pb.pl

Transport / Logistyka, zaopatrzenie

Polskie Forum Transportu

27-28.02.2018, Warszawa,
Hotel Novotel Warszawa Airport, ul. 1 Sierpnia 1

koszt uczestnictwa netto
1895.00 PLN (od 8 listopada 2017 do 12 stycznia 2018)
2295.00 PLN (od 13 stycznia 2018 do 28 lutego 2018)

Forum. Kluczowe wyzwania branży transportowej

Zarejestruj się

Szanowni Państwo,

już 27-28 lutego 2018 roku zapraszam do udziału w POLSKIM FORUM TRANSPORTU, które powstało w odpowiedzi na szereg wyzwań, z którymi boryka się w ostatnim czasie branża transportowa. Wydarzenie zorganizowane zostało we współpracy ze Związkiem Pracodawców "Transport i Logistyka Polska".

Polscy przewoźnicy drogowi są wypierani z rynku Unii Europejskiej na skutek protekcjonistycznych działań niektórych państw UE. Niemiecki MiLoG i francuskie Loi Macron to regulacje mające osłabić pozycję polskiego transportu w Europie.

Podobne skutki niesie za sobą dyrektywa o pracownikach delegowanych. Zdobywana przez lata ciężkiej pracy silna pozycja polskich przewoźników na rynku europejskim chwieje się. Do tego dochodzi ogromny deficyt rąk do pracy. Dziś brakuje aż 100 tys. kierowców. W 2025 r braki mogą wzrosnąć o kolejne 200 tys.

O tych, i wielu innych wyzwaniach branży transportowej porozmawiamy z najlepszymi ekspertami rynku, odpowiemy na najważniejsze pytania i wspólnie zastanowimy się nad kierunkiem kolejnych zmian.

 

Zapraszam serdecznie,
Magdalena Marczak – Makowska
Project Manager

 

 

 

 

 

 

 


Podczas Forum m.in.:

 • Proponowane zmiany dyrektywy o pracownikach delegowanych, przepisy socjalne zawarte w Pakiecie mobilności oraz kierunki prac nad harmonizacją przepisów socjalnych
 • Płaca minimalna w państwach Europejskich - przegląd ustawodawstwa krajowego w  wybranych państwach europejskich
 • Nowy model wynagradzania kierowców w Polsce jako wyjście naprzeciw europejskim zagrożeniom
 • Rynek państw dawnego Związku Radzieckiego, Bałkany i bliski wschód – szanse, zagrożenia, bariery
 • Zmiany podatkowe oraz prawne – wszystkie najświeższe oraz nadchodzące zmiany wpływające na rynek transportowy – jak się do nich przygotować?
 • Zarządzanie transportem w XXI wieku – technologiczna rewolucja vs. potrzeby pracowników.
 • W jaki sposób nowoczesne narzędzia telematyczne wpływają na poprawę bezpieczeństwa kierowców zawodowych?

Zapraszamy również do udziału w 3 interesujących dyskusjach:

 • Jakie skutki dla międzynarodowego transportu drogowego, wymiany towarowej i rynku pracy przyniosą nowe inicjatywy zmierzające do poprawy i ujednolicenia warunków pracy na unijnym rynku usług?
 • Jakie rynki mogą być alternatywą dla polskich przewoźników wykonujących dotychczas przewozy w kierunkach zachodnich? Czy mogą to być rynki wschodnie i południowe? Szanse na odblokowanie embarga w wymianie towarowej EU-Rosja i na jej wzrost.
 • Czy państwo polskie powinno wspierać branżę transportu drogowego? Jakie są oczekiwania przedsiębiorców? Co może a co powinien zrobić dla polskich przewoźników i logistyków polski Rząd?

Kto powinien wziąć udział:

Forum skierowane jest  do Prezesów, Członków Zarządu, Dyrektorów i Wyższej Kadry Zarządzającej, odpowiedzialnej za zarządzanie transportem i zaopatrzeniem, do operatorów transportowych oraz wszystkich zainteresowanych najnowszymi trendami, pozwalającymi na optymalizację zarządzania w transporcie.

 


 

Zapewniamy uczestnikom forum bezpłatny parking na terenie hotelu.


Przewoźnicy pełni obaw co do propozycji KE ws. pakietu mobilności

Pb.pl  2017-06-07

Eksperci, przewoźnicy i eurodeputowani skrytykowali w środę w Brukseli przedstawiony w maju przez Komisję Europejską pakiet dotyczący międzynarodowego transportu drogowego. Obawy budzą zwłaszcza zapisy o delegowaniu pracowników w sektorze transportowym.

W środę w Parlamencie Europejskim odbyła się debata ws. propozycji KE w ramach pakietu mobilności. 31 maja KE opublikowała pakiet ośmiu inicjatyw legislacyjnych dotyczących transportu drogowego. Zmiany - jak zapewniała przedstawiająca projekt komisarz UE ds. transportu Violeta Bulc - miałyby poprawić funkcjonowanie rynku przewozów drogowych oraz warunki socjalne i zatrudnienie pracowników.(…)

GITD: pakiet mobilności KE może obniżyć bezpieczeństwo na drogach

Pb.pl  2017-09-29

Wprowadzenie niektórych rozwiązań z pakietu mobilności KE może obniżyć bezpieczeństwo na polskich drogach - poinformował podczas gali z okazji 15-lecia działalności kontrolnej Inspekcji Transportu Drogowego Łukasz Bryła zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

"Z punktu widzenia polskiej Inspekcji Transportu Drogowego wdrożenie niektórych propozycji z tego pakietu (mobilności - PAP) oznaczałoby po prostu obniżenie poziomu bezpieczeństwa, poprzez to, że nasi inspektorzy musieliby poświęcać czas na kwestie niezwiązane bezpośrednio z bezpieczeństwem" - powiedział Bryła. (…)

 

Zarejestruj się

Partnerzy

Patron Merytoryczny

Patron Medialny

27 lutego 2018

08:30

Rejestracja, poranna kawa

09:00

Oficjalne rozpoczęcie Forum

Magdalena Marczak-Makowska, Project Manager, Puls Biznesu
Maciej Wroński, Prezes, Związek Pracodawców "Transport i Logistyka Polska"

EUROPA BARDZIEJ SOCJALNA!

09:10

Najnowsze zmiany przepisów socjalnych w transporcie

Maciej Wroński, Prezes, Związek Pracodawców "Transport i Logistyka Polska"

 • proponowane zmiany dyrektywy o pracownikach delegowanych
 • przepisy socjalne zawarte w Pakiecie mobilności
 • kierunki prac nad harmonizacją przepisów socjalnych
09:40

Płaca minimalna w UE - praktyki kontrolne w wybranych państwach europejskich

Łukasz Włoch, Główny Ekspert, Ogólnopolskie Centrum Rozliczania Kierowców

 • Kontrole płacy minimalnej w UE - rodzaje, przyczyny, statystki
 • Kontrola zagranicznej płacy minimalnej przez polską Państwową Inspekcję Pracy
 • Zbiór wymagań administracyjnych, różnice w poszczególnych krajach UE
 • Źródła informacji o płacy minimalnej - art. 5 dyr. 2014/67/UE
10:10

Nowy model wynagradzania kierowców w Polsce jako wyjście naprzeciw europejskim zagrożeniom

Do wygłoszenia prelekcji zaproszony został Bogdan Oleksiak, Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa

10:40

Przerwa na kawę oraz networking

11:00

DYSKUSJA Jakie skutki dla międzynarodowego transportu drogowego, wymiany towarowej i rynku pracy przyniosą nowe inicjatywy zmierzające do poprawy i ujednolicenia warunków pracy na unijnym rynku usług?

Maciej Wroński, Prezes, Związek Pracodawców "Transport i Logistyka Polska"
Ewa Podgórska-Rakiel, NSZZ „Solidarność”
Do udziału w dyskusjii zaproszony został Adrian Mazur, Dyrektor Departamentu Strategii Transportu i Współpracy Międzynarodowej, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa
Andrzej Szymański, Dyrektor Zarządzający, Dartom
Bartosz Najman, Prezes OCRK oraz CEO VIAON

RYNKI ALTERNATYWNE

12:00

Jedwabny szlak - jakie są realne szanse uruchomienia masowych przewozów towarowych z Chin drogą lądową?

Wojciech Brzuska, General Manager, Ekol Europe

12:30

DYSKUSJA Jakie rynki mogą być alternatywą dla polskich przewoźników wykonujących dotychczas przewozy w kierunkach zachodnich? Czy mogą to być rynki wschodnie i południowe? Szanse na odblokowanie embarga w wymianie towarowej EU-Rosja i na jej wzrost.

Bartłomiej Łapiński, Managing Director, Raben East sp. z o.o.
Piotr Prudzyński, Business Development Manager, Grupa DIREX
Zbigniew Niesiobędzki, wiceprezes Polsko Chińskiej Rady Biznesu

13:30

Przerwa na lunch oraz networking

CO DALEJ Z POLSKIM TRANSPORTEM DROGOWYM?

14:30

Rozwój polskiej infrastruktury drogowej

Do wygłoszenia prelekcji zaproszony został przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

15:00

Nowy system poboru opłat drogowych

Łukasz Bryła, Zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego

15:30

Czy budowa Centralnego Port Komunikacyjnego zwiększy polską gestię transportową w przewozach towarowych, czy jest szansą dla gospodarki magazynowej i transportu drogowego?

Artur Tomasik, Prezes Zarządu, Związek Regionalnych Portów Lotniczych

16:00

DYSKUSJA Czy państwo polskie powinno wspierać branżę transportu drogowego? Jakie są oczekiwania przedsiębiorców? Co może a co powinien zrobić dla polskich przewoźników i logistyków polski Rząd?

Do udziału w dyskusji zaproszono przedstawicieli Ministerstwa Rozwoju, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego
Andrzej Bogdanowicz Dyrektor Generalny Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego
Maciej Wroński, Prezes, Związek Pracodawców "Transport i Logistyka Polska"

17:00

Zakończenie pierwszego dnia Forum

28 lutego 2018

08:30

Rejestracja, poranna kawa

TRENDY W LOGISTYCE

09:00

Rynek transportowy w Polsce

dr Waldemar Osmólski, Kierownik Centrum Wiedzy Logistycznej, Instytut Logistyki i Magazynowania

 • Charakterystyka rynku transportowego w Polsce i Europie
 • Najnowsze trendy i nadchodzące zmiany – na co i jak powinniśmy się przygotować w najbliższym czasie
09:30

Zmiany podatkowe oraz prawne – wszystkie najświeższe oraz nadchodzące zmiany wpływające na rynek transportowy – jak się do nich przygotować?

Barbara Klimczyk, adwokat, Associate w zespole prawa pracy w polskim biurze Bird&Bird
Bartłomiej Sikora, adwokat, doradca podatkowy, Senior Associate, kieruje praktyką podatkową w polskim biurze Bird & Bird

10:20

Zarządzanie transportem w XXI wieku – technologiczna rewolucja vs. potrzeby pracowników.

Paweł Trębicki, dyrektor generalny oraz v-ce prezes, Raben Transport

 • Jak pogodzić potrzebę automatyzacji procesów z dobrym zarządzaniem komunikacją/relacjami z pracownikami
 • Podstawowe wyzwania we współczesnym transporcie drogowym
 • Technologia wykorzystywana w branży – bieżący status & inicjowane kierunki rozwoju
 • Rynek pracy w sektorze logistycznym
 • Potencjalne synergie oraz obszary wymagające radykalnego przedefiniowania
11:00

Przerwa na kawę oraz networking

11:30

Transport intermodalny – jakie perspektywy / kierunki rozwoju

Wojciech Brzuska, General Manager, Ekol Europe

 • Przyszłość polityki intermodalnej w Polsce
 • Zalety transportu intermodalnego
 • Aktualna sytuacja transportu intermodalnego w Polsce i Europie
 • Perspektywy rozwoju
12:15

Ciężarowe pojazdy autonomiczne

13:00

Przerwa na lunch oraz networking

14:00

W jaki sposób nowoczesne narzędzia telematyczne wpływają na poprawę bezpieczeństwa kierowców zawodowych?

Kamil Korbuszewski, Dyrektor ds. Sprzedaży, GBOX

 • Prezentacja wyników raportu „Ryzyka w transporcie drogowym” (badania przeprowadzone wśród właścicieli firm transportowych, osób zarządzających transportem oraz kierowców zawodowych)
 • Czy bieżące lokalizowanie pojazdu uchroni kierowców przed niebezpieczeństwem na drodze oraz podczas postoju?
 • Dlaczego nowoczesne urządzenia telematyczne zastępują komunikację telefoniczną pomiędzy kierowcą a spedytorem?
 • Czy telematyka  jest w stanie  wspierać rozliczanie czasu pracy kierowcy?
 • System powiadomień o nieplanowanych sytuacjach i zagrożeniach dla transportu: przekroczenie prędkości, wyjazd poza zaplanowaną trasę, napady, kradzieże, brak kontaktu ze strony kierowcy
14:45

Ekologiczny transport wewnętrzny w Polsce: dobre praktyki

Paweł Włuka, Dyrektor Marketingu STILL Polska

 • Technologie dla gospodarki bezemisyjnej
 1. Technologiczne możliwości zastąpienia wózków spalinowych przez pojazdy elektryczne
 2. Innowacyjne rozwiązania dla efektywności energetycznej transportu wewnętrznego
 • Ekologiczna intralogistyka w Polsce
 1. Rewolucyjne przemiany na polskim rynku ostatnich lat
 2. Przyczyny wzrostu popularności wózków elektrycznych w naszym kraju
 3. Przykłady wdrożeń ekologicznych flot intralologistycznych
15:30

Zakończenie drugiego dnia Forum

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
1895.00 PLN (od 8 listopada 2017 do 12 stycznia 2018)
2295.00 PLN (od 13 stycznia 2018 do 28 lutego 2018)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
Polskie Forum Transportu
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

12. Strony niniejszej umowy wyrażają zgodę, aby korespondencja pomiędzy nimi, w tym wezwanie do zapłaty, odbywały się w formie elektronicznej na adresy poczty elektronicznej wskazane poniżej. Korespondencję na wskazany adres e-mailowy uznaje się za skuteczną, o ile Strona nie poinformowała drugiej Strony, w formie przewidzianej umową, o zmianie podanego w niniejszej umowie adresu.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres zgoda@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Zarejestruj się

Formularz rejestracyjny

Prosimy o wypełnienie poniższej tabelki wpisując dane uczestników Wydarzenia. W przypadku wydarzeń płatnych koszt uczestnictwa naliczany jest automatycznie.

Lista uczestników

Lp Imię Nazwisko Stanowisko Dział Email Cena netto
1 1895.00 PLN
2 1895.00 PLN
3 1895.00 PLN
4 1895.00 PLN
5 1895.00 PLN

???

Osoba zgłaszająca

Osoba zgłaszająca jest reprezentantem firmy, który zgłasza uczestników i z którym możemy się skontaktować w razie wątpliwości dotyczących zgłoszenia. Osoba zgłaszająca nie musi być uczestnikiem.
Nazwisko*
Stanowisko*
Dział*
Telefon*
Faks
Email

Kontakt potwierdzający rejestrację

Email*
pod ten adres zostanie wysłany
link potwierdzający
Email księgowości
pod ten adres zostanie wysłana proforma

Dane firmy

W przypadku wydarzeń płatnych faktura zostanie wystawiona na podstawie poniższych danych.
Nazwa firmy*
Branża
NIP*
Miejscowość*
Kod pocztowy*
Ulica i numer*
Kraj siedziby
E-mail firmy*
Telefon*
Faks

Uwagi

Uwagi
* Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa oraz (w przypadku wydarzeń płatnych) zobowiązuję się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszego zgłoszenia
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o., oraz partnerów handlowych. Oświadczenie jest niezależne od czasu korzystania z usług świadczonych przez Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
* gwiazdką oznaczono pola obowiązkowe

Informacje

Magdalena Marczak
Project Manager

T 22 333 98 40

F 22 333 97 78

m.marczak@pb.pl

Zarejestruj się

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter