pb.pl

Prawo

III Forum Compliance Officer

20-21.02.2018, Warszawa,
Hotel Novotel Airport (ul. 1 Sierpnia 1)

koszt uczestnictwa netto
1895.00 PLN (od 8 listopada 2017 do 12 stycznia 2018)
2395.00 PLN (od 13 stycznia 2018 do 21 lutego 2018)

Forum. Prawo - Etyka - Perspektywy

Zarejestruj się

Szanowni Państwo,

oddaję w Państwa ręce program III Forum Compliance Officer, które odbędzie się w dniach 20-21 lutego 2018 r. w Warszawie.  Nadchodzący rok obfitować będzie w rewolucyjne zmiany, które znacząco dotkną działy compliance. Przed Państwa departamentami stoi wiele znaczących wyzwań, na czele z wdrożeniem RODO/GDPR. Podpowiemy jak skutecznie zaimplementować te rozwiązania w Państwa firmach. Odniesiemy się do roli szefa compliance w nowoczesnej i efektywnej organizacji. Pokażemy jak rozładowywać trudne sytuacje, które stanowią newralgiczny  element pracy Compliance Officera oraz wskażemy jak powinna przebiegać modelowa współpraca na linii dział prawny – dział compliance.

W programie zachowana została równowaga między tematami stricte praktycznymi, a prawnymi czy technologicznymi. Nie zabraknie zatem ciekawych case-ów z konkretnych firm, aktualnych regulacji prawnych oraz nowych technologii użytecznych w służbie compliance.

Wśród prelegentów znajdziecie Państwo wybitnych ekspertów, którzy w swej codziennej pracy poruszają się na polu compliance, inicjując rozmaite nowatorskie rozwiązania.

Serdecznie zapraszam do udziału w wydarzeniu, które doskonale wpisało się w kalendarz wydarzeń dedykowanych ekspertom tej dziedziny. Będziemy mówić o tym co najważniejsze w nadchodzącym roku, dyskutować, tworzyć nowe idee, wymieniać się pomysłami.

Serdecznie zapraszam do udziału w III Forum Compliance Officer. Zachęcam również do zapoznania się z programem wydarzenia.

Do zobaczenia podczas Forum!

Magdalena Sokulska
Project Manager

 

 

 


 

________________________________________

Podczas Forum poruszymy wiele tematów, m.in.:

 • międzynarodowe ustawodawstwo antykorupcyjne a rynek polski
 • wdrożenie RODO/GDPR
 • zarządzanie ryzykiem compliance
 • mechanizmy weryfikacji kontrahentów
 • efektywna współpraca compliance z pozostałymi działami firmy
 • prawo konkurencji a compliance
 • ochrona prawna whistleblowersów w świetle polskich i międzynarodowych przepisów
 • Standardy Etyczne w organizacji
 • narzędzia i nowe technologie w służbie compliance
_______________________________________

Do udziału zapraszamy:

 • Compliance Officerów
 • Dyrektorów i Managerów ds. Compliance
 • Dyrektorów i Managerów ds. Zapewnienia Zgodności
 • Dyrektorów i Managerów ds. Zarządzania Ryzykiem
 • Dyrektorów i Managerów ds. Audytu
 • Radców Prawnych i Prawników zajmujących się tematyką compliance

 


Zapewniamy uczestnikom kongresu bezpłatny parking na terenie hotelu.

 

Zarejestruj się

Partnerzy

Partner Merytoryczny

Patron Medialny

20 lutego 2018

08:30

Rejestracja uczestników, powitalna kawa

09:00

Profil kompetencji Compliance Officera na przykładzie firmy Polpharma SA

Jakub Kraszkiewicz, Dyrektor Działu Compliance, Grupa Polpharma

09:45

Międzynarodowe standardy compliance a rynek polski

Angelika Ciastek-Zyska, Menedżer, PwC
Magdalena Simkowska, Starszy Konsultant, PwC

 • najlepsze praktyki dla systemów compliance w świetle rozwiązań międzynarodowych FCPA i UK Bribery Act, Sapin II
 • zarządzanie ryzykiem korupcji w oparciu o ISO 37001
 • najlepsze praktyki przeciwdziałania nadużyciom na rynku polskim
11:00

Przerwa na kawę, networking

11:15

Case Study – wdrożenie RODO od strony IT, prawnej i compliance na przykładzie firmy ubezpieczeniowej

Piotr Welenc, Dyrektor GRC, Wolters Kluwer SA.
Małgorzata Lazar, Risk and Compliance Manager

 • obszar systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji:
 • analiza luk dot. obszaru bezpieczeństwa informacji z uwzględnieniem wymagań stawianych przez RODO
 • spis wytycznych i zaprojektowanie zmian w obecnym systemie ochrony danych osobowych i systemach IT
 • outsourcing i wymiana danych z innymi podmiotami
 • zarządzanie ryzykiem strony trzeciej (opracowanie list do sprawdzeń i kontroli ryzyka u stron trzecich)

 • obszary Prawny i Compliance:
 • weryfikacja umów i procedur wewnętrznych ukierunkowana na zgodność z Rozporządzeniem UE
 • wdrożenie dedykowanej dokumentacji przetwarzania danych w umowach i innych dokumentach firmowych
 • szkolenie Data Protection Officera do pełnienia funkcji nadzoru nad systemem ochrony danych ze wsparciem prawnym
12:00

Zarządzanie ryzykiem compliance – identyfikacja, ocena i monitorowanie ryzyk

Sławomir Chmielewski, MBA – Dyrektor Biura Zarządzania Zgodnością, p.o. Dyrektor Bezpieczeństwa Korporacyjnego, Orange Polska SA

 • identyfikacja, metody oceny i monitorowanie ryzyk Compliance
 • Whistleblowing – kluczowy element dla wykrywania ryzyk
 • zarządzanie ryzykiem dzięki efektywnemu systemowi Compliance
12:45

Przerwa na lunch

13:30

Rola i linie raportowania w organizacji

Katarzyna Golonka, Regional Compliance Manager, Departament Ethics and Compliance, Tech Data Polska

14:15

Odpowiedzialność prawna szefów compliance

Dominika Stępińska-Duch, Partner, Adwokat, Lider praktyki white collar crime&compliance, Raczkowski Paruch

 • szef compliance jako menadżer odpowiedzialny za zgodność i zarządzanie kryzysem
 • zasady odpowiedzialności osobistej za przestępstwa lub wykroczenia
 • obszary odpowiedzialności karnej i wykroczeniowej szefa compliance

15:00

Przerwa na kawę, networking

15:15

Ryzyko karuzeli VAT-owskiej a skuteczność mechanizmów weryfikacji kontrahentów - praktyczne aspekty

Wojciech Szulc, Dyrektor, PwC

Podczas prelekcji uczestnicy będą mieli możliwość poznania praktycznych aspektów efektywnego zarządzania ryzykiem karuzeli VAT-owskiej z perspektywy monitoringu partnerów biznesowych, w tym:

 • poznają profil nieuczciwego przedsiębiorcy i sposób jego działania
 • zapoznają się z dostępnymi źródłami informacji
 • stworzą mapę ryzyka nadużyć oraz dowiedzą się jak skutecznie im przeciwdziałać

16:15

Sytuacje trudne i konfliktowe w pracy Compliance Officera

Jacek Zdziarstek, Dyrektor Departamentu Zgodności, Raiffeisen Bank Polska S.A.

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy praktycznej w zakresie: komunikacji interpersonalnej w pracy Compliance, przekazywaniu trudnych wiadomości, radzenia sobie z konfliktem, współpracy z Zarządem i Radą Nadzorczą, bycia w roli Compliance Officera, eskalowanie problemów.

17:30

Zakończenie pierwszego dnia Forum

21 lutego 2018

08:30

Rejestracja uczestników, powitalna kawa

09:00

Compliance w sektorze finansowym jako drogowskaz i benchmark zmian w systemach compliance w innych sektorach

Wojciech Kapica, Counsel, Head of Banking & Finance, Gawroński & Partnerzy

 • znaczenie funkcji compliance w sektorze finansowym
 • compliance jako element systemu zarządzania instytucją
 • nowe zadania i pozycja compliance zgodnie z Rekomendacją H
 • wpływ zmian w zakresie compliance w sektorze finansowym na inne sektory
 • kształt compliance w sektorze finansowym w przyszłości

10:00

Zapewnienie zgodności procedur we wszystkich działach firmy – efektywna współpraca compliance z pozostałymi działami firmy

Paweł Wajszczyk, Dyrektor Compliance na Europę Wschodnią, Johnson & Johnson

 • kluczowi partnerzy Compliance
 • wewnętrzni Key Opinion Leaders
 • ewolucja modeli organizacyjnych a pozycja compliance
10:45

Przerwa na kawę, networking

11:00

Prawo konkurencji a compliance

Joanna Affre, Adwokat, Wspólnik Zarządzający, Affre i Wspólnicy sp.k.

 • dlaczego przestrzeganie prawa konkurencji jest ważne
 • zasady tworzenia programu compliance w spółce
 • elementy skutecznego programu compliance
 • co robić w sytuacji naruszenia prawa konkurencji?
12:15

Cyberbezpieczeństwo w świetle nowych regulacji RODO/GDPR

Włodzimierz Nowak, Członek Zarządu, Dyrektor ds. prawnych, bezpieczeństwa i zarządzania zgodnością, T-Mobile Polska S.A.

 • co wspólnego ma RODO/GDPR z cyberbezpieczeństwem?
 • wyzwania RODO/GDPR
 • czy odpowiednia technologia rozwiąże wszystkie problemy?
 • jak ocenić czy jesteśmy już w zgodzie z RODO/GDPR?

 

13:00

Przerwa na lunch

13:45

Ochrona prawna whistleblowerów w świetle polskich i międzynarodowych przepisów

dr Anna Partyka-Opiela, Senior Associate, Domański Zakrzewski Palinka

 • kim są sygnaliści?
 • podejście do sygnalizowania w różnych kulturach
 • rozwiązania dotyczące ochrony sygnalistów na świecie

- globalny trend ochrony syngalistów

- USA – The Whistleblowers Protection Act, Military Whistleblowers Act, FCPA, National Whistleblowing Center

- Europa – UE, Holandia, Szwecja

 • aktualna sytuacja prawna sygnalistów w Polsce – rozproszona i nieskuteczna ochrona
 • działania organów administracji publicznej wdrażające wewnętrzne systemy do zgłaszania nieprawidłowości - UOKiK, ZUS, MON
 • potrzeba stworzenia nowej jednolitej regulacji dla ochrony sygnalistów

- wyniki konsultacji społecznych MS dot. powstania projektu ustawy o ochronie sygnalistów

 • istota whistleblowingu w sektorze publicznym

- nowa rządowa strategia antykorupcyjna 2018-2019

 • wpływ whistleblowingu na bezpieczeństwo prowadzenia biznesu
14:45

Standardy Etyczne w organizacji

Kamil Wyszkowski, Dyrektor Generalny, Global Compact Network Poland

15:45

Compliance Tech – narzędzia i nowe technologie w służbie compliance

Marcin Szczepański, Dyrektor Działu Compliance, Siemens Sp. z o.o.

 • system Compliance w Siemensie, geneza, specyfika, zadania
 • jak wygląda automatyzowanie pracy Compliance Oficera w praktyce na przykładzie rozwiązań Siemensa
 • dalsze trendy / potencjalne ryzyka związane z automatyzacją
16:45

Zakończenie Forum, wręczenie certyfikatów

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
1895.00 PLN (od 8 listopada 2017 do 12 stycznia 2018)
2395.00 PLN (od 13 stycznia 2018 do 21 lutego 2018)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
III Forum Compliance Officer
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

12. Strony niniejszej umowy wyrażają zgodę, aby korespondencja pomiędzy nimi, w tym wezwanie do zapłaty, odbywały się w formie elektronicznej na adresy poczty elektronicznej wskazane poniżej. Korespondencję na wskazany adres e-mailowy uznaje się za skuteczną, o ile Strona nie poinformowała drugiej Strony, w formie przewidzianej umową, o zmianie podanego w niniejszej umowie adresu.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres zgoda@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Zarejestruj się

Formularz rejestracyjny

Prosimy o wypełnienie poniższej tabelki wpisując dane uczestników Wydarzenia. W przypadku wydarzeń płatnych koszt uczestnictwa naliczany jest automatycznie.

Lista uczestników

Lp Imię Nazwisko Stanowisko Dział Email Cena netto
1 2395.00 PLN
2 2395.00 PLN
3 2395.00 PLN
4 2395.00 PLN
5 2395.00 PLN

???

Osoba zgłaszająca

Osoba zgłaszająca jest reprezentantem firmy, który zgłasza uczestników i z którym możemy się skontaktować w razie wątpliwości dotyczących zgłoszenia. Osoba zgłaszająca nie musi być uczestnikiem.
Nazwisko*
Stanowisko*
Dział*
Telefon*
Faks
Email

Kontakt potwierdzający rejestrację

Email*
pod ten adres zostanie wysłany
link potwierdzający
Email księgowości
pod ten adres zostanie wysłana proforma

Dane firmy

W przypadku wydarzeń płatnych faktura zostanie wystawiona na podstawie poniższych danych.
Nazwa firmy*
Branża
NIP*
Miejscowość*
Kod pocztowy*
Ulica i numer*
Kraj siedziby
E-mail firmy*
Telefon*
Faks

Uwagi

Uwagi
* Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa oraz (w przypadku wydarzeń płatnych) zobowiązuję się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszego zgłoszenia
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o., oraz partnerów handlowych. Oświadczenie jest niezależne od czasu korzystania z usług świadczonych przez Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
* gwiazdką oznaczono pola obowiązkowe

Informacje

Magdalena Sokulska
Project Manager

T 22 333 9850

F 22 333 97 78

m.sokulska@pb.pl

Zarejestruj się

szukaj



Kontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter