pb.pl

Sprzedaż

Dyplomacja w sprzedaży

23.11.2017, Warszawa,

koszt uczestnictwa netto
1195.00 PLN (od 22 września 2017 do 20 października 2017)
1595.00 PLN (od 21 października 2017 do 23 listopada 2017)

Warsztaty. Podnieś skuteczność sprzedaży wykorzystując zasady dyplomacji i etykiety biznesowej

Zarejestruj się

Szanowni Państwo,

choć cel biznesowy jest z reguły taki sam, to sztuką jest dojść do niego w  sposób, by Klienci nie wybierali naszej oferty tylko dlatego, że jest najtańsza, ale ze względu na atmosferę jaką potrafimy przy okazji dobrego produktu czy usługi wytworzyć. Szczególnie jest to ważne w sytuacji gdy oferta jest porównywalna z konkurencją i do głosu dochodzą subtelności w postaci miękkich umiejętności przydatnych w każdej branży, a z pewnością u osób zajmujących się sprzedażą. Te miękkie umiejętności kryją się pod potężną wiedzą z zakresu biznesowego savoir vivre, z którego czerpie również dyplomacja. Zbyt nachalna i agresywna sprzedaż powoduje, że osoba z którą chcemy nawiązać biznesową relację może odczuwać dyskomfort i choć ostatecznie może kupi nasz produkt, to pytanie czy poleci naszą firmę, czy wróci po kolejny, nowszy model lub rozwiązanie? Czy z każdym klientem powinniśmy od razu przechodzić na Ty i wysyłać zaproszenie do grona znajomych w popularnych serwisach społecznościowych? Bez względu na branżę, możemy spotkać zarówno osoby o konserwatywnym, jak i niezobowiązującym podejściu w pracy do relacji przełożona – podwładny, gość – partner – klient. Dlatego tak ważne jest poznanie zasad leżących u podstaw taktownej sztuki budowania i utrzymywania biznesowych znajomości.

Powiemy Państwu jak to zrobić ! Jak zyskać przewagę i sprawić by klienci docenili nasz profesjonalizm i do nas wracali. By wybierali nas spośród innych właśnie z uwagi na klimat jaki tworzymy.

Serdecznie zapraszam,

Ewelina Stęplewska

Project manager

 

W trakcie warsztatu dowiesz się m.in.:

 • Jak pozostawić po sobie wrażenie osoby profesjonalnej i odnieść sukces sprzedażowy
 • Jak wykorzystywać telefon / smartfon / e – mail-jako narzędzia efektywnej sprzedaży
 • Jak dobrać strój do okoliczności
 • Jak nie popełnić gafy podczas spotkań biznesowych


Do udziału zapraszamy przede wszystkim
: reprezentantów działów sprzedaży, handlowych, obsługi klienta oraz wszystkie osoby mające kontakt z klientem czy reprezentujące firmę.

Zarejestruj się

Partnerzy

Patron Medialny

23 listopada 2017

Ramowy program warsztatu:

08:30 Rejestracja uczestników, poranna kawa

09:00 Rozpoczęcie zajęć

10:45 Przerwa na kawę

12:30 Przerwa na lunch połączona z prezentacją zasad savoir vivre przy stole

15:50 Przerwa na kawę

17:00 Zakończenie zajęć

08:30

Rejestracja uczestników, poranna kawa

09:00

Etykieta towarzyska / etykieta biznesowa / protokół w biznesie-czyli jak pozostawić po sobie wrażenie osoby profesjonalnej i odnieść sukces sprzedażowy

 • powitania i przedstawianie się, pierwsze wrażenie
 • pierwszeństwo, zasady precedencji
 • tytułowanie, zwracanie się do gości, klientów
 • podejmowanie klientów w biurze
 • najważniejsze zasady posługiwania się wizytówką, najczęstsze gafy
 • small talk – taktowna rozmowa o…..
 • różnice kulturowe, najczęstsze gafy

 

Spotkania /przyjęcia / wydarzenia - oficjalne i półoficjalne-kultura skutecznego i efektownego działania w bznesie

 • rodzaje spotkań formalnych i nieformalnych w biznesie
 • zaproszenia - jak pisać, jak czytać, jak odpowiadać
 • jak i czy wręczać prezenty?
 • zasady zachowania się przy stole oraz podczas przyjęcia na stojąco (bufet)
 • business lunch – zapraszamy klientów do restauracji lub jesteśmy zapraszani
 • popełniłem gafę, co dalej?

 

Telefon / smartfon / e – mail-jako narzędzia efektywnej sprzedaży

 • profesjonalne powitanie przez telefon – budowanie wizerunku firmy
 • przygotowanie przed rozmową
 • zdenerwowany rozmówca
 • telefon komórkowy naszą wizytówką – w pracy, w środkach transportu
 • najczęstsze gafy użytkowników telefonów – restauracja, konferencje
 • poczta głosowa i oddzwanianie
 • zwroty grzecznościowe w korespondencji elektronicznej
 • e-mail jako forma kontaktu z Klientem, partnerem biznesowym
 • ortografia i znaki diakrytyczne, emotikony, załączniki
 • media społecznościowe – mój profil, a kształtowanie wizerunku pracodawcy

Dress code / ubiór na każdą okazję-czyli "jak cię widzą tak cię piszą..." - jak nie być jednym z wielu sprzedawców i wyróżnić się w tłumie

 • podstawowa biznesowa garderoba
 • odczarowujemy obcojęzyczne określenia ubioru – m.in. casual, informal
 • kiedy na sportowo, a kiedy formalnie?
 • buty – jak kupować, jak czyścić i kiedy nosić
 • biżuteria i dodatki
 • najczęściej popełniane gafy

17:00

Zakończenie warsztatów i wręczenie certyfikatów

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
1195.00 PLN (od 22 września 2017 do 20 października 2017)
1595.00 PLN (od 21 października 2017 do 23 listopada 2017)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
Dyplomacja w sprzedaży
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres zgoda@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Zarejestruj się

Formularz rejestracyjny

Prosimy o wypełnienie poniższej tabelki wpisując dane uczestników Wydarzenia. W przypadku wydarzeń płatnych koszt uczestnictwa naliczany jest automatycznie.

Lista uczestników

Lp Imię Nazwisko Stanowisko Dział Email Cena netto
1 1195.00 PLN
2 1195.00 PLN
3 1195.00 PLN
4 1195.00 PLN
5 1195.00 PLN

???

Osoba zgłaszająca

Osoba zgłaszająca jest reprezentantem firmy, który zgłasza uczestników i z którym możemy się skontaktować w razie wątpliwości dotyczących zgłoszenia. Osoba zgłaszająca nie musi być uczestnikiem.
Nazwisko*
Stanowisko*
Dział*
Telefon*
Faks
Email

Kontakt potwierdzający rejestrację

Email*
pod ten adres zostanie wysłany
link potwierdzający
Email księgowości
pod ten adres zostanie wysłana proforma

Dane firmy

W przypadku wydarzeń płatnych faktura zostanie wystawiona na podstawie poniższych danych.
Nazwa firmy*
Branża
NIP*
Miejscowość*
Kod pocztowy*
Ulica i numer*
Kraj siedziby
E-mail firmy*
Telefon*
Faks

Uwagi

Uwagi
* Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa oraz (w przypadku wydarzeń płatnych) zobowiązuję się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszego zgłoszenia
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o., oraz partnerów handlowych. Oświadczenie jest niezależne od czasu korzystania z usług świadczonych przez Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
* gwiazdką oznaczono pola obowiązkowe

Informacje

Ewelina Stęplewska
Project Manager

T 22 333 98 38

F 22 333 97 78

e.steplewska@pb.pl

Zarejestruj się

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter

News

Zmiana sternika dobrze przyjęta

Wymiana reprezentanta...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na wtorek,...

Kontrakty terminowe na...
News

Komitety audytu – nie tylko dla dużych!

Dokładnie za 5 dni (21...
News

Reformowanie powierzchowne

Na froncie wewnętrznej...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na...

Kontrakty terminowe na...
News

Wolność, równość… regulacje

Innowacyjność kontra...
News

Prokuratorskie dwie prędkości

Organ ścigania z...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na piątek,...

Kontrakty terminowe na...
Najlepsze blogi o biznesie