pb.pl

Innowacyjność

Design Thinking w biznesie

12-13.12.2017, Warszawa,
Novotel Warszawa Airport, ul. 1 Sierpnia 1

koszt uczestnictwa netto
1995.00 PLN (od 13 września 2017 do 3 listopada 2017)
2395.00 PLN (od 4 listopada 2017 do 13 grudnia 2017)

Warsztaty. Skuteczna metoda poszukiwania innowacji

Zarejestruj się

Witaj,

Czym jest Design Thinking, z którego korzystają wielkie korporacje jak m.in.: Procter&Gamble, Apple, Google, Roche, Samsung czy Lego?

To skuteczna metoda poszukiwania innowacji, która w centrum zainteresowania stawia człowieka. Poprzez dogłębne zrozumienie jego problemów i potrzeb, techniki kreatywne i współtworzenie w interdyscyplinarnych zespołach, pozwala na tworzenie i wdrażanie produktów i usług, których rzeczywiście potrzebują Klienci. Jest to jednocześnie elastyczna i zwinna metoda pracy projektowej, która zakłada jak najszybsze przejście od pomysłu do prototypu i testowania rozwiązania z Klientami. Taka współpraca z Klientem i iteracyjne podejście buduje kulturę biznesu, która pozwala znaleźć rozwiązania dla różnorodnych problemów i dostosować je do rzeczywistych potrzeb klientów i organizacji. Systemowe podejście procesowe i szereg narzędzi dostarczają wartość dla Klienta i firmy.

Zapraszam na warsztat, na którym poznacie proces i podstawowe metody pracy projektowej, pracując na przygotowanych problemach do rozwiązania.

Spotkanie ma formę interaktywnych warsztatów, w trakcie których uczestnicy poznają proces i narzędzia projektowania metodą Design Thinking. Jest to coraz bardziej popularna metoda pracy projektowej, skoncentrowana na realnych problemach i potrzebach człowieka.

Odkryj jej twórczy charakter i skuteczność!

Raz spróbujesz i nie będziesz mógł przestać!Do zobaczenia,

Magdalena Sokulska

Project Manager

 

Korzyści z uczestnictwa:

 • Zdobędziesz niezbędną wiedzę i umiejętności do projektowania metodą design thinking
 • Będziesz potrafił zidentyfikować problemy i definiować wyzwanie projektowe, skoncentrowane na realnych potrzebach klientów
 • Zdobędziesz umiejętności holistycznego patrzenia na problem biznesowy i społeczny Nauczysz się odpowiednio definiować grupę docelową Twojego rozwiązania i rozumieć jej potrzeby
 • Poznasz zastosowanie technik kreatywnych generowania pomysłów i ich selekcji
 • Nauczysz się prototypowania i testowania rozwiązań, aby dowiedzieć czy klienci potrzebują twojego rozwiązania, zanim poniesiesz koszty jego wdrożenia
 • Poznasz metodę, która pozwoli Ci realizować projekty, których rzeczywiście potrzebujesz!

Jeśli jesteś:
 • Menedżerem produktu
 • Kierownikiem projektu
 • Menedżerem i specjalistą odpowiedzialnym za zmiany, usługi, obsługę Klienta i ich doświadczenia
 • Pracownikiem organizacji publicznych i firm, poszukującym nowych i skutecznych metod projektowych i innowacji

nie może Cię zabraknąć podczas naszych warsztatów Design Thinking!

Zarejestruj się

Partnerzy

Patron Medialny

12 grudnia 2017

TRENERZY

Trenerzy

 

Ramowy plan godzinowy:

08.30 Rejestracja uczestników

09.00 Rozpoczęcie

10.45 Przerwa na kawę

12.30 Przerwa na lunch

15.30 Przerwa na kawę

17.00 Zakończenie pierwszego dnia warsztatów

08:30

Rejestracja uczestników, powitalna kawa

09:00

1. Wprowadzenie do Design Thinking — dowiesz się dlaczego design stał się znowu ważny i dlaczego design thinking jest skuteczną metodą projektowania. Poznasz przykłady wykorzystania w różnych branżach i dowiesz się jaki jest proces. dowiecie się i porozmawiamy miedzy innymi o tym:

 • jak dzisiaj wygląda typowy proces opracowania i wprowadzania zmian w firmach?
 • jakie są metody projektowania zorientowane na człowieka (human-centered design)?
 • czym jest design thinking?
 • jaki jest proces i narzędzia projektowania?
 • co znaczy, że proces jest iteracyjny?
 • dlaczego ważny jest interdyscyplinarny zespół i jaka jest jego rola?
 • ile trwa projekt realizowany metodą design thinking?
 • co nowego wnosi metoda design thinking? Fakty i mity

2. I etap procesu — Zrozumienie — w trakcie tego etapu pracy projektowej poznasz od strony praktycznej jak pracować z problemami, czym jest empatia i jak definiować wyzwanie z perspektywy potrzeb klienta:

 • empatia, problem i wyzwanie — czy można odpuścić ten etap projektu?
 • jak identyfikować problem do rozwiązania? (ćwiczenie)
 • zrozumieć kim jest odbiorca naszego produktu lub usługi? (ćwiczenie)
 • rola badań w projektowaniu i jak się do nich przygotować? (ćwiczenie)
 • analiza i synteza — jak poprawnie zdefiniować wyzwanie projektowe? (ćwiczenie)

3. II etap procesu — Kreacja — w tej fazie skoncentrujemy się na kreatywnych technikach generowania jak największej liczby pomysłów, odpowiadających na problem i na tym, jak zaprojektować wartość:

 • jakie są techniki kreatywnego rozwiązywania problemów (gamestorming)?
 • projektowanie wartości (ćwiczenie)
 • weryfikacja rozwiązania z różnych perspektyw i możliwości (ćwiczenie)
 • krzywa wartości i model decyzji strategicznych (ćwiczenie)
17:00

Zakończenie pierwszego dnia warsztatów

13 grudnia 2017

Ramowy plan godzinowy:

08.30 Rejestracja uczestników

09.00 Rozpoczęcie

10.45 Przerwa na kawę

13.00 Przerwa na lunch

16.00 Zakończenie warsztatów, wręczenie certyfikatów

09:00

Rejestracja uczestników, powitalna kawa

09:30

1. III etap — Prototypowanie i testowanie — w tej fazie opracujemy prototypy i zdefiniujemy zakres testów oraz dowiemy się jak przeprowadzić badania dotyczące rozwiązania skoncentrowanego na propozycji wartości:

 • rola i metody szybkiego prototypowania
 • tworzenie prototypu (ćwiczenie)
 • przygotowanie i przeprowadzenie testów (ćwiczenie)
 • iteracyjne dopracowanie koncepcji rozwiązania — na czym polega?

2. IV etap — Wdrożenie — w tej fazie skoncentrujemy się na zaplanowaniu skutecznego wdrożenia i procesie uczenia się:

 • kryteria skutecznego wdrożenia innowacji
 • przygotowanie do wdrożenia — service blueprinting (ćwiczenie)
 • skuteczna komunikacja rozwiązania — technika storytellingu (ćwiczenie)
 • wnioski i nauka — podsumowanie
16:00

Zakończenie warsztatów, wręczenie certyfikatów

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
1995.00 PLN (od 13 września 2017 do 3 listopada 2017)
2395.00 PLN (od 4 listopada 2017 do 13 grudnia 2017)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
Design Thinking w biznesie
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

12. Strony niniejszej umowy wyrażają zgodę, aby korespondencja pomiędzy nimi, w tym wezwanie do zapłaty, odbywały się w formie elektronicznej na adresy poczty elektronicznej wskazane poniżej. Korespondencję na wskazany adres e-mailowy uznaje się za skuteczną, o ile Strona nie poinformowała drugiej Strony, w formie przewidzianej umową, o zmianie podanego w niniejszej umowie adresu.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres zgoda@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Zarejestruj się

Formularz rejestracyjny

Prosimy o wypełnienie poniższej tabelki wpisując dane uczestników Wydarzenia. W przypadku wydarzeń płatnych koszt uczestnictwa naliczany jest automatycznie.

Lista uczestników

Lp Imię Nazwisko Stanowisko Dział Email Cena netto
1 2395.00 PLN
2 2395.00 PLN
3 2395.00 PLN
4 2395.00 PLN
5 2395.00 PLN

???

Osoba zgłaszająca

Osoba zgłaszająca jest reprezentantem firmy, który zgłasza uczestników i z którym możemy się skontaktować w razie wątpliwości dotyczących zgłoszenia. Osoba zgłaszająca nie musi być uczestnikiem.
Nazwisko*
Stanowisko*
Dział*
Telefon*
Faks
Email

Kontakt potwierdzający rejestrację

Email*
pod ten adres zostanie wysłany
link potwierdzający
Email księgowości
pod ten adres zostanie wysłana proforma

Dane firmy

W przypadku wydarzeń płatnych faktura zostanie wystawiona na podstawie poniższych danych.
Nazwa firmy*
Branża
NIP*
Miejscowość*
Kod pocztowy*
Ulica i numer*
Kraj siedziby
E-mail firmy*
Telefon*
Faks

Uwagi

Uwagi
* Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa oraz (w przypadku wydarzeń płatnych) zobowiązuję się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszego zgłoszenia
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o., oraz partnerów handlowych. Oświadczenie jest niezależne od czasu korzystania z usług świadczonych przez Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
* gwiazdką oznaczono pola obowiązkowe

Informacje

Magdalena Sokulska
Project Manager

T 22 333 9850

F 22 333 97 78

m.sokulska@pb.pl

Zarejestruj się

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter