działających na terenie Wspólnoty i prowadzących wymianę handlową z Unią. 38 proc. zna wysokość kar za naruszenia przepisów. (…)

 

Firmy wciąż niegotowe na RODO

Pb.pl  2018-02.06

Co piąta firma nie rozpoczęła jeszcze przygotowań do wdrożenia Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Część z nich najpewniej nie zdąży już z dostosowaniami. PwC sprawdziło stan przygotowania polskich przedsiębiorstw do majowych zmian, jakie wprowadzi w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Z analiz przeprowadzonych przez firmę wynika, że wiele przedsiębiorstw może się nie wyrobić w wyznaczonym terminie – 25 maja 2018 r. Badanie prowadzone było jesienią 2017 r. i wówczas pełną gotowość do RODO zadeklarowało jedynie 3 proc. spółek, 20 proc. rozpoczęło ocenę “szczelności” procesów, kolejne 20 proc. badanych prowadziło już działania dostosowawcze (będąc na różnych ich etapach). Natomiast co piąta firma nie zdążyła jeszcze nawet rozpocząć przygotowań. (...)

Zarejestruj się

Partnerzy

Partner Merytoryczny

Patron Medialny

6 czerwca 2018

09:00

Rejestracja, poranna kawa

09:20

Otwarcie konferencji

09:30

Pakiet ustaw dostosowujących polski porządek prawny do RODO. Najważniejsze wyzwania w wybranych sektorach gospodarki

GOŚĆ HONOROWY: Dr Maciej Kawecki, Koordynator krajowej reformy ochrony danych osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji

10:30

RODO - sprawdzam! Proces kontroli krajowego organu nadzorczego - Co się zmieniło po 25 maja 2018 r.? Jak odpowiednio przygotować się do kontroli?

Bogusława Pilc, Ekspert ds RODO

11:30

Przerwa na kawę

11:45

Zgłaszanie naruszeń ochrony danych - wybrane zagadnienia i praktyka

Marcin Lewoszewski, radca prawny, wspólnik w Kobylańska & Lewoszewski Kancelaria Prawna sp. j.
Wojciech Gołębiowski, CEO, Veronym Polska Sp. z o.o.

 • Incydent ochrony danych osobowych
 • Kiedy następuje stwierdzenie zaistnienia incydentu?
 • Postępowanie po stwierdzeniu naruszenia
 • Zawiadamianie osób, których dane dotyczą, o naruszeniu
 • Praktyka – jak reagować na naruszenie ochrony danych?
13:15

Lunch

14:15

Realizacja uprawnień osób, których dane dotyczą – problemy praktyczne i doświadczenia z prawem do bycia zapomnianym

Xawery Konarski, starszy partner Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

15:15

Profilowanie potencjalnych klientów i klientów w praktyce na przykładzie sektora finansowego

Arwid Mednis, lider praktyki TMT/IP i ochrony danych osobowych, radca prawny, PwC Legal

16:15

Zakończenie I dnia konferencji

7 czerwca 2018

09:00

Rejestracja, poranna kawa

09:30

Data Protection Impact Assessment / Ocena wpływu na ochronę danych. Wymagania RODO a praktyka

Anna Kobylańska, adwokat, wspólnik w Kobylańska & Lewoszewski Kancelaria Prawna sp. j.
Mariola Więckowska, Administrator Bezpieczeństwa Informacji, Allegro i Ceneo

 • Czym jest pre-PIA i DPIA?
 • Kiedy przeprowadzać badanie DPIA?
 • Badanie DPIA zaproponowane przez CNIL (francuski organ nadzoru)
 • Doświadczenia praktyczne z prowadzenia DPIA na wybranych przykładach
10:45

Doświadczenia praktyczne we współpracy przy zawieraniu umów powierzenia na gruncie RODO

Maciej Gawroński, partner zarządzający kancelarii Gawroński & Partners S.K.A.

 • Jak zgodnie z RODO wybrać podmiot przetwarzający dane osobowe?
 • Wymagania dotyczące umów powierzenia przetwarzania danych
 • Problemy praktyczne – jak regulować relację z podmiotem przetwarzającym?
 • Odpowiedzialność administratora i podmiotu przetwarzającego
11:45

Przerwa na kawę

12:00

Postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych – nowe wyzwania przed organem nadzoru oraz stronami postępowania

Paweł Makowski, ekspert ds RODO

13:00

Lunch

14:00

Mechanizmy transferu danych osobowych do państw trzecich na gruncie RODO

Damian Karwala, doktor nauk prawnych, radca prawny, członek zespołu Prawa Własności Intelektualnej i Nowych Technologii w kancelarii CMS

 • dotychczasowe mechanizmy transferowe (m.in. standardowe klauzule umowne)
 • dotychczasowe mechanizmy w nowej odsłonie (m.in. wiążące reguły korporacyjne)
 • nowe mechanizmy (m.in. kodeksy dobrych praktyk, certyfikacja)
 • sprawy Schrems 1.0 oraz 2.0 i ich wpływ na stosowanie RODO
 • ewolucja czy może jednak rewolucja w zakresie transferowej regulacji ochronnej?
15:00

Systemy IT i bezpieczeństwo na gruncie RODO – jakie problemy praktyczne napotkali przedsiębiorcy przy wdrażaniu rozporządzenia

Łukasz Ślęzak, manager, PWC

16:00

Zakończenie konferencji i wręczenie certyfikatów

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
2095 PLN (od 14 kwietnia 2018 do 7 czerwca 2018)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
RODO po 25 maja 2018 r. – doświadczenia praktyków biznesu
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

12. Strony niniejszej umowy wyrażają zgodę, aby korespondencja pomiędzy nimi, w tym wezwanie do zapłaty, odbywały się w formie elektronicznej na adresy poczty elektronicznej wskazane poniżej. Korespondencję na wskazany adres e-mailowy uznaje się za skuteczną, o ile Strona nie poinformowała drugiej Strony, w formie przewidzianej umową, o zmianie podanego w niniejszej umowie adresu.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres zgoda@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Zarejestruj się

Formularz rejestracyjny

Prosimy o wypełnienie poniższej tabelki wpisując dane uczestników Wydarzenia. W przypadku wydarzeń płatnych koszt uczestnictwa naliczany jest automatycznie.

Lista uczestników

Lp Imię Nazwisko Stanowisko Dział Email Cena netto
1 2095 PLN
2 2095 PLN
3 2095 PLN
4 2095 PLN
5 2095 PLN

???

Osoba zgłaszająca

Osoba zgłaszająca jest reprezentantem firmy, który zgłasza uczestników i z którym możemy się skontaktować w razie wątpliwości dotyczących zgłoszenia. Osoba zgłaszająca nie musi być uczestnikiem.
Nazwisko*
Stanowisko*
Dział*
Telefon*
Faks
Email

Kontakt potwierdzający rejestrację

Email*
pod ten adres zostanie wysłany
link potwierdzający
Email księgowości
pod ten adres zostanie wysłana proforma

Dane firmy

W przypadku wydarzeń płatnych faktura zostanie wystawiona na podstawie poniższych danych.
Nazwa firmy*
Branża
NIP*
Miejscowość*
Kod pocztowy*
Ulica i numer*
Kraj siedziby
E-mail firmy*
Telefon*
Faks

Uwagi

Uwagi
* Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa oraz (w przypadku wydarzeń płatnych) zobowiązuję się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszego zgłoszenia
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o., oraz partnerów handlowych. Oświadczenie jest niezależne od czasu korzystania z usług świadczonych przez Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
* gwiazdką oznaczono pola obowiązkowe

Informacje

Renata Grzeszczak
Product Manager

T 22 333 97 77

F 22 333 97 78

konferencje@pb.pl

Zarejestruj się

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter