pb.pl

 

Jak przygotować się do zmian podatkowych

06.11.2017, Poznań,
Novotel Poznań Centrum

koszt uczestnictwa netto
bezpłatna (od 12 października 2017 do 6 listopada 2017)

Konferencja bezpłatna. Kolejna edycja: 13 listopada Warszawa, hotel Novotel Airport

Konferencja. Następna edycja: 13.11.2017 Warszawa, hotel Novotel Airport

Zarejestruj się

Szanowni Państwo,

pragniemy Państwa zaprosić na konferencję podczas której powiemy jakie zmiany mogą czekać przedsiębiorców od początku przyszłego roku. Omówimy obowiązek przygotowania tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego, nowe zasady rozliczania VAT (m.in. tzw. split payment), zasadę dochowania należytej staranności, obowiązek informowania fiskusa o operacjach na firmowych rachunkach bankowych.

Jak przygotować się na nowe obowiązki, jakie koszty mogą być związane z wejściem w życie nowych rozwiązań - o tym będziemy rozmawiać podczas debat "Firmy w obliczu zmian podatkowych", które odbędą się 6 listopada w Poznaniu i 13 listopada w Warszawie.

W dyskusji wezmą eksperci i praktycy z zakresu wiedzy podatkowej, m.in:

 • Marcin Sidelnik i Andrzej Jacek Jarosz, eksperci renomowanej firmy konsultingowej PwC,
 • Bogdan Zatorski, ekspert firmy informatycznej Sage,
 • Małgorzata Mazur, szef biura księgowego Tax Team


Dyskusję poprowadzi Łukasz Korycki, zastępca redaktora naczelnego Pulsu Biznesu.

Podczas konferencji uczestnicy poznają również filozofię Toyota Way, która przyczyniła się do globalnego sukcesu Toyoty. Jak zwiększyć wydajność, zminimalizować zużycie zasobów i umocnić swoją pozycję na rynku, chroniąc miejsca pracy i tworząc kolejne opowiedzą eksperci  japońskiego koncernu, dzieląc się swoimi osiągnięciami w dziedzinie technologii, zarządzania, organizacji pracy z firmami i organizacjami na całym świecie.

Panele poprowadzą:

 • Anna Głogowska – specjalista ds. personalnych i trener wewnętrzny Toyota Motor Poland,
 • Andrzej Szałek – ekspert ds. nowych technologii Toyota Motor Poland

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

O PARNTERACH

TOYOTA MOTOR POLAND
Toyota Motor Corporation jest wiodącym koncernem motoryzacyjnym. W 2014 roku            na pięciu kontynentach firma znalazła nabywców na ponad 10,2 mln aut, w tym 9,1 mln Toyot. Toyota jest największym producentem samochodów na świecie oraz najcenniejszą marką branży, jej wartość jest szacowana na 42 mld dol. Toyota Motor Poland jest częścią Toyota Motor Corporation, jednego z trzech największych koncernów motoryzacyjnych świata. W Polsce Toyota od lat zajmuje czołowe miejsca w rankingach sprzedaży. Jest            to wynik pracy ponad 100 osobowego zespołu pracowników centrali w Warszawie Toyota Motor Poland (TMPL), Warszawa(z siedzibą przy ul. Konstruktorskiej 5) i sprawnie działającej w Polsce sieci 63 dilerów. Poza Toyotą, słynną ze swoich modeli: Land Cruiser, RAV4, Avensis, Corolla, Auris czy Yaris, firma zajmuje się sprzedażą aut segmentu Premium - Lexus. Jako pierwsza firma o globalnym zasięgu wprowadziła do szerokiego obrotu samochody hybrydowe z napędem spalinowo-elektrycznym, charakteryzujące się czystością spalin                i przyjazne dla środowiska.

Zarejestruj się

6 listopada 2017

10:00

Rejestracja uczestników, poranna kawa

10:15

Rozpoczęcie konferencji. Toyota Way – droga ciągłego doskonalenia

Anna Głogowska, ekspert ds. Personalnych i trener wewnętrzny Toyota Motor Poland

Toyota Way to DNA firmy, które zawiera unikalne elementy kultury firmy. Wyrasta z Systemu Produkcyjnego Toyoty, który przyczynił się do globalnego sukcesu Toyoty. Japoński koncern chętnie dzieli się swoimi osiągnięciami w dziedzinie zarządzania i organizacji pracy z firmami i organizacjami na całym świecie. Dzięki pomocy specjalistów Toyoty inni producenci samochodów oraz setki małych i średnich firm, organizacji pozarządowych i instytucji publicznych zwiększyły wydajność, zminimalizowały zużycie zasobów i umocniły swoją pozycję na rynku, chroniąc miejsca pracy i tworząc kolejne.

W trakcie wykładu zostaną wyjaśnione takie pojęcia jak:

 • Just-in time,
 • Jidoka,
 • standaryzacja pracy,

5 wartości, na których opiera się Toyota Way. Są to:

 • Kaizen (nieustanne doskonalenie),
 • Challenge (wyzwania),
 • Genchi Genbutsu (idź i sprawdź u źródła),
 • Respect (szacunek),
 • Teamwork (praca zespołowa).

Każda z wartości zostanie omówiona wraz z przykładami zastosowania w codziennej pracy.

11:30

Toyota liderem Innowacji

dr inż. Andrzej Szałek, ekspert ds. Nowych Technologii, Toyota Motor Poland

Podczas wystąpienia zostanie omówiona pozycja Toyoty jako firmy wiodącej w zakresie innowacji nie tylko pośród firm motoryzacyjnych, ale także pośród wszystkich firm z innych branż.
Przejawem innowacyjności są badania oraz osiągnięcia związane z pojazdami autonomicznymi. Część rozwiązań z tej dziedziny ma już swoje zastosowanie w obecnie seryjnie produkowanych modelach. Zarówno badania jak i teraźniejsze implementacje zostaną przedstawione podczas wystąpienia.
Niekwestionowanym liderem na rynku motoryzacyjnym w zakresie napędów alternatywnych jest Toyota. Historia rewolucji napędowej została zapoczątkowana przez wprowadzenie do produkcji masowej samochodu hybrydowego. Ukoronowaniem tych działań jest napęd czysto elektryczny z nośnikiem energii jakim jest wodór. Prezentacja przedstawi jednocześnie historię oraz szczegóły napędu hybrydowego Toyoty oraz napędu wodorowego.

13:00

Przerwa kawowa

13:15

Małe firmy w obliczu zmian podatkowych w 2018 r.

Moderator: Łukasz Korycki, zastępca redaktora naczelnego "Pulsu Biznesu",
Eksperci: Andrzej Jacek Jarosz partner w dziale doradztwa prawno-podatkowego PwC,
Małgorzata Mazur Taxteam,
Marcin Sidelnik, lider zespołu ds. technologii podatkowych w PwC,

 • Debata Puls Biznesu podczas której zaproszeni  specjaliści odpowiedzą na pytania:
  - Jak przedsiębiorcy powinni się przygotować na te zmiany, jakie koszty mogą ponieść, jakie mogą mieć z tego korzyści?
  - Opowiedzą o możliwych konsekwencjach w przypadku niewywiązania się z powyższych obowiązków.
  - Przedstawią informację o tym jakie zmiany mogą jeszcze czekać przedsiębiorców w kwestiach podatkowych w przyszłym roku i kolejnych latach - np. klauzuli do walki z unikaniem opodatkowania, pracach nad kodeksem należytej staranności, projekcie ograniczenia tajemnicy skarbowej, czyli możliwość udostępniania firmom informacji o ich kontrahentach.

  Ponadto podczas debaty:
 • Objęcie obowiązkiem dostarczania do fiskusa Jednolitego Pliku Kontrolnego (wyciąg bankowy, magazyn, ewidencje zakupu i sprzedaży, faktury VAT, księgi rachunkowe, podatkowa księga przychodów i rozchodów, ewidencja przychodów).
 • Ustawa o podzielonej płatności – tzw. split payment (możliwe rozdzielenie podczas płatności zapłaty netto i VAT,  kwota VAT płacona na dodatkowe konto bankowe służące tylko do rozliczeń VAT, decyzja o podzieleniu płatności zależna od nabywcy).
 • Projekt STIR czyli przekazywanie do szefa KAS informacji o operacjach na rachunkach bankowych firm.
14:30

Zakończenie konferencji

Zapraszamy na lunch i do rozmów kuluarowych

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
bezpłatna (od 12 października 2017 do 6 listopada 2017)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
Jak przygotować się do zmian podatkowych
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres zgoda@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Zarejestruj się

Formularz rejestracyjny

Prosimy o wypełnienie poniższej tabelki wpisując dane uczestników Wydarzenia.

Lista uczestników

Lp Imię Nazwisko Stanowisko Dział Email
1 bezpłatna
2 bezpłatna

???

Osoba zgłaszająca

Osoba zgłaszająca jest reprezentantem firmy, który zgłasza uczestników i z którym możemy się skontaktować w razie wątpliwości dotyczących zgłoszenia. Osoba zgłaszająca nie musi być uczestnikiem.
Nazwisko*
Stanowisko*
Dział*
Telefon*
Faks
Email

Kontakt potwierdzający rejestrację

Email*
pod ten adres zostanie wysłany
link potwierdzający
Email księgowości
pod ten adres zostanie wysłana proforma

Dane firmy

Nazwa firmy*
Branża
NIP*
Miejscowość
Kod pocztowy
Ulica i numer
Kraj siedziby
E-mail firmy
Telefon
Faks
Uwagi
Uwagi
* Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o., oraz partnerów handlowych. Oświadczenie jest niezależne od czasu korzystania z usług świadczonych przez Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
* gwiazdką oznaczono pola obowiązkowe

Informacje

Beata Tomaszkiewicz
Project Manager - Dziennikarz

T 22 333 9751

F 22 333 97 78

b.tomaszkiewicz@pb.pl

Zarejestruj się

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter

News

Zmiana sternika dobrze przyjęta

Wymiana reprezentanta...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na wtorek,...

Kontrakty terminowe na...
News

Komitety audytu – nie tylko dla dużych!

Dokładnie za 5 dni (21...
News

Reformowanie powierzchowne

Na froncie wewnętrznej...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na...

Kontrakty terminowe na...
News

Wolność, równość… regulacje

Innowacyjność kontra...
News

Prokuratorskie dwie prędkości

Organ ścigania z...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na piątek,...

Kontrakty terminowe na...
Najlepsze blogi o biznesie