pb.pl

Transport / Logistyka, zaopatrzenie

Polskie Forum Transportu

27-28.02.2018, Warszawa,
Hotel Novotel Warszawa Airport, ul. 1 Sierpnia 1

koszt uczestnictwa netto
1895 PLN (od 8 listopada 2017 do 12 stycznia 2018)
2295 PLN (od 13 stycznia 2018 do 28 lutego 2018)

Forum. Kluczowe wyzwania branży transportowej

Szanowni Państwo,

już 27-28 lutego 2018 roku zapraszam do udziału w POLSKIM FORUM TRANSPORTU, które powstało w odpowiedzi na szereg wyzwań, z którymi boryka się w ostatnim czasie branża transportowa. Wydarzenie zorganizowane zostało we współpracy ze Związkiem Pracodawców "Transport i Logistyka Polska".

Polscy przewoźnicy drogowi są wypierani z rynku Unii Europejskiej na skutek protekcjonistycznych działań niektórych państw UE. Niemiecki MiLoG i francuskie Loi Macron to regulacje mające osłabić pozycję polskiego transportu w Europie.

Podobne skutki niesie za sobą dyrektywa o pracownikach delegowanych. Zdobywana przez lata ciężkiej pracy silna pozycja polskich przewoźników na rynku europejskim chwieje się. Do tego dochodzi ogromny deficyt rąk do pracy. Dziś brakuje aż 100 tys. kierowców. W 2025 r braki mogą wzrosnąć o kolejne 200 tys.

O tych, i wielu innych wyzwaniach branży transportowej porozmawiamy z najlepszymi ekspertami rynku, odpowiemy na najważniejsze pytania i wspólnie zastanowimy się nad kierunkiem kolejnych zmian.

 

Zapraszam serdecznie,
Magdalena Marczak – Makowska
Project Manager

 

 

 

 

 

 

 


Podczas Forum m.in.:

  • Proponowane zmiany dyrektywy o pracownikach delegowanych, przepisy socjalne zawarte w Pakiecie mobilności oraz kierunki prac nad harmonizacją przepisów socjalnych
  • Płaca minimalna w państwach Europejskich - przegląd ustawodawstwa krajowego w  wybranych państwach europejskich
  • Nowy model wynagradzania kierowców w Polsce jako wyjście naprzeciw europejskim zagrożeniom
  • Rynek państw dawnego Związku Radzieckiego, Bałkany i bliski wschód – szanse, zagrożenia, bariery
  • Zmiany podatkowe oraz prawne – wszystkie najświeższe oraz nadchodzące zmiany wpływające na rynek transportowy – jak się do nich przygotować?
  • Zarządzanie transportem w XXI wieku – technologiczna rewolucja vs. potrzeby pracowników.
  • W jaki sposób nowoczesne narzędzia telematyczne wpływają na poprawę bezpieczeństwa kierowców zawodowych?

Zapraszamy również do udziału w 3 interesujących dyskusjach:

  • Jakie skutki dla międzynarodowego transportu drogowego, wymiany towarowej i rynku pracy przyniosą nowe inicjatywy zmierzające do poprawy i ujednolicenia warunków pracy na unijnym rynku usług?
  • Jakie rynki mogą być alternatywą dla polskich przewoźników wykonujących dotychczas przewozy w kierunkach zachodnich? Czy mogą to być rynki wschodnie i południowe? Szanse na odblokowanie embarga w wymianie towarowej EU-Rosja i na jej wzrost.
  • Czy państwo polskie powinno wspierać branżę transportu drogowego? Jakie są oczekiwania przedsiębiorców? Co może a co powinien zrobić dla polskich przewoźników i logistyków polski Rząd?

Kto powinien wziąć udział:

Forum skierowane jest  do Prezesów, Członków Zarządu, Dyrektorów i Wyższej Kadry Zarządzającej, odpowiedzialnej za zarządzanie transportem i zaopatrzeniem, do operatorów transportowych oraz wszystkich zainteresowanych najnowszymi trendami, pozwalającymi na optymalizację zarządzania w transporcie.

 


 

Zapewniamy uczestnikom forum bezpłatny parking na terenie hotelu.


Przewoźnicy pełni obaw co do propozycji KE ws. pakietu mobilności

Pb.pl  2017-06-07

Eksperci, przewoźnicy i eurodeputowani skrytykowali w środę w Brukseli przedstawiony w maju przez Komisję Europejską pakiet dotyczący międzynarodowego transportu drogowego. Obawy budzą zwłaszcza zapisy o delegowaniu pracowników w sektorze transportowym.

W środę w Parlamencie Europejskim odbyła się debata ws. propozycji KE w ramach pakietu mobilności. 31 maja KE opublikowała pakiet ośmiu inicjatyw legislacyjnych dotyczących transportu drogowego. Zmiany - jak zapewniała przedstawiająca projekt komisarz UE ds. transportu Violeta Bulc - miałyby poprawić funkcjonowanie rynku przewozów drogowych oraz warunki socjalne i zatrudnienie pracowników.(…)

GITD: pakiet mobilności KE może obniżyć bezpieczeństwo na drogach

Pb.pl  2017-09-29

Wprowadzenie niektórych rozwiązań z pakietu mobilności KE może obniżyć bezpieczeństwo na polskich drogach - poinformował podczas gali z okazji 15-lecia działalności kontrolnej Inspekcji Transportu Drogowego Łukasz Bryła zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

"Z punktu widzenia polskiej Inspekcji Transportu Drogowego wdrożenie niektórych propozycji z tego pakietu (mobilności - PAP) oznaczałoby po prostu obniżenie poziomu bezpieczeństwa, poprzez to, że nasi inspektorzy musieliby poświęcać czas na kwestie niezwiązane bezpośrednio z bezpieczeństwem" - powiedział Bryła. (…)


Partner:

DAF Trucks Polska Sp. z o.o. reprezentuje firmę DAF - producenta pojazdów ciężarowych. Trzy rozwiązania konstrukcyjne – seria LF, CF lub XF – jedna filozofia: jakość w każdym calu. Seria LF to wzorowy pojazd dystrybucyjny. Seria CF i XF to najbardziej efektywne pojazdy do transportu na dłuższe dystanse, bądź zastosowań specjalistycznych. O ich jakości świadczy tytuł Samochodu Ciężarowego Roku 2018 dla serii CF oraz XF.

Niezależnie od tego jak wielkie byłoby wyzwanie, mamy ciężarówkę DAF, która mu sprosta.

Idea Getin Leasing S.A. należy do najszybciej rozwijających się firm leasingowych w Polsce, jest liderem finansowania pojazdów dla przedsiębiorstw oraz jedną z chętniej wybieranych spółek finansujących inwestycje w maszyny i urządzenia. Idea Getin Leasing oferuje przedsiębiorcom kompleksowy pakiet usług finansowych: leasing, pożyczkę, kredyt, najem dla środków transportu ciężkiego, produkty flotowe, ubezpieczenia oraz produkty dodatkowe.

 

Partnerzy

Partner

Patron Merytoryczny

Patron Medialny

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
1895 PLN (od 8 listopada 2017 do 12 stycznia 2018)
2295 PLN (od 13 stycznia 2018 do 28 lutego 2018)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
Polskie Forum Transportu
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

12. Strony niniejszej umowy wyrażają zgodę, aby korespondencja pomiędzy nimi, w tym wezwanie do zapłaty, odbywały się w formie elektronicznej na adresy poczty elektronicznej wskazane poniżej. Korespondencję na wskazany adres e-mailowy uznaje się za skuteczną, o ile Strona nie poinformowała drugiej Strony, w formie przewidzianej umową, o zmianie podanego w niniejszej umowie adresu.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres zgoda@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Informacje

Magdalena Marczak
Project Manager

T 22 333 98 40

F 22 333 97 78

m.marczak@pb.pl

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter