pb.pl

Prawo

Efektywne wdrożenie RODO/GDPR

09-10.04.2018, Warszawa,
Hotel Novotel Airport (ul. 1 Sierpnia 1)

koszt uczestnictwa netto
2095 PLN (od 24 lutego 2018 do 10 kwietnia 2018)

Konferencja. Skorzystaj z doświadczeń, wyeliminuj błędy, zminimalizuj ryzyko

Zarejestruj się

Szanowni Państwo,

Stoimy w przededniu wielkiej rewolucji jaką są regulacje RODO/GDPR.  Eksperci są zdania, iż szykują nam się zmiany, które kompletnie zmodyfikują funkcjonowanie firm i organizacji na skalę jakiej dotychczas nie notowaliśmy. Nieuchronny charakter planowanych zmian powoduje, że trzeba się bezbłędnie przygotować na ich wdrożenie w każdym ich wymiarze.

Celem naszego wydarzenia jest praktyczne podejście do ochrony danych osobowych we wszystkich najważniejszych aspektach. Nie będziemy omawiać konsekwencji ani straszyć, iż wdrożenie zmian nie jest możliwe. Pokażemy natomiast jak to zrobić bezpiecznie i efektywnie, naświetlimy jak procesy wdrożeniowe przebiegają w szerszej skali, wypunktujemy korzyści dla biznesu wynikłe z RODO w kontraście do zagrożeń, które są powszechnie znane. Zaprezentujemy jak wyglądają pierwsze wdrożenia oraz damy Państwu gotowe recepty na relatywnie spokojne wdrożenie procesów w Państwa organizacjach.

Do wygłoszenia prelekcji zaprosiliśmy znakomitych Ekspertów, program zawiera najbardziej newralgiczne obszary.

Jeśli zatem chcecie Państwo otrzymać porcję rzetelnej wiedzy, uzyskać odpowiedź na pytania i poczuć się pewniej w obliczu RODO/GDPR to serdecznie zapraszamy.

 

Zapraszam serdecznie!
Renata Grzeszczak
Project Manager - Team Leader

 

Konferencja dedykowana jest przede wszystkim:

Reprezentantom działów prawnych, compliance, IT, administratorom bezpieczeństwa informacji, osobom odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych oraz wszystkim osobom zajmującym się tym obszarem w swoich firmach i organizacjach

 

 


 

Zapewniamy uczestnikom konferencji bezpłatny parking na terenie hotelu.


 

Tylko 13 proc. menedżerów zna termin wdrożenia RODO

Pb.pl  2017-02.12

W maju w praktyce wchodzi w życie unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. A krajowe firmy wciąż niewiele wiedzą o nowych przepisach, ale ich zagraniczni „koledzy” - jeszcze mniej. O zapowiedziach zmian w prawie ochrony danych osobowych (RODO) krajowi przedsiębiorcy już słyszeli nieraz. Czy skłoniło ich to do przeanalizowania nowych regulacji? Niekoniecznie. Analizy przeprowadzone przez Ipsos dla Microsoft wykazały, że w Polsce 87 proc. menedżerów nie wie, od kiedy unijne rozporządzenie zacznie obowiązywać. Jedynie 33 proc. respondentów wskazało, że RODO odnosi się do przedsiębiorstw działających na terenie Wspólnoty i prowadzących wymianę handlową z Unią. 38 proc. zna wysokość kar za naruszenia przepisów. (…)

 

Firmy wciąż niegotowe na RODO

Pb.pl  2018-02.06

Co piąta firma nie rozpoczęła jeszcze przygotowań do wdrożenia Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Część z nich najpewniej nie zdąży już z dostosowaniami. PwC sprawdziło stan przygotowania polskich przedsiębiorstw do majowych zmian, jakie wprowadzi w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Z analiz przeprowadzonych przez firmę wynika, że wiele przedsiębiorstw może się nie wyrobić w wyznaczonym terminie – 25 maja 2018 r. Badanie prowadzone było jesienią 2017 r. i wówczas pełną gotowość do RODO zadeklarowało jedynie 3 proc. spółek, 20 proc. rozpoczęło ocenę “szczelności” procesów, kolejne 20 proc. badanych prowadziło już działania dostosowawcze (będąc na różnych ich etapach). Natomiast co piąta firma nie zdążyła jeszcze nawet rozpocząć przygotowań. (...)

Zarejestruj się

Partnerzy

Patron Medialny

9 kwietnia 2018

09:00

Rejestracja, poranna kawa

09:30

Ewolucja w ochronie danych osobowych. Nowe zasady nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych przez wymiar sprawiedliwości*

GOŚĆ HONOROWY: Dr Maciej Kawecki, Koordynator krajowej reformy ochrony danych osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji

10:25

RODO-sprawdzam! Proces kontroli krajowego organu nadzorczego- Co się zmieni? Jak przygotować się do kontroli

Bogusława Pilc, Radca prawny, Dyrektor Departamentu Inspekcji w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

11:20

Przerwa na kawę

11:40

Przeprowadzanie oceny skutków dla ochrony danych (PIA – Privacy Impact Assessment), podejście privacy by default oraz privacy by design

Jakub Wezgraj, Radca prawny, Kancelaria ODOekspert

 • Jakie operacje przetwarzania danych podlegają PIA
 • Kiedy przeprowadzenie PIA jest obligatoryjne
 • Kryteria jakie należy brać pod uwagę przeprowadzając PIA
 • Jak podejście privacy by design oraz privacy by default może pomóc w przeprowadzeniu oceny skutków dla ochrony danych
 • Przykładowe metody przeprowadzania PIA - ćwiczenie
 • Uprzednie konsultacje z organem nadzorczym po przeprowadzeniu PIA – zasady postępowania
12:55

Dostosowanie współpracy z podwykonawcami do wymogów RODO/GDPR

Maciej Gawroński, Partner Zarządzający kancelarii Gawroński & Partners S.K.A.

 • Jak zgodnie z RODO wybrać podmiot przetwarzający dane osobowe?
 • Nowe wymagania dotyczące umów powierzenia przetwarzania danych
 • Odpowiedzialność administratora i podmiotu przetwarzającego
13:55

Lunch

14:55

Realizacja uprawnień osób, których dane dotyczą

Agnieszka Sagan-Jeżowska, Radca prawny w praktyce ochrony prywatności i danych osobowych, Kancelaria prawna Bird & Bird

 • Katalog uprawnień osób, których dane dotyczą przewidziany w RODO
 • Zmiana uprawnień wprowadzana przez RODO w stosunku do uprawnień dotychczasowych
 • Granice możliwych żądań osób, których dane dotyczą
 • Sposoby realizacji obowiązków w zależności od żądań osób, których dane dotyczą
 • Case study – wybrane wyzwania czekające na organizacje przy realizacji uprawnień osób, których dane dotyczą
16:00

Zakończenie I dnia Konferencji

10 kwietnia 2018

08:30

Rejestracja, poranna kawa

09:00

Co wiemy o ochronie danych w przededniu RODO

Aleksandra Piotrowska,Prezes zarządu Fundacji Wiedza To Bezpieczeństwo, ekspert ds. ochrony danych, Adwokat w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie

 • Jak postrzegamy zagrożenia dla danych osobowych.
 • Prawa osób, których dane dotyczą
 • RODO coraz bliżej. Czy widać to w organizacjach?
09:30

Sprawdzona metodyka wdrożenia RODO

Maciej Kaczmarski, Prezes Zarządu, ODO 24

 • procesy, ryzyko, rozliczalność
 • powołanie zespołu wdrożeniowego
 • audyt otwarcia, DPIA i analiza ryzyka
 • dostosowanie procesów, środowiska IT i dokumentacji
 • szkolenia, weryfikacja i monitorowanie
10:00

Pierwsze doświadczenia z wdrażania wymogów RODO

Maciej Jurczyk, Inżynier ds. bezpieczeństwa informacji, ODO 24

 • Zasada rozliczalności i analizy ryzyka zgodnie z RODO
 • Przygotowanie i przeprowadzenie audytu otwarcia
 • Procedura szacowania ryzyka, metody jej przeprowadzenia
 • Zabezpieczenia techniczne na gruncie RODO
 • Przykłady rozwiązań dla systemów informatycznych z uwzględnieniem poziomu oszacowanego ryzyka
10:30

Przerwa na kawę

10:50

Zgłaszanie naruszeń ochrony danych - wybrane zagadnienia

Anna Kobylańska, Adwokat, Wspólnik w Kobylańska & Lewoszewski Kancelaria Prawna sp.j.

 • Incydent ochrony danych osobowych
 • Kiedy następuje stwierdzenie zaistnienia incydentu?
 • Postępowanie po stwierdzeniu naruszenia
 • Zawiadamianie osób, których dane dotyczą, o naruszeniu
11:50

Ocena skutków dla ochrony danych na przykładzie Big Data

dr Paweł Mielniczek,Prawnik i naukowiec specjalizujący się w prawie międzynarodowym, ochronie praw jednostki i prawie nowych technologii, ODO 24

 • Opis czynności przetwarzania
 • Ocena niezbędności i proporcjonalności
 • Środki przewidziane w celu zapewnienia zgodności
 • Ocena ryzyka naruszenia praw i wolności
 • Środki przewidziane w celu zaradzenia ryzyku
 • Dokumentacja
 • Zasady monitorowania i przeglądu
13:00

Lunch

14:00

Dokumentowanie czynności przetwarzania danych według RODO

Xawery Konarski, Adwokat, Starszy Wspólnik w Kancelarii Prawnej Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

15:00

Mechanizmy transferu danych osobowych do państw trzecich na gruncie RODO

Marcin Lewoszewski , Radca prawny, Wspólnik w Kobylańska & Lewoszewski Kancelaria Prawna sp.j.

 • Standardowe klauzule umowne
 • Wiążące reguły korporacyjne
 • Zgoda organu nadzorczego
 • Porównanie dotychczasowych środków ze środkami na podstawie ustawy z 1997 roku
16:00

Zakończenie konferencji i wręczenie certyfikatów

 

 

* Bezpłatny udział w prelekcji

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
2095 PLN (od 24 lutego 2018 do 10 kwietnia 2018)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
Efektywne wdrożenie RODO/GDPR
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

12. Strony niniejszej umowy wyrażają zgodę, aby korespondencja pomiędzy nimi, w tym wezwanie do zapłaty, odbywały się w formie elektronicznej na adresy poczty elektronicznej wskazane poniżej. Korespondencję na wskazany adres e-mailowy uznaje się za skuteczną, o ile Strona nie poinformowała drugiej Strony, w formie przewidzianej umową, o zmianie podanego w niniejszej umowie adresu.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres zgoda@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Zarejestruj się

Formularz rejestracyjny

Prosimy o wypełnienie poniższej tabelki wpisując dane uczestników Wydarzenia. W przypadku wydarzeń płatnych koszt uczestnictwa naliczany jest automatycznie.

Lista uczestników

Lp Imię Nazwisko Stanowisko Dział Email Cena netto
1 2095 PLN
2 2095 PLN
3 2095 PLN
4 2095 PLN
5 2095 PLN

???

Osoba zgłaszająca

Osoba zgłaszająca jest reprezentantem firmy, który zgłasza uczestników i z którym możemy się skontaktować w razie wątpliwości dotyczących zgłoszenia. Osoba zgłaszająca nie musi być uczestnikiem.
Nazwisko*
Stanowisko*
Dział*
Telefon*
Faks
Email

Kontakt potwierdzający rejestrację

Email*
pod ten adres zostanie wysłany
link potwierdzający
Email księgowości
pod ten adres zostanie wysłana proforma

Dane firmy

W przypadku wydarzeń płatnych faktura zostanie wystawiona na podstawie poniższych danych.
Nazwa firmy*
Branża
NIP*
Miejscowość*
Kod pocztowy*
Ulica i numer*
Kraj siedziby
E-mail firmy*
Telefon*
Faks

Uwagi

Uwagi
* Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa oraz (w przypadku wydarzeń płatnych) zobowiązuję się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszego zgłoszenia
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o., oraz partnerów handlowych. Oświadczenie jest niezależne od czasu korzystania z usług świadczonych przez Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
* gwiazdką oznaczono pola obowiązkowe

Informacje

Renata Grzeszczak
Product Manager

T 22 333 97 77

F 22 333 97 78

konferencje@pb.pl

Zarejestruj się

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter