pb.pl

Farmacja

RODO w ochronie zdrowia i farmacji

08.03.2018, Warszawa,
Hotel Polonia Palace

koszt uczestnictwa netto
1695 PLN (od 10 lutego 2018 do 8 marca 2018)

Konferencja.

Ochrona zdrowia dotyka danych wrażliwych, o szczególnie poufnym charakterze. Dlatego też reforma RODO (GDPR) ma tu szczególnie istotne znaczenie i z całą pewnością jej precyzyjne i skuteczne wdrożenie stanowi jedno z kluczowych wyzwań przed, którymi stoi Państwa branża!

Celem naszego wydarzenia jest praktyczne podejście do problematyki przetwarzania danych osobowych we wszystkich najważniejszych aspektach z uwzględnieniem specyfiki sektora ochrony zdrowia. Sektor ochrony zdrowia jest pod wieloma względami szczególnym przypadkiem jeżeli chodzi o dostosowanie się do wymogów RODO. Wynika to zarówno ze specyficznej sytuacji prawnej, w jakiej działają podmioty z branży, jak i uwarunkowań faktycznych.

Dlatego o dostosowaniu Państwa organizacji do wymogów RODO mówić będą doświadczeni audytorzy oraz prawnicy specjalizujący się w prawie medycznym, farmaceutycznym i ochrony danych osobowych, którzy podzielą się z Państwem swoją wiedzą i dotychczasowymi doświadczenia w obszarze RODO.

W trakcie konferencji omówimy najważniejsze wymogi prawne związane z rozpoczęciem stosowania RODO, jak również praktyczne wskazówki dotyczące sposobu ich realizacji - zarówno od strony procesowej, jak i IT.

 


Zapraszam serdecznie!
Renata Grzeszczak
Project Manager - Team Leader

 

Konferencję  kierujemy do kadry zarządzającej podmiotami funkcjonującymi na rynku farmaceutycznym

A w szczególności do:

 • Prezesów, Członków Zarządu, Dyrektorów Zarządzających
 • Dyrektorów medycznych
 • Dyrektorów handlowych, ds sprzedaży
 • Menedżerów i specjalistów ds. wsparcia sprzedaży
 • Dyrektorów, managerów i pracowników działów marketingu
 • Administratorów bezpieczeństwa informacji, (ABI)
 • Radców prawnych, dyrektorów i pracowników działów prawnych oraz compliance
 • Dyrektorów, Managerów, specjalistów działów HR
 • Kancelarii prawnych specjalizujących się w prawie farmaceutycznym
 • Osób zajmujących się ochroną lub przetwarzaniem danych osobowych
 • Osób kierujących projektami związanymi z przetwarzanie danych
 • Przedstawicieli podmiotów przetwarzających dane osobowe

Partner Merytoryczny:

KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński - Kancelaria KRK Kieszkowska Rutkowska Kolasiński – obok głównego obszaru działalności w postaci wyspecjalizowanego doradztwa regulacyjno-konkurencyjnego – świadczy usługi z zakresu prawa ochrony danych osobowych oraz prawa własności intelektualnej i nowych technologii. KRK wspiera Klientów we wdrażaniu korzystnych biznesowo, a jednocześnie bezpiecznych prawnie strategii rynkowych – również dla start-up’ów. Kancelaria zapewnia kompleksowe doradztwo związane z ochroną danych osobowych i oferuje pomoc we wdrażaniu wymagań RODO. Prawnicy kancelarii aktywnie doradzają Klientom przy szeroko rozumianych projektach IT i e-commerce, jak również posiadają praktykę w zakresie przeprowadzania audytów prawnych i przygotowywania umów IT (wdrożeniowych, serwisowych, licencyjnych, outsourcingowych). W związku ze specyfiką działań skupionych na branży ochrony zdrowia kancelaria KRK odznacza się szczególną znajomością sektora telemedycznego i tematyki e-Zdrowia. KRK doradza również przedsiębiorcom w zakresie prawa internetowego i usług elektronicznych, w tym problematyki hostingu, domen internetowych czy cyberbezpieczeństwa, a także pomaga w tworzeniu dokumentacji w postaci polityk bezpieczeństwa i prywatności czy umów związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Ponadto wspiera Klientów w kontaktach z organami administracyjnymi oraz reprezentuje ich w postępowaniach cywilnych, administracyjnych i arbitrażowych. Członkowie zespołu KRK uznawani sią za wiodących prawników w swoich specjalizacjach przez polskie i międzynarodowe rankingi, takie jak: Rzeczpospolita, Chambers Europe, Legal500, Who’s Who oraz Expert Guide by Euromoney.


Tylko 13 proc. menedżerów zna termin wdrożenia RODO

Pb.pl  2017-02.12

W maju w praktyce wchodzi w życie unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. A krajowe firmy wciąż niewiele wiedzą o nowych przepisach, ale ich zagraniczni „koledzy” - jeszcze mniej. O zapowiedziach zmian w prawie ochrony danych osobowych (RODO) krajowi przedsiębiorcy już słyszeli nieraz. Czy skłoniło ich to do przeanalizowania nowych regulacji? Niekoniecznie. Analizy przeprowadzone przez Ipsos dla Microsoft wykazały, że w Polsce 87 proc. menedżerów nie wie, od kiedy unijne rozporządzenie zacznie obowiązywać. Jedynie 33 proc. respondentów wskazało, że RODO odnosi się do przedsiębiorstw działających na terenie Wspólnoty i prowadzących wymianę handlową z Unią. 38 proc. zna wysokość kar za naruszenia przepisów. (…)

 

Firmy wciąż niegotowe na RODO

Pb.pl  2018-02.06

Co piąta firma nie rozpoczęła jeszcze przygotowań do wdrożenia Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Część z nich najpewniej nie zdąży już z dostosowaniami. PwC sprawdziło stan przygotowania polskich przedsiębiorstw do majowych zmian, jakie wprowadzi w życie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Z analiz przeprowadzonych przez firmę wynika, że wiele przedsiębiorstw może się nie wyrobić w wyznaczonym terminie – 25 maja 2018 r. Badanie prowadzone było jesienią 2017 r. i wówczas pełną gotowość do RODO zadeklarowało jedynie 3 proc. spółek, 20 proc. rozpoczęło ocenę “szczelności” procesów, kolejne 20 proc. badanych prowadziło już działania dostosowawcze (będąc na różnych ich etapach). Natomiast co piąta firma nie zdążyła jeszcze nawet rozpocząć przygotowań. (...)

Partnerzy

Partner Merytoryczny

Patron

Patron Medialny

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
1695 PLN (od 10 lutego 2018 do 8 marca 2018)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
RODO w ochronie zdrowia i farmacji
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

12. Strony niniejszej umowy wyrażają zgodę, aby korespondencja pomiędzy nimi, w tym wezwanie do zapłaty, odbywały się w formie elektronicznej na adresy poczty elektronicznej wskazane poniżej. Korespondencję na wskazany adres e-mailowy uznaje się za skuteczną, o ile Strona nie poinformowała drugiej Strony, w formie przewidzianej umową, o zmianie podanego w niniejszej umowie adresu.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres zgoda@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter