pb.pl

 

Jak przygotować się do zmian podatkowych

06.11.2017, Poznań,
Novotel Poznań Centrum

koszt uczestnictwa netto
bezpłatna (od 12 października 2017 do 6 listopada 2017)

Konferencja bezpłatna. Kolejna edycja: 13 listopada Warszawa, hotel Novotel Airport

Konferencja. Zapraszamy przedsiębiorców

Szanowni Państwo,

pragniemy Państwa zaprosić na konferencję podczas której powiemy jakie zmiany mogą czekać przedsiębiorców od początku przyszłego roku. Omówimy obowiązek przygotowania tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego, nowe zasady rozliczania VAT (m.in. tzw. split payment), zasadę dochowania należytej staranności, obowiązek informowania fiskusa o operacjach na firmowych rachunkach bankowych.

Jak przygotować się na nowe obowiązki, jakie koszty mogą być związane z wejściem w życie nowych rozwiązań - o tym będziemy rozmawiać podczas debat "Firmy w obliczu zmian podatkowych", które odbędą się 6 listopada w Poznaniu i 13 listopada w Warszawie.

W dyskusji udział wezmą eksperci i praktycy z zakresu wiedzy podatkowej, m.in:

  • Krzysztof Kamieniak, doradca podatkowy i menedżer w biurze PwC w Poznaniu,,
  • Bogdan Zatorski, ekspert firmy informatycznej Sage,
  • Małgorzata Mazur, szef biura księgowego Tax Team


Dyskusję poprowadzi Łukasz Korycki, zastępca redaktora naczelnego Pulsu Biznesu.

Podczas konferencji uczestnicy poznają również filozofię Toyota Way, która przyczyniła się do globalnego sukcesu Toyoty. Największy japoński producent samochodów nie tylko nieustannie doskonali swój System Produkcyjny, ale dzieli się swoimi osiągnięciami w dziedzinie technologii, zarządzania i organizacji pracy z firmami i organizacjami pozarządowymi na całym świecie. O tym, jak zwiększyć wydajność, zminimalizować zużycie zasobów i umocnić swoją pozycję na rynku, chroniąc miejsca pracy i tworząc kolejne, opowiedzą eksperci japońskiego koncernu.

Panele poprowadzą:

  • Anna Głogowska – specjalista ds. personalnych i trener wewnętrzny Toyota Motor Poland,
  • Andrzej Szałek – ekspert ds. nowych technologii Toyota Motor Poland

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

O PARNTERACH

TOYOTA MOTOR POLAND
Jest przedstawicielstwem Toyota Motor Corporation, największego pod względem rocznego przychodu koncernu motoryzacyjnego i jednego z dwóch największych pod względem rocznej sprzedaży samochodów. W Polsce Toyota od lat zajmuje czołowe miejsca w rankingach sprzedaży. Jest to wynik pracy ponad 100-osobowego zespołu pracowników centrali w Warszawie i sprawnie działającej sieci 63 dilerów. Toyota słynie z jakości i niezawodności swoich modeli, takich jak Land Cruiser, Hilux, RAV4, Prius, Avensis, Corolla, Auris czy Yaris. Stanowią one wizytówkę koncernu, podobnie jak samochody klasy premium marki Lexus.
Toyota jako pierwsza firma wprowadziła do seryjnej produkcji samochody hybrydowe z napędem spalinowo-elektrycznym, charakteryzujące się bardzo niskim zużyciem paliwa i niewielką emisją spalin. Japoński koncern jest największym producentem hybryd i dysponuje najbardziej zaawansowaną technologią hybrydową. Następnym krokiem w rozwoju niskoemisyjnych napędów są zdaniem Toyoty samochody na wodór. W 2014 roku Toyota rozpoczęła sprzedaż sedana Mirai napędzanego wodorowymi ogniwami paliwowymi. Ten przełomowy samochód znalazł już kilka tysięcy nabywców. Toyota produkuje także miejskie autobusy i wózki widłowe z tym napędem, jednocześnie prowadzi pracę nad samochodami ciężarowymi oraz kolejnymi modelami osobowymi.
W 2014 roku Toyota Motor Corporation jako pierwszy koncern motoryzacyjny uzyskała globalną sprzedaż przekraczającą 10 mln aut rocznie i powtórzyła ten sukces w dwóch kolejnych latach. Marka Toyota od kilkunastu lat jest najcenniejszą marką w branży samochodowej, a jej wartość wyniosła w 2017 roku 50,3 mld dolarów wg rankingu firmy Interbrand.

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
bezpłatna (od 12 października 2017 do 6 listopada 2017)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
Jak przygotować się do zmian podatkowych
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

12. Strony niniejszej umowy wyrażają zgodę, aby korespondencja pomiędzy nimi, w tym wezwanie do zapłaty, odbywały się w formie elektronicznej na adresy poczty elektronicznej wskazane poniżej. Korespondencję na wskazany adres e-mailowy uznaje się za skuteczną, o ile Strona nie poinformowała drugiej Strony, w formie przewidzianej umową, o zmianie podanego w niniejszej umowie adresu.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres zgoda@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Informacje

Beata Tomaszkiewicz
Project Manager - Dziennikarz

T 22 333 9751

F 22 333 97 78

b.tomaszkiewicz@pb.pl

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter