pb.pl

Nieruchomości

Ochrona interesu dewelopera w relacjach z pozostałymi interesariuszami

27.06.2018, Warszawa,
Novotel Airport (ul. 1 Sierpnia 1, Warszawa)

koszt uczestnictwa netto
1495 PLN (od 7 marca 2018 do 20 kwietnia 2018)
1795 PLN (od 21 kwietnia 2018 do 27 czerwca 2018)

Konferencja. Współpraca deweloperów z nabywcami, projektantami i wykonawcami robót budowlanych

Zarejestruj się

Szanowni Państwo,


Serdecznie zapraszam na warsztaty „Ochrona interesu dewelopera w relacjach z pozostałymi interesariuszami”, które odbędą się 27 czerwca 2018 r. w Warszawie.

Wydarzenie zorganizowane zostało we współpracy z Kancelarią Góralski & Goss Legal. Znakomici eksperci zajmujący się na co dzień procesem budowlanym oraz kompleksową obsługą sprzedaży inwestycji, przedstawią Państwu kluczowe zagadnienia dotyczące procesu inwestycyjno-budowlanego oraz współpracy deweloperów z nabywcami, projektantami i wykonawcami robót budowlanych.

W programie warsztatów znajdą Państwo m.in.:

 • Sprawy regulacyjne w due diligence
 • Niedozwolone klauzule umowne w umowach deweloperskich
 • Postanowienia umowy deweloperskiej w relacji do umowy sprzedaży lokalu
 • Roszczenia z umów deweloperskich i umów o roboty budowlane
 • Zabezpieczenia roszczeń dewelopera w umowie z generalnym wykonawcą
 • Możliwość i sposób naliczania kar umownych
 • Ochrona praw autorskich w umowach deweloperskich
 • Zmiana projektanta w trakcie procesu inwestycyjno-budowlanego.

Warsztaty będą  dobrą okazją do tego, aby bezpośrednio zapytać o kwestie, które najbardziej Państwa nurtują oraz aby rozwiać wszelkie wątpliwości, z którymi na co dzień mają Państwo do czynienia w procesie deweloperskim.

Serdecznie zapraszam!

Aldona Mlonek
Project Manager

 

  


Kto powinien wziąć udział:

Warsztaty kierujemy do pracowników firm występujących w procesie inwestycyjno-budowlanym, przede wszystkim do: deweloperów , nabywców, projektantów i wykonawców robót budowlanych oraz firm finansujących roboty budowlane m. in. pracowników i kierowników działów:
nieruchomości, prawnych, inwestycji, umów i planowania oraz podmiotów prowadzących działalność w obszarze umów deweloperskich.

 


Innowacje kuszą deweloperów

Pb.pl  2018.02.27

Właściciele obiektów komercyjnych coraz chętniej wprowadzają aplikacje mobilne, uniezależniają się od czarnego prądu, a także z rozmachem wprowadzają naturę do budynków.

ZMIERZCH TRADYCJI: Deweloperzy coraz częściej projektują elastyczne powierzchnie biurowe, dopasowane do różnorodnych potrzeb użytkowników i dające jak najwyższy komfort pracy.
Na dzisiejszym bardzo konkurencyjnym rynku coraz częściej przewagę dają oferty zapewniające najwyższy komfort pracy i dodatkowe usługi w biurowcach, zaś w przypadku centrów handlowych — rozwój powierzchni gastronomiczno-rozrywkowej, unikatowe marki i ciekawe wydarzenia. Oba sektory spina jeden mianownik — innowacje technologiczne, bez których po prostu nie da się już funkcjonować.
Autonomiczne budynki
Już rok temu analitycy CBRE mówili o nowej erze centrów handlowych, wskazując w swoim raporcie „Shopping Centre 4.0 Innovations in Shopping Centres” na innowacje wykorzystywane przez zarządców i właścicieli obiektów. I lista takich rozwiązań w sektorze handlowym jest dziś długa — od beaconów pozwalających na dopasowanie oferty do konkretnej osoby, przez „apki” wskazujące najkrótszą drogę do wybranej galerii czy konkretnego sklepu oraz informujące o aktualnych promocjach i wskazujące wolne miejsce na parkingu, po takie nowinki jak dotykowe ekrany w sklepach pozwalające na wybór produktów (...)


Deweloperzy biją kolejne rekordy

Pb.pl  2018.01.04

Spółki notują najlepsze wyniki sprzedażowe w historii. Zdaniem analityków, dobra passa może jeszcze potrwać.

Pierwsze raporty podsumowujące 2017 r. na rynku deweloperskim dowodzą, że mieszkania jeszcze nigdy nie znikały z rynku tak szybko. Grupa Dom Development np. sprzedała rekordowe 3975 lokali, o 45 proc. więcej niż przed rokiem.
POPRZECZKA W GÓRĘ: Zdaniem Jarosława Szanajcy, prezesa Dom Development, przez większą część 2017 r. podaż na rynku nowych mieszkań nadążała za popytem. Jednak wzrost kosztów wykonawstwa w połączeniu z dłuższym czasem oczekiwania na decyzje administracyjne mogą nieco to zmienić. Fot. ARC
— Utrzymujący się w ciągu całego roku silny popyt był wspierany przez wiele czynników makroekonomicznych, takich jak niskie stopy procentowe, bardzo niskie bezrobocie oraz znaczny wzrost realnych wynagrodzeń. Nie bez znaczenia pozostają również widoczne procesy migracyjne, a zwłaszcza napływ ludności do większych miast Polski — mówi Jarosław Szanajca, prezes Dom Development.
Czas chwały
2017 r. był rekordowy także dla spółki Atal, która sprzedała 2787 lokali, czyli o ponad 14 proc. więcej niż przed rokiem. Tylko w IV kw. nabywców znalazło 755 mieszkań z oferty dewelopera, co oznacza wzrost o niemal 11 proc.(...)


Partner merytoryczny:

Góralski&Goss Legal (GGLegal) to polska Kancelaria  prawna, łącząca doradztwo bieżące, transakcyjne i  procesowe na rzecz  dużych podmiotów gospodarczych, w szczególności firm z sektora budowlanego, ubezpieczeniowego,  life science,  nieruchomości oraz transportowego.  Jesteśmy doświadczonym,  dynamicznie  rozwijającym  się  zespołem.
Doradzamy  w  sposób kompleksowy, zachowując synergię rozwiązań prawnych z działaniami biznesowymi Klientów. Dzięki  takiemu podejściu, współtworzymy unikalną wartość dodaną, zabezpieczając decyzje biznesowe Klientów w realizacji dalszych sukcesów rynkowych.
Kancelaria Góralski & Goss Legal powstała w 2010 roku i znajduje się w Warszawie. Świadczy pomoc  prawną dla krajowych oraz zagranicznych przedsiębiorców, deweloperów, generalnych wykonawców oraz inwestorów prywatnych, w tym w szczególności, podmiotów z Chin, Włoch, Niemiec, Węgier oraz Stanów Zjednoczonych.


Zarejestruj się

Partnerzy

Partner Merytoryczny

Patron

Patron Medialny

27 czerwca 2018

08:30

Rejestracja, poranna kawa

09:00

Otwarcie i wprowadzenie do tematyki warsztatów: Ochrona interesu dewelopera w relacjach z pozostałymi interesariuszami: nabywcami, projektantami i wykonawcami robót budowlanych

dr Jan M. Góralski - Partner, Góralski & Goss Legal

09:30

Proces inwestycyjno-budowlany w działalności dewelopera

dr Dominik Sypniewski - Head of Real Estate&Construction, Góralski & Goss Legal

 • Sprawy regulacyjne w due diligence
 • Pozyskiwanie gruntów a ograniczenia obrotu nieruchomościami
 • Wpływ nowelizacji KPA na proces inwestycyjny
 • Nowe instytucje prawa budowlanego
10:30

Przerwa kawowa/networking

10:50

Wybrane postanowienia umów rezerwacyjnych i deweloperskich

r.pr. Bartosz Poręba - Senior Associate, Góralski & Goss Legal

 • Umowa deweloperska i umowa rezerwacyjna – charakterystyka, esentialia negotii oraz różnice
 • Granice modyfikacji semiimperatywnych (względnie wiążących) postanowień umowy deweloperskiej
 • Niedozwolone klauzule umowne w umowach deweloperskich
 • Postanowienia umowy deweloperskiej w relacji do umowy sprzedaży lokalu
11:50

Roszczenia z umów deweloperskich i umów o roboty budowlane

r.pr. Jan Hasik – Senior Associate, Góralski & Goss Legal

 • Przedawnienie roszczeń z umów o roboty budowlane
 • Rodzaje roszczeń z umów o roboty budowlane
 • Strony postępowania sądowego (kazus konsorcjum)
 • Polubowne sposoby rozstrzygania sporów z umów o roboty budowlane
13:00

Lunch

14:00

Zabezpieczenia roszczeń dewelopera w umowie z generalnym wykonawcą

r.pr. Przemysław Izdebski – Associate, Góralski & Goss Legal

 • Gwarancja należytego wykonania i/lub usunięcia wad
 • Możliwość i sposób naliczania kar umownych
 • Przelew wierzytelności
 • Poddanie się egzekucji
 • Kaucja gwarancyjna
15:00

Prawa autorskie w działalności dewelopera

dr Dominik Sypniewski - Head of Real Estate&Construction, Góralski & Goss Legal

 • Skuteczne nabycie praw autorskich do projektu budowlanego
 • Ochrona praw autorskich w umowach deweloperskich
 • Zmiana projektanta w trakcie procesu inwestycyjno-budowlanego
16:00

Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
1495 PLN (od 7 marca 2018 do 20 kwietnia 2018)
1795 PLN (od 21 kwietnia 2018 do 27 czerwca 2018)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
Ochrona interesu dewelopera w relacjach z pozostałymi interesariuszami
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

12. Strony niniejszej umowy wyrażają zgodę, aby korespondencja pomiędzy nimi, w tym wezwanie do zapłaty, odbywały się w formie elektronicznej na adresy poczty elektronicznej wskazane poniżej. Korespondencję na wskazany adres e-mailowy uznaje się za skuteczną, o ile Strona nie poinformowała drugiej Strony, w formie przewidzianej umową, o zmianie podanego w niniejszej umowie adresu.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres zgoda@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Zarejestruj się

Formularz rejestracyjny

Prosimy o wypełnienie poniższej tabelki wpisując dane uczestników Wydarzenia. W przypadku wydarzeń płatnych koszt uczestnictwa naliczany jest automatycznie.

Lista uczestników

Lp Imię Nazwisko Stanowisko Dział Email Cena netto
1 1795 PLN
2 1795 PLN
3 1795 PLN
4 1795 PLN
5 1795 PLN

???

Osoba zgłaszająca

Osoba zgłaszająca jest reprezentantem firmy, który zgłasza uczestników i z którym możemy się skontaktować w razie wątpliwości dotyczących zgłoszenia. Osoba zgłaszająca nie musi być uczestnikiem.
Nazwisko*
Stanowisko*
Dział*
Telefon*
Faks
Email

Kontakt potwierdzający rejestrację

Email*
pod ten adres zostanie wysłany
link potwierdzający
Email księgowości
pod ten adres zostanie wysłana proforma

Dane firmy

W przypadku wydarzeń płatnych faktura zostanie wystawiona na podstawie poniższych danych.
Nazwa firmy*
Branża
NIP*
Miejscowość*
Kod pocztowy*
Ulica i numer*
Kraj siedziby
E-mail firmy*
Telefon*
Faks

Uwagi

Uwagi
* Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa oraz (w przypadku wydarzeń płatnych) zobowiązuję się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszego zgłoszenia
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o., oraz partnerów handlowych. Oświadczenie jest niezależne od czasu korzystania z usług świadczonych przez Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
* gwiazdką oznaczono pola obowiązkowe

Informacje

Aldona Mlonek
Project Manager

T 22 333 9830

F 22 333 97 78

a.mlonek@pb.pl

Zarejestruj się

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter