pb.pl

Prawo

Dyrektywa PSD2

14-15.03.2018, Warszawa,
Hotel Polonia Palace, Al. Jerozolimskie 45

koszt uczestnictwa netto
1995.00 PLN (od 27 grudnia 2017 do 2 lutego 2018)
2495.00 PLN (od 3 lutego 2018 do 15 marca 2018)

II EDYCJA KONFERENCJI

Konferencja. OPEN BANKING PO POLSKU

Zarejestruj się

Szanowni Państwo,

po sukcesie pierwszej edycji mam przyjemność zaprosić Państwa do udziału w II edycji konferencji PSD2, która odbędzie się w dniach 14-15 marca 2018 roku w Warszawie.

W programie wydarzenia uwzględniliśmy jeszcze więcej odniesień do dobrych praktyk i aktualnego stanu legislacyjnego.

W trakcie konferencji:

 • dowiemy się jaka jest wizja regulatora odnośnie PSD2 dla Polski
 • poznamy zasady praktycznego wdrożenia Open Banking w kontekście usług TPP i interfejsu TPP
 • odniesiemy się do bezpieczeństwa PSD2, w tym silnego uwierzytelnienia
 • zaprezentujemy zasady przetwarzania danych według PSD2 i RODO, punkty krytyczne wdrożenia obydwu regulacji
 • zestawimy open - banking i „banking by non-banks” w Polsce
 • nakreślimy, jak powinna wyglądać modelowa ochrona konsumenta zgodnie z regulacją PSD2 w zakresie odpowiedzialności za transakcje nieautoryzowane, odwoływalności i innych
 • przedstawimy kluczowe zasady funkcjonowania Polish API oraz stan adopcji API w bankach

Program wzbogacony został o tematy, które były przedmiotem szczególnego zainteresowania uczestników pierwszej edycji.

Konferencja poprowadzona będzie przez najwybitniejszych Ekspertów z zakresy dyrektywy PSD2 w Polsce, uzyskacie Państwo zatem rzetelną, kompleksową i praktyczną wiedzę.

Serdecznie zapraszam do udziału w najważniejszym spotkaniu na temat PSD2 w Polsce!

 

Magdalena Sokulska
Project Manager

Dlaczego warto wziąć udział:

 • okazja do konsultacji z wybitnymi ekspertami
 • wieloaspektowe omówienie tematu
 • znaczące wsparcie merytoryczne konieczne by wdrożyć wymagane zmiany
 • możliwość wymiany doświadczeń
 • imienny certyfikat potwierdzający uczestnictwo

Do udziału zapraszamy:

Prezesów Zarządu, Członków Zarządu, Dyrektorów oraz Kierowników, reprezentujących poniższe firmy oraz instytucje:

 • Banki
 • Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe
 • Osoby koordynujące PSD 2 w Bankach
 • Wydawców kart
 • Firmy zajmujące się obsługą płatności mobilnych
 • Dostawców usług płatniczych
 • Kancelarie prawne zajmujące się obsługą podmiotów finansowych

W szczególności z departamentów:

 • bankowości detalicznej, transakcyjnej i elektronicznej
 • zarządzania produktami
 • prawnych
 • operacyjnych
 • kart płatniczych
 • compliance
 • centrum usług płatniczych
 • IT

Partner Merytoryczny

dLK Legal to nowoczesna firma prawnicza, skoncentrowana na obsłudze podmiotów z sektora finansowego i nowych technologii w zakresie wsparcia regulacyjnego i transakcyjnego. dLK specjalizuje się w obsłudze banków, instytucji płatniczych, instytucji pieniądza elektronicznego, funduszy inwestycyjnych i podmiotów z rynku ubezpieczeń, a także ich klientów i podmiotów współpracujących. Wspieramy podmioty nadzorowane m.in. w zakresie prawa bankowego i usług płatniczych, zagadnień compliance, AML, prawa korporacyjnego, prawa IT i ochrony danych osobowych oraz prawa konsumenckiego. Nasi specjaliści doradzają we wdrożeniu licznych projektów z pogranicza bankowości i nowych technologii, uczestnicząc w pracach nad kluczowymi innowacjami branży finansowej, m.in. przy wdrożeniach usług dostępu podmiotów trzecich do rachunku, mechanizmu distributed ledger (blockchain) i powszechnych płatności natychmiastowych. W ramach członkostwa w sieci World IT Lawyers oraz we współpracy z European Payments Consulting Association (EPCA) realizujemy liczne projekty o wymiarze transgranicznym. Intensywnie angażujemy się w reprezentowanie instytucji finansowych i organizacji branżowych w polskim i unijnym procesie legislacyjnym.

Zarejestruj się

Partnerzy

Partner Merytoryczny

Patron Medialny

14 marca 2018

08:30

Rejestracja uczestników, powitalna kawa

09:00

Wizja PSD2 dla Polski

Paweł Bułgaryn, Główny Specjalista, Koordynator ds. systemów płatniczych, Ministerstwo Finansów

 • kierunki rozwoju PSD2 dla Polski
 • wpływ ustawy o usługach płatniczych na sektor bankowy i rynek płatności w Polsce
10:00

Open Banking PSD2

dr Krzysztof Korus, Radca Prawny, dLK Legal

 • usługi TPP
 • interfejs TPP
 • jak praktycznie zastosować rozwiązanie
 • najbardziej newralgiczne punkty procesu
 • dobre praktyki

11:30

Przerwa na kawę

11:45

Bezpieczeństwo PSD2

dr Zbigniew Długosz, Radca Prawny, dLK Legal

 • silne uwierzytelnienie
 • bezpieczeństwo informatyczne
 • praktyczne zastosowanie regulacji dot. bezpieczeństwa
 • wdrożenie regulacji krok po kroku czyli na co zwrócić szczególną uwagę

13:15

Przerwa na lunch

14:00

Nowe PSD2 i RODO

Michał Mostowik, Prawnik, dLK Legal

 • zasady przetwarzania danych PSD2 i RODO
 • konflikty
 • punkty krytyczne wdrożenia obydwu regulacji
 • sprawna implementacja regulacji PSD2 i RODO – najistotniejsze elementy
15:30

PANEL DYSKUSYJNY - Open Banking i Non-Banking w Polsce

Moderator: dr Krzysztof Korus, Radca Prawny, dLK Legal
Uczestnicy dyskusji:
Krzysztof Pycia, Dyrektor Departamentu Produktów Mobilnych i Tożsamości Cyfrowej, Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.
Krzysztof Biernacki, Head of digital and innovations, AVIVA
przedstawiciel Kontomatik

16:15

Zakończenie pierwszego dnia konferencji

15 marca 2018

08:30

Rejestracja uczestników, powitalna kawa

09:00

Ochrona konsumenta w PSD2

Dariusz Gradzi, Adwokat, Partner, AKGK Adwokaci Kostański Gradzi Kuczara s.c.

 • obowiązki informacyjne dostawcy usług płatniczych
 • odpowiedzialność dostawcy za nieautoryzowane transakcje płatnicze
 • odpowiedzialność płatnika za nieautoryzowane transakcje płatnicze
 • odpowiedzialność dostawcy za niewykonanie zlecenia płatniczego
 • odwoływalność
 • zakres terytorialno-walutowy

11:00

Przerwa na kawę

11:15

Możliwości i pułapki świadczenia usługi AIS

Marcin Bieliński, Radca Prawny, Idea Bank SA

 • jak pozyskiwać informacje o rachunku
 • jaki zakres informacji można pozyskać
 • wykorzystywanie pozyskanych informacji do innych celów
13:15

Przerwa na lunch

14:00

Polish API - standard dla otwartej bankowości na polskim rynku

Maciej Kostro, Doradca Zarządu Związku Banków Polskich, sekretarz Rady Bankowości Elektronicznej, odpowiedzialny za projekt Polish API

 • omówienie inicjatywy standaryzacyjnej i jej głównych założeń
 • kontekst międzynarodowy
 • plany rozwoju
15:00

Technologia API w banku

Tomasz Leś, Asseco Poland S.A.

 • stan korzystania z API w bankach w Polsce
 • perspektywy PSD2
 • jak Polska prezentuje się na tle innych krajów
 • rozwój API w Polsce - kierunki rozwoju
 • dobre praktyki
16:30

Zakończenie konferencji, wręczenie certyfikatów

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
1995.00 PLN (od 27 grudnia 2017 do 2 lutego 2018)
2495.00 PLN (od 3 lutego 2018 do 15 marca 2018)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
Dyrektywa PSD2
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

12. Strony niniejszej umowy wyrażają zgodę, aby korespondencja pomiędzy nimi, w tym wezwanie do zapłaty, odbywały się w formie elektronicznej na adresy poczty elektronicznej wskazane poniżej. Korespondencję na wskazany adres e-mailowy uznaje się za skuteczną, o ile Strona nie poinformowała drugiej Strony, w formie przewidzianej umową, o zmianie podanego w niniejszej umowie adresu.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres zgoda@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Zarejestruj się

Formularz rejestracyjny

Prosimy o wypełnienie poniższej tabelki wpisując dane uczestników Wydarzenia. W przypadku wydarzeń płatnych koszt uczestnictwa naliczany jest automatycznie.

Lista uczestników

Lp Imię Nazwisko Stanowisko Dział Email Cena netto
1 1995.00 PLN
2 1995.00 PLN
3 1995.00 PLN
4 1995.00 PLN
5 1995.00 PLN

???

Osoba zgłaszająca

Osoba zgłaszająca jest reprezentantem firmy, który zgłasza uczestników i z którym możemy się skontaktować w razie wątpliwości dotyczących zgłoszenia. Osoba zgłaszająca nie musi być uczestnikiem.
Nazwisko*
Stanowisko*
Dział*
Telefon*
Faks
Email

Kontakt potwierdzający rejestrację

Email*
pod ten adres zostanie wysłany
link potwierdzający
Email księgowości
pod ten adres zostanie wysłana proforma

Dane firmy

W przypadku wydarzeń płatnych faktura zostanie wystawiona na podstawie poniższych danych.
Nazwa firmy*
Branża
NIP*
Miejscowość*
Kod pocztowy*
Ulica i numer*
Kraj siedziby
E-mail firmy*
Telefon*
Faks

Uwagi

Uwagi
* Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa oraz (w przypadku wydarzeń płatnych) zobowiązuję się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszego zgłoszenia
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o., oraz partnerów handlowych. Oświadczenie jest niezależne od czasu korzystania z usług świadczonych przez Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
* gwiazdką oznaczono pola obowiązkowe

Informacje

Magdalena Sokulska
Project Manager

T 22 333 9850

F 22 333 97 78

m.sokulska@pb.pl

Zarejestruj się

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter