pb.pl

Prawo i podatki

Nowy system VAT 2018

06.02.2018, Warszawa,
Hotel Novotel Airport (ul. 1 Sierpnia 1)

koszt uczestnictwa netto
1795 PLN (od 15 grudnia 2017 do 6 lutego 2018)

Konferencja. Split Payment, Należyta Staranność, STIR, JPK - szanse i zagrożenia dla przedsiębiorstw

Zarejestruj się

Szanowni Państwo,


Przed nami bardzo rozległe zmiany podatkowe o skali i znaczeniu jakiego od dawna nie notowaliśmy. Śmiało możemy je nazwać rewolucją w obszarze fiskalnym.

Dlatego też mam szczególną przyjemność  zaprosić Państwa do udziału w unikatowym wydarzeniu poświęconym Nowemu Systemowi VAT 2018. Tematyka podatkowa zostanie omówiona  szczególnie w kontekście szans i zagrożeń dla przedsiębiorstw w obszarze Split Payment, Należytej Staranności, STIR i JPK.

Zaprezentujemy jak w sposób najbardziej skuteczny wdrożyć wymagane rozwiązania podatkowe w Państwa firmach i organizacjach by spełniały one zarówno wymagania prawne jak i stanowiło źródło wiedzy dla działów finansowych i controllingu. Pokażemy jakie są doświadczenia praktyczne w zakresie stosowania powyższych regulacji prawnych, naświetlimy obszary, które nastręczają najwięcej trudności implementacyjnych oraz podpowiemy jak rozwiązać trudności
w najbardziej newralgicznych obszarach.

W programie pojawią się m.in. kwestie trudności ze stosowaniem Podzielonej Płatności VAT, wpływu Split Payment na cash flow przedsiębiorcy czy optymalizacji procesu przygotowania się do zmian. Wskażemy jak podatnik może zminimalizować ryzyko negatywnych konsekwencji w VAT zachowując należytą staranność przy weryfikacji kontrahentów. Podpowiemy jak wykorzystać dane z JPK do kontrolowania prawidłowości rozliczeń VAT.

Z uwagi na olbrzymią skalę planowanych zmian chcemy pokazać Państwu jak świadomie przejść przez procesy wdrożenia i zyskać pewność, iż w pełni dostosowaliśmy rozwiązania do wymogów prawnych, a w organizacji znany jest dokładny plan postępowania.
W gronie prelegentów pojawią się najwybitniejsi znawcy tematyki podatkowej, Eksperci, Praktycy jak i Reprezentanci Regulatora.

Jeśli zajmujecie się Państwo tematyką podatkową to będzie to z pewnością niezwykle ważne i inspirujące spotkanie. W nieangażującej czasowo formule zaprezentujemy wszystko co najważniejsze w zakresie VAT.

Już dziś serdecznie zapraszamy to udziału, gwarantując wiedzę na najwyższym poziomie, możliwość zadania pytań i wymiany doświadczeń w gronie Praktyków.

Zapraszam serdecznie!
Renata Grzeszczak
Project Manager - Team Leader

 

Konferencję kierujemy przede wszystkim do przedsiębiorców rozliczających się z podatku VAT, przedstawicieli kadry zarządzającej, dyrektorów finansowych, głównych księgowych, szefów sprawozdawczości finansowej i controllingu, nadużyć, osób odpowiedzialnych za sprawy podatkowe, księgowe i finansowe.

 


Zapewniamy uczestnikom konferencji bezpłatny parking na terenie hotelu.

 


Partner Merytoryczny

Martini i Wspólnicy świadczy kompleksowe usługi doradztwa podatkowego na rzecz globalnych korporacji jak i dynamicznych przedsiębiorstw krajowych. Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu sporów podatkowych oraz szczególnie skomplikowanych sprawach w zakresie podatku VAT, podatków dochodowych, cen transferowych a także podatku akcyzowego. Od kilku miesięcy kancelaria posiada w swojej ofercie innowacyjną usługę „Tax Inspector”, która pozwala na efektywną diagnostykę VAT przedsiębiorstwa, łącząc klasyczne doradztwo z nowoczesnymi technologiami  informatycznymi. Eksperci kancelarii są cenionymi autorami publikacji, mówcami, kilkukrotnie zwyciężali w rankingach doradców podatkowych w zakresie podatku VAT a także prowadzeniu postępowań sądowych, mają także największe wśród polskich doradców podatkowych doświadczenie w prowadzeniu sporów przed Trybunałem Sprawiedliwości UE.

 

 


 

Biznes walczy o lepszy split payment

Pb.pl  2017-12.01

Konfederacja Lewiatan proponuje senatorom poprawki zmniejszające ryzyko firm wpadnięcia w kłopoty finansowe z powodu split paymentu. Split payment (podzielona płatność VAT) to oczko w głowie Ministerstwa Finansów (MF). Ma być najcięższym działem wymierzonym w oszustów podatkowych, bo do minimum ogranicza możliwość wyłudzeń VAT (zamknięty krwiobieg między kontami VAT). Wczoraj uchwaloną przez Sejm 9 listopada ustawą o systemie split payment zajmowali się senatorowie z komisji budżetu i finansów publicznych. W posiedzeniu aktywnie uczestniczył też przedstawiciel Konfederacji Lewiatan. (...)

Split payment staje się ciałem

Pb.pl  2017-09-17

Jeśli rząd przyjmie projekt, polskie firmy wezmą udział w podatkowym eksperymencie na skalę europejską. Ministerstwo Finansów (MF) dopina swego. Prace nad projektem podzielonej płatności w VAT (split payment) wchodzą w finałową fazę (...)

Mniej wątpliwości w nowej wersji STIR

Pb.pl  2017-07-26

Po liftingu projekt ustawy o tropieniu oszukańczych przelewów jest dwa razy dłuższy, ale bardziej przejrzysty i szczegółowy. To zapewne jeden z najbardziej wycyzelowanych projektów ustaw resortu finansów. Projekt o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywania sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych w najnowszej wersji jest dwukrotnie dłuższy od wyjściowej, napisanej w maju. (...)

MF pomoże w składaniu Jednolitego Pliku Kontrolnego

Pb.pl  2017-09-30

W lutym 2018 r. 1,5 mln najmniejszych firm będzie musiało złożyć informacje o transakcjach VAT w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego. W przyszłym tygodniu MF i KAS rozpoczną dużą kampanię informującą o nowych obowiązkach - poinformował PAP Zbigniew Wiliński z MF. (...)

Zarejestruj się

Partnerzy

Partner Merytoryczny

Patron Medialny

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
1795 PLN (od 15 grudnia 2017 do 6 lutego 2018)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
Nowy system VAT 2018
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

12. Strony niniejszej umowy wyrażają zgodę, aby korespondencja pomiędzy nimi, w tym wezwanie do zapłaty, odbywały się w formie elektronicznej na adresy poczty elektronicznej wskazane poniżej. Korespondencję na wskazany adres e-mailowy uznaje się za skuteczną, o ile Strona nie poinformowała drugiej Strony, w formie przewidzianej umową, o zmianie podanego w niniejszej umowie adresu.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres zgoda@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Zarejestruj się

Formularz rejestracyjny

Informacje

Renata Grzeszczak
Product Manager

T 22 333 97 77

F 22 333 97 78

konferencje@pb.pl

Zarejestruj się

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter