pb.pl

 

IV Banking Profitability Forum

24.04.2018, Warszawa,

koszt uczestnictwa netto
bezpłatna (od 30 stycznia 2018 do 24 kwietnia 2018)

Wydarzenie bezpłatne, zapraszamy

Forum. Transformacja sektora finansowego – mimo czy dzięki nowym regulacjom, nowej konkurencji, nowym oczekiwaniom klientów

Zarejestruj się

Szanowni Państwo,

w imieniu dziennika gospodarczego Pulsu Biznesu i portalu finansowego Bankier.pl z grupy Bonnier Business Polska, pragnę Państwa zaprosić do udziału w IV Banking Profitability Forum, które odbędzie się 24 kwietnia 2017 r. w Warszawie. Jak co roku partnerem merytorycznym forum jest Obserwatorium.biz.

Podczas forum poruszamy najbardziej gorące tematy, którymi żyją banki, problemy, które stanowią czy stanowić będą nie lada wyzwania dla całego sektora finansowego. W ubiegłym roku mówiliśmy o tym jak technologie zmieniają świat finansów, czy fintechy są konkurencją i największym zagrożeniem czy też partnerami i sprzymierzeńcami banków.

W tym roku będziemy zastanawiali się jaki powinien być bank XXI w., Cool? Hipsterski? Vegan? Co sprzyja profitability? Porozmawiamy również jaki faktyczny wpływ na sektor ma wejście w życie nowych regulacji – PSD2, MIFID2, RODO. A ponieważ najgorętszym tematem ostatnich miesięcy na rynkach finansowych całego świata są kryptowaluty, to naturalnie tego tematu nie zabraknie również podczas IV Banking Profitability Forum. Razem z naszymi ekspertami , reprezentującymi różne instytucje i w związku z tym różne interesy, podyskutujemy o tym czy krypto waluty w ogóle powinny istnieć. Czy w czasach globalizacji możliwy jest zakaz obracania nimi na poszczególnych rynkach – co usiłują zrobić niektóre rządy. Czy są one wyłącznie zagrożeniem, czy też wprowadzają do sektora finansowego nową jakość, przyczyniają się do rozwoju nowych technologii, na których może skorzystać nie tylko ta barnża ale wiele innych sektorów.

A ponieważ  IV Banking Profitability Forum poprzedza wieczorną galę Złotego Bankiera, na jego zakończenie powiemy co mogą zrobić banki by zwiększyć swoje szanse na otrzymanie statuetki.

Jak co roku chcielibyśmy aby  Banking Profitability Forum było miejscem spotkań praktyków z branży. Szczególnie zapraszamy osoby odpowiedzialne w instytucjach finansowych za:

 • strategie,
 • bezpieczeństwo,
 • innowacyjność,
 • dochodowość,
 • rozwój technologiczny w tym rozwiązań IT,
 • rozwój produktów,
 • działy prawne

Zachęcamy do przyjścia również przedstawicieli fintechów, dostawców usług i rozwiązań dla sektora finansowego, a także przedstawicieli kancelarii prawnych, które chcą wspierać sektor finansowy w realizacji nowych wyzwań.

Udział w forum jest bezpłatny.

Zapraszam do uczestnictwa


Beata Tomaszkiewicz,
project manager, dziennikarz


Zarejestruj się

Partnerzy

Partner Merytoryczny

24 kwietnia 2018

09:00

Rejestracja, poranna kawa

09:25

SESJA I Rozpoczęcie forum, powitanie uczestników

Otwarcie i prowadzenie forum: Beata Tomaszkiewicz, project manager, dziennikarz Pulsu Biznesu

09:30

U progu istotnego przyspieszenia wyników sektora bankowego

Prognozy makroekonomiczne Ignacego Morawskiego, prezesa SpotData

10:00

Transformacja cyfrowa sektora finansowego – mimo, wbrew, czy dzięki nowym regulacjom?

Prowadzenie: Eugeniusz Twaróg, dziennikarz finansowy Pulsu Biznesu,
Marek Młyniec, partner PwC, lider zespołu ds. technologii w sektorze finansowym,
Dariusz Paczewski, dyrektor Biura Innowacji Cyfrowej BZ WBK,
Piotr Widacki, dyrektor zarządzający w Pionie Transformacji Cyfrowej w Banku BGŻ BNP Paribas,
Jakub Kachlicki, dyrektor Aplikacji Bankowości Elektronicznej PKO Banku Polskim

 • PSD2 stan przygotowania polskiego sektora finansowego, wpływ na polski sektor finansowy – wnioski z blisko 3 miesięcy funkcjonowania nowych przepisów,
 • RODO – wpływ na sektor finansowy,
 • MIFID 2 –  dla kogo jest szansą, czy  zmieni dotychczasowy podział ról na rynku, kto się dzięki niemu zwinie, a kto rozwinie?
 • eIDAS na jakim etapie tworzenia wspólnej podstawy integracji elektronicznej jesteśmy obecnie – szanse dla sektora finansowego.
11:00

Kryptowaluty, kryptoinwestycje, wpływ na realny rozwój technologii i rynków

Prowadzenie: Michał Kisiel, analityk Bankier.pl
Prof. Krzysztof Piech, Uczelnia Łazarskiego, nauczyciel akademicki, działacz społeczny startupowiec, bitcoinowiec,
Marcin Antczak, prawnik, kancelaria Schoenherr,
Ernest Frankowski, partner Deloitte,
Lech Wilczyński, prezes InPay, członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Bitcoin,
Sylwester Suszek, prezes giełdy BitBay, członek Polskiego Stowarzyszenia Bitcoin,

W grudniu 2017 r.  ruszyły notowania kontraktów terminowych na bitcoina na giełdzie Cboe (Chicago Board Options Exchange). W tym samym czasie: Nasdaq ogłosił, że pracuje nad wprowadzeniem takich kontraktów, największe banki działające w Bułgarii przeprowadziły skoordynowaną akcję zablokowania rachunków giełd umożliwiających inwestycje w krypto waluty,  Rosja ujawniła, że chce wypuścić swoją kryptowalutę i uregulować ten rynek. W Polsce rozpoczęła się dyskusja o zakazie inwestycji w kryptowaluty.

 • dla kogo kryptowaluty są zagrożeniem, czy dla wszystkich jest to oczywiste?
 • czy kryptowaluty to tylko zagrożenie, czy też tworzą nową jakość na rynku, przyczyniają się do rozwoju nowych technologii, powstawania nowych rozwiązań i produktów?
 • blockchain jako technologia przyszłości, jakie branże i jak mogą  na niej skorzystać?
 • czy w okresie globalizacji możliwy jest zakaz inwestycji w kryptowaluty w jednym kraju?
 • dlaczego w Polsce chcemy zakazu inwestycji w kryptowaluty?
 • do czego służą kryptowaluty, czy można nabyć nimi realne produkty i usługi?
 • dlaczego banki nimi nie handlują?
 • czy kolejnym krokiem powinien być zakaz ICO, czyli inwestowania społecznościowego np. w powstające projekty start-upów?
 • czy inwestycje poza oficjalnym obiegiem – GPW, bankami etc. są zagrożeniem i dla kogo?
 • czy rynek powinno się regulować zakazami  jak MiFID II?
12:30

Przerwa kawowa

12:55

SESJA II Rozpoczęcie

13:00

Cool? Hipsterski? Vegan? Co sprzyja profitability? Jaki powinien być bank XXI w, żeby skusić, zwabić, namówić, uwieźć, współczesnych klientów

Prowadzenie: Malwina Wrotniak-Chałada, zastępca redaktora naczelnego Bankier.pl
Jacek Iljin, mBank, dyrektor zarządzający ds. Sprzedaży i Procesów Biznesowych Bankowości Detalicznej,
Jacek Taraśkiewicz, dyrektor pionu Zarządzania Produktami Detalicznymi, Usługami Maklerskimi, Segmentami i Siecią Oddziałów Citi Handlowy,
Tomasz Górski, członek zarządu Idea Banku odpowiedzialny za innowacje, produkty i marketing,
Marcin Jagodziński, dyrektor Departamentu Zarządzania Segmentami, Daily Banking oraz Produktami Oszczędnościowymi w banku Credit Agricole,
Wojciech Rybak, członek zarządu Banku Millennium,

Jak nowe technologie zmieniają ofertę i sposób obsługi:

 • czy w Polsce łatwo o fintechy, w które warto inwestować,
 • czy to start-upowe fintechy tworzą rozwiązania dla sektora finansowego, czy sektor finansowy sam je tworzy,
 • nowi gracze na rynku usług finansowych  – konkurować czy współpracować,
 • płatności mobilne (Mobile payments),
 • bankowość mobilna,
 • sharing/access  economy  ekonomia współpracy/ ekonomia dostępu jak mogą zmienić oblicze usług bankowych - kontekst  leasingu i najmu samochodów na kilometry,
 • zmiana modelu placówek  - placówki typu caschfree,
 • wejście nowych modeli  doradztwa - family Office – wspieranie zarządzania majątkiem przez niezależnych fachowców, wpływ na ofertę bankową,
 • jak przejąć młodych klientów gdy coraz więcej biznesu robi się na Snapchacie ,   jak już dziś przyciągnąć uwagę tych, którzy będą przynosili realne korzyści  dopiero za kilka lat - a może to niemożliwe?
 • jak wspierać firmy nowej gospodarki?
 • czy banki to jeszcze atrakcyjny pracodawca dla młodych talentów, szczególnie gdy w siłę rosną distruptors?
14:00

Jak zdobyć statuetkę Złotego Bankiera oraz Złotego FinTecha. Zapowiedź gali Złotego Bankiera

Prowadzenie: Przemysław Barankiewicz, CFA, redaktor naczelny Bankier.pl, członek kapituły Złotego Bankiera
Eksperci: Hanna Piotrowicz, Account Director KANTAR TNS,
Miłosz Brakoniecki, partner i członek zarządu Obserwatorium.biz,
Paweł Machała, Strategic Account Manager KANTAR TNS,
Michał Kisiel, analityk Bankier.pl, członek kapituły Złotego Bankiera,

15:30

Podsumowanie, zakończenie konferencji

Zapraszamy na obiad

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
bezpłatna (od 30 stycznia 2018 do 24 kwietnia 2018)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
IV Banking Profitability Forum
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

12. Strony niniejszej umowy wyrażają zgodę, aby korespondencja pomiędzy nimi, w tym wezwanie do zapłaty, odbywały się w formie elektronicznej na adresy poczty elektronicznej wskazane poniżej. Korespondencję na wskazany adres e-mailowy uznaje się za skuteczną, o ile Strona nie poinformowała drugiej Strony, w formie przewidzianej umową, o zmianie podanego w niniejszej umowie adresu.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres zgoda@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Zarejestruj się

Formularz rejestracyjny

Prosimy o wypełnienie poniższej tabelki wpisując dane uczestników Wydarzenia.

Lista uczestników

Lp Imię Nazwisko Stanowisko Dział Email
1 bezpłatna
2 bezpłatna

???

Osoba zgłaszająca

Osoba zgłaszająca jest reprezentantem firmy, który zgłasza uczestników i z którym możemy się skontaktować w razie wątpliwości dotyczących zgłoszenia. Osoba zgłaszająca nie musi być uczestnikiem.
Nazwisko*
Stanowisko*
Dział*
Telefon*
Faks
Email

Kontakt potwierdzający rejestrację

Email*
pod ten adres zostanie wysłany
link potwierdzający
Email księgowości
pod ten adres zostanie wysłana proforma

Dane firmy

Nazwa firmy*
Branża
NIP*
Miejscowość
Kod pocztowy
Ulica i numer
Kraj siedziby
E-mail firmy
Telefon
Faks
Uwagi
Uwagi
* Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o., oraz partnerów handlowych. Oświadczenie jest niezależne od czasu korzystania z usług świadczonych przez Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
* gwiazdką oznaczono pola obowiązkowe

Informacje

Beata Tomaszkiewicz
Project Manager - Dziennikarz

T 22 333 9751

F 22 333 97 78

b.tomaszkiewicz@pb.pl

Zarejestruj się

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter