pb.pl

Marketing i PR

RODO - marketing i sprzedaż w zgodzie z nowymi regulacjami

01.03.2018, Warszawa,
Novotel Airport (ul. 1 Sierpnia 1, Warszawa)

koszt uczestnictwa netto
1395.00 PLN (od 22 grudnia 2017 do 2 lutego 2018)
1695.00 PLN (od 3 lutego 2018 do 1 marca 2018)

Konferencja.

Zarejestruj się

Przed nami wielkie wyzwanie jakim jest wdrożenie RODO. Poprawna implementacja regulacji stanowi wielkie wyzwania dla firm i organizacji, natomiast są działy i departamenty, które są w sposób szczególny zaangażowane w te procesy, takie jak działy marketingu i sprzedaży właśnie.

Z myślą o Państwa szczególnych potrzebach w tym zakresie przygotowaliśmy program konferencji, który pozwoli Państwu zapoznać się z dokładnymi wymogami w zakresie RODO oraz stanowi swoistą instrukcję działania.

Szczegółowo omówimy m.in. :

 • zgody podmiotów danych jako podstawa działań marketingowych
 • wdrożenie wytycznych RODO w zagranicznych firmach internetowych
 • nowe zasady nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych przez wymiar sprawiedliwości
 • marketing własny a marketing cudzy
 • profilowanie dla celów marketingowych
 • bazy marketingowe które posiadamy - czy będą legalne po rozpoczęciu stosowania wytycznych RODO

Goście Honorowi i Prelegenci pozwolą spojrzeć na tematykę RODO z różnych perspektyw, podpowiadając i edukując z zakresu efektywnego i sprawnego wdrożenia.

Jeśli reprezentują Państwo działy marketingu i sprzedaży zdecydowanie nie może Państwa zabraknąć na konferencji stworzonej by uwzględnić Państwa potrzeby, zakres działalności i ryzyka.

Zapraszam serdecznie!
Renata Grzeszczak
Project Manager - Team Leader

 

Do udziału zapraszamy przede wszystkim:

 • Dyrektorów, managerów i pracowników działów marketingu i sprzedaży
 • Dyrektorów, menedżerów i specjalistów ds. marketingu online
 • Osoby odpowiedzialnych za portale i serwisy internetowe
 • Dyrektorów, menedżerów e-commerce, e-biznesu, e-handlu, e-usług
 • Dyrektorów, menedżerów sprzedaży
 • Menedżerów i specjalistów ds. wsparcia sprzedaży
 • Pracowników działów Complience
 • Osoby kierujące projektami związanymi z przetwarzanie danych
 • Administratorów bezpieczeństwa informacji
 • Prawników wewnętrznych w firmach
 • Przedstawicieli podmiotów przetwarzających dane osobowe na zlecenie
 • Wszystkie inne osoby zajmujące się ochroną lub przetwarzaniem danych osobowych

 

Zapewniamy uczestnikom konferencji bezpłatny parking na terenie hotelu.

 


Partner Merytoryczny

Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Sp. j. jest jedną z wiodących kancelarii prawnych działających na rynku polskim. Specjalizuje się przede wszystkim w takich dziedzinach jak: TMT, ochrona danych osobowych, IT, prawo własności intelektualnej, prawo konkurencji i ochrony konsumentów, prawo reklamy i promocji, zamówienia publiczne. Zespół kancelarii liczy ponad 55 prawników, w skład którego wchodzą: adwokaci, radcowie prawni, doktorzy nauk prawnych, rzecznicy patentowi, aplikanci adwokaccy i radcowscy oraz doktoranci i młodsi prawnicy. Potwierdzeniem renomy Kancelarii są jej wysokie miejsca w krajowych i międzynarodowych rankingach firm prawniczych. Kancelaria współpracuje stale z ponad 100 przedsiębiorcami, wśród których znajdują się zarówno krajowe podmioty gospodarcze, jak i inwestorzy zagraniczni, a także międzynarodowe korporacje.

 

 


Reforma ochrony danych coraz bliżej

Pb.pl  2017-12.11

Mały biznes zostanie zwolniony z części nowych obowiązków — to jeden z pierwszych efektów prac nad przyszłą nową ustawą.
Prawie 1,7 tys. uwag wpłynęło do Ministerstwa Cyfryzacji (MC) podczas uzgodnień i konsultacji pakietu zmian w polskich regulacjach dotyczących ochrony danych osobowych. Większość, bo około tysiąca, zgłoszono do projektu przepisów wprowadzających przyszłą ustawę o tej ochronie, którym zostanie znowelizowanych ponad 130 aktów. Na razie resort wypracował stanowisko do wniosków przedstawionych przez inne ministerstwa dotyczących nowej ustawy.— Projekt ustawy ulegnie zmianie. Uwag było dużo, bo konsultacje prowadziliśmy bardzo szeroko — mówi dr Maciej Kawecki, kierujący Departamentem Zarządzania Danymi w MC. (…)

 

Czy firma-Kowalski wyłączona z RODO

Pb.pl  2018-01.11

... W resorcie cyfryzacji Kończą się prace nad projektem przyszłej nowej ustawy o ochronie danych osobowych.
— Na planowanym w najbliższy poniedziałek spotkaniu z udziałem ok. 300 osób będziemy odpowiadać na uwagi, które napłynęły podczas konsultacji społecznych. Potem projekt ustawy z uwzględnieniem opinii innych resortów, generalnego inspektora, przedsiębiorców, izb gospodarczych, obywateli zostanie przekazany do dalszych prac legislacyjnych. Mam nadzieję, że za tydzień zajmą się nim komitety Rady Ministrów — powiedział dr Maciej Kawecki, dyrektor Departamentu Zarządzania Danymi Ministerstwa Cyfryzacji (MC) uczestnikom konferencji „Efektywne wdrożenie RODO/ GDPR” organizowanej przez „Puls Biznesu”.
(...)

Zarejestruj się

Partnerzy

Partner Merytoryczny

Patron Honorowy

Patron

Patron Medialny

1 marca 2018

09:00

Rejestracja, poranna kawa

09:20

Otwarcie konferencji

09:30

Ewolucja w ochronie danych osobowych. Nowe zasady nadzoru nad przetwarzaniem danych osobowych przez wymiar sprawiedliwości*

GOŚĆ HONOROWY: dr Maciej Kawecki, Koordynator krajowej reformy danych osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji

10:25

Znaczenie RODO dla branży internetowej

Włodzimierz Schmidt, prezes Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska

 • skuteczność dotychczasowych zgód na przetwarzanie danych internetowych
 • nowe klauzule zgody na przetwarzanie danych internetowych
 • sankcje karne po wejściu RODO
11:10

RODO wyzwania dla marketingu bezpośredniego

Jacek Barankiewicz, członek zarządu Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego

 • GDPR w e-mail i SMS marketingu
11:50

Przerwa na kawę

12:05

Zgody podmiotów danych jako podstawa działań marketingowych

Xawery Konarski, starszy partner Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

 • skuteczność zgód zebranych przed 25 maja 2018 r.
 • nowe warunki zgód marketingowych – jak spełnić wymogi RODO
 • szczególne przypadki zbierania zgody w RODO  (małoletni, profilowanie)
 • zgody na cookies i telemarketing a zgody w RODO

 

13:05

Marketing bezpośredni jako postać prawnie uzasadnionego interesu – RODO a obecny stan prawny

Dr Grzegorz Sibiga, of Counsel, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

 • usprawiedliwiony cel a prawnie uzasadniony interes – różnice prawne
 • marketing własny a marketing cudzy – znaczenie prawne rozróżnienia
 • sprzeciw wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego
 • analityka i CRM – profilowanie dla celów marketingowych. Prawnie uzasadniony interes czy zgoda podmiotu danych?
14:05

Lunch

15:05

Wybrane aspekty wdrożenia RODO w branży internetowej

Michał Kaczorowski, radca prawny, pełniący w Google funkcję Commercial Counsel CEE, Google Poland

Jak wielcy wdrożyli  RODO – case study Google

 • jak realizować obowiązki administratora danych
 • administrator czy przetwarzający, jak określić role uczestników ekosystemu internetowego
 • czy podmiot danych może zrealizować wszystkie swoje prawa on-line
15:50

Programy lojalnościowe/multipartnerskie a RODO

Michał Pieprzny, CEO PAYBACK Polska
Piotr Zgierski, radca prawny, in-house lawyer, PAYBACK Polska

16:35

Zakończenie konferencji

 

 

* Bezpłatny udział w prelekcji

 

 

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
1395.00 PLN (od 22 grudnia 2017 do 2 lutego 2018)
1695.00 PLN (od 3 lutego 2018 do 1 marca 2018)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
RODO - marketing i sprzedaż w zgodzie z nowymi regulacjami
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

12. Strony niniejszej umowy wyrażają zgodę, aby korespondencja pomiędzy nimi, w tym wezwanie do zapłaty, odbywały się w formie elektronicznej na adresy poczty elektronicznej wskazane poniżej. Korespondencję na wskazany adres e-mailowy uznaje się za skuteczną, o ile Strona nie poinformowała drugiej Strony, w formie przewidzianej umową, o zmianie podanego w niniejszej umowie adresu.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres zgoda@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Zarejestruj się

Formularz rejestracyjny

Prosimy o wypełnienie poniższej tabelki wpisując dane uczestników Wydarzenia. W przypadku wydarzeń płatnych koszt uczestnictwa naliczany jest automatycznie.

Lista uczestników

Lp Imię Nazwisko Stanowisko Dział Email Cena netto
1 1395.00 PLN
2 1395.00 PLN
3 1395.00 PLN
4 1395.00 PLN
5 1395.00 PLN

???

Osoba zgłaszająca

Osoba zgłaszająca jest reprezentantem firmy, który zgłasza uczestników i z którym możemy się skontaktować w razie wątpliwości dotyczących zgłoszenia. Osoba zgłaszająca nie musi być uczestnikiem.
Nazwisko*
Stanowisko*
Dział*
Telefon*
Faks
Email

Kontakt potwierdzający rejestrację

Email*
pod ten adres zostanie wysłany
link potwierdzający
Email księgowości
pod ten adres zostanie wysłana proforma

Dane firmy

W przypadku wydarzeń płatnych faktura zostanie wystawiona na podstawie poniższych danych.
Nazwa firmy*
Branża
NIP*
Miejscowość*
Kod pocztowy*
Ulica i numer*
Kraj siedziby
E-mail firmy*
Telefon*
Faks

Uwagi

Uwagi
* Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa oraz (w przypadku wydarzeń płatnych) zobowiązuję się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszego zgłoszenia
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o., oraz partnerów handlowych. Oświadczenie jest niezależne od czasu korzystania z usług świadczonych przez Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
* gwiazdką oznaczono pola obowiązkowe

Informacje

Renata Grzeszczak
Product Manager

T 22 333 97 77

F 22 333 97 78

konferencje@pb.pl

Zarejestruj się

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter