pb.pl

 

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń w praktyce

16-17.05.2018, Warszawa,
Hotel Bristol, ul. Krakowskie Przedmieście 42/44

koszt uczestnictwa netto
2195 PLN (od 31 marca 2018 do 16 maja 2018)

Konferencja. Rewolucja w ubezpieczeniach po implementacji Dyrektywy IDD

Szanowni Państwo,

Ustawa z 15 grudnia 2017 roku o dystrybucji ubezpieczeń, opublikowana w Dzienniku Ustaw 29 grudnia 2017 (poz. 2486) ostatecznie wchodzi w życie w pełnym zakresie 1 października 2018 roku. To z całą pewnością bardzo dobra wiadomość dla podmiotów zaangażowanych w dystrybucję ubezpieczeń. Ilość pracy koniecznej do wykonania, aby dostosować organizację do wymogów nowej ustawy, jest na tyle duża, że początkowy termin wdrożenia, czyli 23 lutego 2018, był praktycznie niemożliwy do dochowania, zwłaszcza, że ostateczna treść ustawy była znana dopiero pod koniec grudnia 2017. Czasu na dostosowanie działalności do nowego prawa jest zatem więcej, ale zdecydowanie nie warto odkładać koniecznych prac.

Nowe obowiązki informacyjne, analiza potrzeb klienta, dostarczanie karty produktu, właściwe zarządzanie konfliktem interesów, czy też konieczność dystrybucji ubezpieczeń zgodnie z zasadą najlepiej pojętego interesu klienta, to tylko wybrane obszary nowych przepisów, które wymagają przygotowania zarówno po stronie operacyjno-proceduralnej (zmiany systemach IT, nowe procedury, itp.), ale również oznaczają konieczność przeszkolenia wszystkich sprzedawców i innych osób zaangażowanych w obsługę klienta. A to wszystko wymaga czasu. Jednocześnie, niezbędne zmiany oznaczają też dość spore wydatki związane z ich wdrożeniem.

Dlatego też, aby ułatwić Państwu najefektywniejsze wykorzystanie najbliższych siedmiu miesięcy, bez konieczności ponoszenia zbędnych wydatków na wdrożenie, zapraszamy na konferencję podczas której uznani eksperci przedstawią Państwu praktyczne rozwiązania w tych obszarach, które muszą ulec dostosowaniu do nowych przepisów.

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z programem wydarzenia.

Do zobaczenia podczas Konferencji!

Magdalena Sokulska
Project Manager

 

Do udziału zapraszamy:

 • Towarzystwa Ubezpieczeniowe
 • Multiagencje Ubezpieczeniowe
 • Firmy Brokerskie
 • Banki
 • internetowe porównywarki cen polis
 • Salony Dealerskie
 • Firmy Leasingowe

w szczególności:

Prezesów Zarządów, Członków Zarządów, Dyrektorów, Kierowników, Specjalistów z Departamentów: Zarządzania i Rozwoju Produktów , Prawnego, Likwidacji Szkód oraz Sprzedaży

Uczestnikom gwarantujemy:

 • prelekcje znakomitych ekspertów – specjalistów z zakresu prawa ubezpieczeniowego
 • możliwość zadawania ważnych dla siebie pytań i wyjaśniania swoich wątpliwości
 • atmosferę sprzyjającą poszerzaniu wiedzy
 • możliwość wymiany doświadczeń z uczestnikami rynku oraz zaproszonymi doskonałymi ekspertami
 • imienny certyfikat potwierdzający zdobytą wiedzę

Partner Merytoryczny

Kancelaria CZUBLUN TRĘBICKI to nowoczesna firma prawnicza skoncentrowana na biznesowym podejściu do problemów prawnych założona w 2010 roku przez radców prawnych Piotra Czubluna i Piotra Trębickiego. W 2018 r. do grona partnerów dołączyła adw. Edyta Defańska-Czujko, która z Kancelarią związana jest od 2013 r.
CZUBLUN TRĘBICKI zapewnia kompleksowe wsparcie prawne głównie w zakresie prawa ubezpieczeniowego, prawa zamówień publicznych, prawa pracy, prawa korporacyjnego, prawa procesowego, prawa IT oraz prawa instytucji finansowych.
Dzięki trosce o najwyższą jakość usług Kancelaria może poszczycić się blisko 200 klientami korporacyjnymi, będącymi globalnymi liderami m.in. w branży ubezpieczeniowej, finansowej, energetycznej, budowlanej, medycznej, IT, leasingowej oraz outsourcingowej.
Kancelaria CZUBLUN TRĘBICKI jak również jej partnerzy rekomendowani są przez prestiżowy międzynarodowy ranking prawniczy Chambers Europe.

Partnerzy

Partner Merytoryczny

Patron

Patron Medialny

16 maja 2018

08:30

Rejestracja uczestników, powitalna kawa

09:00

Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń – kluczowe rozporządzenia

Piotr Radziszewski, Naczelnik Wydziału Sektora Ubezpieczeń, Ministerstwo Finansów

09:30

Nowe podejście do dystrybucji ubezpieczeń – implementacja dyrektywy IDD – perspektywa zakładów ubezpieczeń

Piotr Wrzesiński, Ekspert, Analityk, Polska Izba Ubezpieczeń

 • zakład ubezpieczeń jako dystrybutor
 • nowe obowiązki dystrybutora wobec klienta oraz rola nadzoru
 • współpraca zakładu ubezpieczeń z brokerami i multiagencjami (w szczególności w obszarze analizy potrzeb)
 • karta produktu
10:30

Nowe zasady dystrybucji ubezpieczeń z perspektywy multiagencji

Beata Pogorzelska, Doradca Zarządu w Grupie MAK - Superpolisa, Członek Rady Nadzorczej PKU

 • praktyczne aspekty IDD w kontekście pracy Agenta
 • analiza potrzeb w multiagencji
 • możliwe implikacje zmian regulacyjnych na rynek pośrednictwa w Polsce
 • nadzór KNF (jak przygotować do tego multiagencję)
11:30

Przerwa na kawę

11:45

Pośrednik ubezpieczeniowy w procesie dystrybucji w świetle ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

Łukasz Zoń, Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Polskich Brokerów i Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych

 • zakres podmiotowy IDD – nowe podmioty na polskim rynku
 • przedmiotowy i podmiotowy model pośrednictwa
 • broker ubezpieczeniowy a inni dystrybutorzy ubezpieczeń
 • porada a rekomendacja brokerska
 • nowa rekomendacja brokerska
12:45

Wdrożenie IDD w kanale bancassurance – aspekty praktyczne

Łukasz Łyczko, Associate, Radca Prawny, PwC Legal

 • perspektywa ubezpieczyciela vs. perspektywa banku
 • kierunki zmian w dokumentacji Banku oraz umowach z ubezpieczycielem
 • innowacje i synergie regulacyjne we wdrożeniu
13:45

Przerwa na lunch

14:30

Nowe przepisy o dystrybucji ubezpieczeń z perspektywy Rzecznika Finansowego

Marcin Jaworski, Ekspert ds. komunikacji i edukacji w Biurze Rzecznika Finansowego

15:30

Reklamacje w świetle ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

Ewa Gryglewska, Ekspert ds. Wsparcia Prawnego, Radca Prawny, UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA

 • uprawniony do składania reklamacji - czy  kogoś pominięto?
 • nowa rola brokera i agenta - czy całkowicie doprecyzowana?
 • rozdzielenie reklamacji - kryterium rozdzielenia i nasuwające się wątpliwości
 • informacje o reklamacjach od agentów - zakres danych
 • skutki braku odpowiedzi dystrybutora na reklamacje - czy są one oczywiste?
16:30

Zakończenie pierwszego dnia konferencji

17 maja 2018

09:00

Rejestracja uczestników, powitalna kawa

09:30

Wpływ nowych przepisów na różne modele dystrybucji ubezpieczeń: ubezpieczenia grupowe, bancassurance, dystrybucja przez agenta/brokera, direct

Piotr Czublun, Radca Prawny, Partner, Kancelaria CZUBLUN TRĘBICKI

 • czy nowe przepisy wpłyną na pozycję prawną ubezpieczającego w ubezpieczeniach grupowych
 • relacja nowych przepisów do artykułu 18 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń
 • zdalna komunikacja z klientem – nowe możliwości wynikające z nowych przepisów
 • zarządzanie konfliktem interesów w procesie sprzedaży ubezpieczeń
11:30

Przerwa na kawę

11:45

Obowiązek rozpoznania wymagań i potrzeb klienta przez dystrybutora ubezpieczeń

dr hab. Jakub Pokrzywniak, Radca Prawny, Partner, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp.k.

 • zakres zastosowania art. 8 Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń
 • relacja art. 8 Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń do innych przepisów
 • treść obowiązku określenia wymagań i potrzeb klienta
 • forma pozyskania informacji od klienta
 • forma określenia wymagań i potrzeb klienta
 • odmowa podania informacji przez klienta
 • rozpoznanie wymagań i potrzeb klienta przy ubezpieczeniach obowiązkowych
 • rozpoznanie wymagań i potrzeb klienta, gdy ten narzuca treść umowy
 • rozpoznanie wymagań i potrzeb klienta w ubezpieczeniach na cudzy rachunek
12:45

Nadzór nad dystrybucją ubezpieczeń w Polsce po implementacji IDD

Jakub Fiderkiewicz, Radca Prawny, Kierownik Zespołu Obsługi Prawnej, Vienna Life TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group

 • zakres nadzoru
 • monitoring rynku produktów ubezpieczeniowych
 • wykonywanie nadzoru nad podmiotami z UE wykonującymi działalność na terytorium RP
 • kontrola – zakres, kompetencje, uprawnienia stron
 • zasady dobra ogólnego
 • żądanie wyjaśnień i informacji
 • sprawozdanie z działalności brokerskiej
 • zakaz korzystania z usług agenta
 • kary
13:45

Przerwa na lunch

14:30

Działalność transgraniczna agentów i brokerów w świetle implementacji IDD

Beata Mrozowska-Bartkiewicz, Counsel, DLA Piper Wiater sp.k.

 • wykonywanie transgranicznej działalności gospodarczej przez pośredników ubezpieczeniowych na podstawie swobody przedsiębiorczości
 • wykonywanie transgranicznej działalności gospodarczej przez pośredników ubezpieczeniowych na podstawie swobody świadczenia usług
 • działalność transgraniczna pośredników ubezpieczeniowych oraz obowiązek jej notyfikacji
 • w ustawie o dystrybucji ubezpieczeń
 • postępowanie notyfikacyjne
 • uprawnienia organów nadzorczych (KNF i państw goszczących)

15:15

Realizacja wymagań ustawy o dystrybucji ubezpieczeń w kontekście RODO

Tomasz Klemt, Kancelaria CZUBLUN TRĘBICKI, Doktorant w Katedrze Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego

 • dystrybutorzy ubezpieczeń (zakłady ubezpieczeń, agenci, brokerzy) jako administratorzy i procesorzy danych osobowych
 • kluczowe wymagania RODO jakie muszą spełnić dystrybutorzy ubezpieczeń w związku
 • z przetwarzaniem danych osobowych
 • analiza wymagań i potrzeb klienta a zasady przetwarzania danych osobowych
 • realizacja obowiązków informacyjnych wynikających z RODO oraz polityki informacyjnej wobec osób poszukujących ochrony ubezpieczeniowej oraz klientów
 • relacje między zakładem ubezpieczeń a agentem ubezpieczeniowym w kontekście ochrony

 

16:15

Zakończenie konferencji, wręczenie certyfikatów potwierdzających uczestnictwo

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
2195 PLN (od 31 marca 2018 do 16 maja 2018)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
Ustawa o dystrybucji ubezpieczeń w praktyce
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

12. Strony niniejszej umowy wyrażają zgodę, aby korespondencja pomiędzy nimi, w tym wezwanie do zapłaty, odbywały się w formie elektronicznej na adresy poczty elektronicznej wskazane poniżej. Korespondencję na wskazany adres e-mailowy uznaje się za skuteczną, o ile Strona nie poinformowała drugiej Strony, w formie przewidzianej umową, o zmianie podanego w niniejszej umowie adresu.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres zgoda@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Informacje

Magdalena Sokulska
Project Manager

T 22 333 9850

F 22 333 97 78

m.sokulska@pb.pl

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter