pb.pl

 

Pricing power w branży dóbr konsumenckich

22.03.2018, Warszawa,
Novotel Airport (ul. 1 Sierpnia 1, Warszawa)

koszt uczestnictwa netto
1595 PLN (od 14 grudnia 2017 do 2 lutego 2018)
1895 PLN (od 3 lutego 2018 do 22 marca 2018)

Warsztaty. Jak skutecznie stawić czoła obecnym wyzwaniom rynkowym

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam Państwa na warsztaty  "Pricing power w branży dóbr konsumenckich", które odbędą się w Warszawie.

Firmy działające w branży dóbr konsumenckich, na co dzień spotykają coraz więcej wyzwań, które zagrażają stabilności ich przychodów i rentowności:

 • Postępująca konsolidacja rynku i dynamiczny rozwój kanału online
 • Rosnąca pozycja marek własnych
 • Postępująca intensyfikacja akcji promocyjnych
 • Zmiana trendów zakupowych i wzrost znaczenia aspektu convenience
 • Większa przejrzystość cen i ewolucja tzw. „sprytnych konsumentów”
 • Rosnąca rola poza-produktowej wartości oferty.


Skuteczna odpowiedź firm na te i inne wyzwania branży to skuteczna polityka cenowa i profesjonalne zarządzanie cenami. Firmy świadome znaczenia pricingu dla zapewnienia stabilności przychodów i zysków nieustannie doskonalą swoje kompetencje w tym obszarze, przez co wypracowują znaczną przewagę konkurencyjną w stosunku do innych graczy w branży.

Zapraszamy na praktyczny warsztat „Pricing power w branży dóbr konsumenckich”, podczas którego eksperci firmy Simon-Kucher & Partners, firmy powszechnie uznawanej za światowego lidera doradztwa cenowego, podzielą się z uczestnikami swoim doświadczeniem z obszaru efektywnych podejść do przeciwstawiania się aktualnym wyzwaniom w branży dóbr konsumenckich.

Zapraszam do udziału,

Aldona Mlonek
Project Manager

 Do udziału w warsztatach zapraszamy przede wszystkim:

 • Prezesów, V-c prezesów, członków zarządu  odpowiedzialnych za marketing, sprzedaż, produkty, markę, pricing
 • Dyrektorów sprzedaży, marketingu, produktu, z obszaru zarządzania przychodami, pricingu
 • Managerów ds. marketingu, pricingu, sprzedaży, zarządzania przychodami, marketingu.

 


O Partnerze

Simon-Kucher & Partners

Globalna firma doradcza specjalizująca się w strategii, marketingu, zarządzaniu cenami (pricing) oraz doskonaleniu sprzedaży (sales excellence). Od 1985 roku firma koncentruje się na pomaganiu firmom w zwiększaniu zyskowności i przychodów (Top Line Power). Obecnie w firmie pracuje ponad 1000 konsultantów w 34 biurach na świecie. Simon-Kucher & Partners jest powszechnie uznawana za światowego lidera doradztwa cenowego (pricing). Ekonomiści i menedżerowie na całym świecie cenią i uznają przywództwo intelektualne firmy Simon-Kucher & Partners w zakresie zarządzania cenami.


Ratunkiem zarządzanie ceną

Pb.pl  2016-09-16

Co druga firma jest zaangażowana w wojnę cenową, a 80 proc. przedsiębiorców odczuwa presję dotyczącą rynkowych stawek.
Coraz silniejsza konkurencja ze strony tanich dostawców, a także większa chęć negocjacji ceny przez klientów — to jedne z powodów rosnącej presji cenowej, która jest widoczna w każdej branży (…)
Co więcej, aż 49 proc. przedsiębiorstw biorących udział w badaniu przyznaje, że są aktywnie zaangażowani w wojnę cenową. Firmom bardzo trudno jest poprawić poziom marżowości — zaledwie sześć na dziesięć firm przyznaje, że udało im się to w ciągu ostatniego roku (…)

Partnerzy

Partner

22 marca 2018

08:30

Rejestracja, poranna kawa

09:00

Kluczowe obszary w profesjonalnym podejściu do zarządzania cenami

Jakub Mechliński - Menedżer w warszawskim biurze Simon-Kucher & Partners
Tomasz Stec - Dyrektor w warszawskim biurze Simon-Kucher & Partners

CASE STUDIES

(w trakcie przerwa kawowa)

Podczas warsztatu zostaną omówione kluczowe obszary w profesjonalnym podejściu do zarządzania cenami, których efektywne wykorzystanie w firmach z branży dóbr konsumenckich pozwoli nie tylko radzić sobie z bieżącymi wyzwaniami, ale również zmieniać wyzwania w przewagi konkurencyjne:

1. Dobrze zaplanowana strategia cenowa

Dobrze zaplanowana strategia cenowa to nie tylko poziomy cen i kalendarz promocji, czy nawet optymalizacja warunków handlowych. Strategia cenowa musi przed wszystkim definiować strategiczne przychodowe cele organizacji oraz przełożenie działań z zakresu zarządzania cenami na wzrost zysków. Wtedy żadne działania w obszarze zarządzania cenami nie są przypadkowe, a służą wymiernym celom finansowym.

2. Właściwe podejścia do monetyzowania innowacji

Według międzynarodowego badania cenowego Global Pricing Study 2016 wprowadzanie nowych produktów na rynek to najczęściej wskazywane podejście do walki z rosnącą presją cenową w branży. Z drugiej jednak strony to samo badanie pokazuje, że 72 % nowości produktowych wprowadzanych na rynek to komercyjne porażki nieprzynoszące firmom zaplanowanych korzyści finansowych. Podczas warsztatu eksperci Simon-Kucher & Partners zaprezentują autorskie podejście do monetyzowania innowacji, które stosowane przez ponad 30 lat przyczyniło się do komercyjnego sukcesu ponad 10 000 projektów w tym obszarze.

3. Skuteczne zarządzanie promocjami

Podczas warsztatu uczestnicy znajdą odpowiedzi na wiele nurtujących pytań z obszaru zarządzania promocjami, a przede wszystkim dowiedzą się, jakim celom biznesowym powinny służyć organizowane promocje cenowe oraz jak oceniać ich efektywność.

13:00

Lunch

14:00

Jak efektywnie zarządzać polityką promocyjną

Paweł Przekopiak - Director of Revenue Management, Kompania Piwowarska S.A.

CASE STUDY Kompania Piwowarska

 • Kategoria piwo w Polsce
 • Jak cena promocyjna wpłynęła na kategorię piwo?
 • Co to jest promocja?
 • Czynniki determinujące politykę promocyjną
 • Jak skutecznie budować politykę promocyjną

- Czynniki wpływające na dobór mechanizmów promocyjnych
- Strategia Hi-Low vs. EDLP

 • Proces zarządzania promocjami
 • Ewaluacja efektywności promocji (metodologia obliczania ROI)
15:00

Jak skutecznie zarządzać zmianą ceny

Robert Pernak - Menadżer ds. Zarządzania Cenami, Hochland Polska

CASE STUDY

 • Cena producenta a cena na półce
 • Elementy kształtujące cenę końcową
 • Cena podstawowa, rabat kontraktowy, rabat promocyjny, retro… jak tym zarządzać?
 • Narzędzia wspierające zmiany cen
 • Badania cenowe
 • Cena optymalna
 • Ocena efektywności zmian
16:00

Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
1595 PLN (od 14 grudnia 2017 do 2 lutego 2018)
1895 PLN (od 3 lutego 2018 do 22 marca 2018)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
Pricing power w branży dóbr konsumenckich
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

12. Strony niniejszej umowy wyrażają zgodę, aby korespondencja pomiędzy nimi, w tym wezwanie do zapłaty, odbywały się w formie elektronicznej na adresy poczty elektronicznej wskazane poniżej. Korespondencję na wskazany adres e-mailowy uznaje się za skuteczną, o ile Strona nie poinformowała drugiej Strony, w formie przewidzianej umową, o zmianie podanego w niniejszej umowie adresu.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres zgoda@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Informacje

Aldona Mlonek
Project Manager

T 22 333 9830

F 22 333 97 78

a.mlonek@pb.pl

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter