pb.pl

Innowacyjność

Design Thinking w biznesie

12-13.12.2017, Warszawa,
Novotel Warszawa Airport, ul. 1 Sierpnia 1

koszt uczestnictwa netto
1995.00 PLN (od 13 września 2017 do 3 listopada 2017)
2395.00 PLN (od 4 listopada 2017 do 13 grudnia 2017)

Warsztaty. Skuteczna metoda poszukiwania innowacji

Zarejestruj się

Witaj,

Czym jest Design Thinking, z którego korzystają wielkie korporacje jak m.in.: Procter&Gamble, Apple, Google, Roche, Samsung czy Lego?

To skuteczna metoda poszukiwania innowacji, która w centrum zainteresowania stawia człowieka. Poprzez dogłębne zrozumienie jego problemów i potrzeb, techniki kreatywne i współtworzenie w interdyscyplinarnych zespołach, pozwala na tworzenie i wdrażanie produktów i usług, których rzeczywiście potrzebują Klienci. Jest to jednocześnie elastyczna i zwinna metoda pracy projektowej, która zakłada jak najszybsze przejście od pomysłu do prototypu i testowania rozwiązania z Klientami. Taka współpraca z Klientem i iteracyjne podejście buduje kulturę biznesu, która pozwala znaleźć rozwiązania dla różnorodnych problemów i dostosować je do rzeczywistych potrzeb klientów i organizacji. Systemowe podejście procesowe i szereg narzędzi dostarczają wartość dla Klienta i firmy.

Zapraszam na warsztat, na którym poznacie proces i podstawowe metody pracy projektowej, pracując na przygotowanych problemach do rozwiązania.

Spotkanie ma formę interaktywnych warsztatów, w trakcie których uczestnicy poznają proces i narzędzia projektowania metodą Design Thinking. Jest to coraz bardziej popularna metoda pracy projektowej, skoncentrowana na realnych problemach i potrzebach człowieka.

Odkryj jej twórczy charakter i skuteczność!

Raz spróbujesz i nie będziesz mógł przestać!Do zobaczenia,


Magdalena Sokulska

Project Manager

 

Korzyści z uczestnictwa:

 • Zdobędziesz niezbędną wiedzę i umiejętności do projektowania metodą design thinking
 • Będziesz potrafił zidentyfikować problemy i definiować wyzwanie projektowe, skoncentrowane na realnych potrzebach klientów
 • Zdobędziesz umiejętności holistycznego patrzenia na problem biznesowy i społeczny Nauczysz się odpowiednio definiować grupę docelową Twojego rozwiązania i rozumieć jej potrzeby
 • Poznasz zastosowanie technik kreatywnych generowania pomysłów i ich selekcji
 • Nauczysz się prototypowania i testowania rozwiązań, aby dowiedzieć czy klienci potrzebują twojego rozwiązania, zanim poniesiesz koszty jego wdrożenia
 • Poznasz metodę, która pozwoli Ci realizować projekty, których rzeczywiście potrzebujesz!

Jeśli jesteś:
 • Menedżerem produktu
 • Kierownikiem projektu
 • Menedżerem i specjalistą odpowiedzialnym za zmiany, usługi, obsługę Klienta i ich doświadczenia
 • Pracownikiem organizacji publicznych i firm, poszukującym nowych i skutecznych metod projektowych i innowacji

nie może Cię zabraknąć podczas naszych warsztatów Design Thinking!

Zarejestruj się

Partnerzy

Patron Medialny

12 grudnia 2017

TRENERZY

Trenerzy

 

Ramowy plan godzinowy:

08.30 Rejestracja uczestników

09.00 Rozpoczęcie

10.45 Przerwa na kawę

12.30 Przerwa na lunch

15.30 Przerwa na kawę

17.00 Zakończenie pierwszego dnia warsztatów

08:30

Rejestracja uczestników, powitalna kawa

09:00

1. Wprowadzenie do Design Thinking — dowiesz się dlaczego design stał się znowu ważny i dlaczego design thinking jest skuteczną metodą projektowania. Poznasz przykłady wykorzystania w różnych branżach i dowiesz się jaki jest proces. dowiecie się i porozmawiamy miedzy innymi o tym:

 • jak dzisiaj wygląda typowy proces opracowania i wprowadzania zmian w firmach?
 • jakie są metody projektowania zorientowane na człowieka (human-centered design)?
 • czym jest design thinking?
 • jaki jest proces i narzędzia projektowania?
 • co znaczy, że proces jest iteracyjny?
 • dlaczego ważny jest interdyscyplinarny zespół i jaka jest jego rola?
 • ile trwa projekt realizowany metodą design thinking?
 • co nowego wnosi metoda design thinking? Fakty i mity

2. I etap procesu — Zrozumienie — w trakcie tego etapu pracy projektowej poznasz od strony praktycznej jak pracować z problemami, czym jest empatia i jak definiować wyzwanie z perspektywy potrzeb klienta:

 • empatia, problem i wyzwanie — czy można odpuścić ten etap projektu?
 • jak identyfikować problem do rozwiązania? (ćwiczenie)
 • zrozumieć kim jest odbiorca naszego produktu lub usługi? (ćwiczenie)
 • rola badań w projektowaniu i jak się do nich przygotować? (ćwiczenie)
 • analiza i synteza — jak poprawnie zdefiniować wyzwanie projektowe? (ćwiczenie)

3. II etap procesu — Kreacja — w tej fazie skoncentrujemy się na kreatywnych technikach generowania jak największej liczby pomysłów, odpowiadających na problem i na tym, jak zaprojektować wartość:

 • jakie są techniki kreatywnego rozwiązywania problemów (gamestorming)?
 • projektowanie wartości (ćwiczenie)
 • weryfikacja rozwiązania z różnych perspektyw i możliwości (ćwiczenie)
 • krzywa wartości i model decyzji strategicznych (ćwiczenie)
17:00

Zakończenie pierwszego dnia warsztatów

13 grudnia 2017

Ramowy plan godzinowy:

08.30 Rejestracja uczestników

09.00 Rozpoczęcie

10.45 Przerwa na kawę

13.00 Przerwa na lunch

16.00 Zakończenie warsztatów, wręczenie certyfikatów

09:00

Rejestracja uczestników, powitalna kawa

09:30

1. III etap — Prototypowanie i testowanie — w tej fazie opracujemy prototypy i zdefiniujemy zakres testów oraz dowiemy się jak przeprowadzić badania dotyczące rozwiązania skoncentrowanego na propozycji wartości:

 • rola i metody szybkiego prototypowania
 • tworzenie prototypu (ćwiczenie)
 • przygotowanie i przeprowadzenie testów (ćwiczenie)
 • iteracyjne dopracowanie koncepcji rozwiązania — na czym polega?

2. IV etap — Wdrożenie — w tej fazie skoncentrujemy się na zaplanowaniu skutecznego wdrożenia i procesie uczenia się:

 • kryteria skutecznego wdrożenia innowacji
 • przygotowanie do wdrożenia — service blueprinting (ćwiczenie)
 • skuteczna komunikacja rozwiązania — technika storytellingu (ćwiczenie)
 • wnioski i nauka — podsumowanie
16:00

Zakończenie warsztatów, wręczenie certyfikatów

Ogólne warunki uczestnictwa

A. Koszt uczestnictwa

1. Koszt uczestnictwa jednej osoby w Wydarzeniu wynosi:

koszt uczestnictwa
1995.00 PLN (od 13 września 2017 do 3 listopada 2017)
2395.00 PLN (od 4 listopada 2017 do 13 grudnia 2017)
(ceny netto należy powiększyć o należny podatek VAT 23% - dotyczy wyłącznie wydarzeń płatnych)

B. Konferencje płatne

1. Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.

2. Wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl, stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.. Link do faktury pro forma jest standardowo wystawiany i wysyłany automatycznie na adres mailowy zgłaszającego po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego.

3. Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu wysłania zgłoszenia, ale nie później niż 2 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

4. Wpłaty należy dokonać na konto:
Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
Kijowska 1
03-738 Warszawa
Danske Bank A/S SA Oddział w Polsce
PL 14 2360 0005 0000 0045 5029 6371.

Jako tytuł przelewu prosimy podać
Design Thinking w biznesie
oraz numer zgłoszenia.

5. W przypadku rezygnacji nie później niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia obciążymy Państwa opłatą administracyjną w wysokości 20% opłaty za udział.

6. W przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 21 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia pobierane jest 100% opłaty za udział.

7. Rezygnację z udziału należy przesyłać listem poleconym na adres Organizatora.

8. Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w Wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

9. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

10. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

11. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.

C. Konferencje bezpłatne

1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest bezpłatne.

2. Bezpłatne uczestnictwo obejmuje prelekcje, materiały informacyjne, przerwy kawowe, lunch (jeśli jest zaplanowany).

3. Celem zgłoszenia swojego uczestnictwa w Wydarzeniu, Uczestnik proszony jest o kompletne wypełnienie formularza on-line na stronie konferencje.pb.pl. Akceptacja zgłoszenia następuje poprzez wysłanie maila zwrotnego z linkiem aktywacyjnym.

4. Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.

5. Istnieje możliwość uczestnictwa w Wydarzeniu maksymalnie dwóch osób z jednej firmy.

6. Ilość miejsc jest ograniczona, o uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia bez podania przyczyny.

D. Ochrona danych osobowych

1. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewnia poufność dotyczącą wszystkich danych przekazywanych w procesie rejestracji.

2. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. pozyskuje dane osobowe do celów marketingowych.

3. Przetwarzanie danych będzie zgodne z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 roku.

4. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) jest Bonnier Business Polska Sp. z o.o. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. , w celu świadczenia usług, w celu archiwizacji, a także sprzedaży produktów i usług oferowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. oraz dla potrzeb działań marketingowych podejmowanych przez Bonnier Business Polska Sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym lub uprawnionym organom. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zapewniają realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w szczególności umożliwiają ich poprawianie, jak i uzyskanie informacji odnośnie przetwarzania danych osobowych.

5. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Klient/Abonent powinien kierować na adres: Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

6. Regulamin niniejszy obowiązuje od momentu jego opublikowania na stronie konferencje.pb.pl. Bonnier Business Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania.

7. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo wycofania zgody (sprzeciwu) na przetwarzanie jego danych osobowych. Jeśli nie chcesz abyśmy przetwarzali twoje dane osobowe wyślij mail na adres zgoda@pb.pl albo pismo na adres Bonnier Business Polska Sp. z o.o. 03-738 Warszawa, z dopiskiem "Dane Osobowe".

Zarejestruj się

Formularz rejestracyjny

Prosimy o wypełnienie poniższej tabelki wpisując dane uczestników Wydarzenia. W przypadku wydarzeń płatnych koszt uczestnictwa naliczany jest automatycznie.

Lista uczestników

Lp Imię Nazwisko Stanowisko Dział Email Cena netto
1 1995.00 PLN
2 1995.00 PLN
3 1995.00 PLN
4 1995.00 PLN
5 1995.00 PLN

???

Osoba zgłaszająca

Osoba zgłaszająca jest reprezentantem firmy, który zgłasza uczestników i z którym możemy się skontaktować w razie wątpliwości dotyczących zgłoszenia. Osoba zgłaszająca nie musi być uczestnikiem.
Nazwisko*
Stanowisko*
Dział*
Telefon*
Faks
Email

Kontakt potwierdzający rejestrację

Email*
pod ten adres zostanie wysłany
link potwierdzający
Email księgowości
pod ten adres zostanie wysłana proforma

Dane firmy

W przypadku wydarzeń płatnych faktura zostanie wystawiona na podstawie poniższych danych.
Nazwa firmy*
Branża
NIP*
Miejscowość*
Kod pocztowy*
Ulica i numer*
Kraj siedziby
E-mail firmy*
Telefon*
Faks

Uwagi

Uwagi
* Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami uczestnictwa oraz (w przypadku wydarzeń płatnych) zobowiązuję się do zapłaty całości kwot wynikających z niniejszego zgłoszenia
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o., oraz partnerów handlowych. Oświadczenie jest niezależne od czasu korzystania z usług świadczonych przez Bonnier Business (Polska) Sp. z o.o.
* gwiazdką oznaczono pola obowiązkowe

Informacje

Magdalena Sokulska
Project Manager

T 22 333 9850

F 22 333 97 78

m.sokulska@pb.pl

Zarejestruj się

szukajKontakt

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zorganizować wspólnie z nami wydarzenie, zostać sponsorem, zamówić materiały konferencyjne, prosimy o kontakt:

22 333 97 77

konferencje@pb.pl

Newsletter

News

Niemcom nie jest potrzebna tzw. dobra zmiana

Wyborcy rozrzucili głosy...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na...

Kontrakty terminowe na...
News

Część inwestycyjna poczeka długie lata

ICS uznawany jest przez...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na piątek,...

Kontrakty terminowe na...
News

Zachowawczy, jak menedżer

Bez ułańskich szarż – to...
News

Kontrakty terminowe na WIG20 na czwartek,...

Kontrakty terminowe na...
News

Internet of Things

Środa: słówko na dziś. Czyta Kevin Aiston.
News

Nowy Londyn powstanie nad Wisłą

Po naszych ulicach jeżdżą...
Najlepsze blogi o biznesie